sâmbătă, 16 octombrie 2010

AFRICAN PERSPECTIVES/PERSPECTIVE AFRICANE: DAVID KAGWI (KENYA)


HARD FEELINGS
(reflects the plight of a Kenyan IDP)

I am a legal destitute,
In a legal institute;
That they did constitute,
With their rotten attitude.

What wrong did I make,
To suggest whom I like?
What law did I break;
To deserve a slash in the neck?

Otula was a brother to me,
And so was Njuguna and Omwami;
People who all knew me,
Until they decided to break my knee.

We wined and dined together,
And our goats used the same tether;
Our Augusta married their Agatha,
And our son became a proud father.

Our grandson was their grandson,
And we all celebrated in moon and sun;
We praised and thanked in return,
For the new gift in our town.

Now before our grandson stood on two,
Strangers came to paint you blue;
Suddenly you changed and started to boo,
A brother who did no wrong to you.

I am bitter Otula, Njuguna and Omwami,
For you created who is now me;
A man who now can’t afford a meal,
A victim of a brother-turned-enemy.

You know what you did to my daughter,
Just like sense did not matter,
And you applauded in deafening chatter;
As you wrecked her body in the gutter.

 You know what you did to my wife,
As she ran for her dear life;
I saw Otula taking out the knife,
Before she fell and cried like a calf.

I don’t know what you did to Augusta,
But am told he was a bit faster;
You wanted to kill the father of our granddaughter,
And drink his blood like spring water.

You, people who refused to grow,
You, people with the brains of a crow;
You kept your senses in the store,
And put innocent lives in death row.

RESENTIMENTE
(reflectă durerea unui deportat kenyan)

Legea m-a osândit
Într-un sistem legal
Pe care ei l-au clădit
Prin meschinării fără egal

Cu ce am greşit
Când gândurile mi-am rostit?
Ce lege am încălcat
Să merit să fiu linşat?

Otula frate-mi era
La fel Omwami şi Njuguna
Ne cunoşteam cu toţii foarte bine
Până când s-au lepădat de mine.

Mâncam şi beam împreună
Caprele noastre erau legate de aceeaşi parâmă
Augusta al nostru a năşit-o pe a lor Agatha
Şi fiul nostru a ajuns un mândru tată

Nepotul nostru era şi-al lor
Şi ne bucuram cu toţii, zi şi noapte
Rugi înălţam cerurilor
Pentru darul cel nou din comunitate.

Dar nu apucă nepotul să facă doi ani -
Din cauza unor străini v-aţi schimbat
Şi v-aţi luat cu nişte huligani
Împotriva unui frate ce nu v-a greşit niciodat’.

Otula, Njuguna, Omwami – voi aţi creat
Din  mine un alt eu, şi m-aţi nenorocit.
Acum abia de-mi mai permit un dumicat –
Sunt victima propriului meu frate, îndârjit.

Ştiţi ce-aţi facut din fata mea -
De orice legi v-aţi lepadat
În chiote v-aţi bătut joc de ea
Şi-n şanţ trupul i-aţi aruncat.

Ştiţi ce-aţi facut din soţia mea -
Cum ea fugea să scape cu viaţă
Otula cu cuţitul în mână stătea
Când ea s-a prăvălit fără suflare, direct în faţă

Ştiu ce i-aţi făcut şi lui Augusta -
Dar el v-a luat-o înainte, mi s-a zis
Aţi vrut să ne rămână orfană nepoata
Şi setea să v-o stingeţi cu sângele încins.

Voi, cei ce-aţi refuzat să vă maturizaţi
Oameni fără de minte
Nicio milă n-aţi vrut să arătaţi
Cu preţul unor vieţi inocente. 
Traducător: Sînziana Mihalache

ABOUT THE AUTHOR/DESPRE AUTOR

David Kagwi  is a young poet, publicist and civic activist in Mombasa, Kenya. His writings are a mirror of contemporary life and a diary of his personal feelings. David Kagwi is one of the new contributors in Africa of CHMagazine.
* * *
David Kagwi este un tânăr poet, publicist şi activist civic din oraşul Mombasa, Kenya. Scrierile sale sunt o oglindă a vieţii contemporane şi un jurnal al propriilor trăiri sufleteşti. David Kagwi este unul dintre noii colaboratori din Africa ai revistei Orizont literar contemporan.

Daniel DRAGOMIRESCU, editor of CHMagazine

3 comentarii:

Myriam B. Mahiques spunea...

So sad and beautiful at the same time!

Kibui moses spunea...

A great peace I must admit in honor of the plight of IDp's

Rick spunea...

What sinewy, powerful prose he crafts! Your blog is always a treat to visit, Daniel. Be well.