miercuri, 25 martie 2015

"BIBLIOTHECA UNIVERSALIS": MARTIN SOSA CAMERON (ARGENTINA)


DOLOR

Vida hueca
lo que el cuerpo exige
traspasa la mente
el espíritu se rinde
el alma se cansa
todos los instrumentos del yo
ceden
ante nada
ante todo

dolor

existencia plena


DURERE

Viaţă pustie
ceea ce corpul cere
depăşeşte mintea
spiritul se dă bătut
sufletul oboseşte
toate instrumentele eu-lui meu
cedează
în faţa a nimic
în faţa a tot


EN LA FRONTERA

En la frontera
del tener y no tener
estalla el yo
desparramándose

una parte vuelve a sí
y la otra va a la nada

esa es la lección del amor
y del tiempo


LA FRONTIERA

La frontiera
a “a avea” şi “a nu avea”
explodează eu-ul
şi se împrăştie

o parte se întoarce înapoi
iar cealaltă merge către nimic

aceasta este lecţia iubirii
şi a timpului

(from the book "El Interior del sueño / Interiorul visului” 
(“The Inside of a Dream"), 
col. "Bibliotheca Universalis", 2015)


CULTURAL PROFILE. PROFIL CULTURAL. PERFIL CULTURAL


  Martin Sosa Cameron (born 1952) is a poet, writer and journalist from Argentina and an honorary contributor to "Contemporary Literary Horizon" from 2014 and a future founder member of LIMA (INAWOL - Intercultural Authors' World Ligue), the newest project launched by CLH.

  Martín Sosa Cameron (n. 1952) este un poet, prozator şi publicist din Argentina, colaborator onorific al revistei “Orizont literar contemporan” din anul 2014 şi un viitor membru fondator al LIMA (Liga Mondială a Autorilor Interculturali), noul proiect asumat de revista "Orizont literar contemporan".

  Martín Sosa Cameron (n. 1952) es un poeta, escritor y publicista de Argentina y un colaborador honorario de HLC a partir del año 2014 y un futuro miembro fundador de LIMA (Liga Mundial de los Autores Interculturales), el nuevo proyecto de HLC.

Prezentare şi traducere de Florian D. Mirea

luni, 16 martie 2015

BUCHAREST INTERCULTURAL SPRING. PRIMĂVARA INTERCULTURALĂ BUCUREŞTEANĂ 2015COMUNICAT DE PRESĂ


  În ziua de marţi, 7 aprilie 2015, de la orele 11:00, la sediul Institutului Cultural Român, din Aleea Alexandru, nr. 38, sector 1, Bucureşti, revista interculturală şi multilingvistică independentă “Orizont literar contemporan” / “Contemporary Literary Horizon” organizează sub egida Muzeului Naţional al Literaturii Române şi a Institutului Cultural Român cea de-a cincea ediţie a manifestării anuale

Primăvara interculturală bucureşteană 2015
Bucharest Intercultural Spring 2015
  
  La această manifestare sunt aşteptaţi să ia parte ca invitaţi: criticii Simona Cioculescu şi Lucian Chişu, poetul Dan Mircea Cipariu, preşedintele Secţiei de Poezie a Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti, cadrele universitare Monica Manolachi şi Roxana Doncu. Sunt de asemenea aşteptate să participe, în măsura în care nu vor interveni impedimente de ultimă oră, Anna Rossell Ibern (Spania) şi Morelle Smith (Marea Britanie), colaboratoare ale revistei, publicate recent, cu câte un volum bilingv de versuri, în colecţia “Bibliotheca Universalis”.
  Ca şi la ediţiile anterioare, moderatorul manifestării va fi scriitorul Daniel Dragomirescu, fondatorul şi redactorul şef al revistei “Orizont literar contemporan”.
  În cadrul manifestării, va fi prezentat publicului nr. 1 (45) / 2015 al revistei "Orizont literar contemporan", precum şi noua colecţie de cărţi în ediţie critică şi multilingvistică “Bibliotheca Universalis”, iniţiată în 2014 de revista “Orizont literar contemporan” (25 de cărţi bilingve şi trilingve apărute până în acest moment).
  Daniel Dragomirescu, redactor şef al revistei, se va referi la evoluţia proiectului intercultural al OLC şi a colecţiei “Bibliotheca Universalis”, la relaţia cu colaboratorii din ţară şi din străinătate şi la perspectivele de evoluţie în anul 2015, incluzând proiectul de constituire a unei edituri interculturale, EDITCO, care să gestioneze, să popularizeze şi să valorifice în mod mai eficient activitatea editorială a revistei, care a crescut de la un an la altul.
  Invitaţii vor vorbi despre colaborarea lor cu revista şi despre experienţa lor personală în domeniul creaţiei literare, editoriale şi interculturale. Criticii Simona Cioculescu şi Lucian Chişu vor aborda evoluţia proiectului intercultural al OLC, iar Dan Mircea Cipariu va încerca să identifice modalităţile prin care revista “Orizont literar contemporan” va putea să promoveze în mod mai eficient poezia românească şi să apropie USR de proiectul revistei (şi viceversa). Despre interculturalism  şi cărţile publicate în colecţia “Bibliotheca Universalis” vor vorbi publicului asist. univ. Monica Manolachi şi masteranda Iulia-Andreea Anghel, care au tradus în colaborare volumul "A Sufi Novice in Shaykh Effendi’s Realm / Un novice sufist în Regatul Şeicului Effendi” de Paul Sutherland (Canada – Marea Britanie), iar Roxana Doncu se va referi,  în calitate de traducătoare, la cartea “The Spring of the Poet / Izvorul poetului” de Martin Bates (Marea Britanie).
  La manifestare sunt aşteptaţi să participe în număr cât mai mare cititori şi prieteni ai revistei, elevi de liceu, studenţi, autori aflaţi la început de drum care doresc un sfat şi o afiliere, iubitori de literatură, muzică, poezie, cultură, multilingvism şi interculturalitate în general.

  Bucureşti, 24 martie 2015              


Echipa redacţională a revistei

Orizont literar contemporan
Contemporary Literary Horizon

E-mail: novelist6@gmail.com
Tel.: 0311-047808

luni, 2 martie 2015

CONTEMPORARY HORIZONS: ADA CAROL (ROMANIA)


HOW MY RUNNING BEGAN

One missing figment of the old patchwork
is the sprawling walnut tree in my grandparents’ courtyard
(a smell of moist soil and iodine is forever attached in my mind
to the barking of their yellow anemone-like dog).
This great old bark which could transport me to the stars
was once beheaded and laid thundering upon the tiles
(the night before, its lamed trunk had groaned so
for one final embrace in the moonlight).
Even now I still yearn – running – for thin green palms
extending their bounty to us one last autumn.

Since then my soil was regularly uprooted
and the doors of childhood unhinged.
There were always cracks and bursts eating at the walls
yet I never left the rustling premises
(like a brown leaf stuck to the eaves)
and my grief kept dripping into Poplars’ Well.
Thus I survived through adolescence,
eating away at remaining splinters,
until I found an outlet (burrowed perhaps by the above-mentioned dog
in times immemorial) through which I funnelled
ever so ravenously, feeling for the light.

CUM AM ÎNCEPUT CURGEREA

Lipsește un mic fragment din vechea lucrătură cu petice
și anume nucul cel rămuros din curtea bunicilor
(mirosul de pământ reavăn și de iod s-a asociat pe vecie în mintea mea
cu lătratul câinelui lor ca o anemonă galbenă).
Această scoarță bătrână uriașă în care vâsleam spre stele
a fost decapitată și prăbușită sunător pe dalele de piatră
(în noaptea precedentă, trunchiul ciuntit strigase sfâșietor
după o ultimă îmbrățisare oferită în lumina lunii).
Și acum mai tânjesc – curgând – după palme fine și verzi
care se întind către noi pline de rod într-o toamnă finală.

De atunci, solul mi-a fost dezrădăcinat adesea
și ușile copilăriei smulse din țâțâni.
Mereu apăreau crăpături și infiltrații care măcinau pereții
și totuși nu am părăsit locul ruginiu
(ca o frunză uscată lipită de o streașină)
iar mâhnirea mea tot picura în Fântâna cu Plopi.
Astfel am supraviețuit până în adolescență,
ronțăind rămășițe lemnoase,
până ce am descoperit o ieșire (săpată poate de câinele mai sus amintit
în timpuri imemoriale) prin care am cotrobăit
teribil de înfometată, urcând spre lumină.

CULTURAL PROFILE

     In May 2005, Ada Carol received a prize for poetic sensibility at the contest “13 Ways of Looking at America”, organized by the American Cultural Center in Bucharest. In May 2006, she launched her first poetry volume, entitled “Duet” (in collaboration with Otilia Tena, a close friend). For a year, she coordinated the sessions of the Prospero Poetry Circle at the Faculty of Foreign Languages and Literatures at the University of Bucharest. At present, she is preparing a volume of love verse, her main focus being autobiographical poetry. The poem presented below is an illustration, with the tree-character as a significant element of her childhood. Ada Carol is a honorary contributor of CLH from 2012.

     English version: Ada Carol