sâmbătă, 31 mai 2014

APOCALIPTIC HORIZONS: JOHN TISCHER (UNITED STATES-MEXICO)


ODESSA, MON AMOUR
Your coffee houses
the music that constantly
is in the air in normal times
is hushed for now, while
civilizations come again
with their guns and bombs
to interrupt your millennial
poise. You will be one of those
last to go, a center of reality
not easily ignored, like Kyoto,
Berkely, Prague, Ann Arbor,
Ste. Petersburg, Tepoztlan,
Goa, Slida Colorado.

We will lift whatever drink
is left to you. 

ODESSA, MON AMOUR
Cafenelele tale
muzica ce în mod constant
pluteşte-n aer în vremuri normale
a amuţit acum, pe când
civilizaţiile vin din nou
cu armele şi bombele lor
să întrerupă milenara ta
tihnă. Vei fi unul dintre cei care
va pleca la urmă, un centru al realităţii
greu de ignorat, precum Kyoto,
Berkely, Praga, Ann Arbor,
St. Petersburg, Tepoztlan.
Goa, Slida Colorado.

Vom ridica orice băutură
care-ţi este lăsată ţie.

ODESSA, MON AMOUR
Tus cafeterias
La música que siempre
es en el aire en tiempos normales
se ha silenciado ahora, mientras
las civilizaciones vienen de nuevo
con sus armas y bombas
para interrumpir tu millenaria
paz. Seras uno de los que
partirá al final, un centro de la realidad
dificil de ignorar, como Kyoto,
Berkely, Praga, Ann Arbor,
St. Petersburg, Tepoztlan.
Goa, Slida Colorado.

Vamos a levantar qualquier bebida
que te es dejada.
     Versiunile română şi spaniolă: Daniel Dragomirescu

miercuri, 28 mai 2014

CONEMPORARY HORIZONS: JUANA CASTILLO (SPAIN)CANCIÓN DE DESPEDIDA
                                     a Gabriel García Márquez
Las letras quedaron suspendidas,
olvidadas en un ángulo oscuro de la sala,
donde lloran al hacedor de historias,
que ya no podrá jugar con ellas,
tampoco pronunciarlas.

Vivió cien años de soledad entre fantasmas,
amó en los tiempos del cólera,
cuando los frutos del amor amargan.
Consideró que, si al morir te aman,
el morir poco importaba.

Te fuiste, Gabo, en abril
-en mi país, muy de mañana-,
con la luz primera de un viernes
que era santo por ser Pascua.
¡Nos quedamos huérfanos de ti,
mas no de tus palabras!

CÂNTEC DE DESPĂRŢIRE
                                 lui Gabriel García Márquez
Literele au rămas suspendate,
uitate într-un ungher obscur al sălii,
unde îl plâng pe făcătorul de istorii,
care nu va mai putea să se joace cu ele,
şi nici să le rostească.

A trăit o sută de ani de singurătate printre fantasme,
a iubit în timpuri de holeră,
când fructele iubirii se fac amare.
A considerat că, dacă murind te vor iubi,
moartea era prea puţin importantă.

Te-ai dus, Gabo, în aprilie,
- în ţara mea dimineaţa foarte devreme -,
cu prima lumină a unei zile de vineri,
care era sfântă spre a fi Paşte.
Rămânem orfani de tine,
dar nu de cuvintele tale!                     
PROFIL CULTURAL
  Juana Castillo Escobar (născută la Madrid, în 1954) este o scriitoare spaniolă contemporană. Opera sa cuprinde proză, poezie şi publicistică. A publicat povestiri în diferite antologii: Mágico Carnaval / Carnaval magic (în Cuentos para leer en el metro/Povestiri de citit în metrou), El quinto mandamiento / A cincea poruncă (în Un lugar donde vivir / Un loc sub soare) etc. Volume de versuri:: ¡Levántate y anda! / Ridică-te şi umblă!, Nacer en la muerte / A te naşte prin moarte (din ciclul inedit Poemas en Madrid / Poeme din Madrid, 2004) şi altele. Este editor al revistei "Pluma y tintero" şi fondatoare a grupului literar-artistic "El Parnaso" (2009). Pentru scrierile sale în proză a primit premiul II la Certamen literario de Narrativa / Concursul Literar de Proză, ed. a VII-a (Centrul Cultural Aluche, 2003), premiul I la Concursul de proză foarte scurtă "El Rincón de El Vago"(2006) etc.
  Juana Castillo este colaboratoare a OLC din anul 2010.
CULTURAL PROFILE
  Juana Castillo Escobar (born in Madrid, 1954) is a contemporary Spanish poet and writer. Her work contains prose, poetry and journalistic writings. She published short stories in several anthologies:  Mágico Carnaval /Magical Carnival (in Cuentos para leer en el metro), El quinto mandamiento / Fifth Commandment (în Un lugar donde vivir) etc. Editor of "Pluma y tintero" magazine.
  Juana Castillo is a honorary contributor of CLH since 2010.
    
   Traducere şi prezentare: CLH /OLC/HLC

duminică, 18 mai 2014

CONTEMPORARY HORIZONS: JEAN-CLAUDE TARDIF (FRANCE)


POÈMES D'ICI
Ici le ciel laisse ses marques
ses éclisses, son éclat
sous la doublure des heures.
L'ombre feule
dans le pas lent du chat
alors que le gravier trop blanc
nous rappelle des contes
et des histoires de nuit.
Les enfants que nous fûmes
les mâchent comme ils le feraient
d'une feuille de menthe fraîche.
*
Ici le jour s'étire pareil à la mémoire.
Les loups y rôdent tout en nuances
contre le silence et son souvenir.
Bientôt nous seront à Saugues
harassés de soleil.
Dans l'ombre des murs bruns
le torchis fera pénitence
sous le chant feutré de la fontaine

POEMAS DE AQUĺ
Aquí el cielo pone sus marcas
sus lados, su luminosidad
bajo la réplica de las horas.
La sombra temblorosa
en el paso lento del gato
cuando la grava demasiado blanca
nos recuerda cuentos
e historias de noche.
Los niños que éramos
las mastican como lo harian
con una hoja de menta fresca.
*
Aquí el día se estira en la memoria.
Los lobos nos rodean solo en las nuances
contra el silencio y su recuerdo.
Pronto seremos a Saugues
aturdidos por el sol.
En la sombra de los muros marrónes
la mazorca va a hacer penitencia
bajo el canto de fieltro de la fontana.

POEME DE- AICI
Aici cerul îşi pune mărcile
laturile sale, luminozitatea
sub dublura orelor.
Umbra tremurată
în pasul lent al pisicii
atunci când pietrişul prea alb
ne aminteşte poveşti
şi istorii de noapte.
Copiii care am fost
le mestecă aşa cum ar face-o
cu o frunză de mentă proaspătă.     
*
Aici ziua se întinde în memorie.
Lupii dau târcoale doar în nuanţe
contra tăcerii şi a amintirii sale.
Curând vom fi la Saugues
năuciţi de soare.
La umbra zidurilor cafenii
ştiuletele va face penitenţă
sub cântul de pâslă al fântânii.

CULTURAL PROFILE
  Jean-Claude Tardif (born 1963, Rennes) is a French poet, writer, publisher and cultural animator, also known as the editor of A l’index journal. In his opinion, “poetry is – above all – communication”. He recently participated in a poetry reading in Bordeaux (“Le Printemps des Poètes’, March 2014). He is a very prolific author who has published several books of poetry, short prose and novels so far: De la vie lente (1999), L’Homme de peu (2002), Bestiaire de poche et d’ailleurs (2003), Bestiaire improbable (2011), Bestiaire minuscule (2013), La “Nada”. Six nouvelles pour l’Espagnol (2009), Post-scriptum au chien noir (2012), La Vit blanchit (2014) etc. 
  Romanian, Spanish and English version: CLH

sâmbătă, 3 mai 2014

CLH NO 2 (40)/MARCH-APRIL 2014. HLC NO 2 (40)/MARZO-ABRIL DE 2014

EDITORIAL
Daniel Dragomirescu, An Intercultural History, p. 3
NOUĂ POEŢI DIN ARGENTINA
Luis Benitez, Córdoba, capital de la poesia argentina, p. 5
Luis Benitez, Pablo Anadón, Guillermo Bawden, Alejo Carbonell, Diego Cortés, Fabricio Devalis, Jorge Dipré, Carlos Schilling, Gastón Sironi, p. 7 – 18
ALTE ORIZONTURI POETICE
Marina Centeno, Leopoldo Maria Panero, John Tischer, Manuel Ameneiros, Juana Castillo Escobar, Manuel Felipe Alvárez, Carla Delmiglio, Michela Zanarella, Luis Ángel Marín Ibañez, Catharina Boer, Lidia Lazu, Ştefan Ciobanu, Paul Mein, Jean-Claude Tardif, p. 18 – 34
DEBUTURI INTERCULTURALE
Ilire Zajmi (Kosovo), Sonia Kilvington (Cipru), Andrea Ellegaard (Danemarca), Raluca Neagu, Daniela Şontică, Daniel D. Marin  (România), Hira Jamil (Pakistan), p. 34 – 44
ORIZONTUL PROZEI
Alex Kudera (SUA), Augusta (Canada), Niza Todaro (Uruguay), p. 44 – 46
ORIZONTURI TEATRALE
Tennessee Williams, Stephanie Branson, p. 47 – 56
INTERVIURI INTERCULTURALE
Entrevista a Željka Lovrenčić, p. 56 – 61
EXCURSII INTERCULTURALE
Monica Manolachi, The Cats of Istanbul, p. 61
Sorina Georgescu, Haga, mon amour, p. 63
ORIZONTURI CRITICE
Gheorghe Glodeanu, Lirica lui Max Blecher, p. 64
Mike Bannister, Impressions of Strokestown, p. 67
Martin Bates, “Stanza” Poetry Festival, p.69
Patrizia Boi, In punta di cuore..., p. 71
Antonio Arroyo, Biografia de Leopoldo Maria Panero, p. 73
Daniel Dragomirescu, Versos de abecedario, p. 74
O NOUĂ PRIMĂVARĂ INTERCULTURALĂ, p. 75
MESAJE INTERCULTURALE  
Albert Hagenaars (Olanda), Raymond Walden (Germania), Alex Kudera (Statele Unite), Douglas Lipton, Neil Leadbeater, Morelle Smith, Paul Mein, Peter Thabit Jones (Marea Britanie), Donald Adamson (Finlanda), Virginia Patrone (Spania-Uruguay), Felix Martin Arencibia (Canare), Dante Gatto (Brazilia), Ettore Fobo (Italia), p. 77 - 82 
EVENIMENTE
Gilvaldo Quinzeiro (Brazilia), CLH Presented in a TV Interview
UN APEL
ORIZONTURI FOTOGRAFICE & ARTISTICE
Mira Faraday (USA), Constantin Sinescu (România)
TRADUCERI
Monica Manolachi, Iulia Andreea Anghel, Carmen Dominte, Ana Maria Oncescu, Sânziana Paştina, Florian D. Mirea, Vasile Daniel Bărbulescu, Daniela Zăloagă, Maria Cătălina Manolache, Iulian Trandafir, Iuliana Vizan, Daniel D. Marin, Liana Vrăjitoru Andreasen, Bianca Namur, Cristiana Ghiţă, Alexandra Andrei, Adriana Bulz, Adela Catană, Silvia Cora, Raisa Lambru, Rebeca Moţ, Ştefania Lăcraru, Olimpia Nicolae, Carmen Manolachi
COORDONARE TRADUCERI
Monica Manolachi