sâmbătă, 22 februarie 2014

A NEW CLH ANTHOLOGY / ANTOLOGIA REVISTEI "ORIZONT LITERAR CONTEMPORAN"


CONTENTS
1.ORIZONTURI POETICE
Peter Thabit Jones, Paul Sutherland, Mike Bannister, Paul Mein (UK),  John Tischer, Michael Essig (US), Masud Khan (Canada), Monica Manolachi, Tatiana Rădulescu, Cătălin Z. Afrăsinei (Romania), Maria Grazia Di Biagio, Michela Zanarella (Italy), Julia Gil Lopez, Felix Martin Arencibia (Spain), Marina Centeno, Alina Velazco (Mexico), Rubén Valle, Fernando G. Toledo, Nedda González Núñez (Argentina), Daniel Montoly (Dominican Rep.-US), Marcela Meirelles (Uruguay), Theodoro Elssaca (Chile), Natalia Canais Nuno (Portugal), Dante Gatto (Brazil)
2.ORIZONTUL PROZEI
Mihai Cantuniari, One Minute after Forever
Augusta, Karate a Wobbly Beginning
Alex Kudera, Letter from China
Niza Todaro, El reencuentro
Patrizia Boi, Anatomie degli invisibili
3.ORIZONTURI CRITICE
Anna Rossell, Una novela con enacnto
Manuel Ameneiros, Welcome to the Present Future
Martin Bates, Shadowing Ovid ad Ionesco
Nazia Mallick, Social Awarness
Raymond Walden, Hostile Trends against Democracy
Morelle Smith, Tirana Papers: an Albanian Journal
Neil Leadbeater, Philadelphia, Here I Come!
Douglas Lipton, Poetic Impetus
Donald Riggs, From Horatio...
Ettore Fobo, La Poesia surrealista
Carla Delmiglio, Elucubrazioni
Gilvaldo Quinzeiro, Jesus Cristo no imaginario popular
Daniel Dragomirescu, “Lingua Franca” & Scottish Poetry
4.INTERVIURI INTERCULTURALE
Caroline Gill, Poetry from Strata Florida
Carmen Troncoso, Interview with Antonio Skarmeta
5.INDEX 2013
Authors and translators in alphabetical order

duminică, 16 februarie 2014

INTERCULTURAL CONFESSIONS: DOUGLAS LIPTON (SCOTLAND)


POETIC IMPETUS
In my teens, growing up in Glasgow, Scotland, my first excitement, when it came to trying to create with words, came from two sources: the Scottish ‘underground folk’ singer, Robin Williamson, and the English novelist, artist, illustrator and poet, Mervyn Peake. Both of these writers display a multiplicity of talents, and an exuberant joy in creation – particularly through language. Around that time, school teachers introduced me to the Irish writer, Flann O’Brien, Scottish poet Edwin Morgan (who showed me that great poetry can be made of anything at all), American, e.e. cummings, and English poet, Stevie Smith each of whom seemed to me to breaking the rules in a thrilling way.

Exposure followed to other poets such as John Donne, William Dunbar, William Shakespeare, Edwin Muir, Ted Hughes, George Mackay Brown, Norman MacCaig, Scot-tish humorist writer, Ivor Cutler, and certain other ‘rock’ musicians from the ‘60s who also really cared about the words they used, Syd Barrett and Robert Wyatt, for exam-ple. 

All of this was as much confusing as it was inspiring, but, during my last year of secondary education, I attended a creative writing night-class at Glasgow University, run by the great teacher Philip Hobsbaum, and that began to give me focus.

My chief pleasure as a poet comes from sound and pattern. I am old-fashioned in these regards, I suppose, but I like to write aloud – I like poems to sound right, I love the possibilities of music in the interplay of the units of sound the words make together, and how these sounds evoke atmosphere and take on their own meaning. I like, also, pattern – rhyme, sometimes, and the other ‘traditional’ poetic effects. I like to think of poems as puzzles or riddles – the ancient Anglo-Saxon riddle poems have always appealed to me – I think I enjoy offering hints and clues in order to lead the reader into a moment of shared percep-tion.

I also enjoy narrative – another ‘old fashioned’ kind of poetry: akin, sometimes, to the old Border Ballads (long, sung story poems) from my country (southern Scotland-northern England). I like stories, and, sometimes, poetry is a wonderful means of telling them.

My interests, thematically, include wildlife, politics, history, people and mortality. I like humour – a quality in poetry that can, I think, be underrated. – My masters have taught me that humour can be just as potent, in terms of delivering emotionally an idea, as any other mood or tone.

Finally, I try hard to make my visual imagery resonate: I want it, if I can achieve this, to seem illumined, possibly mysterious – that lesson, I learned from MacCaig in par-ticular. It is not necessarily ‘religious’, but the vision can aspire to something sublime in its expression.
IMPULS POETIC
     Crescând în Glasgow, Scoția, când venea vorba de încercarea de a crea ceva prin cuvinte, inspirația mea venea din două surse: cântarețul scoțian de folk under-ground, Robin Williamson, și romancierul, artistul, grafi-cianul și poetul Mervyn Peake. Ambii scriitori au o mulțime de talente, și exprimă o bucurie extraordinară de a crea – mai ales prin limbaj. Cam în aceeași perioadă, profesorii de la școală mi-au făcut cunoștință cu scriitorul irlandez Flann O’Brien, cu poetul scoțian Edwin Morgan (care mi-a arătat că poezia poate fi făcută din absolut orice), cu americanul E.E. Cummings și cu poetul englez Stevie Smith. Fiecare părea că încalcă regulile într-un mod captivant.
     A urmat expunerea la alţi poeţi cum ar fi John Donne, William Dunbar, William Shakespeare, Edwin Muir, Ted Hughes, George Mackay Brown, Norman MacCaig, umoristul scoțian Ivor Cutler, și cu siguranță alți muzicieni „rock” ai anilor ’60 cărora le păsa de cuvintele pe care le foloseau, spre exemplu Syd Barrett și Robert Wyatt. 
     Toate acestea erau atât derutante cât și pline de inspiraţie, însă în ultimul an de liceu am participat la un seminar de creaţie narativă la Universitatea din Glasgow, condus de profesorul Philip Hobsbaum, și acel lucru m-a făcut să mă concentrez.
     Principala mea placere ca poet vine de la sunete și modele. Presupun că sunt de modă veche, însă îmi place să scriu cu voce tare – îmi place ca poeziile să sune corect, iubesc modalităţile muzicii în interacţiunea cu unităţile sunetului pe care cuvintele le îmbină, și modul cum aceste sunete evocă atmosfera și duc mai departe propriul lor înţeles. Ȋmi place, de asemenea, rima cu model – uneori rima împreună cu alte efecte poetice „tradiţionale”. Ȋmi place să mă gândesc la poezii ca și cum ar fi puzzle-uri sau ghicitori – vechile poezii anglo-saxone în stil de ghicitoare mi-au fost mereu pe plac – cred că îmi place să ofer idei și indicii pentru a duce cititorul până într-un moment de sentimente împărtășite. 
     De asemenea îmi place și povestirea – un alt mod „învechit” al poeziei: uneori acest lucru se aseamănă cu vechile balade (poezii lungi și cântate) din ţara mea (sudul Scoţiei, nordul Angliei). Imi plac poveștile, și uneori poezia este un mod minunat de a le spune. 
    Din punct de vedere tematic, interesele mele includ viaţa în sălbăticie, politica, istoria, oamenii și moralitatea. Imi place umorul – o calitate care, după părerea mea, poate fi subestimată în poezie. Profesorii mei m-au învăţat că umorul poate fi la fel de convingător ca orice altă stare sau ton, în ceea ce privește exprimarea cu emoţie a unei idei.
     Ȋn sfârșit, încerc să îmi fac imaginile vizuale să răsune. Vreau acest lucru, și dacă devine strălucitor și misterios, atunci acesta se datorează în mod special lui MacCaig. Nu este neapărat ceva „religios”, însă viziunea, în noţiunea sa, poate aspira la ceva sublim.
Traducere de Iuliana Vizan
Universitatea Ovidius, Constanţa
CULTURAL PROFILE
Douglas Lipton is a contemporary poet from Glasgow, Scotland. Studies of literature (creative writing) at the University of Glasgow. First published poems in New Writing Scotland, West Coast Magazine şi Lines Review. Published books: The Stone Sleeping-Bag (debut, 1993, Fairy Tales (1997), The Aquarium (2009) etc. He is a teacher in a special school. Teaching in Lockerbie at the time of the 1988 tragic incident. The poet collaborated with artist Keith McIntyre and composer Karen Wimhurst to produce Songs for the Falling Angel – a requiem for Lockerbie, which was performed at the Edinburgh International Festival. Recommended by Scottish poet Neil Leadbeater, Douglas Lipton became a CLH contributor since 2011. Critical references on his poetry at Daniel Dragomirescu, Orizonturi interculturale / Cross-Cultural Horizons (second edition 2014), in the essay “Lingua Franca and Scottish Poetry”, pp. 242 – 247.   
PROFIL CULTURAL
Douglas Lipton este un poet contemporan din oraşul scoţian Glasgow, Scoţia. Studii superioare de literatură (scriere creativă) la Universitatea din Glasgow. Debut publicistic la revistele New Writing Scotland, West Coast Magazine şi Lines Review. Cărţi publicate: The Stone Sleeping-Bag (debut, 1993, Fairy Tales (1997), The Aquarium (2009) etc. Este profesor la o şcoală pentru copii cu nevoi speciale. Preda în Lockerbie în momentul tragicului incident din 1988, care i-a inspirat oratoriul Songs for the Falling Angel – a requiem for Lockerbie / Cântece pentru îngerul căzut – un requiem pentru Lockerbie, realizat în colaborare cu artistul Keith McIntyre şi compozitorul Karen Wimhurst şi prezentat cu succes la Festivalul Internaţional de la Edinburgh. Douglas Lipton a devenit colaborator al OLC în anul 2011, la recomandarea poetului scoţian Neil Leadbeater. Referinţe critice despre opera sa la Daniel Dragomirescu, Orizonturi interculturale, (ed. a doua, 2014), în eseul “Lingua franca şi poezia scoţiană”, pp. 242 – 247.  
Prezentare şi traducere de Daniel Dragomirescu

joi, 13 februarie 2014

INTERCULTURAL HORIZONS: FERNANDO G. TOLEDO (ARGENTINA)


GESTO EN EL UNIVERSO
La abundancia sideral del mundo allá afuera
No parece bastarme por sí misma: busco
Entre toda esa madeja algo que volcar
En un poema.
Pero un perro se hace oír a lo lejos
Resolviendo antes que yo sus asuntos,
Y pienso en esto que ahora
Voy a poner por escrito:
Un ladrido como un acto reflejo
Contra algo que se mueve en la noche.

GEST ÎN UNIVERS
Abundenţa siderală a lumii de acolo de afară
Nu pare să-mi fie de ajuns: caut
În toată această încâlceală ceva să pot răsturna
Într-un poem.
Dar în depărtare se aude un câine
Care îşi rezolvă treburile înaintea mea,
Şi mă gândesc la ceea ce
O să aştern acum în scris:
Un lătrat asemeni unui reflex
Împotriva a ceva care se mişcă în noapte.

PERFILE CULTURAL
Fernando G. Toledo es nacido a Mendoza, Argentina, en 1974.
Publicó en poesía: Hotel Alejamiento (1998), Diapasón (2003), Secuencia del caos (2006), Viajero inmóvil (2009) y Mortal en la noche (2013). Prepara su primera novela, De Mendoza a Tokio.
PROFIL CULTURAL
Fernando G. Toledo s-a născut în Mendoza, Argentina, în 1974. A publicat poezie: Hotel Alejamiento (1998), Diapasón (2003), Secuencia del caos (2006), Viajero inmóvil (2009) y Mortal en la noche (2013). Îşi pregăteşte primul roman, De Mendoza a Tokio.
Traducere de Violeta Florentina Baroană
Universitatea din Bucureşti

vineri, 7 februarie 2014

ROMANIAN HORIZONS: CĂTĂLIN Z. AFRĂSINEI


GENITIVUL ABSOLUT SIBERIAD

rumeg oroarea viscerală de a fi întârziat
numai zece minute numai zece ani numai
zece decenii la apelul condamnaţilor pe viaţă
în subterana despre care dostoievski a scris că a ieşit viu
ispăşind mai multe păcate având mereu sufletul hăituit
de un lup siberian prin taiga de sfântul duh al dreptăţii
dostoievski nu a avut întotdeauna dreptate şi el a stiut că nu are
nimeni nu s-a împotmolit cu adevărat prin infern
zăbovind mai mult timp acolo unde nu există îndurerare
rumeg întârzieri înzăpezite din siberia mea
şi alerg hăituit de un lup singuratec cu suflet de om
ca şi mulţi nenumăraţi alţii eu am avut întotdeauna dreptate
însă spiritul dreptăţii triumfă numai pentru lichele
uneori îmi vine să arunc destinul în aer
ca pe o monedă de schimb valutar a iluziei
stând la o ceaşcă de cafea amară sau chiar sărată
mai înainte de a face lumea ţăndări
din cioburile adunate de mâna plictisită
un fals zeu deghizat al bunăstării emană
frumuseţe şi o fericire la care nu a visat
invocată doar în ceasul duhurilor necurate
însoţite de-a pururi cu oroarea de a trăi
de a te urni într-un alt timp mai nobil fără cusur
care desparte specia în două ca pe o pâine neagră la cartelă
în cei care pot păşi nestingherit pe drumul regal
şi cei care rămân la stadiul de mujici judecându-i
pe primii ca pe marii vinovaţi
din văzduh cerne o zăpadă moale şi deasă
din taiga se pregăteşte o moarte frumoasă
lupi-puiandri se joacă şi-mi ling degetele idolatre
foarte obosit de lungul drum înzăpezit al conştiinţei
dostoievski se întoarce acasă şi-şi cere iertare

THE ABSOLUTELY SIBERIAN GENITIVE

I am chewing over the visceral horror of being late
only ten minutes only ten years only
ten decades to the call of the life-sentenced inmates
in the underground which dostoevsky wrote about
that he came out alive
paying for several sins always feeling hounded
by a siberian wolf across the taiga by the holy spirit of justice
dostoevsky was not always right and he knew he was not
nobody has ever really muddled through hell
lingering more where there is no affliction
I am chewing over the snowbound delays of my siberia
and running hounded by a lonely human-souled wolf
like countless many others I have always been right
but the spirit of justice prevails only among the scums
sometimes I feel like tossing my destiny up in the air
a coin for the exchange of illusion
waiting over a cup of coffee, bitter or even salted
before breaking the world into pieces
out of the bits collected by a bored hand
a false disguised god of welfare emanates
such beauty and happiness that he has not dreamt of
invoked only when shady spirits come
for ever accompanied by the horror of life and
of moving to another time more noble faultless
that separates the species in two
as if it were black bread bought with an old food card
in those who can step carelessly on the royal road
and those who still remain moujiks and judge
the first lot for being the great sinners
a soft and thick snow is falling from the sky
in the taiga a beautiful death is being contrived
wolf cubs are playing and licking my praying fingers and
very tired due to the long snowbound way of conscious-ness
dostoevsky returns home asking to be forgiven 

Traducere de Monica Manolachi
Universitatea din Bucureşti

PROFIL CULTURAL
Cătălin Z. Afrăsinei (născut în 1970) este un poet şi publicist român contemporan. A debutat cu versuri şi eseuri la revista “Est” si este autorul volumului de versuri Apocalipsa după Kosovo (2003). Creaţia sa este abundentă şi rezultă dintr-o vocaţie poetică reală. Poetul doreşte să comunice o stare de conştiinţă trăită cu maximă intensitate. Mihai Cantuniari apreciază că poezia acestui autor din generaţia încă tânără are mesaj, dar este de părere că poetul trebuie să fie mult mai concis, pentru a evita diluarea discursului liric dincolo de limitele admise.

CULTURAL PROFILE
Cătălin Z. Afrăsinei (born in 1970) is a contemporary poet from Romania. He started to publish his writings in Est journal and he is the author of Apocalipsa după Koso-vo / Apocalypse after Kosovo (2003), a book of poems. His creation is abundant and it is the result of his real poetic vocation. The poet wants to share a consciousness state which he lives with maximum intensity. Mihai Cantuniari appreciates that the poetry of this author from the young generation has a message, but he also believes that he should be more concise, to avoid the dilution of his poetic speech beyond the admitted limits.
Prezentare şi traducere de Daniel Dragomirescu

sâmbătă, 1 februarie 2014

WALES HORIZONS: PETER THABIT JONES


LAMENT FOR SOLDIERS
OF THE FIRST WORLD WAR
(in memory of my grandfather)
Your blood is dust,
Trenches of rust through history.
Your bones shine
In the silence of time’s mud.
Your souls sing in the battling wind.

I wear the redness
Of your loss
With a stark eye black as grief.
My generation has your graves
In our eyes.

You weep in the nights
When we cannot sleep,
When the rain washes
November’s dead trees
And the sky is as cold

As ashes.

ELEGIE PENTRU SOLDAŢII
PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL
(în memoria bunicului meu)

Sângele vostru este ţărână,
Tranşee de rugină de-a lungul istoriei.
Oasele vostre luminează
În liniştea timpului noroios.
Sufletele vostre cântă în vuietul bătăliei.

Eu mă îmbrac în roşul
Pierderilor voastre,
Cu ochiul înţepenit, negru ca doliul.
Generaţia mea poartă mormintele voastre
În privire.

Voi plângeţi nopţile
Când noi nu putem dormi,
Când ploile spală
Copacii morţi în noiembrie
Şi cerul e rece

Ca cenuşa.

CULTURAL PROFILE
Peter Thabit Jones is a Welsh poet and dramatist. He is the author of ten books, including two published in Romania. His work has been translated into over twenty languages. His latest book is Poems from a Cabin on Big Sur, from Cross-Cultural Communications, New York. In March 2008 Peter’s American publisher, Stanley H. Barkan, organised a six week poetry reading tour for Peter and Dylan Thomas’s daughter, Aeronwy. They gave readings and workshops from New York to California, at many universities and prestigious arts venues. He and Aeronwy wrote the first-ever Dylan Thomas Walking Tour of Greenwich Village, available as an internet PDF, audio download, and guided tour via New York Fun Tours, and forthcoming in 2014 as a tourist book and an Internet App. The Walking Tour will be a central focus for the New York celebrations of the Dylan Thomas Centenary. His poem Kilvey Hill has been incorporated into a permanent stained-glass window at the new Saint Thomas Community School in Swansea, Wales. More at:  www.peterthabitjones.com

PROFIL CULTURAL
Peter Thabit Jones este un poet şi dramaturg galez, autorul a zece cărţi, două dintre acestea fiind publicate şi în România. Opera lui a fost tradusă în peste douăzeci de limbi. Ultima lui carte este Poems from a Cabin on Big Sur, apărută la editura Cross-Cultural Communications, New York. În martie 2008, editorul său american a organizat un tur de poezie de şase săptămâni pentru Peter şi fiica lui Dylan Thomas, Aeronwy. Împreună, au citit şi au participat la ateliere de poezie din multe universităţi şi locaţii artistice de prestigiu din New York până în California. Împreună cu Aeronwy, a scris primul Dylan Thomas Walking Tour of Greenwich Village, disponibil şi pe Internet în format PDF, fișier audio descărcabil şi tur ghidat via New York Fun Tours, care va apărea în 2014 ca ghid turistic şi aplicaţie pe Internet. Walking Tour va fi punctul de atracţie al sărbătoririi la New York a centenarului Dylan Thomas. Poemul său Kilvey Hill a fost încorporat într-un vitraliu permanent al noii Saint Thomas Community School din Swansea, Ţara Galilor. Mai multe la adresa: www.peterthabitjones.com

Traducere de Roxana Doncu
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“