marți, 14 februarie 2017

NEW IN BIBLIOTHECA UNIVERSALIS: GREGORY VINCENT ST. THOMASINO (NEW YORK)from The Spinning Bud

See —
the leaf asks nothing of Spring —
yet presses into mem’ry, easily —
asking —
love to let go — I return — of my own


New moon
learn the Hearted sky —
stars — eyes of God —
too seek vision of Heaven


A smile —
vastly courteous —
ignored the admonition
I shudder His experiment —
a curious Economy


How might a wish
unuttered
its author receive —
methinks in certain ways

Inwardly express’d
all is kept unfore
I close my lips & utter —
a boldest vocable


Love’s gift — I made
oft’ times
love left —
immortalized in rime

Youth’s face I wear
but quickens to silver —
youth’s masque is but a quoin
in the elder premise


din Bobocul răsucit

Vezi –
frunza nu cere nimic Primăverii –
dar se impregnează în memorie, ușor –
întrebând –
iubește să dea pace – mă reîntorc – pe cont propriu


Lună nouă,
învață cerul inimos –
stelele – ochii lui Dumnezeu –
asemenea caută o viziune a Raiului –


Un zâmbet –
enorm de curtenitor –
ignoră avertismentul
mă cutremur de experimentul Său –
o curioasă Economie


Cum poate o dorință
nespusă
a autorului ei să o primească –
pare-mi-se în căi anume

În sine exprimat
totul este ținut în spate
îmi închid buzele și vorbesc –
o vocală îndrăzneață


Darul Iubirii – l-am făcut
deseori
iubirea m-a părăsit –
imortalizată în rimă

Port chipul Tinereții
dar care animă argintul –
masca tinereții este doar un ungher
al condiției străvechi


Cultural profile

Gregory Vincent St. Thomasino was born in Greenwich Village, New York, and was raised in both the city and in the country across the Hudson River in New Jersey.  He was educated at home, eventually to enter Fordham University where he received a degree in philosophy.  In 2009 he received the Distinguished Scholar Award from the Doctor of Arts in Leadership program at Franklin Pierce University in New Hampshire. His work has appeared in anthologies including the language art anthology The Dark Would (Apple Pie Editions, 2013) and Stone, River, Sky: An Anthology of Georgia Poems (Negative Capability Press, 2015). His digital poetry has been anthologized in the Brazilian book, Poesia Eletrônica: negociações com os processos digitais (Jorge Luiz Antonio, 2008).  His play, Come Spring, Comes a Circus, was in October 2013 performed in Tbilisi, Georgia, in the Georgian language, by the Margo Korableva Performance Theatre directed by David Chikhladze.  His e-chaps include The Logoclasody Manifesto (2008), Six Comets Are Coming (2009) and The Galloping Man (2010).  Mr. St. Thomasino writes for various media, including “physical theatre.”  Today he lives in Brooklyn Heights, New York, where he works as a private docent.  In his spare time he writes at his blog, "The Postmodern Romantic", and edits the online poetry journal, "Eratio".  His most recent volume of poetry is The Valise (Dead Academics Press, 2012).

Profil cultural

Gregory Vincent St. Thomasino s-a născut în Greenwich Village, New York, şi a crescut în ambele oraşe şi în ţinutul din zona fluviului Hudson din New Jersey. A primit educaţie acasă, iar mai târziu a fost admis la Universitatea Fordham, unde a obţinut o diplomă de licenţă în filosofie. În 2009 a primit Premiul “Savant Distins” de la Doctoratul în Arte şi Conducere, un program al Universităţii Franklin Pierce din New Hampshire. Scrierile sale au fost incluse în antologii ale limbajului artistic – The Dark Would   (Apple Pie Editions, 2013) şi Stone, River, Sky: An Anthology of Georgia Poems (Negative Capability Press, 2015). Poezia sa digitală a fost antologată în cartea braziliană Poesia Eletrônica: negociações com os processos digitais (Jorge Luiz Antonio, 2008). Piesa Come Spring, Come a Circus a fost prezentată în octombrie 2013 la Tbilisi (Georgia) în limba georgiană, pe scena teatrului “Margo Korableva”, în regia lui David Chikhladze. Volume de versuri publicate: The Logoclasody Manifesto (2008), Six Comets Are Coming (2009), The Galloping Man (2010). Gregory Vincent St. Thomasino scrie pentru diverse medii, incluzând “teatrul fizic”. În prezent locuieşte în Brooklyn Heights, New York, unde activează ca docent particular. În timpul liber scrie pe blogul său, “The Postmodern Romantic”, şi editează o revistă electronică de poezie, “Eratio”. Cel mai recent volum de versuri al său este The Valise (Dead Academics Press, 2012).

Traducere de Elena Ţăpean

(from the book in progress “Selected Poems. Poezii alese”, Col. “Bibliotheca Universalis”)
Niciun comentariu: