joi, 16 decembrie 2010

MULTICULTURAL HORIZONS: MASUD KHAN (BANGLADESH-CANADA)


 H I S T O R Y
     How then can an authentic history of the world be written? The one who writes—who is he and where is he writing from? When is he writing? From which vantage point is he writing and for what reason? All these factors will decide the truth of the history. And in any case the subject itself is bound by its own conventions and is inevitably subjective.
     Is it then impossible to write an authentic history of the world?
    No! In the light already reflected from the surface of the world till now is impressed the history of the world— chronologically! Which is to say, the history of the world is in the light dispersed from the world. And that must be authentic version of the history of the world since it’s being written naturally. Perhaps in kingdom after kingdom of the cosmos someone or the other is sighting that history through telescopes, unknown to us all.
But will such a history be absolutely authentic? What about the chapters of history that are dark and depressing? Of episodes that have been denuded of light and have become shrouded in darkness and decadence? Of episodes that have never exuded light and will never reflect any radiance anywhere? What about them?
     And what about the history of people who are dark or tan brown?
   Perhaps their evolution have become blurred in the lenses of telescopes; perhaps their histories have become obscure in the telling—since they are dark and tan brown; perhaps because they are able to transmit only a feeble light they are deemed to be totally incapable of reflecting any light at all!
    Does this mean that the history of dark and tan brown people will remain obscure forever in the history of mankind? And in nature?  Bereft of light and therefore of history too?

    Translated from the Bengali by Dr. Fakrul Alam, Professor of English, University of Dhaka

                                              I S T O R I E
   Cum poate fi scrisă atunci o istorie autentică a lumii? Cel care scrie—cine este el şi de unde scrie? Când scrie? Din care punct de vedere avantajos scrie şi pentru ce motiv? Toţi aceşti factori vor decide adevărul istoriei. Şi în orice caz subiectul însuşi este legat de propriile sale convenţii şi este inevitabil subiectiv.
    Este atunci imposibil să scrii o istorie autentică a lumii?
   Nu! În lumina deja reflectată până acum de pe suprafaţa pământului este imprimată istoria lumii—cronologic!      Carevasăzică, istoria lumii este în lumina dispersată de pe pâmănt. Iar aceea trebuie să fie versiunea autentică a istoriei lumii de când e scrisă în mod natural. Poate că în regat după regat al cosmosului cineva sau celălalt priveşte acea istorie prin telescoape, necunoscute de noi toţi.
   Dar va fi o asemenea istorie absolut autentică? Dar capitolele istoriei care sunt întunecate şi depresive? Ale episoadelor care fuseseră dezgolite de lumină şi care deveniseră învăluite în întuneric şi decădere? Ale episoadelor care nu au împrăştiat niciodată lumină şi care nu vor reflecta niciodată vreo strălucire nicăieri?     Cum rămâne cu ele?
   Dar cu istoria oamenilor care sunt negri sau maro-cafenii?
  Probabil că evoluţia lor a devenit ceţoasă în lentilele telescoapelor; probabil că istoriile lor au devenit obscure în povestire—din moment ce ei sunt intunecati si „bronzaţi”; probabil din cauză că ei pot să transmită doar o lumină slabă, ei fiind consideraţi a fi total incapabili să reflecte vreo lumină!
  Înseamnă asta că istoria oamenilor negri sau maro-cafenii va rămâne obscură pentru totdeauna în istoria omenirii? Dar în natură? Lipsiţi de lumină şi prin urmare şi de istorie?

Translated from the Bengali by Dr. Fakrul Alam, Professor of English, University of Dhaka
Romanian translation by Diana Alexandra Mircea

ABOUT THE AUTHOR
   Masud Khan is a poet, writer, and translator, born on May 29, 1959 in Bangladesh. He did his bachelor degree from Bangladesh University of Engineering & Technology, and Masters from Royal Roads University, Canada. He is engineer by profession. He emerged as an important poet of the 1980’s, mainly through anti-establishment magazines. Apart from Bangladesh, his writings have been featured in various magazines in India, USA, UK, Belgium, and Canada. His poems have appeared in a number of anthologies including Language for a New Century: Contemporary Poetry from the Middle East, Asia, and Beyond published by W. W Norton & Company, New York/London, and Padma Meghna Jamuna: Modern Poetry from Bangladesh published by the Foundation of SAARC Writers and Literature, New Delhi. He has, till date, authored three volumes of poetry: (1) Pakhiteerthadiney (On the Day of Birds’ Pilgrimage), 1993. (2) Nadikule Kari Bas (We Do Live by the Rivers), 2001. (3) Saraikhana O Harano Manush (The Inn and the Missing Men), 2006. He received Bogra Lekhak Chakra (Bogra Writers’ Circle) Honour on poetry in 1994. He is currently living in Toronto, Canada. 
                                                                        *
    Masud Khan este un poet, prozator şi traducător, născut la 29 mai 1959  în Bangladesh. A obţinut licenţa la Universitatea Tehnologică şi de Inginerie din Bangladesh şi masteratul la Royal Roads University din Canada. Este de profesie inginer. S-a afirmat ca un poet important în anii ‘80 ai secolului trecut, în special în revistele nonconformiste. În afara Bangladeshului scrierile sale au fost publicate în diferite reviste din India, Statele Unite, Marea Britanie, Belgia şi Canada (iar în prezent şi din România, n. red.). Poeziile sale au fost cuprinse în diverse antologii precum: Language for a New Century: Contemporary Poetry from the Middle East, Asia, and Beyond  (Limbaj pentru un Secol Nou: Poezie contemporană din Orientul Mijlociu, Asia şi mai departe), Editura W. W. Norton & Company, New York-Londra şi Padma Meghna Jamuna: Modern Poetry from Bangladesh (Padma Meghna Jamuna: Poezie modernă din Bangladesh), Editura Funadţiei SAARC Scriitori şi Literatură, New Delhi. Până în prezent, a publicat volumele de poezii Pakhiteerthadiney (On the Day of Birds’ Pilgrimage)n ziua plecării pasărilor (1993), Nadikule Kari Bas (We Do Live by the Rivers)/Trăim prin rîuri (2001), Saraikhana O Harano Manush (The Inn and the Missing Men)/Hanul şi omul dispărut (2006). A primit distincţia Bogra Lekhak Chakra (Bogra Writers’ Circle)/Asociaţia Scriitorilor Bogra pentru poezie în anul 1994. În prezent locuieşte în oraşul Toronto, Canada.
     Traducere şi adaptare: Daniel Dragomirescu

Un comentariu:

Asphodel spunea...

If there is one thing I have learned in my experience as a journalist and editor, it's that we can say a lot with the things we do not say in the re-telling of a story. I think perhaps that can be applied to history as well...sometimes it is what remains unspoken that has the most profound effect. N'est-ce pas? :)