sâmbătă, 2 iulie 2016

DUTCH HORIZONS: ROB VAN UDEN


Galathée

In een zetel komt ze uit de zee,
gedragen door dolfijnen,

als melk zo wit, haar huid,
als marmer, maar warmer,
zo'n zacht, zo'n licht gezicht.

Haar naam is Galathée,
zoveel mooier dan reëel,
een paradijs om in te wonen

en mooier dan ik ooit zag.

*
Ze lonkt, verleidt mijn hart
om in te stappen,
het eiland te verlaten,
terug te keren
over zeeën, oceanen,

tot ik juttend op het strand
mijzelf vind,

met in mijn armen
niets dan resten
schuim en schubben.


Galatea

She emerges from the sea in a seat,
drawn by dolphins,

white as milk, her skin,
like marble, only warmer,
so soft, so light a sight.

Her name is Galatea,
so much lovelier than real,
a paradise to reside in

and lovelier than ever I saw.

*
She makes eyes at me,
entices my heart
to board
leave the island
to return
across seas, oceans,

until, beachcombing,
I find myself

and in my arms
nothing but remnant
scum and scales.


Galateea

Se ridică din mări într-un jilț,
tras de delfini,

albi ca laptele, pielea ei,
ca marmura, caldă,
atât de lină, atât de ușoară.

Numele ei este Galateea,
mai adorabilă decât în realitate,
un paradis în care să stai

și mai frumoasă decât am văzut-o vreodată.

*
Îmi face ochi dulci,
îmi ispitește inima
să plec
să las insula
să mă întorc
printre mări, oceane,

până când, cercetând plaja,
mă regăsesc

iar în brațele mele
nimic decât rămășițe
de spumă și solzi.

(from the book in progress, "Het eiland, de Nimfen. The island, the nymphs. Insula, nimfele", 'Bibliotheca Universalis' Collection)

Cultural profile. Profil cultural

Rob van Uden (1960) studied theology at the University of Tilburg and is now a deacon in the Roman Catholic Church. He is chairman of the Breda Collective of City poets and contributed to the TV show ‘Poems of the City’ of local network BredaNu. He has published a short novel, ‘It happened in Hague’ (1996) and a biography relating local history ‘A real Baboon; Jan Jorissen and Bavel’ (2016). He has published two collections of poetry: ‘In vitro’ (Wel, 1983), and ‘Wear and Tear’ (Van Kemenade, 2010). His poems appeared in several magazines and collections, and on a column in the central station of Breda. Bulgarian magazine ‘Znacite’ printed an article on his poems.
*
Rob van Uden (1960) a studiat teologia în cadrul Universității din Tilburg și acum este diacon al Bisericii Romano-Catolice. El este președintele Colectivului Breda al Poeților și a contribuit la emisiunea „Poemele Orașului” pe rețeaua locală “BredaNu”. A publicat un scurt roman, „S-a întâmplat în Haga” (1996) și a scris o lucrare biografică în care relatează istoria locală: „Adevărata Baboon; Jan Jorissen și Bavel” (2016). A mai publicat două volume de poezie: „In vitro” (Wel, 1983) și „Război și Lacrimi” (Van Kemenade, 2010). Poemele sale apar în diferite reviste și colecții, precum și pe o coloană din stația centrală a orașului Breda. Ziarul bulgar “Znacite” a publicat un articol despre poemele sale.

Versiunea engleză de Annelies Luteijn (Olanda)
Versiunea românească de Elena Ţăpean