sâmbătă, 12 noiembrie 2016

NEW IN BIBLIOTHECA UNIVERSALISRICHARD LIVERMORE 
(UNITED KINGDOM)

Getting Real

First the dream
and then the Fall.
Thus waking up
divides us all
from who we are
– that phantom-wave
that breaks up
on a rocky shore
and leaves us
where we land awake.
Is the dream
or this the fake?
Strange people cross
the littoral
to say the land

alone is real
and we had better
just adapt;
the sea which bears
the wave is fluid
whereas the shore
alone is solid;
reason tells us
– so they say –
that this is what
is real and that
an insubstantial
nothing which
to get real we’ll
have to ditch.

Mai aproape de realitate

Întâi visul,
apoi Căderea.
Astfel, deșteptarea
ne scindează pe toți
de ceea ce suntem
– acea fantomă-val
care se sparge
de un mal stâncos
și ne lasă
acolo unde ne trezim.
Ce este fals,
visul sau asta?
Oameni bizari traversează
litoralul
spunând că doar

țărmul este real
și că tot ce putem face este
să ne adaptăm;
marea ce dă naștere
valului este fluidă,
pe când, țărmul,
doar el e solid;
argumentul ce dovedește
– după cum spun ei –
că acesta este ceea ce
este real și că
nimicul
imaterial pe care dorim
să-l transformăm în realitate
va trebui lăsat baltă.

A Cultural Profile

Richard Livermore was born in April 1944. He attended various boarding-schools in the south of England and at the age of 15 left and went from job to job. In 1973, he moved to Edinburgh in Scotland and in 1974 went to Newbattle Abbey College near Dalkeith, Midlothian, and then to the University of Edinburgh. Apart from living five years in Madrid (1985-1990), where he taught English, he has lived and worked in Edinburgh since 1973, doing various kinds of work as well as studying. He retired in 2009. Richard Livermore has had many poems published in magazines and anthologies in the UK, Spain, Italy and the USA, as well as broadcast by the BBC. He has also been published by Lothlorien, Diehard, Chanticleer Press and Elefantasia Press in book form.

Richard Livermore s-a născut în aprilie 1944. A învățat la mai multe școli din sudul Angliei, iar la vârsta de 15 ani s-a lăsat de școală, găsindu-și de lucru în diverse locuri. În 1973 s-a mutat în Edinburgh, în 1974 s-a înscris la Colegiul Newbattle Abbey de lângă Dalkeith, Midlothian, iar ulterior a intrat la Universitatea din Edinburgh. În afară de cinci ani în care a predat engleză la Madrid (1985-1990), a locuit și a lucrat în Edinburgh în diverse domenii din 1973, în paralel cu studiul. S-a pensionat în 2009. Richard Livermore a publicat multe poezii în reviste și antologii din Marea Britanie, Italia și SUA, iar unele au fost transmise la BBC. Poezia sa a apărut în volum la edituri precum Lothlorien, Diehard, Chanticleer Press și Elefantasia Press.


(from Anthology of Scottish Poets. Antologia poeţilor scoţieni
Bibliotheca Universalis Collection, 2016)

Traducere de Monica Manolachi

READ BIBLIOTHECA UNIVERSALIS. 
A LIBRARY FOR VALUABLE READERS.


Niciun comentariu: