sâmbătă, 17 iulie 2010

WE ACHIEVED OUR GOAL/ UNA META ALCANZADA/UN OBIECTIV ATINS


We inform all our faithful readers that beginning with July 14th 2010 “Contemporary Literary Horizon” magazine has a national headquarters in Bucharest on No. 88 Mosilor Avenue, apartment house no. 49 B, 5th floor, district no.3, postal code: 030152, PO no. 37, telephone +040728215308.
The initial deadline- May 31st 2010 has been delayed with only one month and a half. This fact proofs that we have both the determination and ability to make all our plans come true, even if this supposes many efforts and sacrifices-and even the loss of some close friends and contributors who lost all spirit in front of the numerous obstacles and decided to abandon our cultural project. Fortunately, they were successfully replaced by other trustworthy contributors, and the number of our friends and supporters has increased.
We give thanks to the following supporters of our magazine and of the future Foundation for their financial support which is the proof of their confidence and esteem: from US: Mary Denise Costello (Dallas), Donald Riggs (Philadelphia), Burt Rashbaum (Nederland), Alexander Kudera (Clemson), Debby Erdmann (Manitowoc), Alan Segal (Harwich); from UK: Caroline şi David Gill (Swansea), Peter Hart (Cambridge), Anne Stewart (Orpington); from France: Mathieu Mercier (Lyon), Helene Glehen (Paris); from Belgium: Lena Vanelslander (Ghent); from Spain: María Ruiz Ortiz (Cordoba); from Mexico: Marina Centeno (Yucatán), María Eugenia Mendoza (Mexico City); from India: Vinisha Nambiar (Bombay); from Romania: Elisabeta Isanos şi Gabriel Goian (Bucureşti), Ion şi Lidia Lazu (Bucureşti), Marin Rădulescu (Piteşti), Romulus I. Olariu (Motru).
We highly appreciate all the above mentioned people.
Now we are going to take all the necessary legal steps to build up our Foundation. It is a long, costly and techy way to follow due to the excessive bureaucracy which still holds off the normal working of the Romanian society.
In the context of this economic, cultural and spiritual retrogression we appeal again to all the supporters of our project and to all those who are touched by our endeavours for their confidence and for their moral and material support. Any material contribution is welcome and appreciated as such.
Donations and subsidies can be made via Western Union at the following address: Dragomirescu Daniel Florian; No. 77 N. Balcescu Str. Apartment 32 B, 4th floor, postal code 730131, Vaslui, Romania- the EU, or via PayPal at: biggyshor@gmail.com
Bucharest, July 17th 2010

Daniel Dragomirescu, editor-in-chief
Mihai Cantuniari, director,
Roxana Drăguşin, secretary

Translator: Roxana Drăgusin
_____________________

Informamos a nuestros fieles lectores y a todos los interesados que desde el 14 de julio de 2010 nuestra revista “Horizonte Literario Contemporáneo” dispone de una sede nacional en Bucarest, ubicada en Avenida Moşilor Núm. 88, sc. B, et. 5, ap. 49, sector 3, código postal 030152, of. postal núm. 37, teléfono 040072 / 8215308.
La fecha tentativa que teníamos, 31 de mayo de 2010, tuvo que posponerse, aunque sólo por un mes y medio. Este hecho demuestra que tenemos la determinación y la capacidad para hacer realidad nuestros planes, aunque haya involucrado muchos sacrificios e incluso la pérdida de colaboradores y amigos cercanos a nuestro proyecto cultural, quienes perdieron la fuerza ante los múltiples obstáculos y terminaron por abandonarlo. Por fortuna, su lugar ha sido ocupado por otros buenos colaboradores y el número de amigos y de quienes apoyan nuestro proyecto multicultural ha ido creciendo.
Deseamos agradecer muy especialmente a los siguientes colaboradores de la Revista y de la futura Fundación, quienes nos han brindado también su apoyo económico, como prueba de la confianza en nosotros y como muestra de que valoran lo que estamos haciendo: de Estados Unidos: Mary Denise Costello (Dallas), Donald Riggs (Philadelphia), Burt Rashbaum (Países Bajos), Alexander Kudera (Clemson), Debby Erdmann (Manitowoc), Alan Segal (Harwich); del Reino Unido: Caroline şi David Gill (Swansea), Peter Hart (Cambridge), Anne Stewart (Orpington); de Francia: Mathieu Mercier (Lyon), Helene Glehen (París); de Belgica: Lena Vanelslander (Ghent); de España: María Ruiz Ortiz (Córdoba); de México: Marina Centeno (Yucatán), María Eugenia Mendoza (Ciudad de México); de India: Vinisha Nambiar (Bombay); de Rumania: Elisabeta Isanos şi Gabriel Goian (Bucurest), Ion şi Lidia Lazu (Bucurest), Marin Radulescu (Piteşti), Romulus I. Olariu (Motru).
A quienes han sido mencionados les aseguramos nuestra profunda estima.
Seguiremos haciendo todo lo necesario para la construcción de la Fundación. Las gestiones ante las autoridades son largas, costosas y penosas a causa de la excesiva burocracia que impide el funcionamiento normal de la sociedad rumana.
Exhortamos otra vez a las personas que apoyan nuestro proyecto cultural y a todos los interesados en unirse a él, conscientes de que enfrentamos un periodo marcado por la crisis económica, moral, cultural y espiritual, a que sigan confiando y aportando su apoyo moral y financiero para el logro de nuestros objetivos. Cualquier contribución económica será bienvenida y apreciada.
Los donativos y subsidios pueden ser enviados vía Western Union a la dirección: Dragomirescu Daniel-Florian, str. N. Bălcescu, nr. 77, sc. B, et. 4, ap. 32, cod 730131, Vaslui, Romania-Uniunea Europeană o vía PayPal a la dirección electrónica: biggyshor@gmail.com
Bucarest, 17 de julio de 2010
Traductora: Diana Dragomirescu
Revisado por: Maria Eugenia Mendoza
__________________
Aducem la cunoştinţă cititorilor noştri fideli şi tuturor celor interesaţi că începând din data de 14 iulie 2010 revista “Orizont literar contemporan” dispune de un sediu naţional, situat în Bucureşti, Calea Moşilor, nr. 88, sc. B, et. 5, ap. 49, sector 3, cod poştal 030152, of. poştal nr. 37, tel. 072 / 8215308.
Termenul iniţial, 31 mai 2010, a fost depăşit numai cu o lună şi jumătate.
Aceasta demonstrează că suntem decişi şi avem capacitatea necesară de a transpune cu fidelitate în fapte tot ceea ce ne-am propus să realizăm, chiar dacă acest lucru a însemnat multe eforturi şi sacrificii - şi chiar pierderea unor colaboratori ori prieteni apropiaţi ai proiectului nostru cultural, care s-au speriat în faţa greutăţilor şi au ales să ne abandoneze. Din fericire, locul celor plecaţi a fost luat cu succes de alţi colaboratori de nădejde, iar numărul prietenilor şi al susţinătorilor proiectului nostru multicultural a crescut.
Dorim să le adresăm mulţumiri speciale următorilor suporteri ai Revistei şi viitoarei Fundaţii, care ne-au oferit şi sprijinul lor financiar, drept dovadă a încrederii pe care o au în noi şi a preţuirii faţă de ceea ce facem: din Statele Unite: Mary Denise Costello (Dallas), Donald Riggs (Philadelphia), Burt Rashbaum (Nederland), Alexander Kudera (Clemson), Debby Erdmann (Manitowoc), Alan Segal (Harwich); din Marea Britanie: Caroline şi David Gill (Swansea), Peter Hart (Cambridge), Anne Stewart (Orpington); din Franţa: Mathieu Mercier (Lyon), Helene Glehen (Paris); din Belgia: Lena Vanelslander (Ghent); din Spania: María Ruiz Ortiz (Cordoba); din Mexic: Marina Centeno (Yucatán), María Eugenia Mendoza (Mexico City); din India: Vinisha Nambiar (Bombay); din România: Elisabeta Isanos şi Gabriel Goian (Bucureşti), Ion şi Lidia Lazu (Bucureşti), Marin Radulescu (Piteşti), Romulus I. Olariu (Motru).
Pe toţi cei de mai sus îi asigurăm de preţuirea deosebită pe care le-o purtăm.
În continuare vom întreprinde demersurile necesare pe lângă autorităţi pentru înfiinţarea Fundaţiei. Aceste demersuri sunt lungi, costisitoare şi anevoioase, din cauza birocraţiei excesive care încă grevează funcţionarea normală a societăţii româneşti.
Facem din nou apel la susţinătorii proiectului nostru cultural şi la toţi cei sensibilizaţi de ceea ce dorim să facem, într-o perioadă marcată de regres economic, moral, cultural şi spiritual, să ne acorde în continuare încrederea şi sprijinul lor sufletesc şi material. Orice contribuţie de ordin financiar, mare sau mică, va fi binevenită şi preţuită ca atare.
Donaţiile şi subvenţiile pot fi trimise via Western Union la adresa: Dragomirescu Daniel-Florian, str. N. Bălcescu, nr. 77, sc. B, et. 4, ap. 32, cod 730131, Vaslui, Romania-Uniunea Europeană sau via PayPal la adresa: biggyshor@gmail.com
Bucureşti, 17 iulie 2010

Daniel Dragomirescu, redactor şef
Mihai Cantuniari, director
Roxana Drăguşin, secretară

4 comentarii:

María Eugenia Mendoza spunea...

Querido Daniel:
Felicidades por la nueva sede en Bucarest. Como bien lo dices, el esfuerzo y los sacrificios valen mucho la pena cuando ves materializado el sueño por el que han trabajado tanto tú y el magnífico equipo de colaboradores.
Seguiremos en contacto y apoyando este proyecto.
Un abrazo muy cariñoso desde la Ciudad de México.
María Eugenia

Daniel Dragomirescu spunea...

Muchas gracias, apreciada y querida Maria Eugenia. Un saludo cordial desde la Union Europea y de parte del equipo redaccional de la revista El Horizonte Literario Contemporaneo!

Caroline Gill spunea...

Greetings also from David and me in Wales. This is such exciting news. We are so thrilled that you now have a new base.

Iracema forte Caingang spunea...

Estou feliz por voce.
Tudo de bom.
Mil beijos