sâmbătă, 24 februarie 2018

CANADIAN HORIZONS. ORIZONTURI CANADIENECourse aux flambeaux

La nuit est de sauge fraîche
exhalant dans sa nudité
des parfums de sapin
d’herbes de mousses sur le sol

La lune en sa plénitude
déverse la rondeur de ses rayonnements
sur ces hommes aux longs cheveux de jais
attisant en eux la marée montante du désir
les flux les reflux du Saint-Laurent
sur leur peau constellée de la Grande Ourse
des étoiles à naître et à mourir
leur ciel déchiré d’éclairs de chaleur zigzagants
résonant de l’esprit tonnerre du désir

Tous munis d’une torche
leur sexe brandi haut
soutenu par une longue note écarlate
les tipis s’allument l’un après l’autre
élevant haut sur eux l’ombre allumée de l’allumette grisée
et ses frissons  provoqués
par les souffles courts des amants
Passage de lucioles dans le ciel d’été
une Amérindienne voit s’approcher au dehors
l’ombre agrandie de la flamme d’une torche allumée
elle est là étendue
sur sa couche de sapinage
l’Amérindien  entre
si doucement
il a allumé l’allumette
il attend d’elle un signe
pour s’asseoir auprès d’elle
mais elle ne réagit pas
il n’éteint pas son allumette
sort du tipi sans bruit
et se dirige vers un autre tipi
en quête de celle qui lui offrira le bord
de sa couche
sa présence contre ses reins
ses yeux brillants
son souffle court
ses cris de jouissance
ses orgasmes répétés
(…)
ils se regardent avec tant de douceur
avec des étoiles filantes dans leurs yeux
à essayer de trouver l’autre
par de longs parcours de caresses
attentifs à  trouver l’autre
jusqu’à l’aube
l’air tout autour
gorgé des parfums de leurs amours
Procesiune cu torţe

Noaptea este de salvie proaspătă
expirând în goliciunea ei
arome de brad
de plante şi mușchi pe sol

Luna în plenitudinea ei
toarnă rotunjimea razelor sale
pe acești bărbați cu plete de abanos
stârnind în ei mareea în creştere a dorinței
fluxul şi refluxul din Saint-Laurent
pe pielea lor purtând constelaţia Carului Mare
stele născânde şi muribunde
cerul lor sfâșiat de fulgere în zigzag
răsunând de spiritul furtunos al dorinței

Toți având câte o torţă
cu sexul fluturând în sus
susținut de o lungă notă de stacojiu
fitilele se aprind unul după altul
ridicând sus pe ei umbra luminată a chibritului grizonat
și drisoanele provocate
de respirațiile scurte ale amanţilor
Pasaj de licurici pe cerul de vară
o amerindiană vede apropiindu-se afară
umbra mărită a flăcării unei torţe aprinse
ea este acolo întinsă
pe patul din crengi de brad
amerindianul intră
atât de ușor
a aprins chibritul
așteaptă de la ea un semn
ca să stea lângă ea
dar ea nu reacționează
el nu-și stinge chibritul
iese din cort fără zgomot
și merge la alt cort
în căutarea celei care-i va oferi marginea
patului ei
prezența lui peste coapsele sale
ochii lui strălucitori
respirația lui scurtă
strigătele lui de bucurie
orgasmele lui repetate
(...)
se uită unul la altul așa de ușor
cu stele scânteindu-le în ochi
pentru a încerca să-l găsească pe celălalt
prin lungi mângâieri
atenți să-l găsească pe celălalt
până în zori
cu aerul din jur
gâtuit cu aromele dragostei lor


Profil

Marie Cholette (Québec, 2 octobre 1954). Poète, romancière, nouvelliste et essayiste. Recueils de poésie :  Lis-moi comme tu m'aimes (Paris, 1975), Les entourloupettes des entourloupette (Montréal, 1979), Chorégraphies (Québec, 1989). Prose: Osmose (nouvelles, Québec, 1986), Hautes marées de lait (roman, Québec, 1991), Les onze nations : une mort lente (essai, 2008). Mention spéciale en cinématographie pour son court métrage La mer au Festival international du film amateur de Toronto (1980). Blog personnel:  
https://www.facebook.com/Marie-Cholette-poète-romancière-nouvelliste-essayiste-120591567980862

Marie Cholette (Québec, 2 octombrie 1954). Poetă, romancieră, nuvelistă şi eseistă. Cărţi de poezie: Citeşte-mă cum mă iubeşti (Paris, 1975), Trucurile cercului (Montréal, 1979), Coregrafii (Montréal, 1989). Proză: Osmoză (roman, Québec, 1986), Cele unsprezece naţiuni: o moarte lentă (eseu, 2008). Menţiune specială în cinematografie pentru filmul de scurt metraj Marea la Festivalul Internaţional al filmului de amatori din Toronto (1980).

Traducere de Daniel Dragomirescu

miercuri, 14 februarie 2018

NEW HORIZONS: JOHN TISCHER (UNITED STATES - MEXICO)
Editorial

Sad era despite the propaganda of hope…
look around, is this the way people should
behave?

Common sense says no.

Political Correctness is an oxymoron.
Since when have politicians behaved
correctly? P.C. is just another attempt
to legislate behavior. In a word, control.

Thank goodness for
Roger Stone
Alex Jones
Milo Yannapolous
Donald Trump
Trey Gowdy
Tucker Carleson and others
who speak as if one voice,
and expose lying traitors
and their deadly lies.

Their cell towers and cell phones have
driven many Americans to the brink of
insanity. The truth has been kept from
them since Kennedy until Trump, and
now that is becoming clear.

It hurts, and America is freaking out.


El Tormenta

I was fourteen when Kennedy was killed.
I remember my German teacher telling us
the news, tears streaming from his face.
I saw Oswald shot by Ruby
on the first instant replay.

There was something in the air then,
no matter how distant we were from
events… a cosmic ripple.

It feels like something is about to happen…

Now

to reverse what happened fifty three years ago.

Quetzalcoatl says: “It looks like rain.”


Editorial

Tristă eră, cu toată propaganda speranţei...
priveşte în jur, ăsta-i felul în care oamenii
ar trebui să se comporte?

Bunul simţ spune nu.

Corectitudinea politică e un oximoron.
De când se comportă politicienii
corect? P.C. este doar o altă încercare
de a legifera comportamentul.
Într-un cuvând, a-l controla.

Slavă Domnului pentru
Roger Stone*
Alex Jones
Milo Yannapoulos
Donald Trump
Trey Gowdy
Tucker Carleson şi alţii
care vorbesc pe un singur glas,
şi îi dau în vileag pe trădătorii mincinoşi
şi minciunile lor sfruntate.

Turnurile şi telefoanele lor mobile
i-au dus pe atâţia americani la limita
nebuniei. Adevărul a fost păstrat
de ei de la Kennedy până la Trump şi
acum devine totul clar.

El doare şi America se revoltă.


El Tormenta

Aveam paisprezece ani când l-au ucis pe Kennedy.
Mi-aduc aminte de profesorul de germană dându-ne
veştile, cu lacrimi curgându-i pe faţă.
L-am văzut pe Oswald împuşcat de Ruby
într-o clipă.

Era ceva în aer după aceea,
nu conta cât de departe eram de
cele întâmplate... o undă cosmică.  

Acum

răscolim ce s-a întâmplat acum cincizeci şi trei de ani.

Quetzalcoatl** spune: “Parcă ar fi o ploaie”.


Notes. Note

*Roger Jason Stone Jr (born 1952) is an American political consultant. Consultant politic american.
Alex Emric Jones (born 1974) is an American radio show host. Prezentator american de emisiuni radio.
Milo Yannapoulos (born 1984) is a Brittish political comentator and writer. Comentator politic şi scriitor britanic.
Donald John Trump (born 1946) is the 45th and current president of the United States. Al 45-lea şi actualul preşedinte al Statelor Unite.
Harold Watson “Trey” Gowdy III (born 1964) is an American attorney, politician, former federal prosecutor in South Carolina. Avocat american, politician, fost procuror federal în statul Carolina de Sud.
Tucker Swanson McNear Carleson (born 1969) is an American political comentator. Comentator politic american.

**God of wind and wisdom in the Maya religion. Zeul vântului şi al înţelepciunii în religia maya.  

Profile. Profil

John Tischer (1949, Chicago, United States). Poet, prose writer, bohemian figure. After 2000 he moved to Tepoztlan, Mexico. In John Tischer opinion: "It's no wonder truth is stranger than fiction....fiction has to make sense." he have been writing poetry since the 70's. A few published in “Windhorse”, a Buddhist literary mag. She also was on "Sleepless Nights", an electronica music radio show, KGNU, Boulder, Colorado, a dozen times in the late 1990’s when he read my poetry.” Part of his poetic creation may be read on his personal blog “Eggtooth Breaks Open”, a more than remarcable blog. Published in CLH: 4/2011, 2, 3, 4, 5, 6/2012, Ant. 3/2012, 1, 2, 4, 5/2013, 2, 6/2014, 1, 5, 6/2015, 1, 3, 4, 5, 6/2016, 1, 2/2017. Books in “Bibliotheca Universalis”: Brownian Life (poetry, 2015). In preparation: Café at the End of Time (novel).

John Tischer (1949, Chicago, Statele Unite). Poet, prozator, figură boemă. După anul 2000 s-a stabilit în oraşul Tepoztlan din Mexic. A început să scrie poezii din anii ’70. Câteva scrieri i-au fost publicate în “Windhorse”, o revistă literară budistă. A fost prezent în cadrul “Sleepless Nights” (“Nopţi albe”), un spectacol de muzică electronică, la radio KGNU din oraşul Boulder, Colorado (SUA), unde a citit din creaţia sa poetică. Scrierile sale pot fi consultate pe blogul personal “Eggtooth Breaks Open”, un blog care îşi depăşeşte condiţia.  Publicat în OLC: 4/2011, 2, 3, 4, 5, 6/2012, Ant. 3/2012, 1, 2, 4, 5/2013, 2, 6/2014, 1, 5, 6/2015, 1, 3, 4, 5, 6/2016, 1, 2/2017. Cărţi în “Bibliotheca Universalis”: Viaţă browniană (poezii, 2015). În pregătire pentru tipar: Cafenea la sfârşitul timpului (roman).

Traducere & note de Daniel Dragomirescu

luni, 12 februarie 2018

INTERCULTURAL NOTES. NOTES INTERCULTURELLES. NOTE INTERCULTURALE


La Divison Française en 2018

par Daniel Dragomirescu

Bien que nous ayons consigné dans le numéro 6/2017 que le nombre des collaborateurs français se trouvait en baisse, il nous fait plaisir de noter que, dès à présent, en ce tout début d' année 2018, les collaborations françaises ont enregistré de nouveau un cours positif et ascendant. En effet, d’une part, notre revue va continuer de publier les créations de Noëlle Arnoult, Jacklynn Beckmann, Hennie Claude, Patricia Pichancourt et, d’autre part, nous attendons les collaborations de nouveaux amis français (tels que Marie Cholette, André Pecquet, Julien Schricke). Par ailleurs, Monsieur Patrick Dupressoir va, à nouveau nous présenter les artistes exposant dans sa Galerie d’Art. Ce revirement est dû en totalité à Noëlle Arnoult de Dijon, celle qui, avec un dynamisme spécial et un optimisme universaliste sans pareil, continue de diriger la Division Française, d’un essor comparable à celui avec lequel le fameux général Henri Mathias Berthelot conduisit, voici exactement 100 ans, la Mission Militaire Française en Roumanie. Elle participe à des réunions poétiques et aux salons littéraires de Dijon, où se trouvent des auteurs français de toutes générations qui pourraient devenir cette année de bons collaborateurs de notre HLC. Comme nous pouvons le voir, en ce qui concerne ce que nous avons nommé- métaphoriquement – “notre festin interculturel” nos amis français occupent une place appelée à devenir  de première importance, grâce à notre ouverture culturelle et notre désir de continuer une longue tradition d’amitié franco-roumaine.

Version française par Noëlle Arnoult


Divizia Franceză în 2018

Deşi în numărul 6/2017 am consemnat că din Franţa numărul colaborărilor era în scădere, ne bucură faptul că acum, la începutul anului 2018, colaborările franceze înregistrează din nou un curs pozitiv şi ascendent. Pe de o parte, găzduim în continuare colaborările poetice ale lui Noëlle Arnoult, Jacklynn Beckmann, Hennie Claude, Patricia Pichancourt. Pe de altă parte, aşteptăm colaborările unor noi prieteni francezi (ca Marie Cholette, André Pecquet, Julien Schricke), iar dl. Patrick Dupressoir ne va prezinta în continuare pe artiştii găzduiţi de galeria sa de artă. Acest reviriment se datorează în cea mai mare măsură lui Noëlle Arnoult din oraşul Dijon, cea care, cu un dinamism special şi cu un optimist universalist fără egal, dirijează în continuare Divizia Franceză, cu acelaşi avânt cu care, în urmă cu exact 100 de ani, generalul Henri Mathias Berthelot a condus Misiunea Militară Franceză din România. Ea este prezentă la diverse reuniuni poetice şi saloane literare, unde există mulţi autori francezi care ar putea deveni colaboratori statornici în acest an ai revistei “Orizont literar contemporan”. Cum se vede, la ceea ce am numit – metaforic – “festinul nostru intercultural” prietenii francezi ocupă un loc care sperăm să devină tot mai important.


vineri, 9 februarie 2018

NEW IN BIBLIOTHECA UNIVERSALIS: RICHARD LIVERMORE (UNITED KINGDOM)Hamlet in the Dock

He had always believed
that the moon was his friend
until it shone on his crime
and exposed him. His crime
was wanting to be
in the first place 
and occupy space – which 
had always belonged
to the stars – in the second.

That he was therefore 
another subversive 
wouldn’t be hard
for the planets to prove
to a jury of stars.
So he would just have to
pretend he was mad
and a plea of insane
would maybe absolve him.


Hamlet în boxa acuzaţilor

Crezuse mereu
că luna i-ar fi prieten
până ce și-a trimis razele
să-i descopere crima. Crimă
era că a vrut să fie
în primul rând
și să existe în spațiu – care 
dintotdeauna fusese
al stelelor – mai apoi.

Că prin urmare era
un alt anarhist
nu le-ar fi greu
planetelor să dovedească
unui juriu de stele.
Așa că va trebui doar
să se prefacă nebun
și pledând nebun
va fi poate achitat.

(din cartea în pregătire The Rest Is Silence. Restul e tăcere, col. “Bibliotheca Universalis”)

Romanian version by Roxana Doncu