duminică, 10 noiembrie 2013

INTERCULTURAL HORIZONS: MIKE ESSIG (UNITED STATES)


A GOOD DAY IN SPOOKVILLE
Spookville isn’t a particular place in space and time. It is everywhere, always. Wherever there is war, mayhem, intrigue, “national interests” or oil, you will find Spooks.
I was a Spook twice; both times reluctantly, but a Spook nonetheless. That’s how I learned about Spookville.
I guess I should define Spook. Well the term covers a lot of ground. Spooks are creatures that work for the many intelligence agencies – military, civilian, and secret – that hover invisibly and ubiquitously all around us, all the time. They operate beyond good and evil. They just follow orders. They are true believers. Often they are sociopaths or even psychopaths. I found them to be crazy and dangerous as waltzing cobras.
I know this one guy who was the model Spook Mercenary.
His name was Ian. He learned the trade in Rhodesia doing his worst to keep it from becoming Zimbabwe. He was in the Rhodesian Special Forces. His specialty was terror, torture and assassination.
Hell of a nice guy. Oxford educated. Clever, charming, witty. Folks owned a big farm in Rhodesia.
Over a friendly beer in Da Nang, he told me a story.
We were out in the bushlooking for a witch doctor that was stirring up the local kefirs.
Kefirs, I asked.
Means nigger in English, he said.
We were three, travelling alone and light. Broke into his hut about two AM. Never heard us coming; no one ever did. As he jabbered in horror, we cut his three wives throats. Now he was crying and begging and declaring his innocence.
Maybe he was innocent. Didn’t matter. Never does when you’re on a mission. (...)
O ZI BUNĂ ÎN SPOOKVILLE
      Spookville nu este un loc aparte în spaţiu şi timp, ci este pretutindeni, mereu. Oriunde este război, unde sunt masacre, intrigi, „interese naţionale“ sau petrol, acolo îl veţi găsi.
     Odată am fost și eu spion. De fiecare dată fără tragere de inimă, dar am fost, totuşi, un spion. Aşa am aflat despre Spookville.
     Cred că trebuie să definesc termenul de spion. Ei bine, termenul cuprinde multe domenii. Spionii sunt creaturi care lucrează pentru multe agenţii de informaţii – militare, civile şi secrete – care planează mereu invizibile şi omniprezente în jurul nostru. Acţionează dincolo de bine şi de rău și urmează doar nişte ordine. Şi sunt cu adevărat credincioşi. Adesea sunt sociopaţi sau chiar psihopaţi. Părerea mea este că sunt la fel de nebuni şi periculoşi ca niște cobre dansatoare.
     Îl cunosc pe un tip care a fost un spion mercenar model. Îl chema Ian. A învăţat cum să fie spion în Rodezia, pe când făcea tot felul de matrapazlâcuri ca să nu devină Zimbabwe. Pe atunci se afla în Forţele Speciale ale Rodeziei. Era specialist în teroare, tortură şi asasinate.
     Tare de treabă băiatul. Educat la Oxford. Inteligent, şarmant, îngrijit. Ai lui deţineau o fermă mare în Rodezia. Odată, la o bere în Da Nang, mi-a spus o poveste.
     Eram în căutarea unui vraci care îi agita pe chefirii locali.
     – Chefir? am întrebat.
     – Înseamnă „negrotei“ în engleză, a spus el.
     Eram trei, umblam singuri şi fără zgomot. Am intrat în coliba sa pe la două dimineaţa. Nu ne-a auzit venind; nimeni nu ne-a auzit. În timp ce trăncănea îngrozit, le-am tăiat gâtul celor trei femei ale sale. De-acum plângea şi ne implora şi se declara nevinovat.
     Poate că era nevinovat. Nu conta. Asta nu contează niciodată când eşti în misiune. (...)
     Traducere de Alexandra Diana Mircea
PROFIL CULTURAL
     Mike Essig (născut 1952) este un poet, prozator şi eseist american, veteran al Războiului din Vietnam. Trăieşte în oraşul Mechanicsburg, Pennsylvania, unde este profesor. A debutat în revista Orizont literar în nr. 7(12)/august 2009 cu articolul “Un alt eseu împuţit”. Nonconformismul, atitudinea satirică faţă de societatea postmodernistă, cultivarea memoriei şi preţuirea lucrurilor simple şi fireşti ale existenţei sunt câteva dintre coordonatele tematice ale scrierilor acestui autor american, care ar merita să fie mai cunoscut şi mai bine apreciat de publicul interesat de literatura contemporană.
CULTURAL PROFILE
     Mike Essig (born in 1952) is an American poet, prose writer and essayist, veteran of the Vietnam War. He lives in Mechanicsburg, Pennsylvania, where he teaches. He made his debut in Contemporary & Literary Horizon / Orizont literar in issue 7(12)/August 2009 with the article Another Stinking Essay. Non-conformism, the satirical attitude towards post-modern society, the cultivation of memory and the appreciation of the simple and natural things in life are just a few of the thematic coordinates of Essig’s writing which deserves more attention and respect from the public interested in contemporary literature.
     Prezentare de Daniel Dragomirescu
     Traducere de Alina-Olimpia Miron

Niciun comentariu: