duminică, 10 iunie 2018

UNIVERSAL HORIZONS: AMY DE LA HAYE (THE NETHERLANDS)

Not a refugee

When they punished me for the words
I dared to speak,
they took freedom away from me,
displacement became my destiny.

Carry me, Fatherland of others,
soothe my pain.
Allow me, to lay my hands in yours
for as long as I will be here.
With the mud of my beloved motherland
still to my broken heels,
I stand on your ground of the Low Lands
in my almost - corpse robe.

And it's been all what I have.
I didn’t clench my fists,
I don’t seek happiness in coins
only a temporary place to stay,
for my battered flesh,
my broken mind,
oblivion for what ever has been.

I learned, who loves brings peace
in soul and feelings,
in word and deed.
But from what was given to me here
and appeared cursed filled of horror
- also here negative talks do not
exist in a whispering.

The detours which a man makes
to transform into a beast,
I never could figure out.
Not even in the bloodiest streets of my home.
Since I finally have let go,
that life ever was meant to be 'enjoyable',
everything was tolerable.

A temporary place to stay – I thought,
but if temporarily takes too long,
is there still a way back?


Nu un refugiat

Când ei m-au pedepsit pentru vorbele
pe care am cutezat să le spun,
ei mi-au luat libertatea,
pribegia a devenit destinul meu.

Ai grijă de mine, Patrie a altora,
alină-mi suferinţa.
Îngăduie-mi să-mi aşez mâinile într-ale tale
atâta timp cât am să fiu aici.
Cu noroiul patriei mele iubite
rămas pe călcâiele mele zdrobite,
Stau pe pământul Ţărilor de Jos
în cămaşa mea - cea mai aproape de corp.

Şi a fost tot ce am.
Nu mi-am încleştat pumnii,
Nu mi-am căutat fericirea în arginţi
doar un loc unde să stau vremelnic,
pentru carnea mea tăbăcită,
mintea mea ruptă,
uitare chiar şi pentru ce-a fost.

Am învăţat, cine iubeşte aduce pacea
în suflet şi simţiri, în cuvânt şi faptă.
Dar din ceea ce mi s-a dat mie aici
şi a apărut blestemat şi plin de groază
-la fel, aici vorbe rele, clevetiri
nu există în şoaptă.

De ocolişurile pe care un om le face
ca să se transforme într-o fiară,
nicicând nu mi-am dat seama.
Nici chiar pe cele mai jalnice străzi din ţara mea.
Până când într-un final a trebuit să plec,
căci s-a înţeles mereu că viaţa este mereu “frumoasă”,
totul a fost suportabil.

Un loc unde să stau vremelnic – m-am gândit,
dar vremelnicia ia prea mult timp,
a mai rămas vreo cale de întoarcere?


Cultural profile

Amy de La Haye (1967). Since 1990 individual, social involvement, cultural diversity, emancipation and ICT have been her field of work. She worked at various government agencies as an ICT teacher, educational advisor, cultural worker and web editor. As a cultural entrepreneur she is busy with poetry, reciting, (script) writing, filming. On the cutting table of life is her debut collection (2016). Together with the poet Gerhard te Winkel she published Zomerzotjes (Summer Follies) in 2018. Since May 2018 Amy de La Haye is our honorary contributor.

Amy de La Haye (1967). Din 1990, implicarea individuală, socială, diversitatea culturală, emanciparea şi tehnologia informaţiei şi a comunicării au fost domeniile ei de activitate. A lucrat pentru diferite agenţii guvernamentale şi ca profesor de tehnologia informaţiei, consilier educaţional, activist cultural şi editor web. În calitate de antreprenor cultural, se ocupă de poezie, recitare, elaborarea de scenarii, film. On the cutting table of life (Pe masa de operaţii a vieţii) este volumul său de debut (2016). În colaborare cu poetul Gerhard te Winkel a publicat Zomerzotjes (Fantezii estivale) în anul 2018. Din mai 2018 Amy de La Haye este colaboratoare a revistei "Orizont literar contemporan".

Traducere din olandeză de Hannie Rouweler

Niciun comentariu: