duminică, 11 aprilie 2010

MULTICULTURAL EVENTS. ION LAZU: LANSAREA REVISTEI "ORIZONT LITERAR CONTEMPORAN"

Ieri, 9 aprilie 2010, s-a lansat la MNLR numărul 15 al revistei vasluiene Orizont literar contemporan, condusă de romancierul Daniel Dragomirescu, sub girul unuia dintre corifeii literaturii actuale, poetul, traducătorul şi memorialistul Mihai Cantuniari care, din motivele deja ştiute, nu a putut participa la frumosul şi însufleţitul eveniment. Alţi câţiva invitaţi de onoare nu s-au prezentat, supliniţi cu brio de italienistul şi criticul literar Geo Vasile care, la final, a dăruit cărţi cu autograf, dar a şi primit câteva, aşijderea. OLC este o revistă bilingvă, cum nu mai ştiu să fie o a doua pe la noi, consistentă, de 72 de pagini, elegantă şi cu gust ilustrată, care face cinste literelor române, hotărâte, în fine, “să dea mingea la bătaie”, cum ar spune yankeul - scoasă în parteneriat cu catedra de engleză a Universităţii Bucureşti, sub coordonarea Lidiei Vianu. Colaboratori, dar şi cititori ai variantei pe net, mai mult actanţi din afara graniţelor, deci mare deschidere spre literaturile străine, engleză, franceză, spaniolă, dar şi din ţările mai apropiate nouă. În acest număr, lansat la Bucureşti, un pas în plus spre publicul cititor, avea a face cu opt colaborări din România (iar cu Pastel alb de Cassian Maria Spiridon, nouă) şi cu 18 nume din afara graniţelor. Asta spune ceva despre orientarea şi programul echipei redacţionale, care a început cu un proiect timid şi s-a reorientat spre noile cerinţe şi tendinţe ale literaturii de ultimă oră. Simona Cioculescu, atentă cititoare, s-a referit la problematica câtorva dintre textele acestui număr. Gabriel Dimisianu, după o viaţă întreagă de redactor la cea mai importantă revistă a USR (“România literară”) a apreciat curajul şi competenţa grupului redacţional. Traducerile în română sunt asigurate de un colectiv de masteranzi, iar dintre ei Alina-Olimpia Miron duce greul, fiind şi Secretar de redacţie. Despre contribuţiile “etranjerilor” e mai bine să vă faceţi singuri o idee accesând http://contemporaryhorizon.blogspot.com. Veţi avea plăcute surprize, vă asigur. În ce-i priveşte pe conaţionali, Daniel Dragomirescu vine cu un eseu despre Eminescu şi postmodernism. Subsemnatului i se traduce un fragment din ediţia definitivă a “Veneticilor”. Romanul fusese trecut pe lista de traduceri a ICR încă de prin 2003. N-a fost să fie. Mă resemnasem să-mi câştig cât mai mulţi cititori autohtoni. Încă o himeră… Şi, pe neaşteptate, această primă traducere în engleză… Un pas mic pentru Ion Lazu, un pas… Marin Rădulescu se prezintă cu însemnări din lumea profesorilor. Elisabeta Isanos, cu extraordinare poezii în dulcele stil clasic. Un poet adevărat te va lua prin surprindere, de fiecare dată, aşa cum mi s-a întâmplat mie acum cu Elisabeta Isanos. Se lansează tineri poeţi: Dorin Cozan, Marius Ştefan Aldea , iar la debuturi, Mădălina Gane. Un aer curat, proaspăt, întăritor, de literatură scrisă în buna credinţă, neviciat, cum se tot întâmplă, de mofturi şi frivolităţi aşa-zis acrosante. O dimineaţă de primăvară şi încredere în cuvântul izvodit sub har.
_________________________________________

ION LAZU: LAUNCH OF ‘CONTEMPORARY HORIZON’
MAGAZINE AT THE NATIONAL LITERATURE MUSEUM

Yesterday, issue no. 15 of Contemporary & Literary Horizon journal was launched; it is run by novelist Daniel Dragomirescu (from Vaslui) under the aegis of poet, translator and memorialist Mihai Cantuniari, one of the coryphaei of contemporary literature; for reasons already known, he couldn’t take part in this wonderful and lively event. There were several other guests of honour who didn’t show up, but their absence was richly made up for by Italianist and literary critic Geo Vasile, who, at the end, gave out autographed books, but also received some. CLH is a consistent bilingual journal, numbering seventy-two pages, with an elegant display of tasteful illustrations, doing credit to Romanian literature which has finally decided to ‘take the bull by the horns’ as the Yankee would say – published in partnership with the English Department (University of Bucharest), coordinated by Lidia Vianu. The contributors, but also the readers of its online version, are rather foreign than Romanian, therefore the journal is very open to foreign literature; the articles come from English, French, Spanish-speaking countries, but also from countries closer to us. This issue, launched in Bucharest – another step towards reaching out to its readers – comprises eight contributions from Romania (nine, counting Cassian Maria Spiridon’s Pastel alb / White pastel) and eighteen foreign ones. This speaks volumes on the direction and programme of the editorial team, who have started with a small project and oriented themselves towards the latest literary requirements and tendencies. Simona Cioculescu, an avid reader, discussed the subjects approached in several texts of this issue. Gabriel Dimisianu, after a lifelong career as the editor of the most important journal of the RWU – Romanian Writers’ Union (România literară / Literary Romania) appreciated the courage and competence of the editorial team. The translations into Romanian are made by a group of MA students, Alina-Olimpia Miron bearing the brunt as she is also the general secretary. If you wish to learn more about the external contributors’ articles, go to http://contemporaryhorizon.blogspot.com. You will be pleasantly surprised. As for our compatriots, Daniel Dragomirescu wrote an essay on Eminescu and postmodernism. The undersigned had an article from the definitive edition of Veneticii (The Strangers) translated into English. The novel had been short listed for the RCI’s (Romanian Cultural Institute) translations section ever since 2003. But it wasn’t meant to be. I had resigned myself to the idea of having as wide a Romanian readership as possible. Yet another illusion… And, all of a sudden, this first translation into English… A small step for Ion Lazu, a big step… Marin Rădulescu’s article on the world of teachers is very engaging as well. Elisabeta Isanos is present with her extraordinary poems in the sweet classical style. A true poet always takes one by surprise; the same happened to me with Elisabeta Isanos. Young poets have made their debut in this journal: Dorin Cozan, Marius Ştefan Aldea and Mădălina Gane. A fresh, invigorating breath of good literature, unvitiated, as it so often happens, by so-called crowd-pleasing whims and frivolity. A spring morning hailing faith and hope in the talent-forged word.

Translator: Alina-Olimpia Miron
Proofreader: Andreea Banciu

2 comentarii:

Caroline Gill spunea...

What an interesting and informative account.

Thank you.

Rachel spunea...

Nun bin ich gern deiner mail an mich gefolgt...

es gefällt mir...

LG, Rachel