joi, 28 noiembrie 2013

CONTEMPORARY HORIZONS: CATHARINA BOER (NETHERLANDS)


HATSHEPSUT
On bottom of time, diggers found
a woman, not guarded by dates
or coloured by wars.

Beheaded, her body smeared, deformed,
denied, cancelled out of books,
she became what she was: a woman,
repeated beginning,

bottom stone which always comes above.
Translations: Catharina Boer & Albert Baggermans

HATSHEPSUT
Sul fondo del tempo gli scavatori trovarono
una donna, non guarnita da epoche
o tinta da guerre.

Decapitata, il corpo imbrattato, deformato,
negato, cancellato dai libri,
diventò ciò che era: una donna,
ripetuta origine,
pietra profonda che sempre affiora.
Traducere în italiană de Maria Grazia Di Biagio

HATSHEPSUT
În străfundurile timpului, săpătorii au găsit
o femeie, nestrăjuită de curmali
sau colorată în războaie.

Decapitată, trupul ei pătat, deformat,
negat, scos din cărţi,
a devenit ceea ce era: o femeie,
un început cu repetiţie,

piatra din adâncuri, ieșind mereu la suprafaţă.

Cultural Profile: Catharina Boer was born in De Bilt, near the city of Utrecht, and has been living for quite some time in Nuenen, the village where Vincent van Gogh was active. She wrote seven books of poetry and published in The Netherlands and Belgium. Some titles are: Verlaten tafels, Zwijgwater and Heuvels en rivieren. So far, her poems were translated in English, German and Norwegian. She also wrote short prose and plays for children and a historical drama called Who is Jacoba? She won several awards. www.catharinaboer.nl, catribo@onsnet.nu
Profil cultural: Catharina Boer s-a născut în De Bilt, lângă oraşul Utrecht, şi locuieşte în Nuenen, oraşul unde a pictat Vincent van Gogh. A scris şapte volume de poezie şi a publicat în Olanda şi Belgia. Printre titluri se numără: Verlaten tafels, Zwijgwater şi Heuvels en rivieren. Poemele ei au fost traduse în engleză, germană şi norvegiană. A scris de asemenea proză scurtă, piese pentru copii şi o dramă istorică intitulată Who is Jacoba? A fost premiată de câteva ori. www.catharinaboer.nl, catribo@onsnet.nu
Traducere de Roxana Doncu
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“

Read more in next issue – 6 (38)/2013
CLH – A MAGAZINE FOR VALUABLE READERS

Niciun comentariu: