luni, 28 aprilie 2014

HORIZONS 2014. HORIZONTES 2014. ORIZONTURI 2014


AN INTERCULTURAL HISTORY
  In 2008, when it was established, New Literary Horizon aimed at maintaining the line of creative localism, specific to a certain type of the blooming post-1989 literary and cultural press. For about a year, the magazine hosted authors, more or less known, such as poets Ion Iancu Lefter (1940 – 1990) and Ion Enache (1950 – 2006), prose writers Ion Gheorghe Pricop and Nicolae Ariton, transmodernist critic Theodor Codreanu etc. Apart from these, however, the magazine published various other authors from elsewhere: Cassian Maria Spiridon (poet, editor, journalist), Dorin Cozan (poet and prose writer), Geo Vasile (specialist in Italian literature and culture, literary critic and prose writer), Mihai Cantuniari (specialist in Spanish literature and culture, poet and prose writer), Dan Mănucă, Gheorghe Glodeanu, Mircea A. Diaconu (critics and academics) etc. Step by step, we could witness the rise of a wider and wider literary and cultural contemporary horizon, which included Romanian authors from abroad, either from the West (diaspora) or from the East (Republic of Moldova).
  The year of 2009 marked an important moment in the evolution of the CLH, which was meant to happen. The change was the result of internet networking with authors such as Katherine Gallagher and Caroline Gill from Great Britain, and Peggy Landsman and Anna Elsner from the United States. Benefiting from the universality of their mother tongue, they became our first contributors. Soon after, CLH and the MA Programme for the Translation of the Contemporary Literary Text (MTTLC), University of Bucharest, directed by Professor Lidia Vianu, reached an official agreement and Alina-Olimpia Miron became the first secretary of the magazine, a very important position, and the coordinator of the first team of translators (2009-2010). She was followed by Sînziana Mihalache (2010-2013) and, later, by Monica Manolachi, young academic at the University of Bucharest, who is now in charge with the coordination of the translation process. The members of the translation team (BA and MA students, but also PhD candidates) have improved their skills as contributors or chose another career path.
  For the last five years, we have had both meteoric collaborators – following the principle “join us if you want, stay if you can” – but also remarkable friends, who turned CLH into a more and more known and appreciated magazine of contemporary literature and culture, with texts translated into two or even three different languages, Romanian language being the reference language. Thus, CLH can be read both in Romania and abroad, in several languages (English, Spanish, Portuguese, French, Italian, sometimes in Arabic, Indonesian, Japanese and other languages or even dialects), in London and in Los Angeles, in Buenos Aires and New Delhi, in Australia, Africa (Nigeria, Kenya) or in the Arab world (Oman, Marocco, Tunisia). It is true, its circulation is modest, because nowadays, a poetry and culture magazine does not have a huge readership anywhere in the world. Yet, little by little, its repeated printed version has been constantly and regularly distributed by post  to various countries, on different continents. Elisabeta Isanos, a Romanian writer and translator, who contributed to the magazine, compared CLH with the famous 20th Century (Secolul XX), a Romanian review of literature, art and culture.
  A consequence of such facts was that the editorial team has increased. Our contributors and authors write in English, Spanish, Italian, German, Portuguese, French, Arabic, Hindi etc. The English speakers and the Italian, Portuguese, Spanish and Latin American contributors  predominate. Some of them are poets such as Marina Centeno, Alina Velazco (Mexico), Mary Ann McCara Fitzpatrick, Michael Essig, Burt Rashbaum, Mike Foldes (United States), Daniel Montoly (Dominican Republic – United States), John Tischer (United States - Mexico), Jane Mellor, Masud Khan (Canada), Caroline Gill, Byron Beynon, Neil Leadbeater, Martin Bates, Douglas Lipton, Morelle Smith, Mike Bannister, Paul Sutherland (United Kingdom), Donald Adamson, Rita Dahl (Finland), Albert Hagenaars, Catharina Boer, Hans de Waarsenburg (The Netherlands), Luis Benitez (Argentina), Theodoro Elssaca (Chile), Anna Francisca Rodas Igelsias (Colombia), César Augusto Valdivia Carrasco (Peru), Roseta Savelli, Patrizia Boi, Lidia Borghi, Michela Zanarella, Ettore Fobo, Claudio Sottocornola (Italy), Antonio Arroyo Silva, Beatriz Giovanna Ramirez, Teresa Delgado, Felix Martin Arencibia, Isa Guerra  (Spain), Natalia Canais (Portugal), prozatori şi publicişti ca Alex Kudera (United States), Anna Rossell, Juana Castillo (Spain), Raymond Walden (Germany), Željka Lovrenčić (Croatia), Abiola Olatunde (Nigeria), Chokri Omri (Tunisia), Nazia Mallick (India) etc. The list of valuable authors is much longer and we apologize for not being able to mention all of them, but their names can be found in the yearly index of all published authors from CLHAnthology no. 4/2014. Another distinct and honorable category includes authors who are university professors such as Peter Thabit Jones (University of Swansea), David Gill (archeologist internationally renown, University of Ipswich), Donald Riggs (Drexel University, Philadelphia), Andrés Morales (“Finis Terrae” University, Santiago de Chile), Dante Gatto (State University of Mato Grosso), but also Romanian academics such as Lidia Vianu, Monica Manolachi (University of Bucharest), Adriana Bulz (Technical Military Academy of Bucharest) Roxana Doncu (“Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy), Gheorghe Glodeanu (University of Baia Mare), Theodor Damian (“Spiru Haret” university) and others. We thank them for their reassuring and constant presence in our team and for their high quality contributions over the years.

 O ISTORIE INTERCULTURALĂ
  În anul 2008, când a luat fiinţă, revista "Orizont literar contemporan" dorea să fie o continuare pe linia localismului creator a unei anumite prese literar-culturale care înflorise în perioada postdecembristă. Timp de aproximativ un an în revistă au fost publicaţi autori mai mult sau mai puţin cunoscuţi şi apreciaţi, precum poeţii Ion Iancu Lefter (1940 – 1990) şi Ion Enache (1950 – 2006), prozatorii Ion Gheorghe Pricop şi Nicolae Ariton, criticul transmodernist Theodor Codreanu etc. Pe lângă ei, însă, revista a publicat diverşi autori din afara localismului creator: Cassian Maria Spiridon (poet, editor, publicist), Dorin Cozan (poet şi prozator), Geo Vasile (italienist, critic literar şi prozator), Mihai Cantuniari (hispanist, poet şi prozator), Dan Mănucă, Gheorghe Glodeanu, Mircea A. Diaconu (critici universitari) etc. S-a conturat în acest fel un orizont contemporan al literelor şi culturii literare, tot mai larg şi mai cuprinzător, în care au fost incluşi, prin extensiune, şi autori români aflaţi în străinătate, în vest (diaspora) şi în est (Republica Moldova).
  Anul 2009 a marcat un moment important în evoluţia revistei “Orizont literar contemporan”, la care trebuia să se ajungă prin forţa lucrurilor. Schimbarea aceasta a fost rezultatul contactelor facilitate de internet cu autoarele Katherine Gallagher şi Caroline Gill din Marea Britanie, respectiv Peggy Landsman şi Anna Elsner din Statele Unite, care au devenit apoi primele colaboratoare ale revistei din spaţiul anglo-saxon, beneficiind de universalitatea limbii. La scurtă vreme, în 2009, revista încheia un acord oficial de colaborare cu Masteratul pentru Traducerea Textului Literar Contemporan (MTTLC), condus de prof. Lidia Vianu în cadrul Universităţii din Bucureşti, iar masteranda Alina-Olimpia Miron a devenit prima secretară a revistei, funcţie extrem de importantă, şi coordonatoarea primei echipe de translatoare de la Universitate (2009 – 2010). Ei i-a succedat, în aceeaşi funcţie, Sînziana Mihalache (2010 – 2013), iar după retragerea acesteia a urmat, tot din cadrul Universităţii, prof. Monica Manolachi, care exercită cu bune rezultate această funcţie şi în prezent. Şi componenţa echipelor de translatoare (studente şi masterande de la Facultatea de Limbi Străine), din serii de studiu diferite, a fost şi este in permanentă evoluţie şi schimbare, prin forţa lucrurilor.
  De-a lungul a peste cinci ani, au fost multe prezenţe meteorice, după principiul “vine cine vrea, rămâne cine poate”, dar şi multe prezenţe remarcabile, care au făcut ca “Orizont literar contemporan” să fie cunoscută şi tot mai apreciată ca o revistă de literatură şi cultură contemporană, cu texte traduse în două sau chiar în trei limbi diferite, dar având limba română drept limbă de referinţă, astfel că revista se poate citi atât în România, cât şi în străinătate, în engleză, în spaniolă, în portugheză, în franceză, în italiană, uneori în arabă, indoneziană, japoneză şi alte idiomuri sau chiar dialecte, de la Londra la Los Angeles, de la Buenos Aires la New Delhi ori din Australia până în ţările africane (Nigeria, Kenya) sau ale lumii arabe (Oman, Maroc, Tunisia). E adevărat că nu în tiraje mari, pentru că în prezent nicăieri în lume o revistă de poezie şi cultură nu se bucură de mulţi cititori, dar în tiraje mereu repetate (pe hârtie), care se difuzează cu perseverenţă şi cu regularitate pe cale poştală într-un număr variat de ţări ale lumii, pe mai multe continente, urmând principiul picăturii chinezeşti. Scriitoarea şi traducătoarea Elisabeta Isanos, colaboratoare apropiată a revistei, a comparat la un moment dat OLC cu apreciata revistă românească de literatură, artă şi cultură universală “Secolul XX”.  
  O consecinţă a acestei stări de fapt a fost lărgirea constantă a echipei redacţionale a revistei, prin permanenta ei completare cu colaboratori şi autori de limbă engleză, spaniolă, italiană, germană, portugheză, franceză, arabă, hindi etc., cu o predominanţă relativă a autorilor anglo-saxoni, italieni, portughezi, spanioli şi latino-americani. Printre ei se numără poeţi precum Marina Centeno, Alina Velazco (Mexic), Mary Ann McCara Fitzpatrick, Michael Essig, Burt Rashbaum, Mike Foldes (Statele Unite), Daniel Montoly (Rep. Dominicană – Statele Unite), John Tischer (Statele Unite-Mexic), Jane Mellor, Masud Khan (Canada), Caroline Gill, Byron Beynon, Neil Leadbeater, Martin Bates, Douglas Lipton, Morelle Smith, Mike Bannister, Paul Sutherland (Marea Britanie), Donald Adamson, Rita Dahl (Finlanda), Albert Hagenaars, Catharina Boer, Hans de Waarsenburg (Olanda), Luis Benitez (Argentina), Theodoro Elssaca (Chile), Anna Francisca Rodas Igelsias (Columbia), César Augusto Valdivia Carrasco (Peru), Roseta Savelli, Patrizia Boi, Lidia Borghi, Michela Zanarella, Ettore Fobo, Claudio Sottocornola (Italia), Antonio Arroyo Silva, Beatriz Giovanna Ramirez, Teresa Delgado, Felix Martin Arencibia, Isa Guerra  (Spania), Natalia Canais (Portugalia), prozatori şi publicişti ca Alex Kudera (Statele Unite), Anna Rossell, Juana Castillo (Spania), Raymond Walden (Germania), Željka Lovrenčić (Croaţia), Abiola Olatunde (Nigeria), Chokri Omri (Tunisia), Nazia Mallick (India) etc. Lista autorilor de valoare reuniţi sub sigla OLC este mult mai lungă şi ne cerem scuze că spaţiul nu ne permite să-i menţionăm aici pe toţi, dar se poate consulta cu folos Indexul anual al autorilor publicaţi, în Antologia nr. 4/2013. Într-o categorie distinctă şi la fel de onorantă se plasează autorii – profesori universitari Peter Thabit Jones (Universitatea din Swansea), David Gill (arheolog recunoscut pe plan mondial, Universitatea din Ipswich), Donald Riggs (Universitatea Drexel, Philadelphia), Andrés Morales (Universitatea “Finis Terrae”, Santiago de Chile), Dante Gatto (Universitatea de Stat din Mato Grosso), iar din România Lidia Vianu, Monica Manolachi (Universitatea din Bucureşti), Adriana Bulz (Academia Tehnică Militară din București), Roxana Doncu (Univer-sitatea de Medicină “Carol Davila”), Gheorghe Glodeanu (Universitatea din Baia Mare), Theodor Damian (Universi-tatea “Spiru Haret”) şi alţii. Lor le datorăm prezenţa reconfortantă şi constantă în echipa redacţională şi colaborarea cu scrieri de înaltă ţinută literară şi academică de-a lungul anilor.
Article by Daniel Dragomirescu
English version by Monica Manolachi

marți, 22 aprilie 2014

INTERCULTURAL EVENTS. EVENTOS INTERCULTURAIS. EVENIMENTE INTERCULTURALE

CLH PRESENTED IN A TV INTERVIEW
  In an interview conducted by José Carlos in “Direito ao Punta”, a TV show of Difusora Caxias from SBT (Sistema Brasileiro de Televisão), on 21.04.2014, Gilvaldo Quinzeiro has presented “Contemporary Literary Horizon” to the public from Caxias (Brazil), a journal of contemporary literature and culture.
  During this interview, Gilvaldo Quinzeiro was questioned about how his collaboration with the journal started and about the cultural profile of the CLH and its public. He brought into discussion his contributions translated into Romanian and published in CLH. Moreover, he spoke about a possible association between the journal and local cultural and literary institutions, such as Centro de Ensino Gonçalves Dias. Gilvaldo Quinzeiro also said that an interview with the appreciated novelist, educator and philosopher José de Ribamar Cardoso, from  Caxias, will be published in a future issue of CLH.
  Gilvaldo Quinzeiro used this opportunity to speak about his projects – this time as a professor – which will be carried out together with his students from Centro de Ensino Gonçalves Dias: for example, the first Salon of History Tellers or Pirão de Conversa, a version of the Philosophical Café.
  Finally, Gilvaldo Quinzeiro thanked for the chance to be invited in this TV show and reiterated the importance of the CLH international journal to the public from Caxias.

HLC É DIVULGADA EM ENTREVISTA TELEVISIVA
  Em entrevista concedida ao apresentador José Carlos, do programa “Direto ao Ponto”, da TV Difusora Caxias, afiliada ao Sistema Brasileiro de Televisão, no dia 21 de abril, Gilvaldo Quinzeiro fez a divulgação ao público caxiense, em especial aos literatos e intelectuais, da revista internacional – Horizonte Literário Contemporâneo-HLC.
  Durante a entrevista que durou cerca de 10 minutos, Gilvaldo Quinzeiro foi perguntado a respeito de como se tornou colaborador da Horizonte Literário Contemporâneo, bem como de que tratava a revista, e para que público a mesma estava voltada. Gilvaldo Quinzeiro falou dos textos de sua autoria que foram traduzidos para o romeno e publicado na HLC. Além disso, fez referência da possível parceria que revista fará em apoio a projetos de incentivo a literatura local, tal como o que ocorrerá com o Centro de Ensino Gonçalves Dias. Gilvaldo Quinzeiro também fez questão de destacar que será publicado em um dos números futuros da Horizonte Literário Contemporâneo, uma entrevista com o caxiense, romancista, educador e filósofo José de Ribamar Cardoso.
 Gilvaldo Quinzeiro aproveitou também a oportunidade para falar dos seus projetos, desta feita, na condição de professor que será desenvolvidos junto aos seus alunos do Centro de Ensino Gonçalves Dias, tais como o I Salão de Contadores de História e o Pirão de Conversa – uma vers-ão do Café Filosófico.
  No Final, Gilvaldo Quinzeiro agradeceu a oportunidade do espaço televisivo, reiterando a importância do anuncio para Caxias, da conceituada revista internacional no nosso meio.

 OLC PREZENTAT ÎNTR-O EMISIUNE TV
  Într-un interviu realizat de José Carlos pentru “Direito ao Punta”, un spectacol televizat al postului Difusora Caxias din cadrul SBT (Sistema Brasileiro de Televisão), pe 21. 04. 2014, Gilvaldo Quinzeiro a prezentat “Orizont literar contemporan” publicului din oraşul Caxias* (Brazilia), o revistă de literatură şi cultură contemporană.
  Pe durata interviului, Gilvaldo Quinzeiro a fost întrebat despre începutul colaborarării sale cu revista, despre profilul cultural al OLC şi publicul său. El a adus în discuţie colaborările sale traduse şi publicate în OLC. Mai mult decât atât, el a vorbit despre o posibilă asociere între revistă şi instituţiile culturale şi literare locale, precum Centrul Şcolar “Gonçalves Dias”. Gilvaldo Quinzeiro a declarat, de asemenea, că un interviu cu apreciatul romancier, educator şi filosof José de Ribamar Cardoso, din Caxias, va fi publicat într-un viitor număr al OLC.
  Gilvaldo Quinzeiro s-a folosit de această ocazie pentru a vorbi despre proiectele sale personale – de data aceasta ca profesor – , proiecte care vor fi realizate împreună cu elevii săi de la Centrul Şcolar  Gonçalves Dias: de exemplu, primul Salon al Naratorilor de Istorie sau  Pirão de Conversa, o versiune a Cafenelei Filosofice.
  În final, Gilvaldo Quinzeiro a mulţumit pentru şansa de a fi invitat la acest spectacol TV şi a reiterat importanţa revistei internaţionale OLC pentru publicul din oraşul brazilian Caxias.
  _____________       
  *Caxias este un municipiu al statului Maranhão, situat în partea de est a Braziliei.
G. Q. - D. D.

luni, 14 aprilie 2014

A NEW INTERCULTURAL SPRING IN BUCHAREST / UNA NUEVA PRIMAVERA INTERCULTURAL EN BUCARESTUNA NUEVA PRIMAVERA INTERCULTURAL EN BUCAREST 
El dia 12 de Abril de 2014, en el Museo Nacional de la Literatura Rumana de Bucarest, fue celebrado el evento anual de la revista “Horizonte literario contemporáneo”, bajo el titulo “La Primavera intercultural 2014”. El evento se abrió por la presentación del primero numero de este año de la revista, sobre la cual hablaron Simona Cioculescu y Lucian Chişu, invitados de honor, y el editor de la publicación, Daniel Dragomirescu. En este contexto, fue apreciada la presencia en el equipo redaccional de la revista del poeta y hispanista Mihai Cantuniari, director honorario, y también esa de los maestros Lidia Vianu y Gheorghe Glodeanu. La actriz Lidia Lazu ha impresionado a la audiencia con el poema “A Ferida” por Dante Gatto (Brazil), texto incluido en HLC 1 (39)/2014.  
En continuación, siguió un debate acerca de la traducción del texto literario contemporáneo, con la participación de Monica Manolachi (moderador), Tatiana Rădulescu, Adriana Bulz y Daniela Şontică. Sus opiniones fueron completadas, por parte de las personas presentes, con observaciones pertinentes, por el prof. Lucian Chişu, el poeta Petru Solonaru y el periodista Florentin Popescu. La escritora Tatiana Rădulescu se ha destacado por la presentación del poema “Corydon” en version rumana y francés, apoyada por la actriz Doina Ghiţescu, que recitó versos del poema comentado. Con interés fueron recibidos los poemarios: “Declaración de Dependencia” por Adriana Bulz, “Arrastrándose en el aire” por Ştefan Ciobanu, “La amante con nombre de profeta” por Daniela Şontică y “Las Historias de Fragaria contadas al Mago Viridis” por Monica Manolachi. El múltiple lanzamiento de los poemarios fue acompañado por la presentación de unos textos ilustrativos leidos por los autores mismos.
Al final, Monica Manolachi y Daniel Dragomirescu presentaron los mensajes enviados por los colaboradores internacionales de la revista y también los libros recientes de Luis Benitez (Argentina), César Augusto Valdivia Carrasco (Perú), Antonio Arroyo Silva (España), Donald Riggs (poeta, actor y profesor a Universidad Drexel de Philadelphia, Estados Unidos), Neil Leadbeater, Martin Bates y Byron Beynon (Reyno Unido), todos viejos y buenos amigos de HLC. Las conversaciones y las presentaciones fueron combinados con momentos musicales por el guitarista Alex Turcu, un discipulo del regretado actor y músico Florian Pitiş. 
No faltaron las sorpresas o los momentos que no fueron incluidos en el escenario oficial por el equipo universitario dirigido por Monica Manolachi. La actriz Doina Ghiţescu impresionó a la audiencia con una original interpretación rumana de la canción “Blow in the Wind” de Bob Dylan y el escultor Constantin Sinescu, después de que habló con elocuencia sobre “las formas cóncavas y convexas” en la representación de la feminidad, tomó la guitara de Alex Turcu y se convirtió en un cantante de folk de los anos ’70.  El público recibió su demonstración de virtuosidad musical como una grande novedad y la actriz Doina Ghiţescu interrumpió la perplejidad de la audiencia, proponiendo a las personas presentes que aplaudan... el escultor Constantin Sinescu. Del público se observó que la revista es, paradojicamente, mejor conocida en el extranjero y fue también expresado el lamento que “La Primavera intercultural”  de la revista no fue organisada en el medio de la semana, cuando hubiera podido alegrarse de un público  más amplio. Dan Vatamaniuc, el fotógrafo del Museo, inmortalizó con prontitud todos los momentos importantes de la reunión.
Una combinación de arte poético y arte de la traducción, musica, artes plásticos y arte dramatico en una fiesta de la interculturalidad que, el dia 12 de Abril de 2014, ha establecido para algunas horas su capital mundial en Bucarest. De la rotonda de MNLR faltaron los representantes rumanos del Instituto “Cervantes” y del Centro Cultural Americano, que habian parecido anteriormente interesados en la revista y que han tenido la oportunidad de enterarse, finalmente, las razones de esta y sus objetivos principales. Quizás la proxima vez.
     La revista “Horizonte literario contemporáneo” 

 O NOUĂ PRIMĂVARĂ INTERCULTURALĂ LA BUCUREŞTI
  În ziua de 12 aprilie 2014, la Muzeul Naţional al Literaturii Române din Bucureşti, s-a desfăşurat manifestarea anuală a revistei “Orizont literar contemporan”, plasată sub genericul “Primăvara interculturală 2014”. Manifestarea s-a deschis cu prezentarea primului număr din acest an al revistei, despre care au vorbit Simona Cioculescu şi Lucian Chişu, invitaţi de onoare, şi redactorul şef al publicaţiei, Daniel Dragomirescu. Actriţa Lidia Lazu a impresionat asistenţa cu recitarea poemului “Rana” de Dante Gatto (Brazilia), text inclus în OLC 1 (39)/2014.
  A urmat o interesantă dezbatere despre traducerea textului literar contemporan, la care au participat Monica Manolachi (moderator), Tatiana Rădulescu, Adriana Bulz şi Daniela Şontică, care au fost completate cu observaţii pertinente, din sală, de către prof. Lucian Chişu, poetul Petru Solonaru şi publicistul Florentin Popescu. Poeta Tatiana Rădulescu s-a remarcat prin prezentarea poemului “Corydon”  în versiune română şi franceză, ajutată de către actriţa Doina Ghiţescu, care a recitat versuri din poemul analizat. Cu interes au fost primite volumele de versuri recent publicate: “Declaraţie de Dependenţă” de Adriana Bulz, “De-a buşilea prin aer” de Ştefan Ciobanu, “Iubita cu nume de profet” de Daniela Şontică şi “Poveştile Fragariei către Magul Viridis” de Monica Manolachi. Cvadrupla lansare de carte a fost însoţită de prezentarea unor texte ilustrative în lectura autorilor.
  La final, Monica Manolachi şi Daniel Dragomirescu au prezentat mesajele de salut primite din partea colaboratorilor externi ai revistei, precum şi cărţi recente semnate de Luis Benitez (Argentina), César Augusto Valdivia Carrasco (Peru), Antonio Arroyo Silva (Spania), Donald Riggs (poet, actor şi profesor la Universitatea Drexel din Philadelphia, Statele Unite), Neil Leadbeater, Martin Bates şi Byron Beynon (Marea Britanie), cu toţii vechi şi buni colaboratori ai OLC. Discuţiile şi prezentările au fost agrementate cu momente muzicale de către ghitaristul şi cântăreţul Alex Turcu, discipol şi partener la “Pasărea Colibri” al regretatului actor şi muzician Florian Pittiş.
  Nu au lipsit nici surprizele sau manifestările neincluse în scenariul oficial, alcătuit de echipa universitară condusă de Monica Manolachi. Actriţa Doina Ghiţescu a impresionat asistenţa cu o inedită interpretare românească a piesei “Blow in the Wind” / “Vânare de vânt” de Bob Dylan, iar sculptorul Constantin Sinescu, după ce a vorbit elocvent despre “formele concave şi convexe” în reprezentarea plastică a feminităţii, servindu-se în demonstraţia sa de o mostră renascentistă de nud din creaţia personală, dorind să convingă publicul că fiecare sculptor cultivă un “violon d’Ingres”, a preluat ghitara lui Alex Turcu şi s-a metamorfozat în cântăreţ de muzică folk de la şcoala anilor ’70. Publicul a primit demonstraţia sa de virtuozitate melomană ca pe o mare noutate, iar actriţa Doina Ghiţescu a pus capăt stării de perplexitate, propunându-le celor prezenţi în sală să-l aplaude pe... sculptorul Constantin Sinescu. Din sală s-a formulat observaţia că OLC este, în mod paradoxal, cunoscută mai bine în străinătate şi s-a exprimat regretul că “Primăvara interculturală” a revistei nu a avut loc intr-o zi lucrătoare, când ar fi putut beneficia de un public mult mai numeros. Dan Vatamaniuc, fotograful MNLR, a imortalizat prompt toate momentele importante ale manifestării.
  O combinaţie de artă poetică şi artă a traducerii, muzică, artă plastică şi artă teatrală într-o fiestă a interculturalităţii, care în ziua de 12 aprilie 2014 şi-a fixat pentru câteva ore capitala mondială la Bucureşti. Din sală au lipsit reprezentanţii români ai Institutului “Cervantes” şi ai Centrului Cultural American, care păruseră anterior interesaţi de revistă şi care ar fi avut ocazia să afle, în sfârşit, care sunt rosturile acesteia şi ce obiective urmăreşte cu prioritate. Poate data viitoare.    
Revista “Orizont literar contemporan”

joi, 3 aprilie 2014

INTERCULTURAL SPRING 2014. PRIMĂVARA INTERCULTURALĂ 2014


PRESS RELEASE
On Saturday, April 12, 2014, 11:00 a.m., the multilinguistic magazine Contemporary Literary Horizon, a partner of the MTTLC*, is organizing the annual event called “Intercultural Spring 2014. Romanian and foreign authors and the translation of the contemporary literary text”.
Participants: Adriana Bulz, Lucian Chişu, Ștefan Ciobanu, Simona Cioculescu, Ion Lazu, Lidia Lazu, Monica Manolachi, Tatiana Rădulescu and Daniela Șontică.
Issue no. 1 (39) / 2014 of Contemporary Literary Horizon, which is in its seventh year of existence, is being launched on this occasion. The content of the new issue is diverse, balanced and includes a wide range of literary texts signed by Romanian, English, Spanish, Portuguese, Italian and German authors**. The translations were made by teams of students and translators coordinated by Professor Lidia Vianu and Monica Manolachi, University of Bucharest.
The guests will speak about the magazine and about their own experience as writers and translators.
Editor-in-chief Daniel Dragomirescu is to refer to the evolution of the CLH intercultural project over the last year, since the last meeting with its public in April 2013, as well as to the relationship with the contributors to the magazine, both from the country and from abroad. He will also present the second edition of the essay collection entitled Intercultural Horizons (Pim Publishing House, Iași, 2014).
Poets Adriana Bulz, Ștefan Ciobanu, Monica Manolachi and Daniela Șontică will read extracts from their recently published or forthcoming collections.
In the second part of the event, the audience will listen to music and will be invited to a debate on topics related to translating the contemporary literary text.
Among those expected to participate are: the readers of the magazine, MA and BA students, as well as lovers of literature, culture and intercultural relationships from Bucharest and elsewhere.

The editorial office of Contemporary Literary Horizon

COMUNICAT DE PRESĂ
   În ziua de sâmbătă, 12 aprilie 2014, de la orele 11:00, în rotonda de la Muzeul Naţional al Literaturii Române, bd. Dacia, nr. 12, Bucureşti, revista Orizont literar contemporan, partener al MTTLC* din cadrul Facultăţii de Limbi Străine a Universităţii din Bucureşti, organizează manifestarea anuală intitulată “Primăvara interculturală 2014. Autori români şi străini din perspectiva traducerii textului literar contemporan”.
   La această manifestare vor participa ca invitaţi scriitorii Simona Cioculescu, Lucian Chişu, Tatiana Rădulescu, Monica Manolachi, Adriana Bulz, Lidia Lazu, Ion Lazu, Ştefan Ciobanu şi Daniela Şontică.
   În cadrul manifestării, va fi prezentat publicului nr. 1 (39) / 2014 al revistei Orizont literar contemporan, aflate în cel de-al şaptelea an de existenţă. Noua apariţie are un conţinut divers şi echilibrat şi include scrieri din toate genurile literare de autori de limbă română, engleză, spaniolă, portugheză, italiană şi germană**, în traduceri realizate de echipele de masterande şi studente coordoante de prof. dr. Lidia Vianu şi asistent univ. dr. Monica Manolachi de la Universitatea din Bucureşti.
   Invitaţii de onoare vor vorbi despre revistă şi despre experienţa personală în domeniul creaţiei culturale şi literare.
   Daniel Dragomirescu, redactor şef al revistei, se va referi la evoluţia proiectului intercultural al OLC în anul care s-a scurs de la precedenta întâlnire cu publicul (aprilie 2013), precum şi la relaţia cu colaboratorii din ţară şi din străinătate ai revistei şi va prezenta a doua ediţie a cărţii Orizonturi interculturale (Ed. Pim, Iaşi, 2014).
   Autorii Monica Manolachi, Adriana Bulz, Ştefan Ciobanu şi Daniela Şontică îşi vor prezenta cărţile de curând publicate sau aflate în pregătire pentru tipar.
   În partea a doua a manifestării, publicul va audia muzică şi versuri şi va fi invitat la o dezbatere pe teme actuale de literatură şi de traducere a textului literar contemporan.
   La manifestare sunt aşteptaţi să participe cititori ai revistei, masterande şi studente ale Universităţii din Bucureşti, precum şi iubitori de literatură, cultură şi interculturalitate din Bucureşti şi din întreaga ţară.

Echipa redacţională a revistei Orizont literar contemporan
________________________________

 *MA Translation of the Contemporary Literary Text, Faculty of Foreign Languages and Literatures, Uni-versity of Bucharest
**Donald Riggs, Alex Kudera, Daniel Montoly, Guillermo Arrango, Mike Foldes, Yvonne Dupont, A. Augusta, Jennifer Ransom, Mike Essig, Victor P. Gendrano, Burt Rashbaum (US), Jane Mellor, Michele Vinci, Carole St Aubin (Canada), Caroline & David Gill, Peter Thabit Jones, Martin Bates, Douglas Lip-ton, Neil Leadbeater, Byron Beynon, Paul Sutherland, Paul Mein, Mike Bannister, Morelle Smith, Kathe-rine Gallagher, Anne Stewart, Chris Kinsey, Sue Wallace Shaddad, Alfred Vassallo (UK), Donald Adam-son (Finland), Patrizia Boi, Ettore Fobo, Rosetta Savelli, Lena Vanelslander, Lidia Borghi, Silvia Diemmi, Claudio Sottocornola, Ignazio Salvatore Basile (Italy), Anna Rossell, Rocio Espinosa Herrera, Julia Gil Lopez, José Miguel Junco, Antonio Arroyo, Felix Martin Arencibia, Isa Guerra, Teresa Delgado Duque, Berbel, Victor Morata Cortado, Aquille García Brito, Albert Lázaro-Tinaut (Spain), Abel Cunha, Rita Vilela, Natalia Canais (Portugal), Raymond Walden (Germany),  Helène Glehen (France), Željka Lovrenčić (Croatia), Albert Hagenaars, Catharina Boer, Ezra de Haan, Hans van de Waarsenburg (Ne-therland), Manuel Ameneiros,  Marina  Centeno, John Tischer, Arturo Hernandez Fuentes, Alina Velazco, Leticia Garriga (Mexico), Elizabeth Pineda Garzón, Rodolfo Chavez, Anna Francisca Rodas Iglesias (Co-lombia), Virginia Patrone, Niza Todaro, Carlos Gutiérrez (Uruguay), Dante Gatto, Marcelo Barbosa Alca-raz, Casciano Lopez, Oziella Inocêncio, Vogaluz Miranda (Brazil), Astrid Fugellie, Carmen Troncoso, Theodoro Elssaca, Andrès Morales (Chile), Luis Benitez, Nedda González (Argentina), Keiko Amano (Japan), Nazia Mallick (India), Abiola Olatunde (Nigeria), Luciano Canhanga (Angola), Nazi Gholi (Iran), Khem Guragain (Nepal – Canada), Masud Khan (Bangladesh – Canada), Mathews Kuncheria (Oman), Subrata Augustine Gomes (Bangladesh - Australia)