duminică, 7 iunie 2015

INTERCULTURAL HORIZONS: JANET PAISLEY (SCOTLAND)


KNIFE

Give me a knife like the wind,
a wind howling high loneliness,
the wind that whistles close and fast,
an ice-blast to scythe cheek to bone.

Give me a knife sharp as song,
pure as the clear note of cut glass,
clean as words that slice the heart,
a knife that drives as deep as that.

Give me the casual knife, a shaft
black-handle snug in the palm,
a knife that peels off thinnest skin,
the knife that pares down everything.

Give me the surgeon’s blade,
that sliver of a branding fire,
a slight-slip razor thin and sharp,
the deadly living mirror that is art.


CUŢITUL

Dă-mi un cuțit tăios ca vântul,
un vuiet urlând singurătate înaltă,
vântul ce fluieră aproape și repede,
o viforniță care taie obrazul până la os.

Dă-mi un cuțit ascuțit precum cântecul,
pur precum nota limpede a sticlei tăiate,
limpede ca vorbele ce spintecă inima,
un cuțit ce pătrunde atât de adânc.

Dă-mi un cuțit obișnuit, o lamă
cu mâner negru, să-l simt familiar în palmă,
un cuțit ce cojește și cea mai subțire piele,
cutitul care rade totul.

Dă-mi scalpelul chirurgului,
țeapa unui foc de înfierare,
o lamă ușoară, subțire, ascuțită,
oglinda vie mortală a ceea ce este artă.


Traducere de Bogdan Paraschivu
Universitatea din Aachen


CULTURAL PROFILE


  Janet Paisley (born 1948) is a writer, poet and playwright from Scotland writing in Scots and English.  Her work has been translated into German, Russian, Lithuanian, Slovak, Spanish, Hungarian, Ukrainian, Italian and now into Romanian.
  Her first play Refuge won the ‘Peggy Ramsay’ Award (1996). She was awarded a ‘Creative Scotland’ Award to write Not for Glory (2000), a collection of interlinked short stories in Scots set in a small village in Central Scotland.
  The short film Long Haul, written by Paisley, won a Bafta nomination in 2001.
  From May 2015 Janet Paisley is a honorary contributor of CLH.

PROFIL CULTURAL


  Janet Paisley (născută în 1948) este o prozatoare, poetă şi autoare de teatru din Scoţia, scriind în limbile scoţiană şi engleză. Opera sa a fost tradusă în germană, rusă, lituaniană, slovacă, spaniolă, maghiară, ucraineană, italiană, iar acum şi în limba română.
  Prima sa piesă, Refugiu, a obţinut Premiul “Peggy Ramsay” (1996). A primit Premiul “Creative Scotland” pentru opera Nu pentru glorie (2000), o culegere de povestiri scurte legate între ele, plasate într-o mică aşezare rurală din Scoţia Centrală.
   Filmul de scurt metraj Cursa cea lungă, realizat pe baza scenariului scris de Janet Paisley, a câştigat o nominalizare la Premiile Bafta în anul 2001.
  Din luna mai 2015, Janet Paisley a devenit colaboratoare onorifică a revistei “Orizont literar contemporan”.

Prezentare şi traducere de Daniel Dragomirescu
   
Read more In CLH 3 (47) / May-June 2015 
(Be patient. Coming Soon!)

Niciun comentariu: