vineri, 10 decembrie 2010

MULTICULTURAL POETRY: SHING LIN YOONG (UNITED KINGDOM)

THE VULTURES
We contemplated politics
Passed through Picasso
Jumped blind into our desires.

Spent the day in bed
Quilted with a primitive engage
Then sank into the night.

It was all moving too fast,
Two engines colliding head on.
No turning, no stopping, no break.

We wobbled on a tight-rope,
Arms flung out, buckling under
The first impressions of love

But as quickly as it came
It went even quicker
Spiralling off into the night.

A flock of vultures swooped down
The moment I saw your morals
Clear like blood on your hands.

CORBII
Am contemplat politici
L-am trăit și pe Picasso
Ne-am abandonat orbește dorințelor noastre.

Ne-am petrecut ziua în pat
Împlăpumați printr-o logodnă primitivă
Apoi ne-am afundat în noapte.

Totul se mișca prea repede,
Două mașinării izbindu-se frontal.
Nu viraj, nu frână, nu oprit.

Am bălăbănit pe-o sârmă,
Brațele răsfirate, cedând în fața
Primelor impresii ale iubirii

Dar pe cât de repede veni
Și mai repede plecă
Pierzându-se vârtej în noapte.

Un stol de corbi se năpusti
Când ți-am deslușit moravurile
Limpede asemeni sângelui de pe mâinile tale.
      Translator: drd. Daniela Mihaela Călinescu, 
      University of Bucharest


     ABOUT THE AUTHOR / DESPRE AUTOARE
     Shing Lin Yoong (born 28.08.1987, Leeds) is a young British poet from multiethnic (Chinese and Irish) origin.  Shing is studying for a BA Honours in Creative Writing. She thinks everyone should read everything that Jorge Luis Borges has ever penned, and will not sit still until she has travelled to all seven continents.
                                                            *
     Shing Lin Yoong (născută pe 28.08.1987, la Leeds) este o tânără poetă britanică de origine chineză (prin tată) şi irlandeză (prin mamă). Este studentă şi urmează cursuri de scris creativ. Apreciază la modul superlativ opera lui Jorge Luis Borges şi doreşte să străbată toate cele şapte continente, înainte de a decide să se oprească undeva.

      Traducere şi adaptare de Daniel Dragomirescu

Un comentariu:

shing Lin yoong spunea...

Oh! I and Mr Borges do thank you for this unexpected post.

He told me to pass on the message that CLH is a site definitely worth frequenting. (And I of course agreed with one of Literature's great heroes!).

Mutual compliments all round.