joi, 7 ianuarie 2010

PEGGY LANDSMAN: TWO POEMS

MIDDLE-AGED AT THE MILLENNIUM

(Apologies to T.S. Eliot)

I have no plan of action, only memory...

Grew up in the sixties when we thought we
knew
Exactly how to change the world, all we had
to do:

Organize the masses, hold teach-ins at school,
Pressure our officials, sign an early truce,

Love one another, be spontaneous,
Lose bourgeois hang-ups, be impetuous...

The times, at times, were too tumultuous—
We were, at times, their tool.


ÎNTRE DOUĂ VÂRSTE ALE MILENIULUI

(Scuze lui T.S. Eliot)

Nu am niciun plan de acţiune, doar amintirea…

Am crescut în anii ’60 când
credeam că ştim
Clar cum vom schimba lumea, tot
ce trebuia să facem:
Să organizăm masele, să ţinem cursuri
în scoli,
Să punem presiune pe autorităţi, să semnăm
un armistiţiu de la început,

Să ne iubim unii pe alţii, să fim spontani,
Să lepădăm restricţiile burgheze, să fim
năvalnici…

Uneori, vremurile erau prea tulburătoare -
Uneori eram şi ai lor.

Translator: Alina-Olimpia MIRON
_______________________________

EARTHPERSON’S LAMENT

I am
an indigenous
Person of the Earth.

Call me
an earthling
Indian.

I did not sail here
from anywhere else.

Blue-green globe.
Green-blue reservation.

I am
born for the ocean
born to the trees,

of the clan
Two Clouds Drifting By.

Two Clouds Drifting By,
forever!

Forever
is a short short time.

TÂNGUIREA UNUI PĂMÂNTEAN

Sunt
prin naştere
un Pământean.

Numeşte-mă
un muritor
indian.

N-am ajuns aici
navigând de aiurea.

Planetă albastru-verde
Rezervaţie verde-albastră.

Sunt
născut pentru a vieţui în ocean
pentru a trăi în copaci,

din tribul
Doi-Nori-Purtaţi-de-Vânt.

Doi-Nori-Purtaţi-de-Vânt
pentru veşnicie!

Pentru veşnicia care
este un timp mult prea scurt.

Translator: Anton SCUTARU
_____________________________

ACKNOWLEDGMENTS

1.“Middle-Aged at the Millennium" -
Breathe:101 Contemporary Odes (C&R Press);
2. “Earthperson’s Lament” -Gander Press Review

2 comentarii:

Anonim spunea...

Bună ziua, am fost foarte bucuros să vă ca un adept în blog-ul meu. Sper să putem împărtăşi experienţa şi bucuraţi-vă cele mai bune care există în lume a poeziei. Bun venit.
(De altfel, tatăl meu a fost cu întârziere limba română)

Anonim spunea...

Universal Prayer

În numele lui Allah, Cel mai plin de har Cele mai Indurator!
El face apel la toate rugăciunile pentru om.
Dumnezeu este Mare, este eternă, suveran si iubitor:
El solicită astăzi, evrei, creştini şi musulmani!

Dintre toate religiile vin tot pământul!
Este o invitaţie pentru noi, copiii de veşnică,
Dumnezeu, invită toţi partenerii în această rugăciune.
Trăiască pacea, iubirea, cadouri de la Univers!

Vino pe toată lumea, de la est şi vest!
Toate sunt unite împreună la masă cu Avraam
Iran paşnică înainte de nesăbuite şi arogant,
Introduceţi mizerabil şi cu inima curată.

În Regatul veşnică, cortul de ingerii lui,
Cel mai înalt, Etern, solicită sărbătoare,
Men United, împreună cu arhanghelii,
Ori de câte ori este vorba de la faptul că uşa întredeschisă.

Portul este pământul, luminat cu paiete!
Shabechi! Dumnezeu sa fie lăudat! Amin!
Îngerii apel la copiii asamblat.
În armonie sfânt, glorios şi binefăcătoare!

În braţele lui Dumnezeu, să devină o naţiune!
De mai jos şi în iad, nebunia, furie,
Orice nebunie, toate fanatism, pentru a alunga,
Toate egoismul, aduce atingere, si minciuna!

Pentru Dumnezeu este de toate, este Iertarea şi milostiv.
Şi a copiilor lor, răspândite în întreaga lume doresc să se alăture,
Într-o adunare mare, la un sfânt banchet
La o petrecere, binecuvântare de durată la lume!