sâmbătă, 22 martie 2014

WELSH HORIZONS: GILLIAN CLARKE


“LETTERS FROM BOSNIA”

Wales spelt Vales
on the brown envelope
from Vites to Llanidloes.
Inside a bundle of pages,
little illuminated manuscripts
of gilded Easter eggs,
scenes from a European spring
we’d all know anywhere,
an afternoon’s work from the class in Vites.
“Dear Ben”, says one,
“You are my friend. Write me. Misha.”

Quietly, heads bent over the pages,
the children write the first draft of a poem.
Outside April is all indecision,
daffodils over, lawns blurred with speedwell,
the cherries torn by a sharp rain.
In the photograph, yesterday’s Misha is smiling.
A class group grinning, pulling faces.
They wave, thumbs up to the future.
Behind them, in the rendered wall of the school,
are the bullet holes.

„SCRISORI DIN BOSNIA“

Wales ortografiat Vales
pe un plic maroniu
din localitatea Vites către Llanidloes.
Înăuntru, un teanc de hârtii,
mici manuscrise iluminate
cu ouă aurii de Paște,
scene dintr-o primăvară europeană
peste tot recognoscibilă,
rodul unei după-amieze într-o clasă din Vites.
„Dragă Ben“, scrie cineva,
„Tu ești prietenul meu. Să-mi scrii.“ Semnat: Misha.

Încetișor, cu frunțile aplecate peste pagini,
copiii scriu prima variantă a unui poem.
Afară, aprilie șovăie necontenit,
narcise peste tot, pajiști învăluite în șopârliță albastră,
cireșe spulberate de ploaia torențială.
În fotografie, Misha cel de ieri e numai surâs.
Toată clasa zâmbește mânzește, se strâmbă.
Ne fac cu mâna, semne de încurajare pentru viitor.
În spatele lor, în peretele tencuit al școlii,
sunt găuri de la gloanțe.
CULTURAL PROFILE
     Gillian Clarke is the National Poet of Wales, she is a poet, playwright, editor and translator. President of Ty Newydd writers’ centre in North Wales, and Tutor in Creative Writing at the university of Glamorgan. Her poetry is studied at GCSE and A Level. She lives on a smallholding in Ceredigion where she raises a small flock of sheep and cares for the land according to organic and conservation practice. Gillian’s work has also been translated into many languages.

PROFIL CULTURAL
     Gillian Clarke a primit titlul de poetă națională a Țării Galilor, este dramaturg, editor și translator. Este președinta centrului pentru scriitori Ty Newydd din nordul Țării Galilor. Poezia sa se studiază în manualele de gimnaziu și liceu. Locuiește într-o fermă din Ceredigion, unde crește o turmă de oi și îngrijește pământul după norme organice și de conservare actuale. Opera lui Gillian Clarke a fost tradusă în mai multe limbi.
Traducere de Monica Manolachi
Universitatea din București

Niciun comentariu: