vineri, 24 februarie 2012

ROMANIAN HORIZONS/HORIZONTES RUMANOS: BIANCA C. DAN


SOMEBODY TO STOP THE RAIN
It is raining since Tuesday 
But you tell me to enjoy the mud
My hands turned green and I’m almost naked
In my effort to warm the trees

So I see three-dimensional
you think more than I do and that transforms you
into a beast
after leaving the psychiatrist you are not yourself 
a child looks at me between the bed sheets
cloaked in a mantle of grass

the morning uproar enervates the dreams 
(another suicidal became famous overnight)
you are leafless and you don’t welcome me
until you clean that inexpressible mud 
I climb the walls and I still don’t stop the bells 
which strike with an almost divine despair.

                        Traducere de Cristiana Ghiţă
             MTTLC, Universitatea din Bucureşti

CINEVA SĂ OPREASCĂ PLOAIA
plouă de marți,
dar îmi spui să mă bucur de noroiul din dotare
mi-au înverzit mâinile și sunt aproape goală
în efortul de a încălzi copacii

de văd tridimensional
gândești mai mult decât mine și asta te transformă
într-o fiară
după ce vii de la psihiatru nu mai ești tu
un copil se uită la mine dintre cearșafuri
învelit într-o mantie ierboasă

vacarmul dimineții toropește visele
(încă un sinucigaș devenit celebru peste noapte)
te-ai desfrunzit de tot și nu mă primești la tine
până nu desfunzi noroiul acela inexprimabil
mă cațăr pe ziduri și tot nu opresc clopotele
ce bat cu o disperare aproape divină.

ABOUT THE AUTHOR / SOBRE EL AUTHOR
Bianca Dan (born 1983, Deva, România) is a poet and journalist, corrector at SC Media Hunedoreană from Deva. 
Published contributions in many journals of culture and literature from Romania, as „Provincia Corvină”, „Fereastra”, „Cafeneaua literară”,  „Discobolul”, „Orient latin”, „Algoritm literar”, „Ardealul literar”. 
“Cafeneaua literară” Prize (Piteşti, 2011) and other literary prizes.
His creation is a soft expression of a postmodern sensibility trough famous poetic experiencies from previous century (Bacovia).  
*     
Bianca Dan (n. 1983, Deva, România) es una poeta y periodista, corrector a SC Media Hunedoreană desde Deva.
Contribuciones publicadas en diferentes revistas de cultura y literatura desde Rumania, como „Provincia Corvină”, „Fereastra”, „Cafeneaua literară”,  „Discobolul”, „Orient latin”, „Algoritm literar”, „Ardealul literar”. 
El Premio “Cafeneaua literara” (Piteşti, 2011) y otros premios literarios confirman su vocacion poetica.
Su creacion es una expresion soft dela sensibilidad postmoderna a traves experiencias poeticas de referencia del siglo pasado (Bacovia).
*
Bianca Dan (născută în 1983, la Deva, România) este o poetă şi o publicistă, corector la SC Media Hunedoreană din Deva. 
Colaborări publicate în diverse reviste de cultură şi literatură din România, precum „Provincia Corvină”, „Fereastra”, „Cafeneaua literară”,  „Discobolul”, „Orient latin”, „Algoritm literar”, „Ardealul literar”. 
Premiul revistei “Cafeneaua literară” (Piteşti, 2011) şi alte premii literare confirmă o reală vocaţie poetică. 
Creaţia sa este o expresie soft a sensibilităţii postmoderne, prin filiera unor experienţe poetice cunoscute din secolul precedent (Bacovia). 

Prezentare de Daniel Dragomirescu

Un comentariu:

Padre Rodolfo de Jesús Chávez Mercado. spunea...

Un saludo para todas y todos, en especial a Bianca.

Me gustó tu poema.

Abrazos.