vineri, 30 aprilie 2010

SIMPLY HAIKU: ALAN SEGAL (UNITED STATES)

FOUR TANKA

attached
to whatever blows away
even mountains
take the path of dragonflies
gone but this endless longing

am I scared yet
no different than dead dogs
by the roadside
just bump into myself
at every sign of life

who is arguing
with the storm passing over
oxen in a field
not me just a butterfly
whose eyes blind my shabby self

dried field rutted road
lifting foot to foot to foot
tilting your head
upward perfect
between earth and sky

*poems published in Modern English Tanka,
Spring 2009
__________________________
PATRU TANKA

ataşaţi
de orice zboară
chiar şi munţii
iau drumul libelulelor
pleacă dar le e mereu dor

oare mi-e teamă deja
nu altfel decât câinilor morţi
pe marginea şoselei
izbeşte-te de mine însumi
la fiece semn de viaţă

cine se ceartă
cu furtuna care trece
un bivol pe câmp
nu doar eu un fluture
ai cărui ochi orbesc eul meschin

câmp uscat drum brăzdat de făgaşe
ridicând un picior şi încă un picior
apleacă-ţi capul
perfect în sus
între cer şi pământ

*Poeme publicate în “Modern English Tanka”,
primăvara 2009
_________________________
Translator: Georgiana Mîndru
Proofreader: Cristina Costin

A MESSAGE FOR READERS
If anyone is interested in a free copy of
"BITING THE BUDDHA," by old pajamas,
reviewed by Robert Wilson, SIMPLY HAIKU,
Dec. 2003, Vol. 1, Number 6, please contact me:
bluecottage2000@yahoo.com

UN MESAJ PENTRU CITITORI
Dacă cineva este interesat de un exemplar
gratuit din cartea “BITING THE BUDDHA” de
Old Pajamas (Alan Segal, n.red.), cu o
prezentare critică de Robert Wilson, “Simply
Haiku/Pur şi simplu haiku”, dec. 2003,
vol. I, nr. 6, vă rog să mă contactaţi...
___________________________
Translator: Daniel Dragomirescu

Niciun comentariu: