luni, 28 aprilie 2014

HORIZONS 2014. HORIZONTES 2014. ORIZONTURI 2014


AN INTERCULTURAL HISTORY
  In 2008, when it was established, New Literary Horizon aimed at maintaining the line of creative localism, specific to a certain type of the blooming post-1989 literary and cultural press. For about a year, the magazine hosted authors, more or less known, such as poets Ion Iancu Lefter (1940 – 1990) and Ion Enache (1950 – 2006), prose writers Ion Gheorghe Pricop and Nicolae Ariton, transmodernist critic Theodor Codreanu etc. Apart from these, however, the magazine published various other authors from elsewhere: Cassian Maria Spiridon (poet, editor, journalist), Dorin Cozan (poet and prose writer), Geo Vasile (specialist in Italian literature and culture, literary critic and prose writer), Mihai Cantuniari (specialist in Spanish literature and culture, poet and prose writer), Dan Mănucă, Gheorghe Glodeanu, Mircea A. Diaconu (critics and academics) etc. Step by step, we could witness the rise of a wider and wider literary and cultural contemporary horizon, which included Romanian authors from abroad, either from the West (diaspora) or from the East (Republic of Moldova).
  The year of 2009 marked an important moment in the evolution of the CLH, which was meant to happen. The change was the result of internet networking with authors such as Katherine Gallagher and Caroline Gill from Great Britain, and Peggy Landsman and Anna Elsner from the United States. Benefiting from the universality of their mother tongue, they became our first contributors. Soon after, CLH and the MA Programme for the Translation of the Contemporary Literary Text (MTTLC), University of Bucharest, directed by Professor Lidia Vianu, reached an official agreement and Alina-Olimpia Miron became the first secretary of the magazine, a very important position, and the coordinator of the first team of translators (2009-2010). She was followed by Sînziana Mihalache (2010-2013) and, later, by Monica Manolachi, young academic at the University of Bucharest, who is now in charge with the coordination of the translation process. The members of the translation team (BA and MA students, but also PhD candidates) have improved their skills as contributors or chose another career path.
  For the last five years, we have had both meteoric collaborators – following the principle “join us if you want, stay if you can” – but also remarkable friends, who turned CLH into a more and more known and appreciated magazine of contemporary literature and culture, with texts translated into two or even three different languages, Romanian language being the reference language. Thus, CLH can be read both in Romania and abroad, in several languages (English, Spanish, Portuguese, French, Italian, sometimes in Arabic, Indonesian, Japanese and other languages or even dialects), in London and in Los Angeles, in Buenos Aires and New Delhi, in Australia, Africa (Nigeria, Kenya) or in the Arab world (Oman, Marocco, Tunisia). It is true, its circulation is modest, because nowadays, a poetry and culture magazine does not have a huge readership anywhere in the world. Yet, little by little, its repeated printed version has been constantly and regularly distributed by post  to various countries, on different continents. Elisabeta Isanos, a Romanian writer and translator, who contributed to the magazine, compared CLH with the famous 20th Century (Secolul XX), a Romanian review of literature, art and culture.
  A consequence of such facts was that the editorial team has increased. Our contributors and authors write in English, Spanish, Italian, German, Portuguese, French, Arabic, Hindi etc. The English speakers and the Italian, Portuguese, Spanish and Latin American contributors  predominate. Some of them are poets such as Marina Centeno, Alina Velazco (Mexico), Mary Ann McCara Fitzpatrick, Michael Essig, Burt Rashbaum, Mike Foldes (United States), Daniel Montoly (Dominican Republic – United States), John Tischer (United States - Mexico), Jane Mellor, Masud Khan (Canada), Caroline Gill, Byron Beynon, Neil Leadbeater, Martin Bates, Douglas Lipton, Morelle Smith, Mike Bannister, Paul Sutherland (United Kingdom), Donald Adamson, Rita Dahl (Finland), Albert Hagenaars, Catharina Boer, Hans de Waarsenburg (The Netherlands), Luis Benitez (Argentina), Theodoro Elssaca (Chile), Anna Francisca Rodas Igelsias (Colombia), César Augusto Valdivia Carrasco (Peru), Roseta Savelli, Patrizia Boi, Lidia Borghi, Michela Zanarella, Ettore Fobo, Claudio Sottocornola (Italy), Antonio Arroyo Silva, Beatriz Giovanna Ramirez, Teresa Delgado, Felix Martin Arencibia, Isa Guerra  (Spain), Natalia Canais (Portugal), prozatori şi publicişti ca Alex Kudera (United States), Anna Rossell, Juana Castillo (Spain), Raymond Walden (Germany), Željka Lovrenčić (Croatia), Abiola Olatunde (Nigeria), Chokri Omri (Tunisia), Nazia Mallick (India) etc. The list of valuable authors is much longer and we apologize for not being able to mention all of them, but their names can be found in the yearly index of all published authors from CLHAnthology no. 4/2014. Another distinct and honorable category includes authors who are university professors such as Peter Thabit Jones (University of Swansea), David Gill (archeologist internationally renown, University of Ipswich), Donald Riggs (Drexel University, Philadelphia), Andrés Morales (“Finis Terrae” University, Santiago de Chile), Dante Gatto (State University of Mato Grosso), but also Romanian academics such as Lidia Vianu, Monica Manolachi (University of Bucharest), Adriana Bulz (Technical Military Academy of Bucharest) Roxana Doncu (“Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy), Gheorghe Glodeanu (University of Baia Mare), Theodor Damian (“Spiru Haret” university) and others. We thank them for their reassuring and constant presence in our team and for their high quality contributions over the years.

 O ISTORIE INTERCULTURALĂ
  În anul 2008, când a luat fiinţă, revista "Orizont literar contemporan" dorea să fie o continuare pe linia localismului creator a unei anumite prese literar-culturale care înflorise în perioada postdecembristă. Timp de aproximativ un an în revistă au fost publicaţi autori mai mult sau mai puţin cunoscuţi şi apreciaţi, precum poeţii Ion Iancu Lefter (1940 – 1990) şi Ion Enache (1950 – 2006), prozatorii Ion Gheorghe Pricop şi Nicolae Ariton, criticul transmodernist Theodor Codreanu etc. Pe lângă ei, însă, revista a publicat diverşi autori din afara localismului creator: Cassian Maria Spiridon (poet, editor, publicist), Dorin Cozan (poet şi prozator), Geo Vasile (italienist, critic literar şi prozator), Mihai Cantuniari (hispanist, poet şi prozator), Dan Mănucă, Gheorghe Glodeanu, Mircea A. Diaconu (critici universitari) etc. S-a conturat în acest fel un orizont contemporan al literelor şi culturii literare, tot mai larg şi mai cuprinzător, în care au fost incluşi, prin extensiune, şi autori români aflaţi în străinătate, în vest (diaspora) şi în est (Republica Moldova).
  Anul 2009 a marcat un moment important în evoluţia revistei “Orizont literar contemporan”, la care trebuia să se ajungă prin forţa lucrurilor. Schimbarea aceasta a fost rezultatul contactelor facilitate de internet cu autoarele Katherine Gallagher şi Caroline Gill din Marea Britanie, respectiv Peggy Landsman şi Anna Elsner din Statele Unite, care au devenit apoi primele colaboratoare ale revistei din spaţiul anglo-saxon, beneficiind de universalitatea limbii. La scurtă vreme, în 2009, revista încheia un acord oficial de colaborare cu Masteratul pentru Traducerea Textului Literar Contemporan (MTTLC), condus de prof. Lidia Vianu în cadrul Universităţii din Bucureşti, iar masteranda Alina-Olimpia Miron a devenit prima secretară a revistei, funcţie extrem de importantă, şi coordonatoarea primei echipe de translatoare de la Universitate (2009 – 2010). Ei i-a succedat, în aceeaşi funcţie, Sînziana Mihalache (2010 – 2013), iar după retragerea acesteia a urmat, tot din cadrul Universităţii, prof. Monica Manolachi, care exercită cu bune rezultate această funcţie şi în prezent. Şi componenţa echipelor de translatoare (studente şi masterande de la Facultatea de Limbi Străine), din serii de studiu diferite, a fost şi este in permanentă evoluţie şi schimbare, prin forţa lucrurilor.
  De-a lungul a peste cinci ani, au fost multe prezenţe meteorice, după principiul “vine cine vrea, rămâne cine poate”, dar şi multe prezenţe remarcabile, care au făcut ca “Orizont literar contemporan” să fie cunoscută şi tot mai apreciată ca o revistă de literatură şi cultură contemporană, cu texte traduse în două sau chiar în trei limbi diferite, dar având limba română drept limbă de referinţă, astfel că revista se poate citi atât în România, cât şi în străinătate, în engleză, în spaniolă, în portugheză, în franceză, în italiană, uneori în arabă, indoneziană, japoneză şi alte idiomuri sau chiar dialecte, de la Londra la Los Angeles, de la Buenos Aires la New Delhi ori din Australia până în ţările africane (Nigeria, Kenya) sau ale lumii arabe (Oman, Maroc, Tunisia). E adevărat că nu în tiraje mari, pentru că în prezent nicăieri în lume o revistă de poezie şi cultură nu se bucură de mulţi cititori, dar în tiraje mereu repetate (pe hârtie), care se difuzează cu perseverenţă şi cu regularitate pe cale poştală într-un număr variat de ţări ale lumii, pe mai multe continente, urmând principiul picăturii chinezeşti. Scriitoarea şi traducătoarea Elisabeta Isanos, colaboratoare apropiată a revistei, a comparat la un moment dat OLC cu apreciata revistă românească de literatură, artă şi cultură universală “Secolul XX”.  
  O consecinţă a acestei stări de fapt a fost lărgirea constantă a echipei redacţionale a revistei, prin permanenta ei completare cu colaboratori şi autori de limbă engleză, spaniolă, italiană, germană, portugheză, franceză, arabă, hindi etc., cu o predominanţă relativă a autorilor anglo-saxoni, italieni, portughezi, spanioli şi latino-americani. Printre ei se numără poeţi precum Marina Centeno, Alina Velazco (Mexic), Mary Ann McCara Fitzpatrick, Michael Essig, Burt Rashbaum, Mike Foldes (Statele Unite), Daniel Montoly (Rep. Dominicană – Statele Unite), John Tischer (Statele Unite-Mexic), Jane Mellor, Masud Khan (Canada), Caroline Gill, Byron Beynon, Neil Leadbeater, Martin Bates, Douglas Lipton, Morelle Smith, Mike Bannister, Paul Sutherland (Marea Britanie), Donald Adamson, Rita Dahl (Finlanda), Albert Hagenaars, Catharina Boer, Hans de Waarsenburg (Olanda), Luis Benitez (Argentina), Theodoro Elssaca (Chile), Anna Francisca Rodas Igelsias (Columbia), César Augusto Valdivia Carrasco (Peru), Roseta Savelli, Patrizia Boi, Lidia Borghi, Michela Zanarella, Ettore Fobo, Claudio Sottocornola (Italia), Antonio Arroyo Silva, Beatriz Giovanna Ramirez, Teresa Delgado, Felix Martin Arencibia, Isa Guerra  (Spania), Natalia Canais (Portugalia), prozatori şi publicişti ca Alex Kudera (Statele Unite), Anna Rossell, Juana Castillo (Spania), Raymond Walden (Germania), Željka Lovrenčić (Croaţia), Abiola Olatunde (Nigeria), Chokri Omri (Tunisia), Nazia Mallick (India) etc. Lista autorilor de valoare reuniţi sub sigla OLC este mult mai lungă şi ne cerem scuze că spaţiul nu ne permite să-i menţionăm aici pe toţi, dar se poate consulta cu folos Indexul anual al autorilor publicaţi, în Antologia nr. 4/2013. Într-o categorie distinctă şi la fel de onorantă se plasează autorii – profesori universitari Peter Thabit Jones (Universitatea din Swansea), David Gill (arheolog recunoscut pe plan mondial, Universitatea din Ipswich), Donald Riggs (Universitatea Drexel, Philadelphia), Andrés Morales (Universitatea “Finis Terrae”, Santiago de Chile), Dante Gatto (Universitatea de Stat din Mato Grosso), iar din România Lidia Vianu, Monica Manolachi (Universitatea din Bucureşti), Adriana Bulz (Academia Tehnică Militară din București), Roxana Doncu (Univer-sitatea de Medicină “Carol Davila”), Gheorghe Glodeanu (Universitatea din Baia Mare), Theodor Damian (Universi-tatea “Spiru Haret”) şi alţii. Lor le datorăm prezenţa reconfortantă şi constantă în echipa redacţională şi colaborarea cu scrieri de înaltă ţinută literară şi academică de-a lungul anilor.
Article by Daniel Dragomirescu
English version by Monica Manolachi

5 comentarii:

Carla spunea...

Grazie a tutti voi, soprattutto per il vostro sentimento e la vostra sensibilità che non rimane parola scritta e sterile ma avvolgente promessa di un mondo accogliente che ancora può esistere nonostante tutto.
Vostra Carla

Daniel Dragomirescu spunea...

Un saluto interculturale a te, carissima Carla!

aurora oncescu spunea...

Revista este deosebit de interesanta, insa nu am reusit pina in present sa-mi procur varianta scrisa.
De unde se poate cumpara?
Va multumesc
Aurora Oncescu

Daniel Dragomirescu spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Daniel Dragomirescu spunea...

1 mai 2014

Draga Aurora Oncescu, va multumim pentru apreciere si interesul aratat. Intreaga noastra echipa se va stradui sa creasca in continuare nivelul calitativ al revistei si sa o faca tot mai cunoscuta si mai accesibila publicului romanesc si international.
In 2014 avem planificate 6 aparitii - cate una la doua luni – si va mai fi publicata, probabil, o antologie (a cincea, din 2010 si pana azi). Numarul 1 (39)/Ianuarie-februarie 2014 a aparut si a fost prezentat in 12 apr. 2014 publicului bucurestean (universitar si academic) cu ocazia manifestarii noastre anuale de la MNLR.
Pentru a primi de acum inainte revista este foarte simplu. Va puteti abona, iar noi va vom trimite prin posta revista la domiciliul pe care ni-l veti indica. In legatura cu alte detalii importante, va rugam sa ne scrieti pe adresa noastra de e-mail:
novelist6@gmail.com
Va dorim toate cele bune,
Daniel Dragomirescu & Echipa OLC