marți, 17 iunie 2014

CONTEMPORARY SCOTTISH HORIZONS: NEIL LEADBEATER


THE CENTRE OF EVERYTHING
Billy Fury is halfway to Paradise and Gene Pitney is
24 hours from Tulsa. That’s all happening in
North America but here, in São Paulo,
he’s reached the centre of everything -
the mid-point that hovers between the years before
and the years after
and some say he should give thanks for this -
but all he senses is a faster pace
and the accumulation of questions
such as where did he come from
and where is he going to
this man who stops to check his watch
and does not see how every day
is cause for celebration.

CENTRUL TUTUROR LUCRURILOR
Billy Fury e la jumătatea drumului spre Paradis și Gene Pitney
este la 24 de ore de Tulsa.Toate acestea se întâmplă în
America de Nord, dar aici,în Sao Paulo,
el a ajuns centrul tuturor –
punctul de mijloc care plutește între anii din urmă
și anii de după
iar unii spun că ar trebui să mulțumească pentru asta –
dar tot ceea ce simte el este un ritm mai alert
și acumularea de întrebări
precum de unde vii
și unde te duci
acest om care se oprește ca să-și verifice ceasul
și nu vede cum fiecare zi
este motiv de sărbătoare.

  Traducere de Andreea Rovența
  Universitatea din București

CULTURAL PROFILE
  Neil Leadbeater was born 1951, in Wolverhampton, England. Educated at Repton School, Derbyshire, England. BA (Hons) English, University of London (1973). His poetry books are: Hoarding Conkers at Hailes Abbey (Littoral Press, 2010); Amazing World (leaflet) (Atlantean Publishing, 2010) and Librettos for the Black Madonna (White Adder Press, 2011). His work has appeared in the following anthologies: The Review of Contemporary Poetry (Ed. Gary Bills) (Bluechrome Publishing, 2005); 101 Poets For a Cornish Assembly (Ed. Les Merton) (Boho Press, 2006) and The Real Survivors Anthology (Ed. Barry Tebb) (Sixties Press, 2006). Contributions in many journals from the UK and other countries.
  Since June 2011 Neil Leadbeater is a honorary contributor of CHM in Edinburgh.

PROFIL CULTURAL
  Neil Leadbeater s-a născut în 1951 la Wolverhampton, în Anglia. A urmat Repton School, Derbyshire, Anglia, a obţinut bacalaureatul în litere şi este licenţiat al Universităţii din Londra (1973). Volume de poezii publicate: Hoarding Conkers at Hailes Abbey (Littoral Press, 2010); Amazing World (leaflet) (Atlantean Publishing, 2010) şi Librettos for the Black Madonna (White Adder Press, 2011). Prezent în antologii: The Review of Contemporary Poetry (Ed. Gary Bills) (Bluechrome Publishing, 2005); 101 Poets For a Cornish Assembly (Ed. Les Merton) (Boho Press, 2006) şi The Real Survivors Anthology (Ed. Barry Tebb) (Sixties Press, 2006). Colaborări la numeroase reviste britanice şi străine.     
  Este colaborator al OLC/CHM din iunie 2011.

luni, 9 iunie 2014

INTERCULTURAL HORIZONS: MAITE CHÉVEZ (GUATEMALA)


ANARQUIA
Anarquía!
No necesito del gobierno de mis razones
para batallar contra mi verdad:
mis sentimientos, fieles y nacionalistas a su patria corazón,
han decidido el caos desatar:
darle un golpe de estado a tu ideología,
invadir tu pecho imponiendo  de amor un totalismo:
privatizar cada una de tus ideas,
establecer mi soberanía y mi dulce tiranía.
privarte de libertades y filosofías.
deshacer tus estrategias,
mitigar tu objetividad:
te obligo a ser mío,
te reto a ser mío (...)
  
SOBRE LA AUTORA. DESPRE AUTOARE
Maite Chevez es una poeta de Ciudad de Guatemala. No tiene libros publicados.
*
Maite Chevez este o poetă din Ciudad de Guatemala. Nu are cărţi publicate.
Prezentare: Redacţia Revistei
                 
    

joi, 5 iunie 2014

NEW CONTEMPORARY HORIZONS: LEO VIEIRA (BRAZIL)


QUE TÍTULO DAREI AO MEU LIVRO?
  O que fazer quando a sua ideia está bem elaborada, virou um bom texto, porém o título provisório ainda não fechou bem com toda a obra? Isso não acontece somente com nós, mas também com muitos escritores conhecidos.
  Não se preocupe com títulos simples, como "O Jardineiro", "A Guerra", "O Paraíso", porque esses tipos são fáceis de marcar. Você também pode se aprofundar e ser mais ousado e criativo, como "Entre Gramas e Rastros", "Despojo de Saudade", "Passaporte para o Infinito". Perceba que esses títulos são os mesmos citados antes, respectivamente, porém foram mais incrementados.
  Se você faz opção pelo primeiro exemplo de título, não se preocupe se alguém já escreveu antes ou se será plagiado, porque nessa situação é muito natural vários livros terem o mesmo título. O que vai distinguir os livros com o mesmo título é o ISBN (International Standard Book Number), que é o identificador do livro para o leitor, editora e livraria. Na Biblioteca Nacional, alguns livros nem mesmo título tem. São registrados e definidos com o nome do autor e a data de registro.
  Mas nunca se prenda ao título para construir o seu livro. E se, por acaso, a história tomar outro rumo, obrigando a descartar o título original, não se preocupe. Deixe a história te guiar que logo um título mais conveniente irá lhe aparecer.
  Pra encerrar, deixo uma breve crônica: Um barbeiro estava cortando o cabelo de um conhecido escritor e o profissional aproveitou a situação para falar de um livro escrito que mantinha engavetado há anos porque faltava apenas colocar um título apropriado. O escritor já estava impaciente com as lamúrias do barbeiro e não estava interessado em ajudar a batizar a literatura, porque teria que ouvir sobre a mesma. Logo, ele tratou de questionar:
  - O seu livro fala de cornetas?- pergunta o escritor.
  - Não!- responde o barbeiro.
  - O seu livro fala de tambores?- pergunta o escritor.
  - Também não. O tema é bem diferente.- resmunga o barbeiro.
  - Então; está aí um bom título: "Nem Cornetas, Nem Tambores."

CE TITLU SĂ DAU CĂRŢII MELE?
  Ce să-i faci atunci când ideea ta este bine elaborată, s-a transformat într-un text bun, dar titlul provizoriu nu se potriveşte bine cu întreaga operă? Asta nu ni se întâmplă numai nouă, ci şi multor scriitori cunoscuţi.
  Nu este vorba de titluri simple precum “Grădinarul”, “Războiul”, “Paradisul”, pentru că asemenea titluri sunt uşor de găsit. Şi tu poţi să aprofundezi şi să fii mai îndrăzneţ şi creativ, găsind titluri precum “Printre ierburi şi poteci”, “Prădarea dorului”, “Paşaport pentru infinit”. Bagă de seamă însă că aceste titluri sunt identice cu cele citate mai înainte, doar că au fost puţin amplificate.
  Dacă optezi pentru primul exemplu de titlu, să nu-ţi faci griji dacă cineva l-a scris înainte sau dacă va fi un plagiat, pentru că în această situaţie este foarte natural ca diverse cărţi să poarte acelaşi titlu. Ceea ce va deosebi între ele cărţile diferite cu acelaşi titlu este ISBN-ul ((International Standard Book Number), care este identificatorul cărţii pentru cititor, editură şi librărie. La Biblioteca Naţională, unele cărţi nu au nici măcar titlu. Sunt înregistrate şi definite cu numele autorului şi data intrării.
  Dar să nu te agăţi niciodată de titlu ca să-ţi construieşti cartea. Şi dacă, din întâmplare, povestirea ia o altă întorsătură, obligându-te să renunţi la titlul iniţial, nu fi necăjit. Lasă-te călăuzit de povestire, care iute va face să-ţi apară un alt titlu. Ca să închei, consemnez în câteva cuvinte o anecdotă. Un frizer îi scurta părul unui cunoscut scriitor şi meseriaşul a profitat de situaţie ca să-i vorbească despre o carte scrisă de el, pe care o ţinea pe un raft de ani de zile, numai pentru că nu reuşea să-i pună un titlu potrivit. Scriitorul era deja impacientat de văcăirelile frizerului şi nu era interesat să-l ajute să-şi boteze literatura, pentru că îl mai auzise vorbind despre acelaşi lucru.
  --Cărţii dumitale îi lipsesc goarnele? întreabă scriitorul.
  --Nu! răspunde frizerul.
  --Cărţii dumitale îi lipsesc tobele? întreabă scriitorul.
  --Nici. Tema este foarte diferită, murmură frizerul.
  --Atunci există un titlu bun: “Fără goarne, fără tobe”.

   CULTURAL PROFILE
  Leo Vieira is a literature and art lover, an author of stories, chronicles, plays, musical librettos, comic texts.
  He is an actor, editor, composer, commentator, doctor of divinity, a PhD in musicology & literature.
  Moreover he is a secretary and a member of SAL (Sociedade de Artes e Letras de São Gonçalo), a member of UBE (União Brasileira de Escritores / Writers’ Union of Brazil) and ANE (Associação Nacional de Escritores / Writers’ National Association). He is also the literary columnist for “Revista Lusófona”. Author of writings about cultural and religious topics. Awards and honors: Medalha Salvador Dali (Academia Niteroiense de Belas Artes), Comenda Defensor da Paz (Instituto Comnène Palaiologos), Medalha Ministro de Confissão Religiosa (AJAPEB) etc.
  CLH recommends to its readers this author from Brazil.   
  Traducere de Daniel Dragomirescu
  READ MORE IN CLH 3 (41)/2014
A NEW DOUBLE SPECIAL ISSUE
CANARIAS (SPAIN) & "GALAXIAS" - UNITED STATES (AUTHORS FROM NEW YORK)
  CLH - A MAGAZINE FOR VALUABLE READERS