sâmbătă, 27 februarie 2016

FRENCH HORIZONS: JEAN-CLAUDE TARDIF


*
Sur la table le soleil traîne.
Je me souviens de la couleur des prunes
sur le lin de la nappe
et du vert amande
qui noyait les yeux du chat
lorsqu’il observait le vent dans la haie.
Un silence printanier s’étirait
dans son grand hamac bleu,
pendant que les heures gouttaient
une à une
dans la bassine de fer au fond du jardin.
Parfois le chat y buvait à petits coups de langue
après avoir griffé l'eau.
Un cri venait à nous,
puis un autre silence
plus profond peut-être
jusqu’au premier roucoulement de tourterelles
qui s’évadait du pigeonnier.

*
Un trait bleu, l’autre jaune,
la petite fille a grandi.
Elle ne se balance plus
sur la barrière du corps-de-garde,
et les flaques désormais
sont trop minces pour retenir
son reflet.
Mes cheveux, maintenant,
jouent avec l’hiver
et les ornières du chemin
qui reste.
Parfois elle m’y accompagne
d’un mot ou d’un souvenir,
il me semble alors que le temps
se rebrousse.

*
Pe masă soarele trenează
Îmi amintesc culoarea prunelor
pe  suprafaţa feţei de masă
şi de verdele migdalat
care îneca ochii pisicii
când el observa vântul prin gardul viu.
O tăcere primăvăratică se întindea
în marele lui hamac albastru,
pe când orele picurau
una câte una
în bazinul metalic din fundul grădinii.
Uneori pisica bea de acolo cu înghiţituri mici
după ce zgâriase apa.
Un strigăt venea până la noi,
apoi o altă tăcere
mai adâncă poate
până la primul gângurit al turturelelor
care evadau din colivia lor.

*
O dâră albastră, alta galbenă,
fetiţa s-a făcut mare.
Nu se mai dă în leagăn
pe bariera corpului de gardă,
şi băltoacele uneori
sunt prea subţiri pentru a reţine
oglindirea ei.
Părul meu, acum,
se joacă cu iarna
şi cu făgaşul drumului
ce rămâne.
Uneori ea mă însoţeşte
cu o vorbă sau cu o amintire,
îmi pare atunci că timpul
se întoarce.

Cultural Profile

   Jean-Claude Tardif (born 1963, Rennes) is a French poet, writer, publisher and cultural animator, also known as the editor of A l’index journal. In his opinion, “poetry is – above all – communication”. He recently participated in a poetry reading in Bordeaux (“Le Printemps des Poètes’, March 2014). He is a very prolific author who has published several books of poetry, short prose and novels so far: "De la vie lente" (1999), "L’Homme de peu" (2002), "Bestiaire de poche et d’ailleurs" (2003), "Bestiaire improbable" (2011), "Bestiaire minuscule" (2013), "La Nada”, "Six nouvelles pour l’Espagnol" (2009), "Post-scriptum au chien noir" (2012), "La Vie blanchit" (2014) etc.
     Jean-Claude Tardif est notre ami et collaborateur honoraire depuis 2014.

Profil cultural

     Jean-Claude Tardif (născut în 1963, la Rennes) este un poet, prozator, publicist şi animator cultural, cunoscut de asemenea şi în calitate de redactor şef al revistei “A l’index”. În opinia sa, “poezia este – mai presus de toate – comunicare”. Recent şi-a expus creaţia în faţa publicului local din Bordeaux (“Primăvara poeţilor”, martie 2014). Este un autor foarte prolific. Cărţi publicate (poezie, proză scurtă, romane): "Despre viaţa lentă" (1999), "Omul modic" (2002), "Bestiar de buzunar şi de altfel" (2003), "Bestiar improbabil" (2011), "Bestiar minuscul" (2013), "La Nada”, "Şase nuvele pentru Spaniol" (2009), "Post-scriptum la câinele negru" (2012), "Viaţa se albeşte" (2014) etc.
     Jean-Claude Tardif este prietenul şi colaboratorul nostru onorific din 2014.

Traducere de Daniel Dragomirescu

Niciun comentariu: