joi, 3 aprilie 2014

INTERCULTURAL SPRING 2014. PRIMĂVARA INTERCULTURALĂ 2014


PRESS RELEASE
On Saturday, April 12, 2014, 11:00 a.m., the multilinguistic magazine Contemporary Literary Horizon, a partner of the MTTLC*, is organizing the annual event called “Intercultural Spring 2014. Romanian and foreign authors and the translation of the contemporary literary text”.
Participants: Adriana Bulz, Lucian Chişu, Ștefan Ciobanu, Simona Cioculescu, Ion Lazu, Lidia Lazu, Monica Manolachi, Tatiana Rădulescu and Daniela Șontică.
Issue no. 1 (39) / 2014 of Contemporary Literary Horizon, which is in its seventh year of existence, is being launched on this occasion. The content of the new issue is diverse, balanced and includes a wide range of literary texts signed by Romanian, English, Spanish, Portuguese, Italian and German authors**. The translations were made by teams of students and translators coordinated by Professor Lidia Vianu and Monica Manolachi, University of Bucharest.
The guests will speak about the magazine and about their own experience as writers and translators.
Editor-in-chief Daniel Dragomirescu is to refer to the evolution of the CLH intercultural project over the last year, since the last meeting with its public in April 2013, as well as to the relationship with the contributors to the magazine, both from the country and from abroad. He will also present the second edition of the essay collection entitled Intercultural Horizons (Pim Publishing House, Iași, 2014).
Poets Adriana Bulz, Ștefan Ciobanu, Monica Manolachi and Daniela Șontică will read extracts from their recently published or forthcoming collections.
In the second part of the event, the audience will listen to music and will be invited to a debate on topics related to translating the contemporary literary text.
Among those expected to participate are: the readers of the magazine, MA and BA students, as well as lovers of literature, culture and intercultural relationships from Bucharest and elsewhere.

The editorial office of Contemporary Literary Horizon

COMUNICAT DE PRESĂ
   În ziua de sâmbătă, 12 aprilie 2014, de la orele 11:00, în rotonda de la Muzeul Naţional al Literaturii Române, bd. Dacia, nr. 12, Bucureşti, revista Orizont literar contemporan, partener al MTTLC* din cadrul Facultăţii de Limbi Străine a Universităţii din Bucureşti, organizează manifestarea anuală intitulată “Primăvara interculturală 2014. Autori români şi străini din perspectiva traducerii textului literar contemporan”.
   La această manifestare vor participa ca invitaţi scriitorii Simona Cioculescu, Lucian Chişu, Tatiana Rădulescu, Monica Manolachi, Adriana Bulz, Lidia Lazu, Ion Lazu, Ştefan Ciobanu şi Daniela Şontică.
   În cadrul manifestării, va fi prezentat publicului nr. 1 (39) / 2014 al revistei Orizont literar contemporan, aflate în cel de-al şaptelea an de existenţă. Noua apariţie are un conţinut divers şi echilibrat şi include scrieri din toate genurile literare de autori de limbă română, engleză, spaniolă, portugheză, italiană şi germană**, în traduceri realizate de echipele de masterande şi studente coordoante de prof. dr. Lidia Vianu şi asistent univ. dr. Monica Manolachi de la Universitatea din Bucureşti.
   Invitaţii de onoare vor vorbi despre revistă şi despre experienţa personală în domeniul creaţiei culturale şi literare.
   Daniel Dragomirescu, redactor şef al revistei, se va referi la evoluţia proiectului intercultural al OLC în anul care s-a scurs de la precedenta întâlnire cu publicul (aprilie 2013), precum şi la relaţia cu colaboratorii din ţară şi din străinătate ai revistei şi va prezenta a doua ediţie a cărţii Orizonturi interculturale (Ed. Pim, Iaşi, 2014).
   Autorii Monica Manolachi, Adriana Bulz, Ştefan Ciobanu şi Daniela Şontică îşi vor prezenta cărţile de curând publicate sau aflate în pregătire pentru tipar.
   În partea a doua a manifestării, publicul va audia muzică şi versuri şi va fi invitat la o dezbatere pe teme actuale de literatură şi de traducere a textului literar contemporan.
   La manifestare sunt aşteptaţi să participe cititori ai revistei, masterande şi studente ale Universităţii din Bucureşti, precum şi iubitori de literatură, cultură şi interculturalitate din Bucureşti şi din întreaga ţară.

Echipa redacţională a revistei Orizont literar contemporan
________________________________

 *MA Translation of the Contemporary Literary Text, Faculty of Foreign Languages and Literatures, Uni-versity of Bucharest
**Donald Riggs, Alex Kudera, Daniel Montoly, Guillermo Arrango, Mike Foldes, Yvonne Dupont, A. Augusta, Jennifer Ransom, Mike Essig, Victor P. Gendrano, Burt Rashbaum (US), Jane Mellor, Michele Vinci, Carole St Aubin (Canada), Caroline & David Gill, Peter Thabit Jones, Martin Bates, Douglas Lip-ton, Neil Leadbeater, Byron Beynon, Paul Sutherland, Paul Mein, Mike Bannister, Morelle Smith, Kathe-rine Gallagher, Anne Stewart, Chris Kinsey, Sue Wallace Shaddad, Alfred Vassallo (UK), Donald Adam-son (Finland), Patrizia Boi, Ettore Fobo, Rosetta Savelli, Lena Vanelslander, Lidia Borghi, Silvia Diemmi, Claudio Sottocornola, Ignazio Salvatore Basile (Italy), Anna Rossell, Rocio Espinosa Herrera, Julia Gil Lopez, José Miguel Junco, Antonio Arroyo, Felix Martin Arencibia, Isa Guerra, Teresa Delgado Duque, Berbel, Victor Morata Cortado, Aquille García Brito, Albert Lázaro-Tinaut (Spain), Abel Cunha, Rita Vilela, Natalia Canais (Portugal), Raymond Walden (Germany),  Helène Glehen (France), Željka Lovrenčić (Croatia), Albert Hagenaars, Catharina Boer, Ezra de Haan, Hans van de Waarsenburg (Ne-therland), Manuel Ameneiros,  Marina  Centeno, John Tischer, Arturo Hernandez Fuentes, Alina Velazco, Leticia Garriga (Mexico), Elizabeth Pineda Garzón, Rodolfo Chavez, Anna Francisca Rodas Iglesias (Co-lombia), Virginia Patrone, Niza Todaro, Carlos Gutiérrez (Uruguay), Dante Gatto, Marcelo Barbosa Alca-raz, Casciano Lopez, Oziella Inocêncio, Vogaluz Miranda (Brazil), Astrid Fugellie, Carmen Troncoso, Theodoro Elssaca, Andrès Morales (Chile), Luis Benitez, Nedda González (Argentina), Keiko Amano (Japan), Nazia Mallick (India), Abiola Olatunde (Nigeria), Luciano Canhanga (Angola), Nazi Gholi (Iran), Khem Guragain (Nepal – Canada), Masud Khan (Bangladesh – Canada), Mathews Kuncheria (Oman), Subrata Augustine Gomes (Bangladesh - Australia)

Un comentariu:

Caroline Gill spunea...

I hope you all had a wonderful time! Thank you, Daniel, for my copy of the latest magazine.