duminică, 5 iunie 2016

CONTEMPORARY HORIZONS: PAUL T. E. CUSACK (CANADA)


The Wymonizer’s Wisdom

Dr English: Social Services, Psychiatric Intern, 2008

  I was on my way to the Social services office uptown for an appointment with my psychiatrist’s intern. She was in training under psychiatrist. Dr. John. Her name was Dr. English from Halifax Med School. I didn’t know what she looked like. I had high hopes.
  After I parked, I crossed the street. As luck would have it.  There was a luscious 30 year old in front of me. I couldn’t but notice her derriere. It was full and plump. She was wearing dirty gym pants.  I thought how I’d like to slide down her gym pants to reveal that sweet bum. We got on the elevator together. We were both headed to the same place.  As we waited, we chatted. Then Dr English, a thin blonde woman came out tom greet me. Her hair and smile were beautiful and infectious. I could tell she had a pleasant personality. As I followed her to the cordoned off offices, I could help but notice that her pants were drawn tight with a belt. She was skinny as a rake. He bottom was boney, like a concentration victim after 5 years in the camp. Didn’t seem to faze her personality. She was as pleasant as ever.
  We sat down across from one another. She thanked me for coming to participate in the voluntary program to help train interns. I always did that if asked. I hoped they could help find a cure for the illness, Sz that claims its victims before age 30. I got it on my 30 th birthday. I had been hospitalized twice for it. Hell can’t be that bad.
  Dr English began, “My project is to ask me their sexual history – their relationships with women. I also would like to inquire about the erectile difficulty that goes with the medication you are on. Seems many men stop taking it for that reason. If we can gain a bit of insight into your sexual history, we might find a clue. Are you OK with that?
  I suppose. I’m an open book.  I’ve been a celibate 2 years before I got Sz. I lost my virginity when I was 22 with my only real girlfriend. I have no regrets.  I say, “I don’t like modern women and they don’t like me!”
  So lets begin by you telling me about your earliest encounters with the opposite sex. Start with the elementary school years and go from there.
  I recall that I was very shy growing up. It stayed with me until I was in high school. My first girlfriend was Katie Osborne. She was the prettiest girl I ever dated. I used to walk all the way out to her house in Milledgeville. Somehow we broke up I think because she developed the coal soar. I had never had one. I recall that she taught me to neck in the basement of St Pius x church at a dance. She really like me. But I didn’t defend myself. Brian Harrigan hated me because he said I was stealing their women. Nevertheless, I was OK breaking up. I figured it was her loss.
  Did you have any experiences before that?
  Yes, I did. Therese Howlett, my grade 2 teacher’s daughter like me. I was far too shy to hook up then. I turned red when I was called in class. Then there was Betty Riley in grade 6. I think they liked me because I was the top student. I was King in grade 9 you know. And I was the unofficial valedictorian. We had lived next door to the Building Authority carpenter shop. They gave me a pornographic picture of a tanned girl who was spread eagle pouring water from a hose on her vagina. I liked that picture. I was only about 9 years old (...)


Înţelepciunea afemeiatului

Dr English: Servicii Sociale, rezident psihiatrie, 2008

  Mă îndreptam spre biroul de Servicii Sociale din centru pentru programarea mea la medicul rezident psihiatru. Era rezidenta psihiatrului Dr. John. O chema Dr.English şi venea de la Școala de Medicină Halifax. Nu ştiam cum arată. Aveam aşteptări mari.
  După ce am parcat, am traversat strada. Pare-se. În faţa mea se afla o tânără atrăgătoare de 30 de ani. Nu am putut să nu-i observ posteriorul. Era plin si durduliu. Purta pantaloni de sală murdari. Mă gândeam cum mi-ar mai plăcea să-i dau jos pantalonii de sală pentru a-i dezveli popoul acela dulce. Ne-am urcat împreună în lift. Amândoi ne îndreptam spre același loc. În timp ce așteptam, am pălăvrăgit. Apoi Dr. English, o blondă micuță, ieși să mă întâmpine. Părul și zâmbetul îi erau frumoase și molipsitoare. Simțeam că avea o personalitate plăcută. Când o urmam spre birourile cu separeuri, nu am putut să nu observ că pantalonii îi erau strânși cu o curea. Era slabă ca o scândură. Avea fundul osos, ca al unei victime din lagărul de concentrare, după 5 ani de detenție, însă acest fapt nu părea să îi afecteze personalitatea. Era la fel de plăcută ca întotdeauna.
  Ne-am așezat unul în fața celuilalt.  Mi-a mulțumit că am venit să particip la programul de voluntariat pentru a ajuta la instruirea rezidenților. Totdeauna am făcut asta, dacă mi s-a cerut. Am sperat că vor putea găsi leacul pentru boală, epilepsia revendicându-și victimele înainte ca acestea să împlinească 30 de ani. Eu am dobândit-o când am împlinit 30 de ani. Am fost internat din această cauză de două ori. Nici în iad nu poate fi atât de rău.
  Dr. English începu, ”Proiectul meu constă în a-i întreba despre istoricul lor sexual – relațiile lor cu femeile. Mi-ar plăcea să vă întreb despre dificultatea erectilă asociată medicației pe care o luați. Se pare că mulți bărbați încetează să o ia din acest motiv. Dacă am putea cunoaște un pic mai bine istoricul dumneavoastră sexual, am putea găsi un indiciu. Sunteți de acord?”
  Cred că da. Sunt o carte deschisă. Am fost burlac 2 ani înainte de a dobândi epilepsie. Mi-am pierdut virginitatea la 22 de ani cu singura mea iubită reală. Nu am niciun fel de regret. Spun că ”Nu îmi plac femeile moderne și nici ele nu mă plac pe mine!”
  Așa că hai să începem prin a-mi spune despre primele tale întâlniri cu sexul opus. Să începi cu anii de școală primară și să continui de acolo.
  Îmi amintesc că eram foarte timid când eram mic. Timiditatea m-a urmărit până la liceu. Prima mea prietenă a fost Katie Osborne. Era cea mai frumoasă fată cu care ieșisem vreodată. Obișnuiam să merg pe jos tot drumul până la casa ei din Milledgeville. Cumva cred că ne-am despărțit pentru că a făcut herpes. Nu avusesem niciodată așa ceva. Îmi amintesc că mă învățase cum să îmbrățișez în subsolul Bisericii Sf.Pius al X-lea cu ocazia unui dans. Ea chiar mă plăcea. Dar eu chiar nu m-am apărat. Brian Harrigan mă ura pentru că spunea că-i furam femeile. Cu toate acestea, nu avem nicio problemă să pun capăt unei relații. Mă gândeam că era pierderea ei.
  Ai avut vreo altă experiență înainte de aceasta?
  Da, am avut. Therese Howlett, fiica învățătoarei mele din clasa a doua, mă plăcea. Eram mult prea timid să mă cuplez atunci. Mă înroșeam când mi se striga numele în clasă. Apoi a urmat Betty Rilley în clasa a șasea. Cred că mă plăcea pentru că eram cel mai bun elev. Eram Rege în clasa a noua, știți. Și am fost șeful de promoție neoficial. Locuisem lângă Autoritatea de Construire a Atelierelor de Tâmplărie. Îmi dăduseră o fotografie pornografică a unei fete bronzate cu picioarele desfăcute care își turna cu un furtun apă în vagin. Îmi plăcea poza respectivă. Aveam doar vreo nouă an (...)

Traducere de Ioana Gabriela Apetrei

Cultural Profile

  Paul T E Cusack was born on Feb. 11, 1967 to parents Donald (gardener) and Eileen Cusack (florist) in Saint John New Brunswick Canada.  After attending catholic schools for 12 years, he graduated from Civil Engineering from the University of New Brunswick. He worked in the construction business for 4 years in Ontario, he decided to make a change and returned to his home province. After a  bout with Sz  in 1997, 1998, he continued studying the Bible. He went on to write 35 books which are self published and available on lulu.com. These books answer the questions of the W5 of the End Times. Paul enjoys writing as a serious hobby and produces works of Mathematical Physics as his work and contribution to society.  His 25 short stories are available at lulu iunder the title “Short Stories".  He hope to write a full length novel on human interaction soon. He was been a honorary contributor of "Contemporary Literary Horizon" since 2015. 

Profil cultural

  Paul T.E. Cusack s-a născut pe 11 februatie 1967 în orașul Saint John New Brunswick din Canada. Părinții săi sunt Donald (grădinar) și Eileen Cusack (florăreasă). După 12 ani de școală catolică a absolvit facultatea de inginerie civilă de la Universitatea New Brunswick. A lucrat în construcții timp de 4  ani în Ontario. Dorind să facă o schimbare s-a întors în orașul natal. După o criză de epilepsie în 1997-1998, a continuat să studieze Biblia. El a scris 35 cărți publicate de dânsul, toate disponibile pe lulu.com. Aceste cărți răspund la întrebările despre Apocalipsă și sfârșitul lumii. Paul vede scrisul ca pe un hobby serios și scrie lucrări de fizică matematică - contribuția sa pentru societate. Cele 25 de povestiri sunt disponibile pe lulu.com sub titlul „Povestiri”. El speră să scrie un roman despre interacțiunea umană. Este colaborator al revistei "Orizont literar contemporan" din 2015.

Traducere de Ioana Tabarcea

Read more in CLH 3 (53) / May - June 2016

Niciun comentariu: