duminică, 22 iulie 2018

NEW IN BIBLIOTHECA UNIVERSALIS: MORELLE SMITH, THE MIDNIGHT MAN (NOVEL)


In the Western Mystery tradition we find stories of individuals setting out on a quest. In these stories, the task involves leaving home, the known world, and going into the unknown, to gain knowledge. This knowledge can be described in different ways – knowledge of the larger world, of Self (one’s true self) or of God or the divine – in other words, a different consciousness. They are pilgrimages, but of a very specific kind, for most pilgrimages are made to particular places. With these journeys plans are changeable and you never know where you might end up. 


În tradiția occidentală a misterelor există narațiuni despre indivizi care pornesc într-o căutare. În aceste povești, misiunea începe cu plecarea de acasă, părăsirea lumii cunoscute și îndreptarea spre necunoscut, pentru a obține cunoașterea. Această cunoaștere poate fi descrisă în feluri diferite – cunoașterea lumii exterioare, a Sinelui (a sinelui adevărat), ori a lui Dumnezeu și divinității – cu alte cuvinte, a unei conștiințe diferite. Ele sunt pelerinaje, dar de un fel anume, deoarece majoritatea pelerinajelor sunt în locuri particulare. În aceste călătorii însă planurile se schimbă și nu știi niciodată unde se vor sfârși.

Morelle Smith, Postface

Niciun comentariu: