vineri, 17 mai 2019

NEW: THE BOOK NUMBER 192 IN BIBLIOTHECA UNIVERSALIS


...But Kazimiera was far from being a good communist. So once again she had to hide her past, her real thoughts and feelings. From having led a free and independent life, with considerable public status, to the life of an exile in Romania, she now had to live with secrets and present a public façade that did not correspond with her real self. She continued to write exactly what she wanted, but was selective in what she published. Nevertheless, by the end of her long life, she had produced a substantial body of work, including many poems for children, some of which were put to music by the composer Karol Szymanowski. 

...Dar Kazimiera nu era nici pe departe o comunistă bună. Aşadar că a trebuit să-şi ascundă încă o dată trecutul, gândurile şi sentimentele reale. De la o viaţă liberă şi independentă, cu statut public considerabil, la viaţa de exil din România, acum trebuia să trăiască cu secretele sale şi să prezinte o faţadă publică care nu corespundea cu adevăratul său sine. A continuat să scrie exact ce a vrut, dar era selectivă în ce publica. Cu toate acestea, la sfârşitul vieţii sale lungi, a produs o serie substanţială de lucrări, inclusiv multe poeme pentru copii, dintre care unele erau puse pe muzică de compozitorul Karol Szymanowski. 


(Morelle Smith, Europe. Europa)


Read this new book. 
Coming soon.

BIBLIOTHECA UNIVERSALIS.
ALL THE WORLD IN A LIBRARY.


miercuri, 8 mai 2019

POETIC HORIZONS: LOUISA HUMPHREYS (UNITED KINGDOM)


In a small boat

In a small boat
On a great sea
Looking out to the horizon...
Boat is leaky
—people speak different languages.
This is no Ark.
Over days we run out of water,
Say a prayer to our maker
And look to the future.
At last we see land,
Jump ship and swim to safety.
Look out again to the horizon
And send a prayer
Across the ocean
To our fellow travellers,
Wishing them safe passage.


Într-o barcă mică

Într-o barcă mică
Pe o mare mare
Privind departe spre orizont...
În barcă intră apă
– oamenii vorbesc limbi diferite.
Aceasta nu este o arcă.
Peste câteva zile vom rămâne fără apă,
Rostim o rugăciune către Domnul
Și ne gândim la viitor.
În sfârșit, vedem pământul,
Sărim din barcă și înotăm spre mal.
Privim încă o dată spre orizont
Și trimitem o rugă
Peste ocean
Spre camarazii noștri călători,
Dorindu-le traversare ușoară.

Profile
Louisa Humphreys lives in Leicester where she works as a museum assistant. The poem above is part of the anthology Over Land, Over Sea: poems for those seeking refuge (Five Leaves, 2015) edited by Katheleen Bell, Emma Lee and Siobhan Logan. 

Louisa Humphreys locuiește în Leicester unde lucrează ca asistent muzeograf. Poemul de mai sus face parte din antologia Over Land, Over Sea: poems for those seeking refuge (Five Leaves, 2015) editată de Katheleen Bell, Emma Lee și Siobhan Logan.

Traducere de Adina Florentina Ilie