sâmbătă, 26 ianuarie 2013

BRITISH HORIZONS: ANNE STEWART

WINTER LOVING
          “Let us have winter loving that the heart
          May be in peace and ready to partake
          Of the slow pleasure spring would wish to hurry… ” 

                                  Elizabeth Jennings, Winter Love
She lies awake listening to the storm.
It breaks in through open transom lights;
runs riot through the house, a vandal gouging
pristine walls.  Bringing the outside in.

She hears the garden’s talk, thin as thorns
scratching glass, alpines clinging for dear life,
plastic chairs sitting themselves down hard.
And you lie close.  Boats in safe harbour.

She tries to listen better, strains to hear
the scrape of firs digging in their heels
against the gale, but you snore too loudly,
content with life just lapping at your sides.

Thugs of rain shout and batter at the window
as though they’d come to sort you out. Listen! 
Listen to the whale-song of the trees as they
wallow in it.  See how they shake their fists.

ÎNDRĂGOSTITĂ DE IARNĂ
     “Să ne bucurăm de iarnă, ca inima
     Să ne fie-n pace, gata de-a fi părtaşă
     La veselia cuminte ce primăvara degrabă ar dori-o…
” 
                             Elizabeth Jennings, Iubire de iarnă
Stă întinsă, cu urechea la furtuna de-afară
care pătrunde în fâşii de lumină transversale,
făcând ravagii prin casă – un vandal ce şfichiuieşte
pereţi imaculaţi.  Şi face ca „afară” să devină „înăuntru”.

Aude grădina vorbindu-i, cu voce subţire de spini
ce zgârie sticla – vegetaţie de munte agăţându-se de viaţă,
scaune de plastic trântindu-se de pământ.
Iar tu – întins pe-aproape.  Corăbii ancorate în siguranţă-n port.

Încearcă s-asculte mai atent, căznindu-se s-audă
scârţâitul lemnului de pin ce le străpunge încălţările,
prin vântul puternic; tu, însă, sforăi prea tare,
mulţumit de viaţa ce te-nconjoară cu blândeţe.

Rafale de ploaie lovesc cu putere în ferestre
parcă spre a-ţi fi pedeapsă. Ascultă! 
Ascultă cântecul de balenă al copacilor 
înotând prin furtună.  Uite cum îşi agită pumnii.
     PROFIL CULTURAL
     Anne Stewart,  poet şi  agent literar  în Londra,  este  fondatoarea  asociaţiei  online  poetry  pf,  care colaborează cu Masteratul pentru Traducerea şi Interpretarea Textului Contemporan (al cărei director este Lidia Vianu). Graţie creaţiilor sale – publicate în numeroase reviste şi antologii – Anne Stewart a obţinut o serie de premii, ca urmare a participării la diverse concursuri de poezie.
     Este colaboratoare  onorifică a OLC din anul 2009.     
     * * *                                             
     Anne Stewart, poeta y agente literario en Londres, es la  fundadora de la asociación en linea  poetry pf, que colabora con MTTLC de Universidad de Bucarest (prof. Lidia Vianu). Para el valor de sus creaciones, Anne Stewart  ha recibido diferentes premios.
     Anne Stewart es una colaboradora honoraria de HLC a partir del año 2009.
     Traducere şi prezentare: Redacţia Revistei

miercuri, 16 ianuarie 2013

HORIZONTES RUMANOS. ROMANIAN HORIZONS: ION LAZUHOGUERA
Toda la noche me pondria la cabeza
sobre una piedra fiea
por que la almojada donde lo coloco
se enciende como un hogar

Toda la noche me da gana huir
de mi mismo como de un pueblo
dejando mi cuerpo en la hoguera
como un arbol seco

Por la mañana me alegro que sigo estando
pero me espanto de que decia en la sueno
Y me duele qualquiera palabra
como un paraiso prohibido.
      Traducere de Alvaro Giraldo, Columbia

STAKE
All the night I would keep my head
On the coldest stone
Because pillow on which I put
Heats like a hearth.

All the night I would run
Out of me like from a village
Abbandoning my body on the stake
Like a dry tree.

Morning I’m glad that I still to be
But I’m afraid of what I said in my dream.
And hurts me any word
Like a forbidden paradise.
      Traducere de Daniel Dragomirescu

RUG       
Toată noaptea mi-aş ţine capul
Pe cea mai rece piatră,
Căci perna pe care îl pun
Se-ncinge ca o vatră.

Toată noaptea îmi vine să fug
Din mine ca dintr-un stat
Lăsându-mi trupul pe rug
Ca un copac uscat.

Dimineaţa mă bucur că încă sânt
Dar mă tem de ce spuneam în vis.
Şi mă doare orice cuvânt
Ca un rai interzis.
CULTURAL PROFILE 
     Ion Lazu is a contemporary Romanian poet and writer. He was born on January 6th 1940 in the village of Ciubârciu, Tighina county, Bessarabia. He graduated from the Faculty of Geology-Geography (Bucharest University) in 1961.
     His work remarks itself through its variety and complexity, ranging from short prose (Ningea în ochii ei albaştri [It Was Snowing in Her Blue Eyes], 1970, debut), novels (Despre vii numai de bine [Of the Living, Speak no Evil], 1971, Curtea interioară [The Patio], 1983, Veneticii [The Strangers], 2002, Ruptura [The Break], 2004 etc.), essays ( Himera literaturii pe vremea terorii şi după aceea [The Chimaera of Literature in the Time of Terror and Afterwards], together with Ion Murgeanu, 2007), elegies (Muzeul Poetului [The Poet’s Museum], 1981, Poemul de dimineaţă [The Morning Poem], 1996, Cuvinte lîngă zid [Words Next to the Wall], 1999) etc.
     He is a member of the Romanian Writers’ Union, the Journalists’ Association, the Photographers’ Association, the Romanian-French Cultural Association and of ARVIS (Romanian Association of Victims of Stalinist Repressions).                
PROFIL CULTURAL
     Ion Lazu este un scriitor român contemporan. S-a născut la 6 ianuarie 1940 în comuna Ciubârciu, judeţul Tighina, din Basarabia. Este licenţiat al Facultăţii de Geologie-Geografie a Universităţii Bucureşti, promoţia 1961.
     Opera sa se remarcă prin varietate şi complexitate, cuprinzând proză scurtă (Ningea în ochii ei albaştri, 1970, debut), romane (Despre vii numai de bine, 1971, Curtea interioară, 1983, Veneticii 2002, Ruptura, 2004 etc.), eseuri (Himera literaturii pe vremea terorii şi după aceea, în colaborare cu Ion Murgeanu, 2007), elegii (Muzeul Poetului, 1981, Poemul de dimineaţă, 1996, Cuvinte lîngă zid, 1999) etc.   
     Este membru al Uniunii Scriitorilor din România, al Asociaţiei Ziariştilor, al Asociaţiei Artiştilor Fotografi, al Asociaţiei Culturale Franţa-România, al ARVIS.