miercuri, 24 februarie 2010

FRENCH HORIZONS: METAMORPHOSIS BY DOM'S CREATIONS


POETRY AND MUSIC: MIGUEL ANGEL DE BOER


LAMENTO DE MI TIERRA ESPERANZADA (*)

Quien sabe si podré, cansada como estoy,
rumbear hacia la luz del amor,
no sé ni que decir, mi voz ya se gastó,
gritando mi desolación.

Fui joven una vez, con ganas de vivir,
y el canto estaba en mi corazón,
el cielo era mi hogar, la luna mi almohadón,
con sueños de felicidad.

Ahora me estoy angustiando,
llorando un tiempo que pasó,
quisiera yo morir,
así no he de sentir,
nostalgias deshaciéndonos.

Llegaron sin saber, lo que iban a encontrar,
en el regazo de mi alma,
labraron con furor, sin miedo de agotar,
la sangre que yo cobijaba.

A cambio de mi dar, promesas recibí,
que nunca se vieron cumplidas,
si no fuera por vos, que aún estás aquí,
se hubieran llevado mi vida.

Yo sé que estás entendiendo,
porque soy tu razón de ser,
por eso no morí,
luchando he de seguir,
así no me podrán vencer.

(*) Balada
El tema está grabado de una presentación en vivo realizada hace ya muchos años.
Voz: Carlos Catalán
En la introducción: el que subscribe
Saxo, arreglos y dirección musical: Pablo Kusselman
Letra: Miguel Angel de Boer
Música: Pablo Kusselman

REGRETUL ŢĂRÂNEI MELE PLINĂ DE SPERANŢE (*)

Cine ştie de voi putea, ostenită cum sunt,
să-mi croiesc drum către lumina iubirii,
nu ştiu nici ce să spun, glasul deja mi-am irosit,
strigându-mi jalea.

Am fost tânără cândva, cu voie de-a trăi,
cântu-mi umplea inima,
ceru-mi era casă, luna, pernă,
cu vise de fericire.

Azi sunt neliniştită,
deplângând o vreme ce-a trecut,
aş vrea eu să mor,
aşa nu voi simţi,
nostalgiile destrămându-ne.

Sosiră neştiutori, de ce aveau să găsească,
în poalele sufletului meu,
munciră cu patimă, fără teama de-a secătui,
sângele ce eu adăposteam.

Pentru ce am dăruit, promisiuni am primit,
ce nu s-au văzut împlinite,
de n-ai fi fost tu, ce încă eşti aici,
mi-ar fi luat viaţa.

Ştiu că tu înţelegi,
căci eu sunt raţiunea ta de-a fi,
de aceea n-am murit,
în continuare trebuie să lupt,
aşa nu mă vor doborî.

(*) Baladă
Melodia este înregistrată după prezentarea în direct realizată acum mulţi ani.
Voce: Carlos Catalán
Introducere: subsemnatul
Saxofon, adaptare şi coordonare muzicală: Pablo Kusselman
Versuri: Miguel Angel de Boer
Muzica: Pablo Kusselman

LAMENTATION FOR MY HOPE-FILLED DUST (*)

Who knows if I can, tired as I am,
find my way towards the light of love,
I don’t even know what to say, my voice is lost already,
from crying my sorrow.

I was young once, yearning to live,
melody filled my heart,
the sky was my home, the moon, my pillow,
dreaming of happiness.

Now I am troubled,
longing for a time long gone,
I wish I were dead,
thus I would not feel,
nostalgia tearing us apart.

They arrived unaware, of what they would find,
in the lap of my soul,
they worked passionately, with no fear of draining,
the blood I was sheltering.

For my devotion, I received promises,
which never saw fulfilment,
had it not been for you, who are here still,
they would have taken my life away.

I know you understand,
as I am your reason to be,
for this I have not died,
I have to keep on fighting,
this way they will not defeat me.

(*) Ballad
The music was recorded after a live presentation several years ago.
Vocals: Carlos Catalán
Introduction: the undersigned
Sax, adaptation and music direction: Pablo Kusselman
Lyrics: Miguel Angel de Boer
Music: Pablo Kusselman

English and Romanian versions: Ana FÂRNOAGĂ
Proofreader: Mircea FILIMON

ABOUT THE AUTHOR/DESPRE AUTOR

Miguel Angel de Boer (born 1951) is a psychiatrist, writer and poet from Comodoro Rivadavia, Argentina. His poetic creation is in good relation with music.

Miguel Angel de Boer (născut în 1951) este un medic psihiatru, scriitor şi poet din Comodoro Rivadavia, Argentina. Creaţia sa poetică se îmbină cu muzica.

duminică, 7 februarie 2010

CONTEMPORARY HORIZON - A PUBLICATION FOR MIND AND SOULCONTEMPORARY HORIZON MAGAZINE - ISSUE NO. 1/JANUARY-FEBRUARY 2010


FROM THE SUMMARY:

‘A L’OMBRE DE VERLAINE’ - POEMS BY DONALD RIGGS FROM PHILADELPHIA, U.S.A., PROFESSOR AT DREXEL UNIVERSITY

‘SO IT GOES’ - AN ESSAY ON KURT VONNEGUT’S
FAMOUS NOVEL ‘SLAUGHTERHOUSE-FIVE’ BY JOURNALIST
NAZIA MALLICK FROM NEW DELHI, INDIA,
EDITOR-IN-CHIEF OF “CIRCLE” MAGAZINE

‘Mr. McCormack’ – A PERSONAL ESSAY
BY PEGGY LANDSMAN FROM THE U.S.A.

‘LETTERS TO RAYMOND GARLICK” – AN ESSAY ON R.S.THOMAS
BY BYRON BEYNON, UNITED KINGDOM

‘EMINESCU AND POSTMODERNISM’ - AN ESSAY
ON THE GREATEST ROMANIAN POET OF ALL TIMES
BY DANIEL DRAGOMIRESCU

‘LA CARA LOBREGA DE LA UTOPIA’ - AN ESSAY
ON THE FAMOUS GERMAN-ROMANIAN WRITER,
HERTA MULLER BY ANNA ROSSELL,
PROFESSOR AT THE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA

AN INTERVIEW WITH LIDIA VIANU,
PROFESSOR AT THE UNIVERSITY OF BUCHAREST

'MANCHO DE SILENCIOS EL AHOGO' -
POEMS BY MARIAN RAMENTOL SERRATOSA
FROM BARCELONA, SPAIN

POEMS BY ROMANIAN AUTHOR ELISABETA ISANOS

POEMS BY IANE RUBENS DE MELLO
FROM RIO DE JANEIRO, BRAZIL

‘THEATRE IN NIGERIA’ BY ABIOLA OLATUNDE

“CONTRETEMPS” - A SHORT STORY BY CATHERINE RAKOSE
FROM GRENOBLE, FRANCE

“PARADISE LOST” - A NOVEL EXCERPT BY ION LAZU,
ROMANIAN WRITER AND ARTIST

“OVER FIFTY BILLION KAFKAS”, A SATIRIST SF STORY
BY ALEXANDER KUDERA FROM THE U.S.A.

“POEMAS EROTICOS” BY ANA ROSA BUSTAMANTE MORALES
FROM VALDIVIA, CHILE

“COSMONOMIC FREEDOM” - A PHILOSOPHICAL MANIFESTO
BY RAYMOND WALDEN FROM GERMANY

...AND MANY OTHER INTERESTING
AND VALUABLE CONTRIBUTIONS
_________________________________________

MULTICULTURALISM IS A NEW HUMANISM.
MULTICULTURALISM IS AN ALTERNATIVE WAY OF LIFE.
MULTICULTURALISM IS HERE AND NOW.
READ “CHMAGAZINE” AND YOU’LL UNDERSTAND.
READ “CHMAGAZINE” TO CHANGE YOUR LIFE.

10 EUROS / 15 DOLLARS PER COPY (SHIPPING INCLUDED)
VIA PAY PAL TO:
biggyshor@gmail.com
CHMAGAZINE - A PUBLICATION FOR MIND AND SOUL.
COMING SOON.