luni, 16 septembrie 2019

AFRICAN HORIZONS: JOHNZOE AWODEYI (NIGERIA), SÉBASTIEN VONDOLY (TOGO)This Moon and Sun

Set the stage
It’s time to grind, but not with rage
Bring your members together
Call them into order
It is now time to settle

Seated by a basket right beside the racket in a corner of our living room
The table is set
The chair gives way to me and cuddles me,
though not in the way my bed would, I was sure beyond the roll-on there would be more profit in this night than the last one.

Now, we are set
Seated and at rest
The pen is lifted to stick between addicted phalanges, I am assured that this white from the forest gods will soon become a sea of blue words as I utter without speech
Dumb, yet I speak
Of days of my youth
When the sun was on
When with the best of its verve it shone
Ligaments and tendons arose
In those days, the muscle was brave I suppose
Crushing many that stood in its way
Many times, falling them away
To rhythms of love I did sway
Ultimately reaching on to the night
And here it comes

That is the parable of seasons
A gift of the creator
Everyday comes with its light
Every sun, its moon
And though their light be different
Though we prefer one to be incessant
We find treasure in both
For the light of the day calls us out of hiding, sets us on our way
All the while, preparing the moon: the angel of calm

A day is not complete without the angel of calm anymore, it never was

Adieu papa
The lessons of “a time at the night table” has become a treasure
I have not needed a timetable in a while, yet this heart lives in pleasure
My day though embattled,
many days though in shackles,
I’m still on
I’ve managed to sail the way of my wind
So, I’m still on
The night table keeps me
Because the moon always brings it.


Această lună şi soarele

Pregătește scena
Este timpul să mărunțești, dar nu cu răutate
Adu-ți membrii familiei laolaltă
Cheamă-i în ordine
Nu este timp de stat

Stând lângă un coș chiar pe lângă o rachetă în colțul sufrageriei noastre
Masa este pregătită
Scanul mi se dăruiește și mă îmbrățișează,
nu cum ar face patul meu, eram
sigur dincolo de centură că va fi mult
profit în această noapte decât a fost în cealaltă

Acum, suntem pregătiți
Înscăunați și liniștiți
Stiloul este ridicat ca să rămână între două
falange, sunt asigurat că acest alb din
pădurile zeilor va deveni în curând o mare a
cuvintelor albastre în timp ce rostesc fără să vorbesc,
Prost, însă vorbesc
De zilele tinereții mele
Unde soarele era aprins
Când cu cea mai bună vervă strălucea
Ligamente și tendoane se ridicau
În acele zile, mușchii erau curajoși
presupun
Zdrobind multe ce le stăteau în cale
De cele mai multe ori, cazând
În ritmurile iubirii am șovăit
Într-un sfârșit atingând noaptea
Și uite-o cum vine

Aceasta este parabola anotimpurilor
Un dar al creatorului
În fiecare zi vine cu lumina sa
Fiecare soare, cu luna sa
Și chiar dacă lumina lor e diferită
Noi dorim ca una să fie permanentă
Găsim comori în ambele
Pentru că lumina zilei ne face să ieșim din ascunzătorile noastre,
ne pune în mișcare
În timp ce, ne pregătim pentru luna: îngerul liniștii

O zi nu e completă fără îngerul liniștii, nu a
fost niciodată

Adio tată
Lecțiile unui „timp la masa de seară” a devenit o comoară
Nu mi-a trebuit de o vreme un program, însă
această inimă trăiește în plăcere
Ziua mea chiar dacă zimțată,
multe zile chiar dacă în cătușe,
Sunt încă viu
Am reușit să mă având în propriul meu vânt
Deci, sunt încă viu
Masa de seară mă ține
Fiindcă luna mereu o aduce.

Profile. Profil

Johnzoe Awodeyi is a decade old poet and spoken word performer with a deep love for the artistic manipulations of words. He really is a quiet poet who has produced 2 spoken word videos and has written several hundreds of poems. In 2017, he co-hosted "Spark the Love" now "The Spark", an entertainment event for high-performance individuals and organizations that features poems, spoken words, drama and musical genres like classical, jazz and soul. In 2018, he compiled "Bathe in the open", an anthology. Also in 2018, he hosted "Artskid" which has a similar DNA to "Spark the love" with his poetry community, based in Akure.  Johnzoe has a background in Computer Science with a strong penchant for business and a love for art and humanities.

Johnzoe Awodeyi este un poet și un interpret al cuvântului rostit cu o profundă iubire pentru mânuirea artistică a cuvintelor. El chiar este un poet tăcut care a produs două videoclipuri ale cuvântului rostit și a scris câteva sute de poezii. În 2017, a co-găzduit „Spark the Love” („Scânteia Iubirii”) acum „The Spark” („Scânteia”), un eveniment pentru artiști și organizații de înaltă performanță în care se prezintă poezii, cuvinte rostite, genuri dramatice și muzicale precum muzica clasică, jazz și soul. În 2018, a compilat „Bathe in the open” („Făcând baie în văzul lumii”), o antologie. Tot în 2018, a găzduit „Artskid” care a avut același ADN cu cel al „Spark the love” („Scânteia iubirii”) și a comunității sale poetice, stabilite în Akure. Johnzoe a studiat Științele Computeriale cu o puternică inclinație spre mediul de afaceri și o dragoste pentru artă și umanistică.

Traducere de Elena Ţăpean
Mon Adresse 

Je suis de l’Avenue des rescapés
Du grand banditisme, Rue n° 11,
Toit aux couleurs nuage et soleil.

Ma demeure est au bord de la rue,
Très libre d’accès aux moustiques, 
Exposée aux tempêtes et giboulées.

Ma maison est sans toit ni fenêtre,
Juxtaposée à celles des richissimes
Dont la folie fait monter l’adrénaline. 
  
Je suis fils des vents, sans famille
Bien nu comme un verre de terre,
Victime des injustices du destin.

Je veux un jour quitter cette maison 
Pour aller à l’école, savoir écrire et lire,
Comprendre et interroger notre monde.

Je ne veux pas demeurer un délinquant
Danger public marqué par le grand saut
De la honte, du mépris et du déshonneur.

Je ne veux pas devenir un déprédateur
Pour ôter la vie aux paisibles citoyens
Dont les richesses attirent comme un aimant.

Si le cœur t’en dit de m’aider à grandir
Sans venger ma situation, viens, Rue n°11, 
Avenue du banditisme, maison n°0000.

Lomé, le 23 juillet 2015, inédit


Adresa mea

Sunt de pe Calea Salvaţilor
De marele banditism, Strada nr. 11,
Acoperiş de culoarea norilor şi a soarelui.

Locuinţa mea este la marginea străzii,
Cu acces liber pentru ţânţari,
Expusă la furtuni şi la ploi.

Casa mea nu are nici acoperiş nici ferestre,
Juxtapusă celor ale bogătaşilor
A căror nebunie îţi face adrenalina să crească.

Sunt fiul vânturilor, fără familie,
Gol complet, ca un pahar de pământ,
Victimă a nedreptăţilor soartei.

Vreau ca într-o zi să părăsesc această casă
Să merg la şcoală, să ştiu să scriu şi să citesc,
Să înţeleg lumea noastră şi să-i pun întrebări.

Nu vreau să rămân un delincvent
Pericol public marcat de marea cădere
A ruşinii, a dispreţului şi a dezonoarei.

Nu vreau să ajung un tâlhar
Ca să le iau viaţa oamenilor paşnici
A căror avuţie atrage ca un magnet.

Dacă inima îţi spune să mă ajuţi să cresc
Fără să te răzbuni pe mine, vino în Strada nr. 11,
Calea banditismului, casa nr. 0000.  

Lomé, 23 iulie 2015, inedit

Profil

Sébastien Vondoly, journaliste, écrivain, éditeur, etc. Son vrai prénom est Kodzo Adzewoda. Vit a Lomé, Togo. 
Sébastien Vondoly, jurnalist, scriitor, editor etc. Pe numele său real, Kodzo Adzewoda. Trăieşte în Lomé, Togo.

Traducere de Daniel Dragomirescu

READ MORE IN CLH 4 (72) / 2019. COMING SOON.

Niciun comentariu: