vineri, 25 noiembrie 2016

CONTEMPORARY HORIZONS: EILEEN R. TABIOS (UNITED STATES)


Nobility


Suffering never matters when publicized

Diamonds (or handcuffs) never complete a bed

Introductions never suffice

Snowfall evokes Africa—
she once straddled a man there
for access to his blanket’s palate
threads defining all of the primary colors
as well as what leaves color speechless

She welcomed the grittiness of fabric
against her knees, ignoring the clench
of his teeth upon her breasts

She was determined to live in Technicolor

In New York City, the snow is never pure—
she loves the effect of contamination
on white

She longs for surprise

long alien to her since a young poet
declared within the fogged world
of an older century:
I write from a position of happiness—
my way of extending tradition
an aesthetic
consideration

She lowers her eyes to his only book—
a single poem long-memorized for
its conclusion: The physical reality
of revolution is decadence
The aftermath is what transcends


Nobleţe  

Suferința nu contează niciodată atunci când este făcută publică

Diamantele (sau cătușele) nu completează niciodată un pat

Introducerile nu sunt niciodată de ajuns

Căderile de zăpadă evocă Africa—
O dată ea a încălecat un om acolo
Pentru a avea acces la palatul păturii lui
Fire ce definesc toate culorile primare
Precum și ceea ce lasă culoarea fără de replică


Ea a primit bine granulozitatea țesăturii
De pe genunchii ei, ignorând încleștarea
Dinților lui de pe sânii ei

Ea era hotărâtă să trăiască în Technicolor

În New York City, zăpada nu este niciodată pură—
Ea adoră efectul contaminării
Pe alb

Ea tânjește după o surpriză

Extraterestru lung pentru ea de când un tânăr poet
i-a declarat prin lumea aburită
a unui secol mai vechi:

Eu scriu din poziția omului fericit —
Modul meu de a extinde tradiția
Printr-o apreciere estetică.

Ea își coboară privirea spre singura lui carte —
Un singur poem îndelung memorat pentru
Concluzia sa: Realitatea fizică
A revoluției este decadența.
Urmările sunt cele care transcend.


Cultural profile. Profil cultural

Eileen R. Tabios loves books and has released about 40 collections of poetry, fiction, essays, and experimental biographies from publishers in nine countries and cyberspace. Publications include two Selected Poems projects, Invent(st)ory: Selected Catalog Poems & New 1996-2015 and The Thorn Rosary: Selected Prose Poems & New1998-2010; the first book-length haybun collection, 147 Million Orphans (MMXI-MML); a collected novels, Silk Egg; and an experimental autobiography, Against Misanthropy. Her award-winning body of work includes invention of the hay(na)ku poetic form as well as a first poetry book, Beyond Life Sentences (1998), which received the Philippines’ National Book Award for Poetry (Manila Critics Circle). Her poems have been translated into eight languages as well as computer-generated hybrid languages, paintings, video, drawings, visual poetry, mixed media collages, Kali martial arts, music, modern dance, sculpture and a sweat shirt. Additionally, she has edited, co-edited or conceptualized ten anthologies of poetry, fiction and essays as well as exhibited visual art and visual poetry in the United States, Asia and Serbia. More information at http://eileenrtabios.com
*
Lui Eileen R. Tabios îi plac cărțile și a publicat în jur de 40 de volume de poezie, ficțiune, eseuri și biografii experimentale la edituri din nouă țări și cyberspațiu. Publicațiile sale includ: două serii de poeme alese, Invent(st)ory: Selected Catalog Poems & New 1996-2015și The Thorn Rosary: Selected Prose Poems & New 1998-2010; primul volum haybun de mărimea unei cărți, 147 Million Orphans (MMXI-MML); un volum de nuvele, Silk Egg; și o autobiografie experimentală, Against Misanthropy. Creația ei premiată include inventarea formei poetice hay(na)ku, precum și o primă carte de poezii, Beyond Life Sentences (1998), care a primit premiul național literar pentru poezie din Filipine (Cercul Criticilor din Manila). Poemele sale au fost traduse în opt limbi, dar și în limbi hibride generate pe calculator, au apărut în picturi, filme, desene, poezie vizuală, colaje media mixte, arte marțiale Kali, muzică, dans modern, sculptură și pe un hanorac. Pe lângă acestea, a editat, co-editat sau conceptualizat zece antologii de poezie, ficțiune și eseuri, și a expus artă vizuală și poezie vizuală în Statele Unite, Asia și Serbia. Puteți găsi mai multe informații la: http://eileenrtabios.com

Traducere de Gabriela Apetrei 
&Teodor Panait

Niciun comentariu: