joi, 3 iunie 2010

CULTURAL PROJECTS / PROIECTE CULTURALE/PROYECTOS CULTURALES


FUNDAŢIA MULTICULTURALĂ “ORIZONT CONTEMPORAN”
Aducem la cunoştinţa suporterilor noştri că demersurile pentru înfiinţarea Fundaţiei Multiculturale “Orizont Contemporan” îşi urmează cursul în bune condiţii. În prezent lucrăm la proiectul de Statut şi sperăm să putem achiziţiona în cel mai scurt timp un mic sediu proprietate personală în Bucureşti.
Ne face o deosebită plăcere să constatăm că nu suntem singuri în aceste demersuri şi anunţăm că ni s-au alăturat până acum ca membri fondatori peste 25 de scriitori şi iubitori de cultură de pretutindeni, după cum urmează:
a) din România: Gabriel Dimisianu, Mihai Cantuniari, Lidia Vianu, Geo Vasile, Ion Lazu, Lidia Lazu, Dorin Cozan, Marius Ştefan Aldea, Roxana Drăguşin, Roxana Gabriela Bodîrcă, Lorena Clara Fota Mihăeş, Ana Luţaş, Sanziana Mihalache;
b) din străinătate: Caroline Gill şi David Gill (UK), Maria Eugenia Mendoza Arrubarrena (Mexic), Lena Vanelslander (Belgia), Galina Nikolova (Bulgaria), Mary Denise Costello (US), Marina Centeno (Mexic), Rita Dahl (Finlanda), Rudy Spillman (Israel), Marcela Meirelles (Uruguay), Donald Riggs (US), Dominique Cibil (Franţa), Maria Ruiz Ortiz (Spania), Alexander Kudera (US), Michelle Brooks (US).
Suntem convinşi că în perioada următoare numărul membrilor fondatori va fi în creştere.
Dorim, de asemenea, să le adresăm mulţumiri speciale următorilor colaboratori şi simpatizanţi ai revistei şi ai viitoarei fundaţii °Orizont contemporan°, care au contribuit pe măsura posibilităţilor cu donaţii, aşa cum urmează:
- Mary Denise Costello (US) – 100 dolari;
- Maria Eugenia Mendoza Arrubarrena (Mexic) – 100 euro;
- Caroline şi David Gill (UK) – 30 euro;
- Elisabeta Isanos şi Gabriel Goian (România) – 450 lei (peste 100 euro);
- Ion şi Lidia Lazu (România) – 100 lei.
Lista subscripţiilor rămâne deschisă.
Pentru cei care nu ştiu, facem precizarea că achiziţionarea sediului pentru Fundaţie costă aproximativ 15000 euro, iar demersurile legale pentru înfiinţarea Fundaţiei vor costa câteva mii de lei, făra a mai lua în calcul cheltuielile administrative ulterioare.
Tuturor celor care ne urmăresc eforturile în planul vieţii culturale şi ne susţin în diferite moduri le adresăm pe această cale cele mai calde mulţumiri şi rugămintea de a rămâne şi pe mai departe alături de noi.

În numele Comitetului de Iniţiativă pentru Fundaţie (CIF),
Daniel Dragomirescu, redactor şef al revistei °Orizont Literar Contemporan°
Mihai Cantuniari, director
Roxana Drăguşin, secretar
Bucureşti, 2 iunie 2010
________________________
THE MULTICULTURAL FOUNDATION “CONTEMPORARY HORIZON”
We inform our supporters that the steps we took in setting up our Multicultural Foundation “Contemporary Horizon” are going off successfully. For the moment, we are working on the Statute project and he hope that we’ll soon be able to purchase a small head office in Bucharest.
We are extremely pleased to discover that we are not alone in our intercession and we want to let you know that, so far, over 25 writers and culture lovers all over the world have joined us as charter members. Here is the list:
a) from Romania: Gabriel Dimisianu, Mihai Cantuniari, Lidia Vianu, Geo Vasile, Ion Lazu, Lidia Lazu, Dorin Cozan, Marius Ştefan Aldea, Roxana Drăguşin, Roxana Gabriela Bodîrcă, Lorena Clara Fota Mihăeş, Ana Luţaş, Sanziana Mihalache.
b) from abroad: Caroline Gill and David Gill (UK), Maria Eugenia Mendoza Arrubarrena (Mexico), Lena Vanelslander (Belgium), Galina Nikolova (Bulgaria), Mary Denise Costello (US), Marina Centeno (Mexico), Rita Dahl (Finland), Rudy Spillman (Israel), Marcela Meirelles (Uruguay), Donald Riggs (US), Dominique Cibil (France), Maria Ruiz Ortiz (Spain), Alexander Kudera (US), Michelle Brooks (US).
We are sure that the list of the charter members is going to enlarge in the near future. We, also, want to thank the following contributors and sympathizers of our magazine and of our future Foundation “Contemporary Horizon”, for their donations:

• Mary Denise Costello (US) – 100 dollars
• Maria Eugenia Mendoza Arrubarrena (Mexico) – 100 euros
• Caroline & David Gill (UK) – 30 euros
• Elisabeta Isanos şi Gabriel Goian (România) – 450 rons (about 100 euro);
• Ion & Lidia Lazu (România) – 100 rons

The subscription list is still open.
For those who are unaware of the fact, we mention that the head office we are about to purchase is about 15.000 euros, plus the legal forms for the foundations which also cost a few thousand rons , without taking into account the subsequent administrative costs.
We, therefore, want to thank all those who support our cultural efforts in various ways, and ask them to stand by our side in the future.

In the name of The Initiative Committee for the Foundation (ICF)
Daniel Dragomirescu, editor-in-chief of “Contemporary Literary Horizon”
Mihai Cantuniari, director
Roxana Drăguşin, secretary

Bucharest, June 2nd, 2010
Translator: Roxana Dragusin
___________________________
LA FUNDACION MULTICULTURAL “EL HORIZONTE LITERARIO CONTEMPORANEO”
Les informamos a los interesados que las gestiones para hacer esta fundacion sigue su curso en buenas condiciones. Estamos trabajando en el proyecto de Statut y esperamos poder adquirir a la mayor brevedad posible una pequena sede, propiedad personal en Bucarest.
Estamos encantados de notar que no somos los unicos que hacen estas gestiones y les avisamos que hasta ahora se nos aunaron como miembres fondadores mas de 25 escritores y amantes de la cultura de todos lados, asi como pueden ver :
a) De Rumania: Gabriel Dimisianu, Mihai Cantuniari, Lidia Vianu, Geo Vasile, Ion Lazu, Lidia Lazu, Dorin Cozan, Marius Ştefan Aldea, Roxana Drăguşin, Roxana Gabriela Bodîrcă, Lorena Clara Fota Mihăeş, Ana Luţaş, Sanziana Mihalache;
b) Del extranjero: Caroline Gill şi David Gill (UK), Maria Eugenia Mendoza Arrubarrena (Mexic), Lena Vanelslander (Belgia), Galina Nikolova (Bulgaria), Mary Denise Costello (US), Marina Centeno (Mexic), Rita Dahl (Finlanda), Rudy Spillman (Israel), Marcela Meirelles (Uruguay), Donald Riggs (US), Dominique Cibil (Franţa), Maria Ruiz Ortiz (Spania), Alexander Kudera (US), Michelle Brooks (US).
Estamos convencidos que en la etapa siguiente el numero de los miembros ira creciendo.
Tambien deseamos dale muchas gracias a los siguientes colaboradores y seguidores de la revista y de la futura fundacion, que contribuyeron a medida de sus posibilidades con dinero:
- Mary Denise Costello (US) – 100 dolares;
- Maria Eugenia Mendoza Arrubarrena (Mexic) – 100 euros;
- Caroline şi David Gill (UK) – 30 euros;
- Elisabeta Isanos şi Gabriel Goian (România) – 450 lei (mas de 100 euros);
- Ion şi Lidia Lazu (România) – 100 lei.
La lista de las suscriciones sigue abierta.
Para los que no saben todavia, mencionamos que la adquiricion de la sede de la Fundacion cuesta aproximadamente 15 000 euros, y las gestiones legales para hacer la Fundacion costaran unos cuantos miles de RON, sin tomar en cuenta los gastos administrativos que seguiran.
A todos que siguen nuestros esfuerzos en lo que concierne la vida cultural y nos apoyan de diferentes maneras les damos muchisimas gracias y les rogamos que sigan estando junto a nosotros.

En nombre del comite para la Fundacion(CIF):
Daniel Dragomirescu, redactor jefe de la revista
Mihai Cantuniari, director
Roxana Drăguşin, secretario

Bucureşti, 2 iunie 2010
Traductora: Diana Dragomirescu

Niciun comentariu: