joi, 8 noiembrie 2018

POETIC DIALOGUES: JOHN TISCHER - J. M. WHITE (UNITED STATES)
             
JOHN TISCHER

Joke

Jesus walks into a bar... sits next to a drunk. They nod to each other. Bartender comes over and asks Jesus: "What will you have?"
"An empty shot glass, please."
Jesus gets his glass... looks at it, and, by itself,  it fills with whiskey. Jesus drinks the whiskey, puts the glass down, and, again, it fills back up with whiskey. The drunk looks at the bartender and says:
"I'll have what he's having."


Glumă

Isus intră într-un bar... se aşază lângă un beţivan. Se salută unul pe altul. Barmanul îşi face apariţia şi îl întreabă pe Isus:
“Cu ce să vă servesc?”
“Cu un pahar gol, vă rog”.
Isus primeşte paharul... se uită la el şi, de la sine, îl umple cu whiskey. Isus bea whiskey-ul, pune jos paharul şi, din nou, îl umple cu whiskey. Beţivanul se uită la barman şi zice:
“Voi avea şi eu ce are el”.  


J. M. WHITE

Jokerman

initiation is like walking on water
like fighting the war in the Bhagavad-Gita
like taking the boat to the other shore
                like searching for the holy grail
                      like surviving the flood in the Ark
                            like visiting the oracle at Delphi
                                     like being in the garden of Eden

initiation is contact with the axis mundi
which is a repository of wisdom
at the core of the world’s mystical traditions
we have been separated from this center
and are trapped in linear time

initiation unveils the primordial state
where everything is perceived from the point of view of eternity

initiation offers a glimpse of the prototype of humanity
of the germ
of the embryo
of the chrysalis
that is our inner-most inheritance
which is shrouded by temporality
appearing inaccessible
and ungraspable

in the West even the possibility of initiation is hidden
people have not the slightest clue
the passions that rule our world
are transitory and contingent
those who seek initiatory experience
learn the action of nonaction
that is the Great Peace
that comes from the investiture
of the perspective of eternity


Născocitorul de glume

iniţierea este ca mersul pe ape
ca războiul din Bhagavad-Gita
ca îmbarcarea pe un vas pentru a ajunge
pe malul celălalt
      precum căutarea Sfântului Graal
                precum supravieţuirea în Arca lui Noe
                         precum o vizită la Oracolul din Delphi
                                 precum viaţa în Grădina Edenului

iniţierea este contactul cu axis mundi
un depozit de întelepciune
în inima tradiţiilor mistice ale lumii
de care am fost despărţiţi
şi care sunt prinse în timp linear

iniţierea dezvăluie starea primordială
unde totul este perceput
din punctul de vedere al eternităţii

iniţierea oferă un licăr din prototipul umanităţii
în germene
din embrionul
crisalidei
care este moştenirea noastră cea mai lăuntrică
care este învăluită de temporalitate
părându-ni-se inaccesibilă
şi incomprehensibilă

în Vest chiar posibilitatea iniţierii este ascunsă
oamenii nu au nici cea mai mică idee
că pasiunile care stăpânesc lumea
sunt tranzitorii şi contingente
acela care caută experienţa iniţierii
învaţă acţiunea inacţiunii
care este Marea Pace
care vine din investirea
cu perspectiva veşniciei


Dum-dum profile

John Tischer (1949, Chicago, United States). Poet, prose writer, bohemian figure. After 2000 he moved to Tepoztlan, Mexico. In John Tischer opinion: "It's no wonder truth is stranger than fiction....fiction has to make sense." he have been writing poetry since the 70's. A few published in “Windhorse”, a Buddhist literary mag. She also was on "Sleepless Nights", an electronica music radio show, KGNU, Boulder, Colorado, a dozen times in the late 1990’s when he read my poetry.” Part of his poetic creation may be read on his personal blog “Eggtooth Breaks Open”, a more than remarcable blog. Published in CLH: 4/2011, 2, 3, 4, 5, 6/2012, Ant. 3/2012, 1, 2, 4, 5/2013, 2, 6/2014, 1, 5, 6/2015, 1, 3, 4, 5, 6/2016, 1, 2/2017. Books in “Bibliotheca Universalis”: Brownian Life (poetry, 2015). In preparation: Café at the End of Time (novel).

John Tischer (1949, Chicago, Statele Unite). Poet, prozator, figură boemă. După anul 2000 s-a stabilit în oraşul Tepoztlan din Mexic. A început să scrie poezii din anii ’70. Câteva scrieri i-au fost publicate în “Windhorse”, o revistă literară budistă. A fost prezent în cadrul “Sleepless Nights” (“Nopţi albe”), un spectacol de muzică electronică, la radio KGNU din oraşul Boulder, Colorado (SUA), unde a citit din creaţia sa poetică. Scrierile sale pot fi consultate pe blogul personal “Eggtooth Breaks Open”, un blog care îşi depăşeşte condiţia.  Publicat în OLC: 4/2011, 2, 3, 4, 5, 6/2012, Ant. 3/2012, 1, 2, 4, 5/2013, 2, 6/2014, 1, 5, 6/2015, 1, 3, 4, 5, 6/2016, 1, 2/2017. Cărţi în “Bibliotheca Universalis”: Viaţă browniană (poezii, 2015). În pregătire pentru tipar: O cafenea la sfârşitul timpului (roman).


J. M. White (born in 1948) is an anti-authoritarian, anti-religious, anti-establishment dues paying member of the underground.  His short stories, poems, interviews, essays and reviews have appeared in magazines worldwide. He did graduate study in Phenomenology at Duquesne University and holds an MA in Philosophy from Vanderbilt.  He has attended summer sessions of the Jack Kerouac School of Disembodied Poetics at Naropa Institute, where he studied with Allen Ginsberg, William Burroughs and Gregory Corso.  He has been a student of Tibetan Buddhism for over twenty years and has studied with the Dalai Lama, Khenchen Palden Sherab Rinpoche, Keith Dowman and Namkhai Norbu. He has traveled widely including visiting sites such as Lhasa, Tibet, Stonehenge and Avebury in England, Carnac and the Vezere Valley in France, Machu Picchu in Peru, Chichen Itza and Uxmal in Mexico, Chaco Canyon, Poverty Point and Cahokia in the United States; as well as the pueblos of the Zuni, Hopi and Taos Nations.  He lives in rural Tennessee. The poetry collection Confidential Advice for the Unconventional debunks several contemporary myths related to identity and offers a series of poetic clear-cut reflections on philosophical concepts such as time, truth, nature, language or beauty. It is a bilingual collection inspired by esoteric thought, with adiacent pages in English and Romanian. Showing the poems in parallel with their translation functions as an invitation for bilingual readers to visualize the translator’s choice and think about other possible versions. Translation is considered here an open process.

J. M. White (născut în 1948) este un plătitor de taxe neconvențional, antiautoritarist, antireligios și antiguvern. Povestirile, poeziile, interviurile, eseurile și recenziile sale au apărut în reviste din lumea întreagă. A absolvit studii de licență în fenomenologie la Universitatea Duquesne și deține un master în filozofie de la Universitatea Vanderbilt din Statele Unite.  A participat la sesiunile de vară ale Școlii Jack Kerouac pentru Poetici Imateriale de la Institutul Naropa, unde a studiat cu Allen Ginsberg, William Burroughs și Gregory Corso.  A cercetat budismul tibetan mai bine de douăzeci de ani și a studiat cu Dalai Lama, Khenchen Palden Sherab Rinpoche, Keith Dowman și Namkhai Norbu. A călătorit mult și a vizitat locuri precum Lhasa în Tibet, Stonehenge și Avebury în Anglia, Carnac și Valea Vezere în Franța, Machu Picchu în Peru, Chichen Itza și Uxmal în Mexic, Canionul Chaco, Poverty Point și Cahokia în Statele Unite, precum și sate din rezervațiile de indieni americani Zuni, Hopi și Taos.  Locuiește în zona rurală a statului Tennessee. Volumul de poezie Sfaturi confidențiale pentru neconvențional demontează câteva mituri contemporane despre identitate și ne oferă o serie de reflecții clar conturate poetic despre concepte filozofice precum timp, adevăr, natură, limbaj sau frumusețe. Este o colecție bilingvă inspirată de gândirea ezoterică, în care paginile în engleză și română sunt adiacente. Dispunerea poeziilor în paralel cu traducerea lor funcționează ca o invitație pentru cititorii bilingvi de a vizualiza alegerea traducătoarei și de a lua în considerare și alte posible versiuni. Traducerea este privită aici ca un proces deschis.

Traducere de Daniel Dragomirescu

Niciun comentariu: