miercuri, 10 iulie 2019

CONTEMPORARY HORIZONS: MORELLE SMITH (SCOTLAND)


Boatman

While I spoke to him
the owner of the boats
passed a thin rope through his hands
as if to tie up all loose ends,
dispense forever with a thread
that had uncertain destinations
and might lead to something
coiled beneath his memory
like a sleeping snake.
He talked as if such memories
could be appeased, could be coerced
to go on sleeping
only while he spoke.

His face was brown and bearded
and his eyes spent so long looking
into distance that when he
brought them back to me,
they were sea-stained,
like reflections of the sky.

I found a shell beside the path
that led down to the boathouse.
He looked as though he had a tale to tell
but there was no one he could tell it to.
No one who knew the sea
as well as he did,
no-one he could trust with his sea-eyes –
“Half Russian,” he said,
“With bits of Welsh and Irish.”

He coiled his rope and talked of boats
and held us in contempt
for all we did not know.

His story lay like a beached sail,
waiting for high tide.

His eyes blurted out horizons,
as he looked out past the jetty,
into the open sea.

“Once you get a taste for it
it will not let you go.”
I thought that he was talking
of the sea of course, but when
his eyes swung round to look at me
I felt I did not know at all
what he was meaning

And I held my sea-shell
in my hand and turned to go
and felt the coiled rope circle
like an undertow and still –
felt that I did not know.


Barcagiu

În timp ce-i vorbeam,
proprietarul de bărci
își făcea de lucru trecându-și o sfoară subțire
dintr-o mână într-alta, de parcă 
s-ar fi dezis pentru totdeauna de un drum
cu destinații neclare
și care putea duce la ceva
încolăcit în adâncul memoriei 
ca un șarpe adormit.
Vorbea ca și cum amintirile
puteau fi alinate, forțate
să doarmă întruna
doar dacă vorbea. 

Avea fața arsă și era bărbos,
iar ochii săi au petrecut atât de mult timp 
privind în zare, încât când i-a 
întors spre mine,
erau pătați de mare,
cu reflexii ca din cer.

Am găsit o scoică lângă drumul
care ducea spre hangar.
Părea că are o poveste de spus,
dar nu era nimeni care să-l asculte.
Nimeni nu cunoștea marea
la fel de bine ca el,
nimeni în care să se încreadă ochii săi marini –
– Pe jumătate rus, a zis,
cu rădăcini galeze și irlandeze.

Și-a încolăcit funia și a vorbit despre bărci
și ne-a luat peste picior
pentru tot ceea ce nu știam.

Povestea lui semăna cu o velă eșuată
în așteptarea fluxului.

Din ochi îi țâșneau orizonturi,
în timp ce privea dincolo de debarcader,
spre largul mării.

– Odată ce-i vei simți gustul,
nu te va mai părăsi niciodată.
Credeam, bineînțeles, că vorbește
despre mare, dar când 
și-a întors brusc ochii spre mine,
am simțit că nu am înțeles nimic
din ceea ce spunea.

Și țineam scoica
în mână și am vrut să plec
și am simțit cum se încolăcește sfoara 
ca un curent submarin și chiar și așa –
simțeam că nu înțelegeam nimic.

(from the book "Europe. Europa", Bibliotheca Universalis, 2019)


Profile. Profil

Morelle Smith (United Kingdom). Poet, writer, translator. She studied English and French at Edinburgh University. Her work has included teaching English as a Second Language, French, and Creative Writing, to adults, as well as aid work in the Balkans. She writes poetry, fiction, non-fiction and travel articles. Awarded Writers’ Residencies in France, Switzerland and Serbia, her work has been translated into Albanian, Bulgarian, French and Romanian. She has been published on websites and in various magazines newspapers and anthologies in the UK, Ireland, France, Canada and Romania. Her publications include Deepwater Terminal, The Way Words Travel,  The Ravens and the Lemon Tree and Gold Tracks, Fallen Fruit (poetry) Streets of Tirana, Almost Spring and Time Loop (fiction). Published in CLH: 5/2012, Ant. 3/2012, 1, 2, 3/2013, 2/2014, 1, 5/2015, 2, 4, 5, 6/2016, 3, 4, 5, 6/2017, 4, 5/2018. Books in “Bibliotheca Universalis: The Definition of Happiness (poems, 2015), Open Roads and Secret Destinations (travel articles, 2015), The Midnight Man (2018). Included by Sally Evans and Neil Leadbeater in Anthology of Scottish Poets (“Bibliotheca Universalis”, 2016).

Morelle Smith (Regatul Unit). Poetă, prozatoare, traducătoare. Este licenţiată în limbile franceză şi engleză de la Universitatea din Edinburgh. A activat ca profesoară de limba franceză şi de scriere creativă, de asemenea a fost asistentă în Balcani. Scrie poezii, ficţiune, nonficţiune şi articole de călătorie. Premiată în Franţa, Elveţia şi Serbia, scrierile sale au fost traduse în limbile albaneză, bulgară, franceză şi română. Publicată în diferite ţări, printre care Irlanda, Franţa, Canada, România.  Cărţi publicate: Terminalul Deepwater, Drumul călătoriei cuvintelor,  Corbii şi lămâiul and Bucăţi de aur, fructe căzute (poezie), Străzi din Tirana, Mai ales primăvara şi Bucle de timp (ficţiune). Publicată în OLC: 5/2012, Ant. 3/2012, 1, 2, 3/2013, 2/2014, 1, 5/2015, 2, 4, 5, 6/2016, 3, 4, 5, 6/2017, 4, 5/2018. Cărţi în “Bibliotheca Universalis: Definiţia fericirii (poeme, 2015), Drumuri deschise şi destinaţii secrete (articole de călătorie, 2015), Omul de la miezul nopţii (2018). Inclusă de Sally Evans şi Neil Leadbeater în Antologie de poeţi scoţieni  (“Bibliotheca Universalis”, 2016).

Traducere de Monica Manolachi
Universitatea din Bucureşti

Niciun comentariu: