duminică, 8 septembrie 2019

UNIVERSAL HORIZONS: J. M. WHITE (UNITED STATES)
Speaking Poetry to Power

women have been enslaved
considered as property
expected to work without pay
history is the story of patriarchy
a paradigm of domineering
possessive
power hungry
 chauvinists
until there is gender equality
there can be no freedom
economic inequality
racism 
even nationalism
cannot be solved
until women are free
democracy cannot function
without gender equality
the ideology of freedom
impels the family
                      the community 
                                    the society
                                                the markets
                                                            and the state
to recognize  all people as equals


Vorbind puterii în versuri

femeile au fost subjugate
întotdeauna proprietatea cuiva
pentru care munceau fără plată

istoria e o poveste patriarhală
o paradigmă a dominației
posesivă
însetată de putere
șovinism
până ce nu va exista egalitate între sexe
nu poate exista libertate
inegalitatea economică
rasismul
chiar și naționalismul
nu pot dispărea
până când femeiele nu vor fi libere
democrația nu poate funcționa
fără egalitate între sexe
ideologia libertății
obligă familia
                      comunitatea
                                    societatea
                                                piețele
                                                            și statul
să recunoască toți oamenii ca egali


(din cartea în pregătire Neguţătorul de vise, col. Bibliotheca Universalis, 2019)

Traducere de Roxana Doncu

Profile. Profil

J. M. White (born in 1948) is an anti-authoritarian, anti-religious, anti-establishment dues paying member of the underground.  His short stories, poems, interviews, essays and reviews have appeared in magazines worldwide. He did graduate study in Phenomenology at Duquesne University and holds an MA in Philosophy from Vanderbilt.  He has attended summer sessions of the Jack Kerouac School of Disembodied Poetics at Naropa Institute, where he studied with Allen Ginsberg, William Burroughs and Gregory Corso.  He has been a student of Tibetan Buddhism for over twenty years and has studied with the Dalai Lama, Khenchen Palden Sherab Rinpoche, Keith Dowman and Namkhai Norbu. He has traveled widely including visiting sites such as Lhasa, Tibet, Stonehenge and Avebury in England, Carnac and the Vezere Valley in France, Machu Picchu in Peru, Chichen Itza and Uxmal in Mexico, Chaco Canyon, Poverty Point and Cahokia in the United States; as well as the pueblos of the Zuni, Hopi and Taos Nations.  He lives in rural Tennessee. The poetry collection Confidential Advice for the Unconventional debunks several contemporary myths related to identity and offers a series of poetic clear-cut reflections on philosophical concepts such as time, truth, nature, language or beauty. It is a bilingual collection inspired by esoteric thought, with adiacent pages in English and Romanian. Showing the poems in parallel with their translation functions as an invitation for bilingual readers to visualize the translator’s choice and think about other possible versions. Translation is considered here an open process. 

J. M. White (născut în 1948) este un plătitor de taxe neconvențional, antiautoritarist, antireligios și antiguvern. Povestirile, poeziile, interviurile, eseurile și recenziile sale au apărut în reviste din lumea întreagă. A absolvit studii de licență în fenomenologie la Universitatea Duquesne și deține un master în filozofie de la Universitatea Vanderbilt din Statele Unite.  A participat la sesiunile de vară ale Școlii Jack Kerouac pentru Poetici Imateriale de la Institutul Naropa, unde a studiat cu Allen Ginsberg, William Burroughs și Gregory Corso.  A cercetat budismul tibetan mai bine de douăzeci de ani și a studiat cu Dalai Lama, Khenchen Palden Sherab Rinpoche, Keith Dowman și Namkhai Norbu. A călătorit mult și a vizitat locuri precum Lhasa în Tibet, Stonehenge și Avebury în Anglia, Carnac și Valea Vezere în Franța, Machu Picchu în Peru, Chichen Itza și Uxmal în Mexic, Canionul Chaco, Poverty Point și Cahokia în Statele Unite, precum și sate din rezervațiile de indieni americani Zuni, Hopi și Taos.  Locuiește în zona rurală a statului Tennessee. Volumul de poezie Sfaturi confidențiale pentru neconvențional demontează câteva mituri contemporane despre identitate și ne oferă o serie de reflecții clar conturate poetic despre concepte filozofice precum timp, adevăr, natură, limbaj sau frumusețe. Este o colecție bilingvă inspirată de gândirea ezoterică, în care paginile în engleză și română sunt adiacente. Dispunerea poeziilor în paralel cu traducerea lor funcționează ca o invitație pentru cititorii bilingvi de a vizualiza alegerea traducătoarei și de a lua în considerare și alte posible versiuni. Traducerea este privită aici ca un proces deschis. 

Traducere de Monica Manolachi

duminică, 25 august 2019

ROMANIAN HORIZONS: RADU IGNA


Paznic la nuntă

Şi uite aşa ne spetim din primăvară când au venit la noi ţinându-se de mână. „Noi am hotărât să facem nunta la toamnă. Vreţi, nu vreţi, treaba voastră, sperăm să nu vă supăraţi.” De supărat nu ne-am supărat, dar nici somn nu am mai avut şi nici zile de stat la soare. Cuscrii cei bătrâni s-au apucat serios de lucru să îngraşe porcii şi viţelul, au făcut ţuica pe care au pecetluit-o în butoi de frăgar, cuscrele au întocmit liste gen „cinci saci de zahăr două sute de pachete de unt o mie de ouă”. Şi tot aşa pe cinci pagini pe care ni le-au înmânat nouă, cuscrilor, adică eu şi Vasile, cu recomandarea expres „Poftim, faceţi şi voi ceva că noi avem prea multe pe capul nostru”, astfel că toată vara am umblat, am căutat, am transportat cu maşinile, am depozitat, am dat ceva atenţii până am obţinut aprobare să închiriem hanul de la marginea oraşului, am cheltuit, ne tot întrebam de ce nu ne ajung banii şi tot aşa până am terminat prima rundă cu amenajarea sălii în această seară la şapte şi douăzeci de minute.  Aşa că au plecat toţi lăsându-mă singur aici lângă plitele electrice să păzesc oalele cu sarmale. Dacă ar fi numai oalele. Intraţi numai în magazie, aici alături ca să vedeţi dacă mai e loc de pus piciorul printre tăvi cu friptură, ori dacă nu vă pierdeţi printre stivele cu lăzi de bere şi ştiu eu ce mai e pe acolo. Ia să mai verific eu uşile şi geamurile acum că a ieşit luna, întreagă, strălucitoare ca o mireasă acolo pe cer, aşa că trec dincolo în sală. Mă plimb printre mese, solemn, parcă aş fi la Continental sau într-un salon unde s-a organizat un mare dineu. (...)Pieter Breugel, Nuntă ţărănească


Gardien aux noces

Et ainsi nous nous nous efforcions d’offrir le meilleur, depuis le printemps, quand ils sont arrivés chez nous, en se tenant par la main comme deux chérubins.” Nous avons décidé d’organiser les noces cet automne. Sois que vous le vouliez bien, sois que vous ne le vouliez point, nous espérons ne pas vous contrarier.” En vérité, nous ne nous sommes pas fâchés, mais, ni du sommeil et ni encore moins des jours à passer au soleil, nous n’avons plus pu nous réjouir. La belle-mère et le beau-père ont commencé très sérieusement à engraisser les cochons et le veau, ont préparé l’eau-de- vie qu’ils ont scellée dans un tonneau en mûrier ; les belles-mères ont rédigé des listes du genre : ”Cinq sacs de sucre, deux cents paquets de beurre, un millier d’oeufs”. Et ainsi de suite, sur cinq pages, qu’elles ont données à nous, les beaux-pères, c’est-à-dire Vasile et moi, accompagnées par la recommandation spéciale :   ”Voila, veuillez, vous aussi, faire quelque chose, car nous avons trop à faire !”, ainsi que tout l’été, nous avons marché, cherché, transporté en voiture et stocké ; nous avons donné quelques pots de vin pour obtenir la permission de louer l’auberge d’en bordure de la ville, nous avons dépensé.... Nous nous demandionspourquoi notre argent n’était pas suffisant, et ainsi de suite, jusqu’à ce que nous ayons terminé le premier tour, avec l’aménagement de la salle, ce soir, à sept heures et vingt minutes précisément. Îl en fut ainsi quand tous partirent en me laissant seul ici, auprès des plaques électriques, à surveiller la cuisson des casseroles pleines de „sarmales” (plats cuisinésroumains, préparés avec des feuilles de choux enroulées, fourrées avec un mélange de riz et de viande hachée, n. tr.). S’il n’avait été que question de ces plats !... ”Pénétrez, s’il vous plaît, un peu plus loin, en cet hangar, ici à côte, pour voir s’il reste encore de la place pour poser le pied parmi les plateaux à steaks, ou bien si vous ne craignez pas de vous perdre, aventurez-vous parmi les piles de canettes de bière, et je ne sais quoi encore, par là-bas ! ...” Et bien, allons vérifier encore une fois les portes et les fenêtres, maintenant que la lune est apparue, pleine, brillante comme une jeune mariée là-haut dans le ciel, me dis-je, en me permettant de passer de l’autre côté dans la salle. Je me promène parmi les tables, solennellement, comme si j’étais dans un ”Continental” (nom générique pour les hôtels de luxe en Roumanie, n. tr.) ou dans une salle de gala. (...)

Version française par Noëlle Arnoult 

(fragment d'un récit, à lire tout le text dans le numéro prochain de la revue, 4 (72) / 2019)             

PROFIL

Radu Igna (6 noiembrie 1934, satul Glodghileşti, comuna Burjuc, judeţul Hunedoara). Prozator. Membru titular al Uniunii Scriitorilor din România (Filiala Alba – Hunedoara). Studii: Facultatea de Filozofie, Secţia Ziaristică, Universitatea  Bucureşti, exmatriculat politic în anul IV,1958; Facultatea de Filologie a Universităţii Bucureşti,1973. Profesor de română şi engleză la şcoli din judeţul Hunedoara. Cetăţean de onoare al oraşului Haţeg. Debut publicistic în revista Orizont, Timişoara, cu proză scurtă, 1986, prezentare de Ion Arieşanu. Debut editorial, 2000. Cărţi publicate: Armonia snack-bar,  proză scurtă, Editura Corvin, Deva, 2000; Vâltoarea, roman, Editura Corvin, Deva, 2001; Cultură si civilizaţie suedeză, note de călătorie, Editura Signata, Timişoara, 2002; Nimic deosebit in timpul serviciului meu, roman, Editura Modus P.H., Reşiţa, 2003; Valea proscrişilor, roman, Editura Călăuza v.b., Deva 2004 (Premiul Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Sibiu pe anul 2004); Lazăr nu mai vine, proză scurtă, Editura Călăuza v.b, 2005; Condamnat, roman, Editura de vest, Timişoara, 2007; ediţia a II-a, Editura Rafet, 2016; Vocaţia culturală a Haţegului, eseuri, Editura Gligor Haşa, Deva 2009; ediţia a II-a în 2010; Istanbul, un oraş pe două continente, note de călătorie, Editura David Press-print, Timişoara, 2011. Premiul USR, Filiala Alba-Hunedoara, 2012; Gligor Haşa. Omul şi opera, Editura Gligor Haşa, Deva, 2012; ediţia a II-a, Editura CronoLogia, Sibiu 2014; Haţeg, vremuri şi oameni, fapte şi mărturii, Editura CronoLogia, Sibiu 2014, ediţia a doua 2015; Periplu european, Anglia, Suedia, Turcia, note de călătorie, Editura CronoLogia, Sibiu, 2015. Referinţe critice. Personalităţi române şi faptele lor, vol. XXII (2000);   Dicţionarul scriitorilor români de azi, Iaşi, 2011; Judeţul Hunedoara, monografie, vol.V; Un dicţionar al scriitorilor români contemporani, vol I, Iaşi, Ed. TipoMoldova. Cărţi în „Bibliotheca Universalis”: Notyhing out of the ordinary during my duty (2017), Armonia Snack Bar (2018). Publicat în OLC: 4, 5/2017, 1, 2/2018.


Radu Igna (6 november 1934, Glodghileşti village, Burjuc, Hunedoara county). Prose writer. He is a member of the Romanian Writers’ Union (the Alba-Hunedoara Branch). Universitary studies Faculty of Philosophy, the Journalism section, politically expelled in the fourth year, 1958; Faculty of Philology of the University of Bucharest (1973). He worked as a teacher of Romanian and English language in several schools from Hunedoara county. Honorary citizen of Haţeg city. He made his narrative debut in the magazine “Orizont” (Timişoara, 1986). Editorial debut in 2000. Published books: Armonia snack-bar,  short stories, Editura Corvin, Deva, 2000; Vâltoarea, novel, Editura Corvin, Deva, 2001; Cultură si civilizaţie suedeză, travel notes, Editura Signata, Timişoara, 2002; Nimic deosebit in timpul serviciului meu, novel, Editura Modus P.H., Reşiţa, 2003; Valea proscrişilor, novel, Editura Călăuza v.b., Deva 2004 (The prose Award of the Romanian Writers’ Union, Sibiu Branch, 2004); Lazăr nu mai vine, short stories Editura Călăuza v.b, 2005; Condamnat, novel, Editura de vest, Timişoara, 2007; second edition, Editura Rafet, 2016; Vocaţia culturală a Haţegului, essays, Editura Gligor Haşa, Deva 2009; second edition 2010; Istanbul, un oraş pe două continente, travel notes, Editura David Press-print, Timişoara, 2011 (The Award of the Romanian Writers’ Union, Alba-Hunedoara Branch, 2012); Gligor Haşa. Omul şi opera, Editura Gligor Haşa, Deva, 2012; second edition, Editura CronoLogia, Sibiu 2014; Haţeg, vremuri şi oameni, fapte şi mărturii, Editura CronoLogia, Sibiu 2014, second edition 2015; Periplu european, Anglia, Suedia, Turcia, travel notes, Editura CronoLogia, Sibiu, 2015. Critical references (in volumes): Personalităţi române şi faptele lor, vol. XXII (2000);   Dicţionarul scriitorilor români de azi, Iaşi, 2011; Judeţul Hunedoara, monografie, vol.V; Un dicţionar al scriitorilor români contemporani, vol I, Iaşi, Ed. TipoMoldova. Books in „Bibliotheca Universalis”: Notyhing out of the ordinary during my duty (2017), Armonia Snack Bar (2018). Published in CLH: 4, 5/2017, 1, 2 / 2018. 

joi, 22 august 2019

HORIZONTES LATINOAMERICANOS. LETRAS A UN AMIGO ARGENTINO


Eduardo Sanguinetti o l’Homme revolté de Albert Camus en version latinoamericana

1
Es imposible querido amigo... estoy malherido... un regimen totalitario se impuso... si puedes ayudarme gracias!
Eres un amigo entrañable... 
Eduardo  Sanguinetti

Estoy muy preocupado por esta situacion de Argentina, querido Edy.
Una vez un pais libre e feliz, como escribe Mario Vargas Llosa y actualmente un pais destruido por los gobiernantes de la Mafia Socialista Universal.
Que no pueden darte beneficios sin llevarte tu libertad de ser humano nacido libre.
Que malediccion! 

Mario Vargas Llosa un gran escritor, lástima que ha traicionado sus ideales, un vendido a las corporaciones ultraneoliberales, las de la ley de mercado que suman indigentes en el planeta... que dejan librados al azar a los que no adhieren al regimen de las multinacionales... el socialismo ha fracasado, no veo donde ves peligro donde no lo hay... conozco Argentina y Latinoamérica muy bien... tengo pertenencia a los primeros que han llegado a estas tierras, siempre colonizadas, con trepadores en la escala social que desean ser lo que jamás serán... ávidos, difamadores y sobre todo estafadores... el peronismo es un cáncer en Argentina, no ha permitido que este país evolucione y se asimile al curso de la historia... el gobierno del hijo de mafioso calabrés es espantoso, pues no tiene nada que ver con nuestra histori ay nuestras tradiciones, preferiría coronarme Rey: yo... Un abrazo! 


Eduardo Sanguinetti
Queridissimo Edy:

No se que ha traicionado Mario Vargas Llosa. 
En todo el caso, es un gran escritor y una consciencia del mundo latinoamericano.
Si, tienes razon: el peronismo ha destruido Argentina.
Como el socialismo y el comunismo Rumania.
No se puede construir una sociedad sin respectar a la dignidad y a la libertad humana.
Si el liberalismo y el neoliberalismo han producido danas al mundo, esto es pues el liberalismo es una version de socialismo combinada con el poder financiario de los ricos de esta planeta. Como se ve en China, donde la nomenklatura comunista se ha combinado con el neoliberalismo. Como en Union Sovietica que ha destruido la sociedad rusa en el nombre de un pueblo que en realidad el regimen estalinisto ha reprimido con extrema brutalidad.
Lenin cuentaba con los "idiotas utiles", para introducir una forma de sociedad totalitaria donde los milliones de seres humanos eran esclavos del Estado. El hombre no es un animal que recibe un pedazo de pan para vivir en las catenas de la servitud ideologica.
Esto es nuestro mundo, caro fratello!
Argentina es un ejemplo de que puede hacer un movimiento politico como fue el peronismo. Por supuesto, si Argentina teneba un Nicolas Maduro la situacion de Argentina era tan peor que cada argentino quereba salir de este pais!...
Pobre gran y rico pais, tan mal conducido por la demagogia politica del peronismo, la forma argentina del ceausismo! Como sabes, Juan Peron fue un gran amigo del dictador comunista Nicolae Ceausescu...
Hasta la vista, y espero poder recibirte en Bucarest un dia, pues la vida en Argentina sera mucho mas peor... Infelizmente.  


Nicolae Ceausescu y Juan PeronScrisori către un prieten argentinian

1
Este imposibil, dragă prietene... sunt grav rănit... un regim politic totalitar s-a impus... Dacă mă poţi ajuta, mulţumesc!
Eşti un prieten reconfortant...

Eduardo Sanguinetti  
2
Sunt îngrijorat de această situaţie din Argentina, dragă Edy.
Cândva o ţară liberă şi fericită, după cum afirmă Mario Vargas Llosa, iar în prezent o ţară distrusă de guvernările Mafiei Socialiste Universale. Care nu îţi pot da beneficii fără a-ţi răpi în schimb libertatea ta de fiinţă umană născută liberă. 
Ce blestem! 

3
Mario Varga Llosa (este) un mare scriitor, păcat că şi-a trădat idealurile, un vândut corporaţiilor ultraneoliberale, acelea ale legii pieţei, care adună săraci pe planetă... care îi lasă de izbelişte pe aceia care nu aderă la regimurile multinaţionalelor... Socialismul a eşuat, nu văd pericolul acolo unde nu există... Cunosc Argentina şi America Latină foarte bine... Fac parte dintre cei dintâi care au venit pe aceste pământuri, mereu colonizate, cu profitori pe scara socială, care doresc să fie ceea ce niciodată nu vor fi... lacomi, palavragii şi, mai ales, profitori... Peronismul este un cancer social în Argentina, nu a permis ca această ţară să evolueze şi să se sincronizeze cu mersul istoriei... Guvernul odraslei mafiotului calabrez este groaznic, fiindcă nu are nimic în comun cu istoria noastră, cu tradiţiile noastre, aş prefera să mă încoronez rege: eu... O largă îmbrăţişare!     

Eduardo Sanguinetti
4
Iubite Edy,

Nu ştiu ce a trădat Mario Vargas Llosa.
În orice caz, el este un mare scriitor şi o conştiinţă a lumii latinoamericane.
Da, ai dreptate: peronismul a distrus Argentina. Precum socialismul şi comunismul, România.
O societate nu se poate construi fără a respecta demnitatea şi libertatea umană.
Dacă liberalismul şi neoliberalismul au provocat daune lumii, asta este din cauză că liberalismul / neoliberalismul reprezintă o versiune de socialism combinată cu puterea financiară a celor bogaţi de pe această planetă. Aşa cum se vede în China, unde nomenklatura comunistă s-a combinat cu neoliberalismul. Ca în Uniunea Sovietică, care a distrus societatea rusă în numele poporului, pe care în realitate regimul stalinist l-a reprimat cu maximă brutalitate. Lenin conta pe “idioţii utili”, pentru a introduce o formă de societate totalitară, în care milioanele de fiinţe umane erau sclavii Statului. Omul nu este un animal căruia să îi dai o bucată de pâine ca să trăiască în lanţurile servituţii ideologice. 
Asta e lumea noastră, fratello!
Argentina este un exemplu de ce poate să facă o mişcare politică precum peronismul. Sigur că, dacă Argentina avea la conducere pe un Nicolas Maduro, situaţia de acolo ar fi fost aşa de rea, că fiecare argentinian ar fi dorit să abandoneze această ţară!...
Săracă şi bogată ţară, atât de rău condusă cu demagogia politică a peronismului, această formă argentiniană a ceauşismului! După cum ştii, Juan Peron a fost un mare prieten şi admirator al lui Nicolae Ceauşescu...
Pe curând, şi sper să te pot primi la Bucureşti într-o bună zi, fiindcă viaţa din Argentina va fi cu mult mai rea... Din nefericire.

Buenos Aires – Bucureşti, august 2019 

miercuri, 14 august 2019

ROYAL DUTCH HORIZONS & EVENTS


These days, the Dutch poet & CLH contributor, Kees van Meel, has had a marvellous performance in The Great Church of Breda. Congratulations, dear Sheppherd King!


sâmbătă, 3 august 2019

BRAZILIAN HORIZONS


Escritores brasileiros participarão de antologia internacional

10 escritores brasileiros, de diferentes estados, como Maranhão, Paraíba, Santa Catarina, Mato Grosso em diferentes gêneros literários, que vai da poesia, ensaios e crônicas, estarão participando de uma antologia, a ser publicada pela Editora Pim, da Romênia.

O convite partiu do tradutor, novelista e editor da revista Orizont Literar Contemporan, Daniel Dragomirescu, sob a coordenação de Gilvaldo Quinzeiro.

No gênero poesia, cada autor participará com 3 poemas; nos demais gêneros, apenas 1 trabalho, com 2 a 3 páginas. Todos terão também publicado uma breve biografia, além de suas respectivas fotos.  Os autores terão até o dia 30 de agosto para enviar seus trabalhos. 

Estarão participando deste projeto, Edmundo Gaudêncio, Alcino Müller, Renato Meneses, Elizeu Arruda, Nelson Gaspar, Antônia Pereira de Souza, Ana Lúcia Gonçalves, Ribamar Rodrigues, Gilvaldo Quinzeiro e  Dante Gatto.

A publicação será bilingue,  e fará parte do projeto da Biblioteca Universal. Este é “um dos resultados, dos intercâmbios virtuais internacionais de escritores, tal como o Salão Virtual Internacional de Arte e Literatura”, afirma Gilvaldo Quinzeiro.


Scriitori brazilieni publicaţi într-o antologie

10 scriitori brazilieni, din diferite state, precum Maranhão, Paraíba, Santa Catarina, Mato Grosso, de diferite genuri literare, de la poezie, eseuri si pâna la cronici, vor fi incluşi într-o antologie, care se va publica la Editura Pim din România.

Invitaţia a fost lansată de către traducătorul, romancierul şi editorul revistei “Orizont literar contemporan”, Daniel Dragomirescu, sun coordonarea lui Gilvaldo Quinzeiro.

La categoria poezie fiecare autor va participa cu trei poeme; în celelalte genuri, cu o lucrare de 1-3 pagini. Toţi vor avea publicată şi o scurte biografie, în afară de fotografia fiecărui autor. Autorii au termen până la 30 august pentru a-şi trimite contribuţiile.

În această antologie vor fi incluşi autorii brazilieni Edmundo Gaudêncio, Alcino Müller, Renato Meneses, Elizeu Arruda, Nelson Gaspar, Antônia Pereira de Souza, Ana Lúcia Gonçalves, Ribamar Rodrigues, Gilvaldo Quinzeiro şi  Dante Gatto.

Lucrarea va fi bilingvă şi va face parte din colecţia “Bibliotheca Universalis”. Acesta este “unul dintre rezultatele benefice ale schimburilor culturale internaţionale virtuale, în care sunt implicaţi scriitorii, precum, Salonul Virtual de Arte şi Literatură”, afirmă Gilvaldo Quinzeiro.

Caxias, 1 august 2019

Sursa: “Sky Magazine”
https://skyculturemagazine.wixsite.com/skyculturemagazine/single-post/2019/08/01/
Escritores-brasileiros-participar%C3%A3o-de-antologia-internacional

Traducere de Daniel Dragomirescu

marți, 30 iulie 2019

CONTEMPORARY HORIZONS: KEES VAN MEEL (THE NETHERLANDS)


Dijon, 29 July 2019. Kees van Meel receives a Diplome of Excellence
from  Noëlle Arnoult, chief editor of CLH in France


Overgave

de intieme bedding in hun schoot
verraadt de liefde op het eerste
maar ook het laatste zicht
als een vanzelfsprekend beeld
vol verborgen verbindingen 
een samen spreken in de zachtheid
van hun volmaakte eenheid
voor elke tijd herkenbaar 
geen woord ontbreekt zo 
in dit ongemaskerd gebarenspel 


Surrender

the intimate bedding in their laps
betrays their love at first 
but also at last sight
like a natural image
abounding in hidden connections
speaking together in the softness
of their perfect oneness
for every time recognizable
thus not a word is lacking 
in this unmasked gesturing


Abandon

La literie intime dans leurs genoux
Trahit leur amour à la première
Mais aussi à la dernière vue
Comme une image naturelle
Regorgeant de liens cachés
Parler ensemble dans la douceur
De leur unité parfaite
Pour chaque fois reconnaissable
Donc pas un mot ne manque
Dans ce geste révélateur.

(from the tri-lingual book / "Bibliotheca Universalis", 2019:)

French version by Noëlle Arnoult

marți, 16 iulie 2019

CONTEMPORARY HORIZONS: DARKO PERNJAK (CROATIA)
Željka Lovrenčić and Darko Pernkak in Bucharest,
26 June 2019EH, PREVIŠE ŽUTIM 

Sa sedmog kata autoatentator ovisi
o olujnim vjetrovima sa sjeverozapada
preko dvjesto na sat
na ograničenju četrdeset posred zebre
pokošene djevojke na putu za školu
skuplja nas se kao mrava
nanjušeni anomalijom prostora
zanima nas kako će odglaviti
naheren kontejner iz ralja smetlarskog kamiona

još, još!
pohlepni duh piruje 
drhtim pred ključanicom
posljednji jelovnik žene osuđene na smrt u američkoj saveznoj državi Georgija
okamenjeni tragovi vanzemaljaca - u
jučerašnjoj lavi novog polinezijskog vulkana
tko se kome naprčio - u znanstveno popularno beskonačnoj 
televizijskoj studiji o narodnim običajima
skidam u ruku svemoguću android aplikaciju
moram saznat
tko je novi najbogatiji čovjek na svijetu – i
vremensku prognozu nad Polinezijom.

Što je novo, što je novo?
Nove su psihoze.

Eh, previše žutim.


AH, ME PONGO MUY AMARILLO 

Desde el séptimo piso el auto atentado depende
de los vientos tormentosos de noroeste 
de más de doscientos por hora
en el límite de cuarenta sobre la cebra 
muchachas segadas en el camino a la escuela
nos reúne como a hormigas  
olfateados por la anomalía del espacio
nos interesa como depondrá 
el contenedor inclinado de las fauces del camión de la basura

¡Más! ¡Más!

el espíritu codicioso festeja
tiemblo delante del ojo de la cerradura
el último menú de la mujer condenada a muerte en el estado federal de Georgia 
petrificadas huellas de extraterrestres – en la 
lava del ayer nuevo volcán de Polinesia  
quien se inclinó de espaldas delante de quién – 
en el estudio científico-popular sobre las costumbres populares de la televisión
quito a mano la aplicación del omnipotente androide       
tengo que enterarme quién es el hombre más rico del mundo – y 
el pronóstico del tiempo en Polinesia.     

¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? 
Son las nuevas psicosis. 

Ah, me pongo muy
amarillo. 


AH, ÎNGĂLBENESC LA FAȚĂ

De la al șaptelea etaj automobilul atentat depinde
de vânturile furtunoase dinspre nord-est
de peste două sute la oră
în limita de patruzeci la zebră
fete secerate în drum spre școală
ne adună ca pe furnici
adulmecați de anomalia spațiului
ne interesează cum va depune
containerul înclinat din fălcile camionului de gunoi

Mai mult! Mai mult!

sufletul lacom sărbătorește
tremur în fața găurii de la încuietoare
ultimul meniu al femeii condamnate la moarte în statul federal Georgia
pietrificate urme de extratareștri – în lava noului vulcan de ieri din Polinezia
care s-a înclinat cu spatele în fața cui –
în studiul științifico-popular despre obiceiurile populare de la televiziune
scot cu mâna aplicarea atotputernicului android
trebuie să aflu cine e cel mai bogat om din lume – și
prognoza vremii din Polinezia

Ce e nou? Ce e nou?
Sunt noile psihoze.

Ah, îngălbenesc la față.


(din volumul antologic “Šapat Drave. Murmurul Dravei”, “Bibliotheca Universalis”, 2018)


Perfil. Profil

Darko Pernjak rođen je 1967. godine u Koprivnici gdje i danas živi i stvara. Po obrazovanju je inženjer geotehnike, prvo radno mjesto mu je bilo u agenciji za sklapanje brakova, a danas je po zanimanju trgovac vinima, dok je interes za književnost i potreba za stvaranjem konstanta od učeničkih dana. Objavljuje knjige od 1996. godine, potpisuje ih često nadimkom iz mladosti, Pero. U svojem stvaralaštvu dosta dugo se čvrsto držao klasičnih proznih formi, tek u novije vrijeme iskušava nove izričaje, pa tako piše za djecu i počinje se baviti pjesništvom. Član je Društva hrvats-kih književnika i Hrvatskog društva književnika za djecu i mlade. Osim što piše aktivan je sudionik javnog kulturnog života. Pokretač je i organizator brojnih književnih manifestacija i projekata u Podravini, kao urednik pojavljuje se u niz knjiga i časopisa.   


Darko Pernjak nació en 1967 en Koprivnica donde hoy en día vive y escribe. De profesión es in-geniero de geotécnica. Tuvo su primer empleo en una agencia para concertar matrimonios y ahora trabaja como comerciante de vinos. El interés por la literatura y la creación artística son su constante desde sus días escolares. Publica libros desde el 1996 y a menudo usa su apodo de juventud, Pero. En su creación artística por largo tiempo escribió formas prosaicas clásicas. Recientemente empezó con nuevas expresiones, así que ahora escribe también para los niños y empezó a escribir poesía. Es miembro de la Sociedad de Escritores Croatas y de la Sociedad de Escritores Croatas para la Infancia y la Juventud. Además de escribir, es activo participante de la vida cultural pública. Es promotor y organizador de numerosos proyectos y manifestaciones literarias en Podravina. Como redactor, aparece en una serie de libros y revistas literarias. 


Darko Pernjak s-a născut în 1967 la Koprivnica, unde actualmente trăiește și scrie. De profesie este inginer în geotehnică. A lucrat pentru prima oară la o agenție matrimonială, iar acum este comerciant de vinuri. Interesul față de literatură și creația artistică este constant încă de când era școlar. Tipărește cărți din 1996 și adesea își folosește porecla din tinerețe, Pero. În creația lui artistică de multă vreme a scris forme prozaice clasice. Recent, a început cu noi forme de exprimare, așa că acum scrie și pentru copii și a început să scrie poezie. Este membru al Societății de Scriitori Croați și al Societății de Scriitori Croați pentru Copilărie și Tineret. În afară de scris, este participant activ la viața culturală publică. Este promotor și organizator al unor numeroase proiecte și manifestări literare în Podravina. Ca redactor, apare într-o serie de cărți și reviste literare.

Versiunea spaniolă de Željka Lovrenčić
Versiunea românească de Monica Dragomirescu