duminică, 19 aprilie 2015

INTERCULTURAL SPRING (2)FOTO 1 (from left): a) In the front row: Iulia-Andreea Anghel, Anna Rossell (Spain), Daniel Dragomirescu, Matthias Erdbeer (Germany); b) Elena Ţăpean, Simona Cioculescu, Roxana Doncu, mister Rossell, Monica Manolachi; c) Ronnie Smith (Scotland). FOTO 2 (from left): Roxana Doncu, Simona Cioculescu. FOTO 3 (from left): Simona Cioculescu, Daniel Dragomirescu, Anna Rossell. FOTO 4 (from left): Paul Sutherland (Canada-UK), Monica Manolachi, Iulia-Andreea Anghel, Dan Mircea Cipariu


JUANA CASTILLO: UN MENSAJE DE MADRID

  Los dias 7 y 9 de Abril de 2015, en Bucarest, tuvo lugar una nueva edición de la “Primavera Intercultural”. Desde Madrid, unos dias antes, la escritora Juana Castillo ha enviado el siguente mensaje:

  En la jornada en la que se unen primavera y literatura, sera el momento elegido para llevar a cabo la presentación en sociedad de un trabajo titánico y bien hecho, capitaneado por los amigos que editan la importante revista literaria “Orizont literar contemporan”: los libros que componen la "Bibliotheca Universalis". Así me lo hizo saber Daniel Dragomirescu el pasado día 29 de marzo.
  Por mi parte es el instante de agradecer, una vez más y de todo corazón, el que mi buen y gran amigo, Daniel Dragomirescu, tuviera el encomiable detalle de acordarse de mi persona, de mis trabajos como escritora, para formar parte de ese ambicioso proyecto, ya una realidad, como lo es esta Biblioteca Universal, que está en marcha y aúna literatos de todos los rincones  del planeta, de diferentes lenguas pero, gracias a la minuciosa labor de todo el equipo, esas diferencias idiomáticas han convergido en dos idiomas, el de cada autor y su versión en rumano. Nuestros trabajos, hablo como autora, bien estuvieran escritos en la lengua de Shakespeare, en la de Cervantes, en la de Homero o en chino mandarín, aparecen en ambas lenguas: la de origen y la del lugar en el que, los libros, han visto la luz: Rumania.
  El próximo 7 de abril será un momento de encuentro, de intercambio cultural, una jornada literaria y, por qué no, también de amistad. ¡No imaginan lo que daría por estar con todos ustedes! Abrazar de nuevo a mi querida Monica Manolachi, a quien tuve el placer de conocer el pasado año durante su estancia en Madrid, a quien le debo el detalle de una hermosa entrevista y la traducción de alguno de mis trabajos. Me encantaría estar ahí, en persona, para conocer a Daniel Dragomirescu, a quien también considero un gran amigo, a pesar de la distancia, a pesar de no conocernos si no es a través de correos electrónicos que, contrariamente a ser algo frío, esos e-mails unen tanto como una amistad directa. A Anna Rossell, también gran amiga y escritora, unidas gracias a Daniel y, nuestra amistad está cimentada en las mismas circunstancias.
  Al resto de los redactores de H. L. C.; de los autores, amigos a los que “conozco” a través de sus obras impresas en la revista y que, algunas de las cuales (sobre todo las escritas en español) di voz a través de las ondas en mi programa de radio, que espero retomar en breve… A los compañeros de letras franceses, italianos, ingleses, norteamericanos los leo pero, nunca me atrevía a ponerles voz por miedo a mi mala pronunciación, más que mala: olvidada. Y al resto de los compañeros escritores de Grecia, China, India... Lamento no poderlos leer, ni poner voz, mis conocimientos no llegan tan lejos, les pido disculpas con estas letras que escribo con el corazón.
  Ya que el día 7 no podré estar con todos ustedes en Bucarest, como sería mi deseo, les dejo estas palabras que Daniel Dragomirescu les hará llegar. No duden que estaré con todos ustedes no solo con este mensaje, sino con mi pensamiento y mi espíritu, estaremos allí, en esa presentación, apoyando el nacimiento de sus obras (la mía entre ellas, de la que me siento muy orgullosa).
  Verán el renacer de otra primavera en la que emprende su camino este vasto proyecto llamado “Bibliotheca Universalis”.
  Me despido con un cariñoso saludo para todos.
  ¡Gracias, queridos amigos de “Orizont literar contemporan”!

   Madrid, 4 de Abril de 2015

JUANA CASTILLO: UN MESAJ DIN MADRID

  În zilele de 7 şi 9 aprilie 2015, la Bucureşti, a avut loc cea de a cincea ediţie a “Primăverii Interculturale”. Din Madrid, cu câteva zile înaintea manifestării organizate de echipa revistei “Orizont literar contemporan”, scriitoarea Juana Castillo a trimis următorul mesaj:

  În cadrul “Primăverii Interculturale”, când primăvara se va contopi cu literatura, vor fi prezentate cărţile care alcătuiesc “Bibliotheca Universalis”. De acest fapt m-a înștiințat Daniel Dragomirescu pe 29 martie.
  Din partea mea, aceasta este clipa în care trebuie să mulțumesc încă o dată din toată inima pentru faptul că marele și bunul meu prieten și-a amintit în mod lăudabil de persoana mea, de lucrările mele în calitate de scriitoare, pentru a le include în proiectul ambițios devenit deja realitate, și anume această Bibliotecă Universală, care se află în curs de desfășurare și care reunește oameni de litere din toate colțurile lumii, vorbind limbi diferite; însă mulțumită laborioasei munci depuse de întreaga echipă, aceste diferențe lingvistice au fost reduse la două limbi, aceea a fiecărui autor în parte, alături de versiunea în limba română. Lucrările noastre, vorbind din punctul de vedere al unui autor, ar fi putut să fie scrise fie în limba lui Shakespeare, fie în cea a lui Cervantes, fie în cea a lui Homer ori în chineza mandarină, oricum ele ar fi fost publicate în ambele limbi: cea de origine și cea a locului în care aceste cărți au fost realizate –  România.
  Pe data de 7 aprilie va avea loc o reuniune, un schimb de bunuri culturale, o zi literară și, de ce nu, de asemenea o zi de prietenie. Nici nu vă puteți imagina ce aș da ca să fiu alături de voi toți ! Să o îmbrățișez din nou pe draga mea Monica Manolachi, pe care am avut plăcerea de a o cunoaște anul trecut pe durata șederii ei în Madrid, și căreia îi sunt datoare pentru o frumoasă întrunire și de asemenea pentru traducerea unora dintre lucrările mele. Mi-ar fi făcut o deosebită plăcere să mă aflu acolo personal, pentru a-l putea cunoaște pe Daniel Dragomirescu, pe care îl consider de asemenea un mare prieten, în ciuda distanței, în ciuda faptului că legătura noastră a fost stabilită exclusiv prin intermediul poștei electronice, însă acele e-mailuri nu au fost reci, ci dimpotrivă, ne-au unit în aceeași măsură în care ar fi făcut-o o prietenie directă. Și pe Anna Rossell, ce este de asemenea o bună prietenă și scriitoare, pe care am cunoscut-o tot mulțumită revistei “Orizont literar contemporan”, iar prietenia dintre noi două a fost cimentată în aceleași circumstanțe.
Și pe restul redactorilor O. L. C.; pe autori, pe „prietenii” pe care îi cunosc prin intermediul operelor lor publicate în revistă, iar pe unele dintre acestea (mai ales cele scrise în spaniolă) le-am dat glas prin intermediul undelor la programul meu de radio, pe care aștept să îl reiau în scurt timp... Colegilor mei de litere francezi, italieni, englezi, americani le citesc operele, însă nu aș îndrăzni vreodată să le dau glas, din pricina slabei mele pronunții, chiar mai mult decât slabă: uitată cu desăvârșire. Și pe restul colegilor mei scriitori din Grecia, China, India... Regret nespus că nu îi pot citi, nici nu le pot recita creațiile, căci cunoștințele mele nu ajung atât de departe, și aș dori să le cer iertare prin intermediul acestor litere pe care le scriu din inimă.
  Având în vedere faptul că nu voi putea să fiu alături de voi la București pe data de 7, deși mi-aș dori asta, vă transmit aceste cuvinte prin intermediul lui Daniel Dragomirescu. Să nu aveți nici cea mai mică îndoială că voi fi alături de voi, nu numai prin acest mesaj, ci și cu gândurile și cu sufletul meu, voi fi acolo, la acea prezentare, în sprijinul operelor voastre ce vor lua naștere cu acest prilej (inclusiv ale mele, de care sunt foarte mândră).
  Veți asista la încă o renaștere de primăvară, în care veți porni pe drumul acestui vast proiect numit „Bibliotheca Universalis”.
    Îmi iau rămas-bun cu un salut călduros pentru toată lumea.
    Mulțumesc, dragi prieteni de la revista “Orizont literar contemporan”!

     Madrid, 4 aprilie 2015


                                    Traducere de Ioana Săbău
- redactor colaborator OLC


4 comentarii:

redonda spunea...

Obrigada pelo seu email ao qual já respondi e vim descobrir a sua revista intercultural.
Fiz um pequeno post no meu blog dona-redonda.blogspot.com com o link para aqui.
Gábi

Juana Castillo Escobar spunea...

¡¡GRACIAS, MI QUERIDO DANIEL!!
Copio y pego la entrada en mi blog.
En cuanto pueda doy respuesta a tu último correo.
Feliz semana, abrazos, Juani.

Gail spunea...

need a translate button for me

Alba Corrales Bermúdez spunea...

Necesito literatura en español. Gracias!!