duminică, 29 ianuarie 2017

INTERNATIONAL HORIZONS: V. BHUVANAN (INDIA)“World lives not only in the past but in the future too”
(an interview with the Indian cartoonist, V. Bhuvanan)

Reporter: Tell us a little about you, sir. Who is V. Bhuvanan?
V. Bhuvanan: I am a freelancer cartoonist who want a perfect world system
Reporter: How is to be a cartoonist in India, especially in your city Thiruvananthapuram from Kerala state?
V. Bhuvanan: How is to be a cartoonist in a rotten world !
Reporter: What are the themes / subjects of your cartoons?
V. Bhuvanan: Eradication of corruption, mad nonsense, blind beliefs...
Reporter: You have realized a cartoon about the attempt against “Charlie Hebdo”. In your opinion, sir, what is your opinion about such a cartoon, regarding its message for all over the world?
V. Bhuvanan: World today lives not only in the past but in the future too.
Reporter: Where are published your satyric cartoons (journals or papers from India)?
V. Bhuvanan: Liberal media.
Reporter: What is your viewpoint about the actual situation of the world?
V. Bhuvanan: A bloodthirsty market place.
Reporter: From cultural production viewpoint, what is the situation in India?
V. Bhuvanan: Lunatic situation.
Reporter: Please express for our readers your final message.
V. Bhuvanan: Think and do for a perfect human world system.
Reporter: Thank you, dear V. Bhuvanan!
V. Bhuvanan: Thanks you, dear brothers!


 “Lumea nu trăieşte doar în trecut, ci şi în viitor”
(Interviu cu caricatursitul indian V. Bhuvanan)

Reporter: Vorbiţi-ne un pic despre dumneavoastră. Cine este V. Bhuvanan?
V. Bhuvanan: Sunt un caricaturist liber profesionist  care năzuieşte spre un sisterm mondial perfect.
Reporter:  Cum e să fii caricaturist în India, în special în oraşul dv. (Thiruvananthapuram)?
V. Bhuvanan: Cum e să fii caricaturist într-o lume care suferă!
Reporter: Care sunt temele caricaturilor dv.?
V. Bhuvanan: Eradicarea corupţiei, absurdul demenţial, credinţele oarbe...
Reporter:  Dumneavoastră aţi realizat un desen satiric după atentatul de la revista franceză “Charlie Hebdo” (caricatură publicaţă şi de revista noastră în 2015, după atentat - nota red.). În opinia dumneavoastră, care este importanţa unei astfel de satire în ce priveşte mesajul său pentru public?
V. Bhuvanan: Lumea de azi nu trăieşte doar în trecut, ci şi în viitor.
Reporter: Unde vă publicaţi desenele satirice?
V. Bhuvanan: În mass media liberală.
Reporter: Cum vedeţi dumneavoastră situaţia actuală din lume?
V. Bhuvanan: Ca pe o piaţa comercială însetată de sânge.
Reporter: Din punctul de vedere al producţiei culturale, cum stau lucrurile în India?
V. Bhuvanan: O situaţie anapoda.
Reporter:  Transmiteţi-ne un mesaj final.
V. Bhuvanan: Să gândim şi să acţionăm în sensul realizării unui sistem uman perfect.
Reporter: Vă mulţumim!
V. Bhuvanan: Vă mulţumesc şi eu, fraţilor!


“O mundo não viva somente num passado, mas tambem em futuro”
(Entrevista a cartunista indiano V. Bhuvanan)

Sky Culture e-Magazine: Fale-nos um pouco de senhor.  Quem é V. Bhuvanan?
V. Bhuvanan: Sou um cartunista freelancer que quer um sistema mundial perfeito.
Sky Culture e-Magazine:  Como é ser um cartunista na Índia, em especial, na sua cidade (Thiruvananthapuram)?
V. Bhuvanan: Como é ser um cartunista em um mundo doente!
Sky Culture e-Magazine: Quais os temas dos seus cartoons?
V. Bhuvanan: Erradicação da corrupção, absurdo louco, crenças cegas ...
Sky Culture e-Magazine:  O senhor fez uma charge sobre o atentado ao jornal francês Charlie Hebdo. Na sua opinião qual a importância de uma charge como aquela, enquanto mensagem para o mundo?
V. Bhuvanan: O mundo actual não viva somente num passado, mas tambem em futuro.
Sky Culture e-Magazine: Onde o senhor publicar as suas charges?
V. Bhuvanan: Meios liberais.
Sky Culture e-Magazine: Como o senhor ver a atual situação do mundo?
V. Bhuvanan: Um mercado sanguinário.
Sky Culture e-Magazine: Do ponto de vista da produção cultural, qual a situação da Índia?
V. Bhuvanan: Situação lunática.
Sky Culture e-Magazine:  Deixe sua mensagem final.
V. Bhuvanan: Pensar e fazer por um sistema perfeito do mundo humano.
Sky Culture e-Magazine: Muito obrigado!
V. Bhuvanan: Muito obrigado, caro irmão!

Interview by Gilvaldo Quinzeiro & Daniel Dragomirescu
3 January 2017, India – Brazil - Romaniavineri, 27 ianuarie 2017

DUTCH HORIZONS: CATHARINA BOER & KEES VAN MEEL
Traveller

Beaten by fall wind,
scattering you  to what you are:
effaced  to dot.

Or worn on thermals,
sliding down rock to rock
for a prey in exotic area,

you cradle in a dream,
writing spans an arc
perhaps by love,
a song to those other.

And always something
is driving you forth
until it disappears from your eye.


Călător

Bătut de vântul tomnatic,
dispersându-te de ceea ce ești:
umbrit de punct.

Sau purtat pe termale,
alunecând în jos piatră după piatră
pentru a prăda o zonă exotică,

te legeni într-un vis,
scriind intervale de curbură
poate din cauza dragostei,
o melodie pentru ceilalți.

Și întotdeauna ceva
te va conduce înainte
până când va dispărea din fața ochilor tăi.

                       Traducere de Elena ŢăpeanPoe’s rebellion

Slowly we descended the spiralling staircase with bent backs
Gaslight smacked our shadows ominously against the walls
Bats drenched in yellow liquid looked at us
With their gluttonous little jaws glaring white teeth lurking
The setting downstairs a dripping candle on a wooden platform
With chair painted in dull black receding downward

The heavens threatened to fall down on us black snow came
Slowly on to the stage: Edgar Allan Poe’s silhouette suddenly
Fired words from a misty past full of Scottish sounds
Saw straight through the audience spread a smouldering mist
From which the raven appeared even blacker than the jet from his word:
Your Lenore is lost forever, you will find her Nevermore

The emptiness of stale air the croaking of the hoarse voice
The croaking raven tapping our poor heads it was too much
Too unbearable and crying disaster too loudly in this mouldy hole
And one of us – was it me? – sped towards Poe and pulled off the cloak

Stinking cloth was all that was left accompanied by screeching kraaa
Stumbling upward yelling at Downy Grove where
Poe’s black train full of raven’s feathers shot into an other hole
Leaving behind the letters N E V E R M O R E


Rebeliunea lui Poe

Încet am coborât pe scara spiralată cu spinările încovoiate
Lampa de gaz ne lovea umbrele amenințătoare de pe pereți
Liliecii înmuiați într-un lichid galben se uitau la noi
Cu micile lor mandibule pofticioase se furișează colții albi
Camera de la parter o lumânare care picură pe o bucată de lemn
Cu un scaun pictat într-un negru plictisitor dispare în jos

Cerurile amenință să cadă peste noi poleiul a venit
Puțin câte puțin pe scenă: silueta lui Edgar Allan Poe dintr-odată
A suflat cuvinte din trecutul încețoșat plin de sunete scoțiene
A văzut direct prin public o ceață înăbușită  împrăștiindu-se
De unde apare corbul mai întunecat decât erupția cuvintelor sale:
Lenore a ta este pentru totdeauna pierdută, nu o vei mai găsi Niciodată

Vidul aerului învechit croncăneala asprei voci
Corbul croncănitor bătând deasupra capetelor noastre a fost prea mult
Prea de nesuportat și plângând dezastruos la fel de tare în gaura mucegăită
Iar unul dintre noi – oare am fost eu? – m-am  dus spre Poe și i-am tras pelerina

Putrezita mantie a fost tot ce a rămas acompaniat de un strigăt Craaa
Împleticindu-mă sus strigând după Downy Grove unde
Trenul cel negru al lui Poe plin de pene de corbi s-a dus într-o altă gaură
Lăsând în urmă literele N I C I O D A TĂ
                                  Versiunea românească de Elena Ţăpean
                                  Versiunea engleză de Charmaine Cardon


NEW BOOKS IN BIBLIOTHECA UNIVERSALISluni, 23 ianuarie 2017

HORIZONS 2017: TOMISLAV MARIJAN BILOSNIĆ (CROATIA)


Oración a San Francisco

Qué Dios nos dé la paz
que los pájaros hereden la tierra,
para que hagamos amistad con los animales.

Qué Dios nos dé la paz
con la cruz del cuerpo
y alas
para que después de la muerte estemos en
compañía de seres diminutos.

Mi San Francisco, cuando partas
camino hacia los cerros
qué todos los pajaritos de la montaña
vuelen al campo.
Así lo quiere Dios - que ángeles y pájaros
abran  ventanas en cada hierba
que sus hojas brillen como las plumas de la
estrella joven.

Qué me despierte el gorjeo
como el flujo del agua,
que me emocione como el crepitar del fuego
en el abrazo de Tus alas.
Por favor, qué no se callen los pájaros
ni en el comienzo de la noche cuando las ovejas balan.
No puedo soportar escondido en el cristal,
no puedo aguantar la lengua extendida en el cerco de metal.

Por favor, que queden en la memoria
los colibríes que como nervios
vibran bajo grandes preocupaciones.
Que en la memoria quede escrito
Como entre la multitud de gente

protegemos la hormiga en la arena diminuta.
Qué  queden conocidas mis debilidades
Como el  despertar conjunto de los gusanos y las mariposas.
Que se recuerden mis penas
parecidas al viento que rebuzna como un burro.  

Buscando la carretera que pasaste
y el lobo y el cordero contigo,
vi el pez inconquistable como el pájaro,
vi al burro y a la avispa con las mismas penas,
la nube blanca que nuestras almas lleva al cielo.  
Hay algo más hermoso que el miedo frente al tigre,
de este cuento
en cuyo final la araña teje la telaraña
con  luz de mariposa
que se levanta a la madrugada.

Qué Dios nos dé la paz
que nuestra familia no carezca
ni de los insectos
bajo los que los toros inclinan sus pesadas cabezas .  

Qué Dios nos dé tanta paz
que el gorrión no nos deje en paz
 ni un momento
cantando sin cesar
pío-pío, pío-pío,  
mientras mortificados por la soledad no escuchemos el ladrido de
de los perros.

Qué los peces hereden la tierra,
qué las avispas hereden la tierra,
Y las hormigas
y los grillos.

Qué hereden la tierra
los caballos salvajes y
las moscas
flotando levemente sobre nuestras heridas.

Qué en mi huerto
los nobles gallos ensimismados esperando el alba
canten como los recuerdos.

Mi Santo Francisco, Tú
anduviste con todo ser vivo
sólo tú cantaste con cada creatura.
Tú les viste el alma
lejana como las joyas.
Tú conoces la historia de las voces
en el oído de cada fiera salvaje
y del animal doméstico.
Sabes exactamente el nombre de la hormiga
que sube por el viejo tronco de la morera
en mi patio.
Por favor, dime
¡¿está mejor que yo?!

Haciendo de mariposa
seguramente ya no veré la oruga
que me esperaba toda la noche
en la rama de recuerdos
del cedro.
Yendo al lado de caballos
que como sombra se alejan
miro sus pezuñas enceguecida
vueltas al polvo.

Conversando con los corderos
recibí el sol lleno de grillos y de hormigas.
Llegaron en montón y otras creaturas
bellas como la imagen del Niño Jesús.

Mirando el agua
los pescados cubrieron la desolada profundidad del tiempo.
Mirando el cielo
los pájaros llenaron las profundidades
del espacio.
Mirando a la tierra
los insectos cubrieron el vacío de la vida.
Te ruego, mi San Francisco,
alcanza el secreto
de tus llaves
abre mi corazón para expresar amor
al primer ser vivo del polvo
parecido a una oveja aburrida de la calle.  


A Prayer To Saint Francis

May God grant us peace
that birds may inherit the earth,
and we – make friends with beasts.

May God grant us peace
by a crossof bodily wings
that, even in death, we may keep company
with tiny creatures.

Dear Saint Francis, when you start
up the path to the hillside
may all the little mountain birds
dart to the field.
That is God’s will: that angels and birds
should open the windows on every blade of grass
so itlights up like a young star’s plumage

May chirping wake me
like water draining away,
may chirping rouse me
like flames flickering
in your wings’ embrace

Please, let not the birds go silent
not even at dusk, when sheep begin to bleat.
I can’t live concealed in glass,
I loathe the tongue spread out on the metal fence.
Please, let me remember
the hummingbirds quivering like nerves
over great worries.
Let there be engraved in memory
how we protect an ant with hot sand
amid a human multitude.
Let my flawsbe known
as the awakening of worm and butterfly together.
Let my torment be remembered
as the wind braying like a donkey.

Looking for the road you walked,
a wolf and a lamb at your side,
I saw a fish unconquerable like a bird,
I saw a donkey and a waspsuffering the same,
a white cloud carrying our souls to heaven.

What is as beautiful as the fear of the tiger,
as this story,
a spider at its end, weaving his web
luminous like a butterfly
rising at dawn.

May God grant us peace
may our family not lack
not even bugs –
bulls bow their bulky head
under their sway.

May God grant us such peace
that the sparrow not relent for a second
chippingunceasingly
until we – lonely to death – hear the dogs bark.

May the fish inherit the earth,
may the wasp inherit the earth
and the ant
and the cicada.
May the wild horse inherit it
and the fly
that wafts lightly above our wounds.
May portly roosters
eagerly awaiting the dawn in my garden
crow like memories.

Dear Saint Francis, with every
creatureyou havewalked, with every
creature you have sung,
peered into their souls,
remote like gems.
You know the history of voices
in each wild beast’s and
tame animal’s ear.
You know the right name of the ant
climbing up the old mulberry tree
in my courtyard.
So tell me, please,
is he better off than I?

Playing at butterflies
I will, no doubt, see the caterpillar no more
who waited for me all night long
on the cedar branch
of memories.
Walking by the horses
that recede like shadows
I watch their hooves gone blind
facing the dust.
Speaking to lambs,
I ushered in the sun brimming with cicadas and ants.
Other creatures have burst in, too
handsome like the image of the Christ Child.

Fish peering into the water
drape the dreary depth of time.
Bugs peering into the sky
clothe the desert of life.
Dear Saint Francis, I pray,
reach for the secret of your keys
and open my heart, let me show my love
to the first creature I meet in the dust
like an idle sheep on the road.

Versiunea spaniolă de Željka Lovrenčić
Versiunea engleză de Roman Karlović

Zurbarán, San Francisco de Assis (1618)

vineri, 20 ianuarie 2017

FRENCH HORIZONS: NOËLLE ARNOULT


Hommage á la Poésie

La Poësie est fille d'illustres maîtres,
Reine des Belles-Lettres:
Ronsard, Hugo, Lamartine, Musset, Baudelaire; Verlaine,
La liste n'est pas exhaustive, incertaine,
Mais nous avons le devoir
De la faire prévaloir,
D'assurer son mémorandum,
Dans ce temps de capharnaüm;
De toujours alimenter son flambeau,
Et de nous éclairer, de nous laisser guider,
Grâce à son chant insidieux, si beau !

... Elle permet de lutter contre l'implacable destinée,
Qui s'affole et nous alarme...
La poësie est le sursaut de l'âme,
La victoire du coeur
Sur le désenchantement destructeur ;
L'exacerbation de nos sensations,
La libération de l'indignation,
L'exaltation du sentiment,
Le contraire du boniment!

... Héritage culturel, aussi,
Combat de nains et de géants,
A travers les ans,
De la superbe Antiquité, avec ses prophéties,
Aux révolutions successives:
Ces guerres et ces batailles
Ou tant de héros, manne éruptive,
Se sont succédés, méritant médaille !

.. Légitimité des mythes, joliesses et convictions,
De la fée, jusqu'au Dieu immanent, justification :
« - L' oeil était dans la tombe et regardait Caïn"
« - Je suis l'infant de l'air, un Sylphe, moins qu'un rêve », Hugo.

... Ecriture aux sublimes accents divins,
Langage florissant et appliqué au détail, au moindre mot...
Verve extraordinairement prolifique,
Rythme chaloupé, magnifique,
Nous soutenant dans une vie sujette aux glissades,
Nous appuyant dans cette existence parfois maussade...


Omagiu Poeziei

Poezia este fiica iluştrilor maeştri,
Regina Literelor Frumoase;
Ronsard, Hugo, Lamartine, Musset, Baudelaire;
Verlaine,
Lista nu este exhaustivă, nesigură,
Dar avem datoria
De-a o pune în valoare,
De-a asigura memorandumul ei,
În aceste timpuri de Capernaum;
De-a hrăni mereu flacăra sa,
Şi de-a ne lumina, de-a ne lăsa conduşi,
Graţie cântecului ei insidios, atât de plăcut!

...Ea ne permite să luptăm cu implacabilul destin,
Care ne trage semnalul de alarmă...
Poezia este tresărirea sufletului,
Biruinţa inimii
Asupra deziluziei distructive;
Exacerbarea simţurilor noastre,
Eliberarea indignării,
Exaltarea sentimentului,
Contrariul vorbăriei!

Moştenire culturală, deasemeni,
Luptă de pigmei şi de giganţi,
De-a lungul anilor,
Din sublima Antichitate, cu ale ei profeţii,
La revoluţiile succesive:
Acele războaie şi bătălii
În care atâţia eroi, mană eruptivă,
S-au succedat, meritând medalii!

...Legitimitate a miturilor, frumuseţii şi a convingerilor,
De la zână până la Dumnezeu imanent, justificare:
“- Ochiul era în mormânt şi-l privea pe Cain”
“- Sunt copilul văzduhului, un Silf, mai puţin ca un vis”, Hugo.

...Scriere cu sublime accente divine,
Limbaj înfloritor şi placat pe detaliu,
la cel mai mic cuvânt...
Vervă extraordinară prolifică,
Ritm legănat, magnific,
Susţinându-ne într-o viată supusă alunecărilor,
Sprijinindu-ne în existenţa aceasta uneori plictisitoare...


Profil culturel: une fée burgonde

Noëlle Arnoult (née à Paris) est une poète, artiste et animatrice culturelle française contemporaine vivant à Dijon et Châtillon-sur-Seine (Côte d’Or). Son père et son grand-père, Daniel Arnoult et Georges Lhuillier, avaient fait les Beaux-Arts et ont été des artistes-peintres, l’un à Paris, le second à Dijon. Études de Lettres Modernes à l’Université de Sorbonne.

Livres publiés: Poésies (1984), Passion, Ombre et Lumière (2015), Si j’avais été la Belle et autres Licornes (2016). En préparation: Enfer, Limbes et Rédemption.

Ce qui s’impose dès la première vue dans la lecture de sa poésie sont la simplité et la grâce de son style, tout comme sa confiance sincère et inconditionnelle dans la valeur et le rôle de la création poétique dans le monde. Néanmoins, on voit clairement que sa personnalité se trouve en parfaite concordance avec son profession de foi littèraire et artistique. Nous sommes convaincus que la présence de Noëlle Arnoult à HLC ne passera pas inaperçue. Pour user d’une paraphrase, il paraît que rien ne manquait à la grâce et à son charme personnel; elle manquait au charme et à la grâce de notre entreprise interculturelle & universaliste. HLC a passé beaucoup des années sans la protection d’une fée burgonde; mais par Noëlle nous avons gagné enfin ce qu’il nous manquait.  


Profil cultural: o zână burgundă

Noëlle Arnoult (născută la Paris) este o poetă, artistă şi animatoare culturală franceză contemporană care trăieşte la Dijon şi Châtillon-sur-Seine (Côte d’Or). Tatăl şi bunicul ei, Daniel Arnoult şi Georges Lhuillier, au absolvit Şcoala de Belearte şi au fost pictori, unul la Paris, celălalt la Dijon. Studii de literatură modernă la Universitatea Sorbona.

Cărţi publicate: Poezii (1984), Pasiune, Umbră şi Lumină (2015), Dacă aş fi fost Frumoasa şi ceilalţi Licorni (2016). În pregătire: Infern, Limb şi Mântuire.

Ceea ce se impune de la prima vedere în lectura poeziei sale sunt simplitatea şi graţia stilului său, ca şi încrederea ei sinceră şi necondiţionată în valoarea şi rolul creaţiei poetice în lume. În egală măsură, se vede în mod limpede că personalitatea ei este în perfectă concordanţă cu profesiunea sa de credinţă literară şi artistică. Suntem convinşi că prezenţa lui Noëlle Arnoult la OLC nu va trece neobservată. Ca să recurgem la o parafrază, se pare că nimic nu lipsea graţiei şi farmecului ei personal; ea lipsea farmecului şi graţiei lucrării noastre interculturale  universaliste. OLC a petrecut mulţi ani fără protecţia unei zâne burgunde; dar prin Noëlle am câştigat în sfârşit ceea ce ne lipsea.

Prezentare şi traducere de Daniel Dragomirescu


A Drawing by Noëlle Arnoult 

marți, 17 ianuarie 2017

BIBLIOTHECA UNIVERSALIS IN 2016


BIBLIOTHECA UNIVERSALIS IN 2016 –
PUBLISHED BOOKS

71. Peter Thabit Jones (Regatul Unit), „Selected Poems. Poezii alese”
72. Lea Diaz (Spania - Statele Unite), „Visions of Unicorns. Viziunile unicornului”
73. Ettore Fobo (Italia), „Musiche per l’oblio. Musique pour l’oubli”
74. Kees van Meel (Olanda), „Dwalen in woorden. Wandering in Words. Hoinar în cuvinte”
75. Neil Leadbeater (Regatul Unit), „Sleeve Notes. Adnotări”
76. Alex Kudera (Statele Unite), „Over Fifty Billion Kafkas Served. Más de 50 billones Kafkas servidos”
77. Jean Taillabresse (Franţa), „Nouvelles du pays natal. Novedades del país natal”
78. Sonia Rabinovich (Argentina), „Escrito en la espalda. Scris pe spate”
79. Robert Matthias Erdbeer (Germania), „Endstation Schaufenster. Capăt de linie: vitrina”
80. Masud Khan (Bangladesh-Canada), „Carnival time and other poems. El tiempo de carnaval y otros poemas”
81. Claudio Sottocornola (Italia), „Fin de siècle. Fin de siglo”
82. Douglas Lipton (Regatul Unit), „Alien Driftwood. El leño flotador extranjero”
83. Felix Martín Arencibia (Spania), „Bajo sueños de volcán. Sub vise de vulcan. Sous rêves de volcan”
84. Rocío Espinosa Herrera (Spania), „Rayos de luna. Rayons de lune”
85. Anne Stewart (Regatul Unit), „Only here till Friday. Solo aquí hasta viernes”
86. Monica Manolachi (România), „Joining the dots. Uniţi punctele”
87. Ludvig Holmdahl (Suedia), „Att vara i balans. To be in balance. Estar en equilibrio”
88. Gheorghe Glodeanu (România), „Patru prozatori de avangardă. Cuatro escritores de vanguardia”
89. Daniel Ioniţă (România-Australia), „ContraDiction. ContraDicţie”
90. Daniel Dragomirescu (România), „Întâlnirea cu Cerberul. The Meeting with Cerberus”
91. Gheorghe Glodeanu (România), “Patru scriitori de avangardă. Quatro escritores de vanguardia”
92. *** “Antologia rumano-chilena. Antologia româno-chiliană” (coord. de Ingrid Odgers Toloza)
93. Martin Sosa Cameron (Argentina), “Los hombres de humo. Oamenii de fum”
94. Jean Taillabresse (Franţa), “Les Chants Malicantour”
95. Rob van Uden (Olanda), “Het eiland, de nimfen. The islands, the nymphs. Insula, nimfele”
96. Roxana Doncu (România), “Decalogul. The Decalogue”
97. Ludvig Holmdahl (Suedia), “Evening Rituals. Kvällsritualer. Ritualuri de seară”
98. Paul Sutherland (Marea Britanie-Canada), “The Shayks and the Novice”
99. Edith Lomovasky-Goel (Israel), “Zona. Zonă”
100. Eileen R. Tabios (Filipine-Statele Unite), “I Forgot Ars Poetica. Am uitat Arta Poetică”
101. Joan Fort i Olivella (Mexic-Catalonia), “Vinyes y banys. Vides y baños. Viţă de vie şi băi”
102. *** ”New Work by Philadelphia Poets. Operra nouă a poeţilor din Philadelphia”. Antologie coordonată de Valerie Fox
103. Julia Gil (Spania, Canare), “Remando travesía hacia la paz. En naviguant vers la paix”
104. Graham Fulton, “Edible Transmitters. Transmetteurs comestibles”
105. *** ”El Barco de papel. Vaporul de hârtie”. Antologie de poezie spaniolă din Insulele Canare coordonată de Antonio Arroyo Silva
106. Sonia Rabinovich (Argentina), “Mujeres rotas. Femei îndurerate”
107. *** ”Antología rumano-canaria. Antologia româno-canară”. Coordonatoare Isa Guerra
108. Ettore Fobo (Italia), “Musiche per l’oblio. Music to forget”
109. *** ”Anthology of Scottish Poets. Antologia poeţilor scoţieni”. Coordonare de Neil Leadbeater, Sally Evans
110. Neil Leadbeater (Marea Britanie, Scoţia), “Ports of Call. Escale”
111. Gabriela Apetrei (România), “Cum am ajuns pe curcubeu. Running into the Rainbow”

joi, 5 ianuarie 2017

FLASH BACK 2016


REVISTA “ORIZONT LITERAR CONTEMPORAN”,
UN DECENIU DE EXISTENŢĂ

de Daniel Dragomirescu

2016 nu a marcat doar un nou an din viaţa revistei “Orizont literar contemporan”, ci şi aproape un deceniu de la momentul întemeierii ei. O perioadă de timp lungă pentru o revistă apărută în peisajul publicisticii postdecembriste. Independenţa OLC s-a menţinut intactă în toţi aceşti ani, fără ca revista să fie nevoită să-şi înceteze apariţia din motive de ordin economic.
Am început ca o publicaţie de cultură locală, am continuat ca o publicaţie cu colaboratori din toată ţara şi ne-am fixat în cele din urmă profilul de revistă interculturală, multilingvă, cu colaboratori din Europa şi de pe alte continente. Numai în cursul anului care a trecut am publicat aproape o sută de autori de poezie, proză, eseu şi critică literară. În ordine, cei mai activi şi mai ataşaţi de noi s-au dovedit colaboratorii din Marea Britanie (şi în primul rând cei din Scoţia), din Spania (în mod special, cei din Insulele Canare), din Olanda, Italia, Portugalia, Croaţia. Germania, Suedia, Finlanda au continuat şi ele să fie prezente la noi prin câte unul sau doi colaboratori statornici. Cum să nu ne emoţioneze, de pildă, permanenta prezenţă alături de noi a domnului Raymond Walden, acest ultim mohican al gândirii filosofice germane? De peste Ocean am avut parte de colaboratori entuziaşti ca tânărul romancier mexican Arturo Hernández Fuentes, care a reuşit să aducă în cursul anului un grup valoros de poeţi mexicani, pe care i-am şi publicat. Din Columbia o avem de multă vreme alături pe sensibila poetă Anna Francisca Rodas Iglesias. Revoltatul Eduardo Sanguinetti, autor argentinian polivalent, ne-a întreţinut atenţia în permanenţă asupra vieţii din ţara sa cu sutele sale de eseuri justiţiare (din care, evident, puţine am putut publica). Deşi afectat pe planul vieţii personale, poetul Luis Benitez din Buenos Aires a continuat să rămână în contact sufletesc cu noi. Din Brazilia am beneficiat de bunele relaţii cu harnicul animator cultural Gilvaldo Quinzeiro, iar poeta Andréia Franco ne-a trimis periodic eseuri. În luptă acerbă cu propria sa condiţie existenţială, Oziella Inocêncio n-a mai reuşit să ne trimită promisele sale texte dostoievskiene, iar distinsul poet Dante Gatto, acaparat de obligaţiile sale profesorale de la UNEMAT, s-a limitat să ne urmărească discret, de la distanţă, evoluţia promiţătoare. Poeta peruană Mirian Caloretti Castillo, care a fost premiată la festivalul de poezie de la Curtea de Argeş, a avut o frumoasă revenire la revistă cu poezii proprii şi în calitate de coordonatoare a unei antologii de poezie peruană, în spaniolă şi în română, care se va publica în 2017. O menţiune specială i se cuvine lui John Tischer, poetul yankeu refugiat la Tepoztlan, care dacă ar câştiga câte un dolar pentru fiecare nou poem al său ar deveni în scurtă vreme cel mai bogat om de pe planetă. Cinste lui că preferă calea austeră a lui Diogene! De asemnea, apreciem colaborarea lui Chokri Omri (Tunisia), Luciano Canhanga, Gociante Patissa (Angola). O nouă şi vie prezenţă la OLC a reprezentat-o în acest an Eileen R. Tabios, autoare filipinezo-americană din Los Angeles, inovatoare în creaţia poetică, critic literar, publicistă, animatoare culturală şi promotoare de interculturalitate.
Biblioteca Universală a progresat în continuare, prin publicarea câtorva zeci de cărţi noi, bilingve sau chiar trilingve, de la numărul 71 la numărul 111, iar despre ele au scris şi publicat, în ţară şi în străinătate, recenzii şi note critice Neil Leadbeater, Douglas Lipton, Eileen R. Tabios, Albert Hagenaars, printre alţii.
Aproape cincizeci de traducătoare şi traducători, din România şi din alte ţări, au contribuit în mod constant pe întreg parcursul anului la apariţia revistei (de la numărul 51 la 56) şi la publicarea numeroaselor cărţi din Biblioteca Universală. În această colecţie, în 2016 elementul de noutate a l-a constituit redactarea şi publicarea primei serii de antologii poetice universale: “Antología rumano-chilena” (coordonatoare, Ingrid Odgers), “New Work by Philadelphia Poets” (coordonatoare, Valerie Fox), “Anthology of Scottish Poets” (coordonatori Sally Evans şi Neil Leadbeater), “El Barco de papel” (poeţi din Insulele Canare, coordonator Antonio Arroyo Silva), “Antología rumano-canaria” (coordonatoare, Isa Guerra).
Nu în ultimul rând, trebuie să menţionăm, în rândul manifestărilor publice pe care le-am organizat, a şasea ediţie a Primnăverii Interculturale Bucureştene (în aprilie, cu scriitorul german Robert Matthias ca invitat) şi Zilele Culturii Croate la Bucureşti (în octombrie, cu hispanista Željka Lovrenčić şi cu poetul Tomislav Marijan Bilosnić). Un an de împliniri, care sperăm să fie de bun augur şi pentru 2017.

Notă. Pentru restul autorilor publicaţi, a se vedea Indexul 2016 din 25 decembrie 2016. 

“CONTEMPORARY LITERARY HORIZON” MAGAZINE, 
AFTER A DECADE

2016 was not only one more year of “Contemporary Literary Horizon” magazine. It also marked almost a decade since it was established. This is a long interval for a Romanian magazine published after 1989. CLH has maintained its independent status over all these years, without being forced to stop producing new issues for economic reasons. 

We started as a local cultural magazine, continued as a publication with contributors from all over the country and eventually established our configuration as an intercultural, multilingual magazine, with contributors from Europe and other continents. For example, in 2016, we published almost one hundred authors of poetry, prose, essays and literary criticism. The most active and the most attached to our project have been our contributors from the United Kingdom (especially Scotland), from Spain (especially the Canary Islands), from Holland, Italy, Portugal and Croatia. Germany, Sweden and Finland continued to be present with one or two constant contributors. How couldn’t we be excited by, for example, the permanent presence of Mr. Raymond Walden, this last Mohican of the German philosophical thinking? We have also had enthusiast contributors from over the Atlantic such as the young Mexican novelist Arturo Hernández Fuentes, who managed to recommend a valuable group of Mexican poets, whom we have published. The sensitive poet Anna Francisca Rodas Iglesias from Columbia has been with us for a long time now. Eduardo Sanguinetti, a revolted polyvalent Argentinian author, has always captured our attention with hundreds of honest essays about the life from his country (we, of course, could publish only a few). Although his personal life has been affected lately, poet Luis Benitez from Buenos Aires has continued to keep in touch with us. We have been in good relations with the hard-working socio-cultural animator Gilvaldo Quinzeiro from Brazil, while poet Andréia Franco has frequently sent us her essays. Struggling to make ends meet, Oziella Inocêncio has not managed to send us her Dostoyevskian texts yet, while the distinguished poet Dante Gatto, who is also a professor at the UNEMAT, in Brazil, has followed our promising development with discretion. The Peruvian poet Mirian Caloretti Castillo, rewarded at the poetry festival from Curtea de Argeș, has made a fine comeback with her own poems and as the coordinator of an anthology of Peruvian poetry, in Spanish and Romanian, which is going to be published in 2017. We must especially mention John Tisher, the Yankee poet retreated in Tepozlan, who would quickly become the richest man on the planet if he won one dollar for every new poem. Hats off to him that he prefers the ascetic path of Diogenes! We appreciate also the contributions of Chokri Omri (Tunisia), Luciano Canhanga, Gociante Patissa (Angola). A Filipino-American author from Los Angeles, Eileen R. Tabios has been a new and lively presence this year. She is a poetry innovator, literary critic, journalist, cultural manager and promoter of interculturality.

The Bibliotheca Universalis has continued its progress with the publication of several tens of new books, bilingual or trilingual, from no. 71 to no. 111. Neil Leadbeater, Douglas Lipton, Eileen R. Tabios, Albert Hagenaars and others have published reviews about them, either in Romania or abroad.

Almost fifty translators, from Romania and from abroad, constantly contributed to the issues no. 51-56 of the magazine and to the publication of the numerous books of Bibliotheca Universalis. The novelty of the collection in 2016 has been the editing and the publication of a first series of poetry anthologies: “Antología rumano-chilena” (coordinated by Ingrid Odgers), “New Work by Philadelphia Poets” (coordinated by Valerie Fox), “Anthology of Scottish Poets” (coordinated by Sally Evans and Neil Leadbeater), “El Barco de papel” (poets from the Canary Islands, coordinated by Antonio Arroyo Silva), “Antología rumano-canaria” (coordinated by Isa Guerra).

Finally, we must mention the readings that have been organized in 2016: the sixth edition of the Bucharest Intercultural Spring (in April, with Robert Matthias from Germany) and the Croatian Culture Days in Bucharest (in October, with the Hispanist scholar and translator Željka Lovrenčić and the poet Tomislav Marijan Bilosnić). It was a year of achievements and we hope it is of good omen for 2017.


Note. For all the published authors see the Index 2016 from 25 December 2016.

Traducere de Monica Manolachi
General secretary of CLH

La Revista “Horizonte literario contemporáneo”,
un decenio de existencia

2016 no marcó solamente un nuevo año en la vida de la revista “Horizonte literario contemporáneo”, sino también casi un decenio desde el momento de su fundación. Un período de tiempo largo para una revista que apareció en el paisaje de la editorial posdiciembre. La independencia de OLC se ha mantenido intacta todos estos años, sin que la revista tenga que dejar de salir por razones de órden económico.

Comenzamos como una publicación de cultura local, seguimos como una publicación con colaboradores de todo el país y nos fijamos finalmente el perfil de revista intercultural, multilingual, con colaboradores de Europa y otros continentes. Sólo durante el año pasado publicamos casi cien autores de poesía, prosa, ensayo y crítica literaria. En órden, los más activos y apegados a nosotros resultaron ser los colaboradores de Gran Bretaña (empezando con los de Escocia), España (especialmente los de las Islas Canarias), Holanda, Italia, Portugal, Croacia. Alemania, Suecia, Finlandia también siguieron estando presentes en nuestra revista a traves de uno u dos colaboradores constantes. Cómo no conmovernos, por ejemplo, la permanente presencia junto a nosotros del señor Raymond Walden, este último mohicano del pensamiento filosófico alemán? Del otro lado del Océano contamos con colaboradores entusiastas, como el joven novelero mexicano Arturo Hernández Fuentes, que consiguió traer durante el año un valioso grupo de poetas mexicanos que publicamos. Desde Colombia tenemos junto a nosotros, desde hace mucho tiempo, a la sensible poeta Anna Francisca Rodas Iglesias. El rebelde Eduardo Sanguinetti, autor argentino polivalente, nos mantuvo al tanto constantemente sobre la vida en su país con sus cientos de ensayos justicieros (de los que, obviamente, hemos podido publicar pocos). Aunque afectado en lo que concierne su vida personal, el poeta Luis Benitez de Buenos Aires siguió en contacto anímico con nosotros. Desde Brasil contamos con las buenas relaciones con el aplicado animador cultural Gilvaldo Quinzeiro, y la poeta Andréia Franco nos estuvo mandando constantemente ensayos. En una fuerte lucha con su propia condición existencial, Oziella Inocêncio ya no pudo mandarnos sus textos al estilo de Dostoievski que nos había prometido, y el distinguido poeta Dante Gatto, acaparado por sus obligaciones profesorales en UNEMAT, se limitó a seguir discretamente, desde la distancia, nuestra prometedora evolución. La poeta peruana Mirian Caloretti Castillo, que ha sido galardonada en el festival de poesía de la ciudad de Curtea de Argeş, contó con un hermoso regreso a la revista, con poesías propias y en calidad de coordinadora de una antología de poesía peruana, en español y en rumano, que será publicada en el 2017. Una mención especial le corresponde a John Tischer, el poeta gringo refugiado a Tepoztlan, quien, si ganara un dólar por cada nuevo poema que escribe, se convertiría en poco tiempo el hombre más rico del planeta. Honor a él, que prefiere el camino austero de Diogenes! Una nueva y viva presencia dentro de OLC la representó este año Eileen R. Tabios, una autora filipino-americana de Los Ángeles, innovadora en la creación poética, crítica literaria, publicista, animadora cultural y promotora de la interculturalidad.

La Biblioteca Universal siguió progresando, a traves de la publicación de algunas decenas de libros nuevos, bilingues o hasta trilingues, desde el número 71 hasta el número 111, y sobre ellos escribieron y publicaron, en el país y en el exterior, reseñas y notas críticas Neil Leadbeater, Douglas Lipton, Eileen R. Tabios, Albert Hagenaars, entre otros.

Casi cincuenta traductoras y traductores, de Rumanía y de otros países, estuvieron aportando su contribución constantemente durante todo el año para la aparición de la revista (desde el número 51 hasta el número 56) y para la publicación de varios libros de la Biblioteca Universal. En esta colección, en el 2016 el elemento novedoso fue constituido por la redacción y publicación de la primera serie de antologías poéticas universales: “Antología rumano-chilena” (coordinadora, Ingrid Odgers), “New Work by Philadelphia Poets” (coordinadora, Valerie Fox), “Anthology of Scottish Poets” (coordinadores Sally Evans y Neil Leadbeater, la versión rumana siendo realizada de manera ejemplar por Monica Manolachi), “El Barco de papel” (poetas de las Islas Canarias, coordinador Antonio Arroyo Silva), “Antología rumano-canaria” (coordinadora, Isa Guerra).No últimamente, tenemos que mencionar, dentro de las manifestaciones públicas que organizamos, la sexta edición de la Primavera Intercultural de Bucarest (en abril, con el escritor alemán Robert Matthias como invitado) y Los Días de la Cultura Croata en Bucarest (en octubre, con la hispanista Željka Lovrenčić y el poeta Tomislav Marijan Bilosnić). Un año de logros, que esperamos que sea de buen augurio también para el año 2017.


Nota. Para todos los autores publicados, a ver, tambien, el Indice 2016 / 25 de Diciembre de 2016.

Traducere de Diana Dragomirescu