marți, 31 mai 2011

CONTEMPORARY ARTS: VIRGINIA CLAUDIA PATRONE ( SPAIN)

 
UNA MAESTRA DE LOS ARTES VISUALES
     Virginia Patrone (Montevideo, 1950) es una artista uruguaya de origen italiano, radicada en España.
     Estudió arquitectura en la Facultad de Arquitectura de Montevideo, pintura en el taller de Pepe Montes – de formación torresgarciana‐ y grabado con David Finkbeiner –del Pratt Institute de Nueva York.
     En 1988 obtiene una beca Fulbright y se instala tres meses en Nueva York. Desde 1983 participa en unas sesenta muestras colectivas y más de veinte muestras individuales en galerías de arte y museos en Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Perú, Estados Unidos de América, Japón, Alemania, Austria, Francia, España e Inglaterra. En 1990 es invitada a exponer una muestra individual en el Museo Metropolitano de Tokyo. Ha cosechado varios premios de pintura y dibujo en el Uruguay y también en el exterior.
     Representó a Uruguay en las siguientes biena les: Latin Art Gallery, Nagoya, Japón, 1991; Bienal de Pintura de Cuenca, Ecuador, 1991 y 1994; XI Bienal de Valparaíso, Chile, 1994; Viento Sur, Brasil, 1996.
     Se instala en Barcelona de 2003 a 2005 y durante cuatro meses realiza junto a Álvaro Pemper un taller abierto al público. A partir de 2005 vive entre Madrid y Barcelona. Actualmente tiene su estudio en Barcelona y expone su obra en el Espacio Infame en Barcelona.
 
A MASTER OF VISUAL ARTS
     Virginia Patrone (born Montevideo, 1950) is based in Barcelona since 2003.
     She entered the Universidad Mayor de la República (National University of Uruguay), Faculty of Architecture, in 1971. From 1978 to 1981, she studied painting at Pepe Montes’ Studio (Montes is an artist and teacher from Torres Garcia’s Studio). In 1986 and 1989 she studied etching with David Finkbeiner from the Pratt Institute of New York.
     In 1988 she gained a Fulbright Grant and stayed three months in New York, U.S.A. While in New York, she was invited to exhibit and teach as visiting professor at the State University of New York (SUNY). She was invited to participate in a museological study course at the Museum of
Modern Art of New York (MOMA).   
     In 1989, along with artists Carlos Musso and Carlos Seveso, she created Buenaventura Studio, which was joined by artist Alvaro Pemper in 1990. She teaches at her own Studio since 1991 and worked as advisor to the Juan Zorrilla de San Martín Museum from 1995 through 1997. In 1999 she was invited to teach drawing to advanced students at the Universidad Mayor de la República (National University of Uruguay), School of Fine Arts.
     Since 1983 she has performed several solo exhibitions at museums and art galleries in Uruguay, U.S.A., UK, Spain and Japan -among them, a solo exhibition at the Metropolitan Museum of Tokyo in 1990- and she has participated in group exhibitions in Uruguay, U.S.A., Japan,
Argentina, Brazil, Chile, Peru, Paraguay, Colombia, Germany, France, Austria and Spain.
     In 2001 she created the group Talleres del Mercado, whose art works have been exhibited to the public in five open workshops during two years in Montevideo. Afterwards their work was exhibited in the form of a large travelling exhibition, called La Idea del Tango, in Europe (Munich, Frankfurt, Berlin, Viena, Paris, Madrid, Cadaques, Barcelona) from november 2002 to November 2004.
     From may to september 2004, she performed an experience of open workshop at the Borne, in Barcelona, together with Alvaro Pemper.marți, 10 mai 2011

SPANISH HORIZONS: JUANA CASTILLO ESCOBAR
LA FURIA DE LA TIERRA
Dañados por la furia de la Tierra mueren a diario
Los hermanos más pobres del planeta.
La Tierra, esa madre Tierra
A la que no respetamos
Se revuelve furiosa por ver si razonamos.
Pero esa furia mal contenida,
Va siempre a dañar
A los que ya lucen heridas.

Respetemos a la madre Gea,
Presentémosla de nuevo nuestros sacrificios,
Seamos buenos con ella, que ella repartirá
En abundancia sus dones
Porque una madre amorosa
Jamás abandona ni castiga
Tan horriblemente a sus hijos
A no ser que esté en verdad pesarosa
De sus cachorros,
Criados como ovejas,
En lobos reconvertidos.

MÂNIA PĂMÂNTULUI
Loviţi de mânia pământului pier zilnic
Fraţii cei mai sărmani ai planetei.
Pământul, acest Pământ matern
Care dacă nu-i  preţuit
Se revoltă ca să ne pună judecata la grea încercare.
Iar această mânie de nestăpânit
Îi va durea de-a pururi
Pe cei ce-şi privesc rănile.

Să dăm cuvenitul respect pământului matern,
Să-i aducem sacrificiile noastre,
Să fim buni, ca să ne împartă
Din belşug darurile sale
Căci o mamă iubitoare
Nu lasă şi nu-şi pedepseşte
Cu mânie urmaşii
Decât dacă îi pare rău
Pentru căţeii săi,
Creaţi ca nişte miei nevinovaţi
Şi preschimbaţi în lupi.  

Traducere de Daniel Dragomirescu

PROFIL CULTURAL

     Juana Castillo Escobar (născută la Madrid, în 1954) este o remarcabilă scriitoare spaniolă contemporană. Opera sa cuprinde proză, poezie şi publicistică. A publicat povestiri în diferite antologii: Mágico Carnaval / Carnaval magic (în Cuentos para leer en el metro/Povestiri de citit în metrou), El quinto mandamiento / A cincea poruncă (în Un lugar donde vivir / Un loc sub soare) etc., poeme: ¡Levántate y anda! / Ridică-te şi umblă!, Nacer en la muerte / A te naşte prin moarte (din ciclul inedit Poemas en Madrid / Poeme din Madrid, 2004) şi altele. Este director al revistei Pluma y tintero şi fondatoare a grupului literar-artistic El Parnaso (2009). Pentru scrierile sale în proză a primit diferite premii: premiul doi la Certamen literario de Narrativa / Concursul Literar de Proză, ed. a VII-a (Centrul Cultural Aluche, 2003), premiul întâi la Concursul de proză foarte scurtă El Rincón de El Vago (2006) etc. Pentru detalii, a se vedea http://anauj-perlasdeluna.blogspot.com/
     Din 2010 Juana Castillo este colaboratoare a revistei noastre.
*
     Juana Castillo Escobar (born in Madrid, 1954) is a valuable contemporary Spanish writer. Her work contains prose, poetry and journalistic writings. She published short stories in many anthologies:  Mágico Carnaval /Magical Carnival (in  Cuentos para leer en el metro / Stories to Read in Metro), El quinto mandamiento / Fifth Commandment (în Un lugar donde vivir / A Place to Live) etc., poems: ¡Levántate y anda! / Stand up and Go!, Nacer en la muerte / To Born into Death (from inedit book Poemas en Madrid / Poems in Madrid, 2004). Juana Castillo is the editor of  Pluma y tintero magazine and a founder member of literary and artistic group  El Parnaso (2009). She received many prizes for her literary work. See for details: http://anauj-perlasdeluna.blogspot.com/
    Since 2010, Juana Castillo is a contributor to CHMagazine.
     Prezentare şi traducere de Daniel Dragomirescu

duminică, 8 mai 2011

CONTEMPORARY HORIZONS: PAUL SUTHERLAND (CANADA-UNITED KINGDOM)


MOTHER AND SON 
I sought the best for you
the way my brother and I
as youngsters once searched,
shopped through a winter night.
‘What should we give mum?’
we asked, for once, in unison
choosing an atrocious perfume.
Recall its squat yellow bottle.

Now I am almost twice as old
as you then; still I’m hunting
for something. It’s your day
this time in May. I’m trailing
along with friends when I stray
into a silver screen emporium.

As if shaking a spell I remember
a loved old film. ‘Would they
have a re-make, restored print?’
But I’m looking, hunting: it’s
not the gift, I tell myself, but
this searching. ‘Lost Horizon?’
We have a new Columbian DVD;
it’s expensive; 7 minutes action
gone: it was considered far too
passive for WWII audiences so
scenes were cut. Replaced with
voiceovers from still photographs.

‘That’s OK’, I reply three times.

At home, we settle into easy chair
and chesterfield; engrossed by its
early colour marvels. Afterwards
you announce: ‘But Shangri-La...
it doesn’t exist.’ Later, when I’ve
gone off for a day to somewhere,
on your own you watch it again.
When I return ‘Yes, I remember,’
you articulate, ‘Shangri-La, I like it,’
adding ‘Thanks’ with a coy look.

MAMA ŞI FIUL
Am căutat ce-i mai bun pentru tine
aşa cum eu şi fratele meu
am căutat odată, pe când eram copii,
am căutat pe o noapte de iarnă.
“Ce să-i luăm mamei?
ne-am întrebat, o data, la unison
alegând un parfum oribil.
Mi-amintesc cutia galbenă şi turtită.

Acum sunt aproape de două ori mai bătrân
Ca tine atunci; şi încă mai vânez
ceva. E ziua ta
în luna mai. Atârn
în urma prietenilor când mă rătăcesc
într-un mall cu ecran argintiu.

Ca şi cum mă scutur de-o vrajă mi-amintesc
un film vechi şi iubit. Ar avea
vreun re-make, afişe refăcute?
Dar caut, vânez: nu-i
cadoul, îmi zic, ci
căutarea. Orizont pierdut?
Avem un nou DVD de la Columbia;
e scump; au dispărut şapte minute
de acţiune: se credea că-i prea
pasiv pentru spectatorii
 celui de-al II-lea Război,
aşa că au fost tăiate scene. Înlocuite cu
dublaje din fotografii.
“E-n regulă”, îi răspunde de trei ori.

Acasă ne aşezăm pe fotolii
şi cu chesterfield; absorbiţi
de minunile culorii timpurii. Apoi
anunţi: ”Dar Shangri-la …nu există.”
După ce am plecat o zi pe undeva,
te uiţi din nou la el singură.
Când mă întorc “Da, îmi amintesc,”
zici, “Shangri-La, îmi place
şi-adaugi “Mersi” cu o privire sfioasă.

Traducere de Aura Mircea
MTTLC, Universitatea din Bucureşti
Photo by Afifa Sutherland
PAUL SUTHERLAND,
SENSIBILITY AND CREATIVITY 
     The Canadian-British poet, Paul Sutherland was born in Canada, 1947: his first publication Winter Poems (1970). In 1973, he emigrated to England. Joined York Poetry Workshop (1980) and published The Town Boy (1981). Naturalised British subject, 1985. Co-edited and published Ursula (in memoriam) - 1989. In 1995, he founded and became chief editor of the literary journal Dream Catcher (now in its sixteenth issue). Started creative writing workshops (1997), organising readings for Dream Catcher poets. 1997, graduated with a 1st in English - History combined; winning the Prize for Humanities, and went on to complete a MA in English at University of York. He was Chair of York Arts Arena (1998-1999) and co-coordinator of York Poetry Festival (1999). 2000, collaborated with musician Graeme Scott to produce a poetry and music CD, Mid-Atlantic. His writing's appeared in Texts' Bones, Pennine Platform, Aierings, PTO, Brando's Hat, Nightingale, the Thinker and Lincolnshire Echo etc. He frequently performs his work, e.g. at the Off The Shelf Festival, Salisbury Poetry Cafe, Lincoln Book Festival, and in Scotland as guest of Highland Arts and at a Global Village Peace Gathering. Recent readings include: Neo-Cafe Bookshop in Cockermouth, Bear Cafe in Todmorden; Lauderdale House in London and at NK School in Lincolnshire on National Poetry Day.

PAUL SUTHERLAND,
SENSIBILITATE ŞI SPIRIT CREATOR
     Paul Sutherland, poet de origine canadiană şi britanică, ajunge în Marea Britanie în 1973. Are şase volume şi publică alte şase. Şapte ode ale Pământului (Endpaper Press, 2004) a câştigat aprecieri critice pozitive în Marea Britanie, în SUA şi Canada. Paul Sutherland este fondatorul Detectivului de Vise, o publicaţie internaţională renumită, ajunsă la cea de-a 23-a ediţie. Interpret remarcabil, şi-a recitat poemele în public în nenumărate rânduri. A participat la festivaluri şi a condus cercuri de scriere creativă pentru toate vârstele şi nivelurile. Poemele sale au apărut în publicaţii precum:  Orbis, Fin, Brando’s Hat (Pălăria lui Brando), Penine Platform, Poetry New Zeeland (Poezia din Noua Zeelandă), Nassau Review (SUA), Lincolnshire Echo  (Ecoul din Lincolnshire), şi Aireings printre altele, precum şi în antologii vaste ca North Yorkshire 199, Spires & Steeples (Turle si Clopotniţe), Tales of the Fox (Povestirile vulpii), Pendulum (Pendula) şi în Lincolnshire Anthology (Antologia Lincolnshire) urmând să apară în International Other Voices Anthology ( Antologia internaţională a altor voci) ce se va edita în 2009.
     Traducere de Roxana Drăguşin