marți, 16 iulie 2019

CONTEMPORARY HORIZONS: DARKO PERNJAK (CROATIA)
Željka Lovrenčić and Darko Pernkak in Bucharest,
26 June 2019EH, PREVIŠE ŽUTIM 

Sa sedmog kata autoatentator ovisi
o olujnim vjetrovima sa sjeverozapada
preko dvjesto na sat
na ograničenju četrdeset posred zebre
pokošene djevojke na putu za školu
skuplja nas se kao mrava
nanjušeni anomalijom prostora
zanima nas kako će odglaviti
naheren kontejner iz ralja smetlarskog kamiona

još, još!
pohlepni duh piruje 
drhtim pred ključanicom
posljednji jelovnik žene osuđene na smrt u američkoj saveznoj državi Georgija
okamenjeni tragovi vanzemaljaca - u
jučerašnjoj lavi novog polinezijskog vulkana
tko se kome naprčio - u znanstveno popularno beskonačnoj 
televizijskoj studiji o narodnim običajima
skidam u ruku svemoguću android aplikaciju
moram saznat
tko je novi najbogatiji čovjek na svijetu – i
vremensku prognozu nad Polinezijom.

Što je novo, što je novo?
Nove su psihoze.

Eh, previše žutim.


AH, ME PONGO MUY AMARILLO 

Desde el séptimo piso el auto atentado depende
de los vientos tormentosos de noroeste 
de más de doscientos por hora
en el límite de cuarenta sobre la cebra 
muchachas segadas en el camino a la escuela
nos reúne como a hormigas  
olfateados por la anomalía del espacio
nos interesa como depondrá 
el contenedor inclinado de las fauces del camión de la basura

¡Más! ¡Más!

el espíritu codicioso festeja
tiemblo delante del ojo de la cerradura
el último menú de la mujer condenada a muerte en el estado federal de Georgia 
petrificadas huellas de extraterrestres – en la 
lava del ayer nuevo volcán de Polinesia  
quien se inclinó de espaldas delante de quién – 
en el estudio científico-popular sobre las costumbres populares de la televisión
quito a mano la aplicación del omnipotente androide       
tengo que enterarme quién es el hombre más rico del mundo – y 
el pronóstico del tiempo en Polinesia.     

¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? 
Son las nuevas psicosis. 

Ah, me pongo muy
amarillo. 


AH, ÎNGĂLBENESC LA FAȚĂ

De la al șaptelea etaj automobilul atentat depinde
de vânturile furtunoase dinspre nord-est
de peste două sute la oră
în limita de patruzeci la zebră
fete secerate în drum spre școală
ne adună ca pe furnici
adulmecați de anomalia spațiului
ne interesează cum va depune
containerul înclinat din fălcile camionului de gunoi

Mai mult! Mai mult!

sufletul lacom sărbătorește
tremur în fața găurii de la încuietoare
ultimul meniu al femeii condamnate la moarte în statul federal Georgia
pietrificate urme de extratareștri – în lava noului vulcan de ieri din Polinezia
care s-a înclinat cu spatele în fața cui –
în studiul științifico-popular despre obiceiurile populare de la televiziune
scot cu mâna aplicarea atotputernicului android
trebuie să aflu cine e cel mai bogat om din lume – și
prognoza vremii din Polinezia

Ce e nou? Ce e nou?
Sunt noile psihoze.

Ah, îngălbenesc la față.


(din volumul antologic “Šapat Drave. Murmurul Dravei”, “Bibliotheca Universalis”, 2018)


Perfil. Profil

Darko Pernjak rođen je 1967. godine u Koprivnici gdje i danas živi i stvara. Po obrazovanju je inženjer geotehnike, prvo radno mjesto mu je bilo u agenciji za sklapanje brakova, a danas je po zanimanju trgovac vinima, dok je interes za književnost i potreba za stvaranjem konstanta od učeničkih dana. Objavljuje knjige od 1996. godine, potpisuje ih često nadimkom iz mladosti, Pero. U svojem stvaralaštvu dosta dugo se čvrsto držao klasičnih proznih formi, tek u novije vrijeme iskušava nove izričaje, pa tako piše za djecu i počinje se baviti pjesništvom. Član je Društva hrvats-kih književnika i Hrvatskog društva književnika za djecu i mlade. Osim što piše aktivan je sudionik javnog kulturnog života. Pokretač je i organizator brojnih književnih manifestacija i projekata u Podravini, kao urednik pojavljuje se u niz knjiga i časopisa.   


Darko Pernjak nació en 1967 en Koprivnica donde hoy en día vive y escribe. De profesión es in-geniero de geotécnica. Tuvo su primer empleo en una agencia para concertar matrimonios y ahora trabaja como comerciante de vinos. El interés por la literatura y la creación artística son su constante desde sus días escolares. Publica libros desde el 1996 y a menudo usa su apodo de juventud, Pero. En su creación artística por largo tiempo escribió formas prosaicas clásicas. Recientemente empezó con nuevas expresiones, así que ahora escribe también para los niños y empezó a escribir poesía. Es miembro de la Sociedad de Escritores Croatas y de la Sociedad de Escritores Croatas para la Infancia y la Juventud. Además de escribir, es activo participante de la vida cultural pública. Es promotor y organizador de numerosos proyectos y manifestaciones literarias en Podravina. Como redactor, aparece en una serie de libros y revistas literarias. 


Darko Pernjak s-a născut în 1967 la Koprivnica, unde actualmente trăiește și scrie. De profesie este inginer în geotehnică. A lucrat pentru prima oară la o agenție matrimonială, iar acum este comerciant de vinuri. Interesul față de literatură și creația artistică este constant încă de când era școlar. Tipărește cărți din 1996 și adesea își folosește porecla din tinerețe, Pero. În creația lui artistică de multă vreme a scris forme prozaice clasice. Recent, a început cu noi forme de exprimare, așa că acum scrie și pentru copii și a început să scrie poezie. Este membru al Societății de Scriitori Croați și al Societății de Scriitori Croați pentru Copilărie și Tineret. În afară de scris, este participant activ la viața culturală publică. Este promotor și organizator al unor numeroase proiecte și manifestări literare în Podravina. Ca redactor, apare într-o serie de cărți și reviste literare.

Versiunea spaniolă de Željka Lovrenčić
Versiunea românească de Monica Dragomirescu

Niciun comentariu: