sâmbătă, 1 august 2015

ORIZZONTI ITALIANI. HORIZONTES ITALIANOS. ORIZONTURI ITALIENE: LEONE D'AMBROSIO


Ode a Saffo

È ombra furtiva la nostra ansia
d’infanzia. Verranno nuove
stagioni a svegliarci da questo letargo.
Addizioniamo trame d’attese
ogni compleanno.
Contrabbandiamo frastuoni labiali
e lusinghe d’amore consumate a Lesbo.
M’insegnasti gli innesti
sull’albero stordito dal sole
mentre la tua complicità è giusta
apparenza al canto del mare
che giunge rinnovato ai tuoi piedi.

Odă către Sappho

E umbră fugară neliniştea noastră
din copilărie. Vor vedea noi
anotimpuri deşteptându-se din această letargie.
Să adăugăm postaţe de aşteptare
cu fiecare zi de naştere.
Să facem trafic cu freamăt de labiale
şi linguşiri de amor consumate la Lesbos.
M-ai învăţat altoirile
pe copacul ameţit de soare
pe când complicitatea ta este justa
aparenţă la cântecul mării
ce ajunge reînnoit la picioarele tale.

Oda a Sappho

Es sombra fugaz nuestra ansiedad
de la infancia. Veran nuevas
estaciones despertandose de este letargo.
Agreguemos pezas de espera
con cada cumpleaño.
Hagamos contrabando de susurro de labiales
y halagos de amor consumidos a Lesbos.
Me has enseñado los injertos
en el árbol aturdido por el sol
mientras tu complicidad es la justa
apariencia con el canto del mar
que llega renovado a tus pies.

(from the book in progress "Liturgia d'amore", col. "Bibliotheca Universalis")

Profilo culturale

     Leone D’Ambrosio è nato a Marsiglia (Francia) nel ’57; è laureato in lettere all’Università La Sapienza di Roma e ha insegnato per molti anni nei licei. Ha pubblicato una decina di libri di poesie e diversi saggi su autori del ‘900 italiano e francese, con importanti prefazioni e note critiche, da Libero De Libero a Natalia Ginzburg, Maria Luisa Spaziani, Alberto Bevilacqua, Rosetta Loy, Philippe Jaccottet, Yves Bonnefoy, Elio Pecora, Giuseppe Bonaviri, Giorgio Bàrberi Squarotti e tanti altri. I suoi libri sono pubblicati anche in Francia, Venezuela, Spagna e negli Stati Uniti. Molti suoi testi fanno parte di antologie della letteratura italiana e francese e sono tradotti anche in tedesco, portoghese, polacco e in russo da Evgenij Solonovich. Ha vinto importanti premi in Italia e all’estero, fra i tanti, “Circe-Sabaudia”, “Sandro Penna”, “RhegiumJulii”, “Frascati-A.Seccareccia”, il “Prix de l’Académie des Lettres”in Francia, il “Simòn Bolivar”in Venezuela. È ricercatore in italianistica presso la facoltà di lettere e filosofia della seconda Università di Roma e anche giornalista; scrive per diversi quotidiani e riviste letterarie. Vive a Latina.
     Noi racomandiamo Leone D’Ambrosio a nostri lettori e abbiamo la certezza che lui sará un buon collaboratore e amico di “Orizzonte letterario contemporaneo” a Roma.

Profil cultural

     Leone D’Ambrosio s-a născut la Marsilia (Franţa) în 1957. Este licenţiat al Universităţii “La Sapienza” din Roma şi a predat mulţi ani în învăţământul liceal. A publicat zece cărţi de poezie şi diverse eseuri despre autori italieni şi francezi ai sec. XX, cu importante prefeţe şi note critice, de la Libero De Libero la Natalia Ginzburg, Maria Luisa Spaziani, Alberto Bevilacqua, Rosetta Loy, Philippe Jacottet, Yves Bonnefoy, Elio Pecora, Giuseppe Bonaviri, Giorgio Bàrberi Squarotti şi mulţi alţii. Cărţile sale au fost publicate şi în Franţa, Venezuela, Spania şi în Statele Unite. Multe dintre textele lui figurează în antologii ale literaturii italiene şi franceze, fiind traduse şi în limbile germană, portugheză, poloneză şi în rusă (de Evgheni Solonovici). A primit importante premii în Italia şi în străinătate, printre care “Circe-Sabaudia”, “Sandro Penna”, “RhegiumJulii”, “Frascati-A.Seccareccia”, “Prix de l’Académie desLettres” în Franţa, Premiul “Simòn Bolivar” în Venezuela. Este cercetător în italienistică la Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Roma (II) şi jurnalist la diverse cotidiene şi reviste literare. Trăieşte în Latina.
     Îl recomandăm pe Leone D’Ambrosio cititorilor noştri şi avem certitudinea că el va fi un bun colaborator şi prieten al revistei “Orizont literar contemporan” la Roma.

Translated into Romanian and Spanish by
Daniel Dragomirescu

Niciun comentariu: