luni, 11 aprilie 2011

ROMANIAN HORIZONS/ORIZONTURI ROMÂNESTI: ION MURGEANU


RANA
Nici strălucirea nu este de mine nici fala
Nici mirarea nici flinta eternei erori
Dar frumuseţea rămâne o rană deschisă
Nici dimineaţa acestei fântâni murmurate
Nici plopul nici râpa ce am trecut-o
Zărind umbrei tale piciorul ei luminos
Dar frumuseţea rămâne o rana deschisă
Atunci m-aş întoarce să-mi pun gura pe ea
Atunci aş simţi ce fel se-nfioară durerea
Bujorii aprinşi din cană lăsând să cadă
Trupul petalelor de căldură şi teamă
În noaptea păcatului în eterna fântână
Nici amintirea nici gloria nu rămân
Buzele reci caută încă buze fierbinţi
Dar frumuseţea rămâne o rană deschisă
Un spaţiu deschis al imaginarului
Strălucirea gloria ei mirarea şi spaima
Timp fără timp ecou fără paşi paşi fără drum.

HERIDA
No es para mi el esplendor ni la soberbia
Ni el estupor ni el trabuco del perpetuo fallo
La belleza no obstante queda una herida abierta
Ni el alba de ese pozo murmurado
Ni el álamo ni el barranco que atravesé
Vislumbrando el radiante pie de tu sombra
La belleza no obstante queda una herida abierta
Entonces volvería para taparla con mi boca
Entonces sentiría qué tal se estremece el dolor
Peonias ardorosas soltando desde su jarro
Cuerpo de pétalos de calor y angustia
En la noche de pecado en la eterna fuente
Ni el recuerdo queda ni la gloria
Siguen buscando labios calientes los labios frios
La belleza no obstante queda una herida abierta
Espacio abierto de lo imaginario
El esplendor su gloria el estupor el espanto
Tiempo sin tiempo eco sin pasos pasos sin rumbo
(Traducere de Paul Abucean)

WOUND
Splendor is not for me nor is glory
Nor wonderment nor the ever-erring rifle
Yet beauty remains an open wound
Nor the dawn of this whispered fountain
Nor the aspen nor the chasm I have crossed
Beholding the beaming foot of your shade
Yet beauty remains an open wound
Then I would return to press my mouth against it
Then I would feel what pain’s shivers are like
In the pot radiant peonies dropping
The body of petals seized by heat seized by fear
Eternal well’s night of sin
Neither remembrance nor glory remains
Cold lips still seeking hot lips
Yet beauty remains an open wound
A space open to imagination
Splendor its glory its wonderment its terror
Timeless time paceless echo aimless steps
(Traducere de Paul Abucean)

BLESSURE
Aucun éclat pour moi, aucune gloire,
ni l’étonnement ni l’arme de l’éternelle erreur
mais la splendeur est une blessure ouverte
ni le matin de cette fontaine murmurante
ni le peuplier ni le ravin traversé
en entrevoyant le pied lumineux de ton ombre
mais la splendeur est une blessure ouverte
je retournerais pour coller mes lèvres aux siennes
alors je saurais le frisson de la douleur
les pivoines ardents du vase laissent tomber
dans l’éternelle fontaine les pétales de leurs corps
à cause de la peur de la chaleur qui règnent 
la nuit du péché
(Traducere de Elisabeta Isanos)

DESPRE AUTOR/ABOUT THE AUTHOR
     Ion Murgeanu (n. 1940, Zorleni, România) este un poet, prozator şi jurnalist contemporan. Membru al Uniunii Scriitorilor din România din anul 1970. Urmărit de Securitate ca adversar al regimului totalitar şi participant la Revoluţia din Decembrie 1989, când a fost arestat şi torturat de forţele represive ale regimului Ceauşescu.. A editat mulţi ani revista Suplimentul cultural al Meridianului românesc (Anaheim, CA).
     Bibliografie (selectiv): Repaose (debut, poezie, 1969), Confesorul (1970, volum cenzurat), Edenul (roman, 1980), Metafizica practică (antologie poetică, 2004-5), Himera literaturii (dialoguri culturale) etc.
     Referințe critice despre scriitor: G. Călinescu, Paul Georgescu, Ștefan Aug. Doinaș, Al. Piru, Gheorghe Grigurcu etc.
     Despre creaţia autorului, marele critic G. Călinescu a scris: “Inspirația năvalnică, uneori solemn exaltată (…) o expresiune incântătoare a combativității ardente a temperamentului solar, o literatură, în fine, fără nici un loc comun” (în revista Contemporanul, rubrica “Cronica optimistului”, 1962).
     Ne face plăcere să-l primim pe Ion Murgeanu în rândul colaboratorilor noştri si ne exprimăm speranţa că această colaborare va fi de valoare şi de lungă durată.
*
       Ion Murgeanu (b.1940, Zorleni , Romania ) is a contemporary poet, novelist and journalist, member of the Romanian Writers’ Union since 1970. Monitored by the Secret Police because he was considered an opponent of the totalitarian regime, he took part in the Revolution in December 1989 and was arrested and tortured by the oppressing forces of Ceausescu’s rule. He has edited for many years the cultural supplement of "Meridianul romanesc" magazine ( Anaheim , CA ).
    Selective bibliography: Repaose (debut, poetry, 1969), Confesorul (1970, censored volume), Edenul (novel, 1980), Metafizica practică (poetic anthology, 2004-5), Himera literaturii (cultural dialogues) etc.
      Critical references: G. Călinescu, Paul Georgescu, Ștefan  Aug. Doinaș, Al. Piru, Gheorghe Grigurcu etc.
     The great literary critic G. Calinescu wrote about Ion Murgeanu: “His impetuous, sometimes solemn but excited inspiration (…) a delightful expression of the ardent impetus of a solar temperament, and an writing style which can find its match” (in Contemporanul magazine, in the Cronica optimistului column, 1962).
     We are pleased to welcome Ion Murgeanu among our collaborators and we are hopeful that this is going to be a long-term, fruitful collaboration.

        Prezentare de Daniel Dragomirescu
        Traducere de Sînziana Mihalache

4 comentarii:

Pluma Roja spunea...

Hola Buenas noches, vine a conocer la revista y veo que tiene publicaciones en varios idiomas. Agradezco tu invitación y te sigo, espero continuar por acá.

Un fuerte abrazo.

Padre Rodolfo de Jesús Chávez Mercado. spunea...

Saludos.


Una poesia muy sentida, por lo que sus letras dejan saborear.

Un fuerte abrazo t Dios te bendiga.

Suzanne Bean spunea...

Beautiful!!! I love the line "Yet beauty remains an open wound", so perfectly written.

Amelia spunea...

Hola: el poema es muy sentido donde expresa lo que siente su alma.
Gracias por la invitación, ya me dirá como hacerlo. Un fuerta abrazo