miercuri, 23 februarie 2011

CLH MAGAZINE NO. 1(21)/JAN.-FEBR. 2011FROM THE SUMMARY
DIN SUMAR
Acest număr conţine proză de / This issue contains prose by 
Ion Lazu (România), Catherine Rakose (Franţa), Mathieu Mercier (Franţa), Raymond Walden (Germania), Rita Vilela (Portugalia), 

poezie de/poetry by:
Peggy Landsman (Statele Unite), MaryAnn McCarra Fitzpatrick (Statele Unite), Adolf Shvedchikov (Rusia-Statele Unite), Paul Sutherland (Marea Britanie), Marina Centeno (Mexic), Luciana Lhullier (Brazilia), Carole St-Aubin (Canada), Lena Vanelslander (Italia), Andres Morales (Chile), Masud Khan (Bangladesh-Canada), Ana Lucia Montoya Rendon (Columbia), Jaume Vendrel (Spania), Catherine Mimano (Kenya),

critică şi eseuri de / literary criticism and essays by:
Juana Castillo Escobar (Spania), Victor Morata Cortado (Spania), Peter Hart (Marea Britanie), Donald Riggs (Statele Unite), Victor P. Gendrano (Statele Unite), Isaac Sweeney (Statele Unite), Marilyn Campiz (Statele Unite), Aldo Luis Novelli (Argentina), Abiola Olatunde (Nigeria), Dave Kagwi (Kenya) şi alţi autori / and other authors 

CONTEMPORARY LITERARY HORIZON – A MAGAZINE FOR VALUABLE READERS
COMING SOON

miercuri, 16 februarie 2011

GERMAN HORIZONS / ORIZONTURI GERMANE: RAYMOND WALDENWELTEN
Atemberaubend dieses Blau,
das die Augen öffnet, Lippen benetzt,
die Haut umschmeichelt,
das hörbar wird, wenn die Nacht
die Sterne entfesselt.
Das Blau, das betört,
alle Sinne weckt,
wie es so ehrlich das Meer türkis verklärt,
die Menschenmassen versammelt,
bunt und gut gelaunt.
Intensiver Duft erlesenster Darbietungen
des Universums von Farbe und Licht,
von Landschaft, Küste und Meer,
von Früchten und Leben. – Beflügeltem Leben,
das den Einheimischen nichts schenkt,
das aber Entspannung und Würde schöpft,
einlädt zur Muße und Kreativität,
in einsam geschützten Buchten,
an Klippen und auf Höhen vom Mistral gekühlt,
auch Demut nahelegt.

Und dann, oh St. Tropez, die reichliche Dekadenz
an deinen Quais, Molen und Stränden,
wo das Flair der Cote d’Azur
anrüchig vor Geld nicht stinkt.

WORLDS
Breath taking this blue
that opens eyes, bedews lips,
touches softly your skin.
This blue that you may listen to when the night
unleashes the stars.
This beguiling blue
wakens all sences
as it glorifies the sea in turquoise so honestly,
gathering the crowds,
so colourful and in good mood.
Intensive scent of exquisite presentations by the universe
of colour and light,
of landscape, coast and sea
of fruit and life. – Winged living
that doesn’t donate much to the natives,
that but draws relaxation and dignity,
that invites to leisure and creativity
in lonely protected bays
and on cliffs and high rocks,
chilled by the Mistral,
suggesting self-finding, humility as well.

And then, oh St. Tropez, there is plenty of decadence
at your quays, moles and beaches
where the flair of the Cote d’Azur – disreputable because of money –
doesn’t stink.

LUMI
Acest albastru ce taie răsuflarea,
deschide ochi şi stropeşte buze,
iţi atinge uşor pielea.
Acest albastru pe care poate-l asculţi atunci când noaptea
dezlănţuie stelele.
Acest albastru seducător
trezeşte toate simţurile
în timp ce slăveşte marea de un turcoaz onest,
adunând mulţimile,
atât de pitoreşti şi bine dispuse.
Intensul parfum ale minunatelor spectacole ale universului
al culorii şi al luminii,
al peisajului, al ţărmului şi mării
al fructelor şi al vieţii. – Viaţa înaripată
nu dăruieşte prea multe nativilor
dar aduce relaxare şi demnitate,
ce invită timpul liber şi creativitatea
în golfuri singuratice şi sigure,
pe stânci şi pietre înalte,
răcorite de mistral,
sugerând regăsirea de sine, precum şi umilinţa.

Iar apoi, oh St. Tropez, e destulă decadenţă
pe cheiurile tale, pe diguri şi pe plaje,
acolo unde farmecul Coastei de Azur – compromis din cauza banilor –
nu miroase urât.
   Traducere de Cristiana Ghiţă

A PHILOSOPHER POET AND A POET PHILOSOPHER
UN POET FILOSOF ŞI UN FILOSOF POET
     Raymond Walden is a contemporary German writer and philosopher. In 2005 he published the books Sentenzen von Freiheit - Kosmonomisches Manifest / Sentences of  freedom - The Cosmonomic Manifesto and in 2008 Menschliches Glauben / Human Believing. For Raymond Walden we are not living in „the best possible world“. His analytical and critical spirit is not comfortable for some postmodernist or decadent mentality, but it is a necessary approach on behalf of human reason.     
     Since 2009, Raymond Walden is a constant contributor to CHMagazine.
                                                                    
    Raymond Walden este un scriitor şi un filosof german contemporan. În anul 2005 a publicat    Kosmonomischen Manifests / Manifestul cosmonomic, iar in 2008 Menschliches Glauben. Pentru Raymond Walden nouă nu ne este dat să trăim chiar în „cea mai bună dintre lumile posibile“. Spiritul sau analitic şi critic nu este confortabil pentru mentalitatea postmodernistă sau decadentă, dar reprezintă un demers necesar în numele raţiunii umane. Nu este nici o îndoială că vocea lui Raymond Walden trebuie ascultată, chiar dacă nu ne este întru totul pe plac.
     Din anul 2009, Raymond Walden este colaborator al revistei noastre.  
     Prezentare de Daniel Dragomirescu

miercuri, 9 februarie 2011

MULTICULTURAL HORIZONS/ORIZONTURI MULTICULTURALE: VIC P. GENDRANO


LIBRARIAN'S DAY 
story hour 
not is sound is heard 
in wonderland 

ask him 
a girl pushes a friend 
he knows everything 


art books 
he plays hide and peek 
with the librarian 

from headlines 
to stock market quotes 
noon regulars 

a hug and smile 
all the thanks needed 
from a child 

among poetry books 
he coaxes new words 
for a love letter 

learning about life 
a Playboy centerfold 
in a Life cover 

urgent phone call 
she asks in a husky voice 
what is love? 

to the brown librarian 
go back where you came from 
closing time


ZIUA BIBLIOTECARULUI
ora poveștilor
niciun  zgomot nu se aude
în țara minunilor


întreabă-l
o fată-și împinge prietenul
el le știe pe toate


cărți de artă
el se joacă de-a v-ați ascunselea cu ocheade
cu bibliotecarul


de la titluri principale
la estimări din bursa de valori
pauzele de prânz


o îmbrățișare și un zâmbet
mulţumiri suficiente 
din partea unui copil


printre cărți de poezie
el atrage noi cuvinte
pentru o scrisoare de dragoste


învățând despre viață
un poster din Playboy
într-o copertă din Life 


telefon urgent
întreabă cu voce răgușită
ce e dragostea?


bibliotecarule maroniu
întoarce-te de unde ai venit
ora de închidere
     Traducere de Izabella Feher
                                  Versiunea tagalog (Filipine) de Vic P. Gendrano
                                                 
     UN BIBLIOFIL ŞI UN POET
     A BIBLIOPHILE AND A POET 
     Victor P. Gendrano este un bibliotecar pensionat, care a lucrat la Biblioteca Publică din Los Angeles, California, SUA. Timp de 13 ani, între 1987 şi 1999, a publicat şi editat Heritage, o publicaţie semestrială în limba engleză despre cultura, arta şi limba filipineză. Încă din liceu a scis bilingv, în engleză şi tagalog, un important dialect filipinez. Poeziile sale au apărut în numeroase publicaţii electronice şi tipărite, dar şi în antologii din America şi din afara graniţelor. În 2005 a publicat prima sa carte, Foşnetul frunzelor de bambus: antologie de haiku şi alte poezii. În prezent lucrează la a doua sa carte.
                                                                                                                             
     Victor P. Gendrano is a retired librarian from Los Angeles, United States.Between 1987-1999, he was the editor of Heritage, a magazine about Filipino culture, arts and language. His poems have been published in many online and printed magazines and also in anthologies from America and abroad. In 2005, Victor P. Gendrano published his first book, including haiku and other poems.
     Prezentare şi traducere de Daniel Dragomirescu


joi, 3 februarie 2011

YOUNG AFRICA / AFRICA TÂNĂRĂ: CATHERINE MIMANO (KENYA)
KISS TODAY GOODBYE

Kiss today goodbye
Heaven saw you cry
Earth wondered why
And the wind could only sigh
The moon is shining bright
The stars glow in delight
But there is no one sight
To listen to your plight
So kiss today goodbye
Let your sorrow die
When the wind passes by
Just remember to fly
Tomorrow will be greater
Your burdens will get lighter
You don’t have to wait longer
Tomorrow you will be stronger
so kiss today goodbye
Let hope lift you high
Don’t ever stop to wonder why
Just kiss today goodbye

IA-ŢI RĂMAS BUN DE LA ZIUA DE AZI

Ia-ţi rămas bun de la ziua de azi
Cerul te-a văzut plângând
Pământul s-a întrebat de ce
Iar vântul putea numai să ofteze
Luna străluceşte luminoasă
Stele cresc de încântare
Dar nu este nimeni să îţi asculte of-ul
Aşa că ia-ţi rămas bun de la ziua de azi
Lasa-ţi tristeţea să piară
Când adierea trece pe-aproape
Aminteşte-ţi doar să zbori
Mâine va fi mai bine
Poverile ţi se vor uşura
Nu trebuie să aştepţi mult
Mâine vei fi mai puternic
Aşa că ia-ţi rămas bun de la ziua de azi
Lasă speranţa să te înalţe
Nu te opri să te întrebi de ce
Doar ia-ţi rămas bun de la ziua de azi.

Traducere de Silvia-Denisa Tăbăcitu

PORTRET AL ARTISTEI ÎN TINEREŢE

   Catherine Wamuyu Mimano (născută la 16 martie 1991) este o tânără poetă, prozatoare şi muziciană din Nairobi, Kenya. Este studentă a Universităţii Americane din Africa de Est, unde urmează cursuri de drept şi de psihologie. În anul 2009, s-a numărat printre cei opt câştigători ai concursului naţional “Lead On’, organizat sub egida organizaţiei caritabile Mbegu Trust, care urmăreşte dezvoltarea sistemului educaţional dn Kenya şi Africa de Est. Activităţile sale culturale sunt legate de muzică. Cântă la ghitară şi violină. 
   Catherine Mimano consideră că posibilităţile de manifestare umană sunt nelimitate şi de aceea se străduieşte să dea expresie acestor posibilităţi în poemele sale. 
   Redacţia revistei “Orizont literar contemporan” vede în Catherine Mimano o reprezentantă de valoare a Africii tinere şi salută debutul său literar cu o reală satisfacţie. 

A PORTRAIT OF THE ARTIST AS A YOUNG WOMEN

   Catherine Wamuyu Mimano (born on March 16th 1991) is a young poet, writer and musician from Nairobi, Kenya. Currently she is pursuing a bachelor degree from Unites States International University-East Africa of Criminal Justice and minoring in Psychology. In 2009 she emerged among the eight winning students in a nationwide ‘Lead On’ article competition under The Mbegu Trust charitable organization established to help develop education and opportunity in Kenya and East Africa. Her cultural activities revolve around music. She play the guitar and violin. 
   Catherine Mimano believes that there limitless possibilities and this is what she tries to reflect in her poems.  
   ‘Contemporary Literary Horizon’ magazine team think Catherine Mimano is a valuable exponent of young Africa and receives her literary debut with a real satisfaction. 

   Prezentare, traducere şi adaptare de Daniel Dragomirescu