sâmbătă, 31 mai 2014

APOCALIPTIC HORIZONS: JOHN TISCHER (UNITED STATES-MEXICO)


ODESSA, MON AMOUR
Your coffee houses
the music that constantly
is in the air in normal times
is hushed for now, while
civilizations come again
with their guns and bombs
to interrupt your millennial
poise. You will be one of those
last to go, a center of reality
not easily ignored, like Kyoto,
Berkely, Prague, Ann Arbor,
Ste. Petersburg, Tepoztlan,
Goa, Slida Colorado.

We will lift whatever drink
is left to you. 

ODESSA, MON AMOUR
Cafenelele tale
muzica ce în mod constant
pluteşte-n aer în vremuri normale
a amuţit acum, pe când
civilizaţiile vin din nou
cu armele şi bombele lor
să întrerupă milenara ta
tihnă. Vei fi unul dintre cei care
va pleca la urmă, un centru al realităţii
greu de ignorat, precum Kyoto,
Berkely, Praga, Ann Arbor,
St. Petersburg, Tepoztlan.
Goa, Slida Colorado.

Vom ridica orice băutură
care-ţi este lăsată ţie.

ODESSA, MON AMOUR
Tus cafeterias
La música que siempre
es en el aire en tiempos normales
se ha silenciado ahora, mientras
las civilizaciones vienen de nuevo
con sus armas y bombas
para interrumpir tu millenaria
paz. Seras uno de los que
partirá al final, un centro de la realidad
dificil de ignorar, como Kyoto,
Berkely, Praga, Ann Arbor,
St. Petersburg, Tepoztlan.
Goa, Slida Colorado.

Vamos a levantar qualquier bebida
que te es dejada.
     Versiunile română şi spaniolă: Daniel Dragomirescu

Niciun comentariu: