sâmbătă, 22 martie 2014

WELSH HORIZONS: GILLIAN CLARKE


“LETTERS FROM BOSNIA”

Wales spelt Vales
on the brown envelope
from Vites to Llanidloes.
Inside a bundle of pages,
little illuminated manuscripts
of gilded Easter eggs,
scenes from a European spring
we’d all know anywhere,
an afternoon’s work from the class in Vites.
“Dear Ben”, says one,
“You are my friend. Write me. Misha.”

Quietly, heads bent over the pages,
the children write the first draft of a poem.
Outside April is all indecision,
daffodils over, lawns blurred with speedwell,
the cherries torn by a sharp rain.
In the photograph, yesterday’s Misha is smiling.
A class group grinning, pulling faces.
They wave, thumbs up to the future.
Behind them, in the rendered wall of the school,
are the bullet holes.

„SCRISORI DIN BOSNIA“

Wales ortografiat Vales
pe un plic maroniu
din localitatea Vites către Llanidloes.
Înăuntru, un teanc de hârtii,
mici manuscrise iluminate
cu ouă aurii de Paște,
scene dintr-o primăvară europeană
peste tot recognoscibilă,
rodul unei după-amieze într-o clasă din Vites.
„Dragă Ben“, scrie cineva,
„Tu ești prietenul meu. Să-mi scrii.“ Semnat: Misha.

Încetișor, cu frunțile aplecate peste pagini,
copiii scriu prima variantă a unui poem.
Afară, aprilie șovăie necontenit,
narcise peste tot, pajiști învăluite în șopârliță albastră,
cireșe spulberate de ploaia torențială.
În fotografie, Misha cel de ieri e numai surâs.
Toată clasa zâmbește mânzește, se strâmbă.
Ne fac cu mâna, semne de încurajare pentru viitor.
În spatele lor, în peretele tencuit al școlii,
sunt găuri de la gloanțe.
CULTURAL PROFILE
     Gillian Clarke is the National Poet of Wales, she is a poet, playwright, editor and translator. President of Ty Newydd writers’ centre in North Wales, and Tutor in Creative Writing at the university of Glamorgan. Her poetry is studied at GCSE and A Level. She lives on a smallholding in Ceredigion where she raises a small flock of sheep and cares for the land according to organic and conservation practice. Gillian’s work has also been translated into many languages.

PROFIL CULTURAL
     Gillian Clarke a primit titlul de poetă națională a Țării Galilor, este dramaturg, editor și translator. Este președinta centrului pentru scriitori Ty Newydd din nordul Țării Galilor. Poezia sa se studiază în manualele de gimnaziu și liceu. Locuiește într-o fermă din Ceredigion, unde crește o turmă de oi și îngrijește pământul după norme organice și de conservare actuale. Opera lui Gillian Clarke a fost tradusă în mai multe limbi.
Traducere de Monica Manolachi
Universitatea din București

vineri, 14 martie 2014

INTERCULTURAL HORIZONS: CÉSAR AUGUSTO VALDIVIA CARRASCO (PERU)

LOS NIÑOS DE MI PAIS!

…Y lloré solo
en mi soledad vacía.

Los vi muertos, tumbados,
con heridas vivas
y mis lágrimas cayeron
sobre el cascajo del camino
y entre piedras nacieron flores negras.

Caminos que alguna vez
saciaron ansia de amor por mi tierra.

...Y esas lágrimas
en los despertares de una noche que no termina
se tiñeron de sangre, convirtiéronse en vinagre.

...Y lloré solo
en mi soledad vacía.

Los vi vivos, levantados
y con heridas muertas,
y mis ansias de amor
cayeron sobre el cemento frío,
y se tiñeron de sangre
y en cemento frío nacieron, otra vez, flores negras.

...Y lloré solo
en mi soledad vacía.

Los vi muertos, tumbados,
con heridas vivas.

Los niños de mi país!

COPIII DIN ŢARA MEA!

...Şi voi plânge singur
în singurătatea-mi pustie

I-am văzut morţi, îngropaţi,
cu răni vii
şi lacrimile mele vor cădea
peste pietrişul drumului
şi între pietre se vor naşte flori negre.

Drumuri care de fiecare dată
vor îndestula pofta de dragoste pentru pământul meu.

...Şi acele lacrimi
în trezirile unei nopţi fără sfârşit
se vor înroşi de sânge, prefăcându-se în oţet.

...Şi voi plânge singur
în singurătatea-mi pustie.

I-am văzut vii, înălţaţi
şi cu răni moarte,
şi pofta mea de dragoste
va cădea pe cimentul rece,
şi se va înroşi de sânge
şi în cimentul rece se vor naşte, altă dată, flori negre.

...Şi voi plânge singur
în singurătatea-mi pustie.

I-am văzut morţi, îngropaţi,
cu răni vii.

Pe copiii din ţara mea!
PERFILE CULTURAL
     César Augusto Valdivia Carrasco, (Ayacucho, Perú 1953), especializado en las Artes Gráficas como diseñador gráfico y diagramador, además en la edición y publicación de libros y revistas. Trabajó como gerente de producción en la importante Editorial e Imprenta Desa de Lima, ac-tualmente trabaja en el área de producción de la Editorial Universitaria de la Universidad Ricardo Palma desde el 2001. Es autodidacta en literatura, poesía y narrativa; a publicado en el 2012 su primer libro Pensares y sentires / Poesía cuento. Es colaborador de HLC desde el 2014.

PROFIL CULTURAL
     César Augusto Valdivia Carrasco, (Ayacucho, Perú 1953), specializat în arte grafice şi, de asemenea, în editarea şi publicarea de cărţi şi reviste. A lucrat ca manager de producţie la importanta editură Desa din Lima, iar din anul 2001 lucrează la Editura Universitară a Universităţii Ricardo Palma. Autodidact în domeniul literaturii, poeziei şi al prozei. A debutat în 2012 cu volumul de versuri Pensares y sentires / Poesía cuento  (Gânduri şi sentimente / Poezia – poveste). Din anul 2014 este colaborator al revistei “Orizont literar contemporan”. 
     Traducere de Daniel Dragomirescu

sâmbătă, 8 martie 2014

FELIZ DIA DE LA MUJER! HAPPY WOMEN'S DAY!

 CLH MAGAZINE 2014 AND ITS INTERNATIONAL FEMININE TEAM
FROM LEFT TO RIGHT, FROM THE TOP:
I: Lidia Vianu, Monica Manolachi, Tatiana Rădulescu (Romania), Anna Rossell, Beatriz Giovanna Ramirez (Spain), Lena Vanelslander (Belgium – Italy);
II. Juana Castillo (Spain), Caroline Gill (United Kingdom), Marina Centeno (Mexico), Nazia Mallick (India), Rocio Espinosa Herrera (Colombia - Spain), Rosetta Savelli (Italy);
III. Željka Lovrenčić (Croatia), Olga Nikulina (Moldova Republic - Ucraine - Russia), Abiola Olatunde (Nigeria), Alina Velazco (Mexico), Lidia Borghi (Italy), Jane Mellor (Canada – United States);
IV. Keiko Amano (Japan – United States), Carla Delmiglio (Italy), Anna Francisca Rodas Iglesias (Colombia), Niza Todaro (Uruguay), Patrizia Boi (Italy);
V. MaryAnn McCara Fitzpatrick (United States), Nedda González (Argentina), Carmen Troncoso (Chile), Nazi Gholi (Iran), Isa Guerra (Spain), Yvonne Dupont (United States)
HAPPY HOLIDAY TO ALL WOMEN - 
READERS, CONTRIBUTORS AND FRIENDS OF CLH!
FELIZ FIESTA A TODAS LAS MUJERES - 
LECTORAS, COLABORADORAS Y AMIGAS DE HLC!
LA MULTI ANI TUTUROR FEMEILOR - 
CITITOARE, COLABORATOARE SI PRIETENE ALE REVISTEI
"ORIZONT LITERAR CONTEMPORAN"!

duminică, 2 martie 2014

CONTEMPORARY LITERARY HORIZON No 1 (39) / JANUARY - FEBRUARY 2014

CONTENTS
ORIZONTURI POETICE
Donald Riggs, Michael Rothenberg, Joy Johnson (United States), Owen Sheers, Menna Elfyn, Gillian Clarke, Patrick Jones (United Kingdom), Marina Centeno (Mexico),  César Augusto Valdivia Carrasco (Peru), Anna Francisca Rodas Iglesias, Manuel Felipe Alvárez, Renato Sandovál (Colombia), Nedda González Núñez, Luis Benitez (Argentina), Antonio Arroyo Silva, Luís Ángel Marín Ibáñez (Spain), Carmen Troncoso (Chile), Dante Gatto, Paulo Mielmiczuk (Braziil), Tatiana Rădulescu, Cătălin Z. Afrăsinei (Romania), Calogero Restivo, Carla Delmiglio (Italy)
ORIZONTUL PROZEI
Olga Tokarchuk (Poland), Liliana Corobca (Moldova Republic), Patrizia Boi (Italy)
ORIZONTURI TEATRALE
Tennessee Williams (United States), Mihaela Drăgan (Romania)
ORIZONTURI CRITICE
Monica Manolachi (Romania), Raymond Walden (Germany), Alexander Kudera, Mira Faraday (United States), Lidia Borghi, Rosetta Savelli, Ettore Fobo (Italy), Manuel Ameneiros (Mexico), Gilvaldo Quinzeiro (Brazil), Daniel Dragomirescu (CLH)
CLH 1/2014 - ALL THE WORLD IN A JOURNAL
COMING SOON

sâmbătă, 1 martie 2014

INTERCULTURAL HORIZONS: ANNA FRANCISCA RODAS IGLESIAS (COLOMBIA)


DIVAGACIÓN UN DÍA CUALQUIERA
Una última página de insomnios al límite  
Hora de infinitas ausencias, las del ocaso
Regreso al tiempo que deambula para alimentar las flores
Otra puerta enciende la ceguera
Leo el silencio
Arrullo en soledad los nidos de pájaros aprisionados en la historia
Todo se hace infinito y no alcanza
Vengo del instante donde vale una vida
Rescaté a José de la guerra
hoy José aluza y escapa de mi sombra para salvarse
Es mi calle, la calle del árbol que sangra mis raíces 
y es la sombra frente al árbol donde muere la calle
y es el árbol frente a mi ventana para extender pájaros
al interior de mi vientre
y somos calle, sombra, árbol,
y soy una ciudad vacía en esta cárcel de trazos
para habitar la inmensidad de su nombre
No es olvido la ausencia
La obsesión de un pájaro es volar
que se suiciden los poetas
al final solo el poema debe salvarse.

DIVAGAŢIE ÎNTR-O ZI OARECARE
O ultimă pagină de insomnii la limită
Oră de infinite absenţe, cele din amurg
Revin la timpul care hoinăreşte ca să hrănească florile
Altă poartă luminează orbirea
Citesc tăcerea
Gânguresc în singurătate cuiburile de păsări prizoniere
în istorie
Vin pe loc acolo unde o viaţă are preţ
L-am salvat pe José de război
Astăzi José luminează şi fuge de umbra mea ca să se salveze
Este drumul meu, drumul copacului
ce-mi însângerează rădăcinile
şi este umbra din faţa copacului unde moare drumul
şi este copacul din faţa ferestrei mele
pentru a trece păsările
înăuntrul pântecului meu
şi suntem drum, umbră, copac,
şi sunt o cetate pustie în această închisoare
ca să locuiesc în imensitatea numelui său
Nu este uitare absenţa
Obsesia unei păsări este zborul
să se sinucidă poeţii
la sfârşit numai poemul trebuie să se salveze.

PERFIL CULTURAL
Anna Francisca Rodas Iglesias (Medellin, Antioquia, Colombia) es una poeta y promotora cultural contemporanea, autora de libro Obsidianna (2010). Sus poemas se encuentran en las antologias: Las Mujeres que yo amo - Ontolírica del viento (Perú), Como verdes guitarras de eucaliptos (Perú), Piedraluna - Poetas en el Equinoccio - Memorias del XXV Encuentro: Poesía de la Mujer en Roldanillo y otros. Es presidente de la Representación Internacional Cadelpo en Colombia y  miembra del Consejo Directivo de la Corporación “Mujeres Poetas de Antioquia”. Semanalmente ella presenta dos horas de radio online - "ACÚSTICOS", donde la invitada especial siempre es la poesía y el universo que la produce. A partir de Enero de 2014, Anna Francisca Rodas Iglesias es colaboradora de HLC.
CULTURAL PROFILE
Anna Francisca Rodas Iglesias (Medellin, Antioquia, Colombia) is a contemporary poet and cultural promotor, author of the book Obsidianna (2010). Her poems was included in various anthologies published in his country and in Peru. She is the president of  Cadelpo International Agency in Colombia and a board member of the Corporation “Women Poets from Antioquia”. Each week she presents two hours of poetry at the radio “Acústicos”. Since January 2014, Anna Francisca Rodas Iglesiasis is a contributor of CLH.
Traducere şi prezentare de Daniel Dragomirescu