miercuri, 1 ianuarie 2014

CONTEMPORARY PERSPECTIVES: JOHN TISCHER (UNITED STATES-MEXICO)

              GOLANIA (April - June 1990) - a Romanian version of Flower Power

  FLOWER POWER
Honest truth. Flower Power was a phrase that came out as a slogan to oppose the Vietnam war.  Yes, there were what were called "Flower Children" or, Hippies, same thing.

But, it wasn't really a generation.... it was an aberration in a generation that thought they could have freedom. Power hadn't learned to control the media yet, and freedom was still a common value. They learned from the Germans so well how to control the population through propaganda, rather than overt violence, that it's worked ok for them till now. "Flower Power" was just that....weak, ineffective..., most of the people had to be awake for that to take ef-fect...,  but they weren't..

Cultural victory...85%
Political victory....0%
FLOR PODER
Digamos la verdad honestamente. Flower Power / Flor Poder fue una frase que apareció como un eslogan para expresar la oposición contro la Guerra de Vietnam. Si, ha sido lo que fue nombrado también “Flower Children” (“Flor Niños”) o hippies, algo como esto.

Pero no fue en verdad una generación..., fue una aberación en una generación que pensaba que seria posible que tenga la libertad. El poder todavía no había aprendido a controlar mass media, y la libertad era un valor común. Los que estan al poder han aprendido muy bien de los Alemanes a controlar la población por la propaganda más bien que por violencia directa, porque esto funcciona bien para éllos hasta hoy en dia. “Flor Poder” fue asímismo... debil, ineficiente..., la mayorîa de la gente hubiera tenido que estar en vela, para tener efecto..., pero no lo estaba.
     
Victoria cultural... 85 %.
Victoria politica... 0 %.         
FLOWER POWER
Să spunem adevărul în mod cinstit. Flower Power a fost o frază care a apărut ca un slogan pentru a exprima opoziţia faţă de Războiul din Vietnam. Da, era ceea ce a fost denumit şi “Flower Children” sau hippy, ceva în genul ăsta.

Dar nu a fost cu adevărat o generaţie..., a fost o aberaţie într-o generaţie care îşi închipuia că ar putea să aibă libertate. Puterea nu învăţase încă să controleze mass media, iar libertatea era o valoare firească. Cei de la putere au învăţat foarte bine de la nemţi cum să controleze populaţia prin propagandă  mai degrabă decât prin violenţă făţisă, căci funcţionează bine pentru ei până în ziua de azi. “Flower Power” a fost chiar aşa... slabă, ineficientă..., cei mai mulţi ar fi trebuit să fie în stare de veghe, ca să aibă efect..., dar nu erau.

Victorie culturală... 85 %.
Victorie politică... 0 %.
     Versiunile română şi spaniolă: Daniel Dragomirescu

Niciun comentariu: