miercuri, 15 august 2018

BLACK FRIDAY. VENDREDI NOIR. VIERNES NEGRO. VINEREA NEAGRĂ


VENDREDI SOIR
VENDREDI NOIR
(10 aout 2018)

Vendredi soir, Bucarest a clamé ses cris :
Vendredi noir, l'Armée a voulu la détruire...
Un Président fantôme, en haut de nuées, assis,
Une armée de chiens fous, ayant hâte d'occire...

Chants de manifestants contre la Barbarie,
Clameurs d'un Peuple assujetti en joug insane,
Ici où la Révolution est fer rougi,
Par milliers de morts tués en cent barbacanes.

Ah qu'ancien Bucarest tressaille et se morfond !
Et que Mihail frissonne, voyant « pâles morts »
« Ces morts sublimes aux yeux vivants », hors du Tréfonds,
Juger d'un regard terrible ces athanors !

La fournaise du brasier et gaz délétères
Ramènent trente ans en arrière, en Cimetière
Des Héros de la Révolution angulaire,
Tous sacrifiés, en vain, en hymne libertaire !

Et toi, George, berçant tes tendres Doina,
Tu frémis et t'effondre en drame Wagnérien,
Songeant qu'ici ou Paris, Oedipe, tu jouas,
Que tous te réclamaient, quand rayonnait l'Humain !

A présent, murs gris, Petit Paris éraflé,
Voici un Paradis lénifiant soufflé d'Est,
Quand Enfer pénètre par Portes lézardées,
Et que s'étale médiévale, noire Peste...

Le Nouvel Adam ne réclame pas les armes,
IL sanglote, de son fier peuple au désespoir,
Submergé par ancestrales, iniques alarmes,
IL étouffe, décimé en vendredi noir...

Noëlle ARNOULT
Mercredi 15 Août 2018, 16 h 20,
Dijon


VIERNES NEGRO

Las voces unidas de un pueblo
es un clamor que llega al Cielo.
Cómo acallar, tanta disensión
lícita, enmarcada en el derecho,
del libre ejercicio de expresión.
No será con agua sucia, gases,
ni a palos puesta una mordaza,
que apague, la voz del decoro.
La historia la hacen los pueblos.
La escriben los poetas señeros.
Y miles de hombres libertarios.
Denuncio, ante las conciencias,
de la comunidad internacional.
Que más de cuatro centenares
de seres humanos, esparcidos
en el frío cemento de Bucarest,
fueron heridos el viernes negro.
A instancias del chacal de turno,
por las fuerzas de la represión.
Ánimo. Que la derrota es breve.
Cuando sobran, coraje y razón

Richard Giusseppe
El Tabo, Chile

marți, 14 august 2018

HORIZONTES CHILENOS: RICHARD GIUSSEPPE
He aquí el mar

He aquí el mar, que de tanto azul,
a veces, está triste.
En otras, de rabia bota espuma blanca,
por su boca gigante.
Y ruge, en cada noche su garganta
temeraria y atrevida.
Todo en un concierto de añoranzas
en la escala menor.
Y me llama, me bufa con estruendos,
en la noche constelada.
Hasta de pronto creo que nos amamos
el uno al otro.
Y que ambos, tenemos la esperanza,
que vuelva aquella.
Esa mujer bella, que sus pies besamos
con amor, en la arena.Aici este marea

Aici este marea, care de atâta azur,
uneori, este tristă.
Alteori, de mânie aruncă spumă albă,
prin gigantica sa gură.
Şi răcneşte în fiecare noapte din gâtlej
îndrăzneaţă şi insolentă.
Totul într-un concert de dorinţe
în scară minoră.
Şi mă cheamă, sforăie zgomotos,
în noaptea înstelată.
Până nu de mult am crezut că ne iubim
unul pe altul.
Şi că, amândoi, avem speranţa
că se va întoarcea ea.
Acea femeie frumoasă, ale cărei picioare le sărutam
cu dragoste, în nisip.Voici la mer

Voici la mer, qui, malgré son bleu éclatant
est parfois triste.
D'autres fois, par sa bouche géante.
rejette des salves de mousse blanche.
Et rugit , chaque nuit, sa gorge,
téméraire et audacieuse.
Dans un concert tout nostalgique
dans la gamme mineure.
Et elle m'appelle, elle me ressent,
dans la nuit constellée.
Jusqu'à ce que soudain je pense que nous nous aimons
L'un l'autre.
Et nous avons le même espoir qu'elle revienne.
Cette belle femme, dont nous avons embrassé les pieds
avec amour, dans le sable.


El Tabo, corazòn del litoral de los poetas
El Tabo, inima litoralului poeţilor
El Tabo, le coeur du litoral des poètesVersion roumaine: Daniel Dragomirescu
Version française: Noëlle Arnoult

duminică, 5 august 2018

NOUVEAU DANS BIBLIOTHECA UNIVERSALIS


...Ainsi, nos Poètes français et d'expression française ici représentés, possèdent pleinement, à différents degrés, et en empruntant diverses voies et styles (hermétisme, symbolisme, mysticisme et obsession, voire illumination, comme romantisme, ou modernisme ou fantaisie subtils ou aventureux) la légèreté empruntée à cet élément Air imaginatif, comme la profondeur du « vice nécessaire » induite par l'approfondissement et la descente parfois hasardeuse, abrupte et ténébreuse en leurs remous « de Profundis », ces cris et ces stances de gloire qui sont pleinement l'apanage de l'humanité quoiqu'il en soit, exacerbée en langage poétique...

...Astfel, poeţii noştri francezi şi de expresie franceză aici reprezentaţi posedă din plin, în grade diferite şi împrumutând diverse voci şi stiluri (ermetism, simbolism, misticism şi obsesie, adică iluminare, romantism sau modernism ori fantezie subtilă sau aventuroasă), lejeritatea preluată de la acest Văzduh imaginativ, ca şi adâncimea “viciului necesar”, indusă prin coborârea, uneori hazardată, abruptă şi tenebroasă, în curenţii lor de profunzime (“de profundis”), aceste strigăte şi aceste stanţe de glorie care sunt din plin apanajul umanităţii exacerbate în limbaj poetic...      

Noëlle Arnoult
ALL THE WORLD IN A LIBRARY

miercuri, 25 iulie 2018

HORIZONTES URUGUAYOS: NATALIA GONZALEZ
Lluvia

La lluvia cae apresurada y generosa en la noche invernal.
Se vuelve una cortina blanca bajo las luces de la calle.
Allá abjo los autos van dejando un surco
de estelas espumosas
que en forma de ondas trepa a la vereda
y después se retrae arrepentido.
Desde la ventana tú y yo miramos el espectáculo abrazados,
fascinados por la exhuberante copiosidad del cielo vivo
que se desploma sobre la ciudad.
Pero sabemos bien que la tormenta no podrá tocarnos,
y en eso nos deleitamos.
Saboreamos golosos esa mínima felicidad,
que es la felicidad más pura y plena.
Unos minutos más tarde la fiesta del diluvio ha terminado,
dejando tras de sí cosas mojadas y tristes.
Y como souvenir sólo nos quedan los pedacitos de luz
que brillan en los charcos.


Ploaie

Ploaia cade repede şi generos în noaptea hibernală.
Se preschimbă într-o cortină albă sub luminile de pe poteci.
Acolo sub maşini lasă o brazdă
de stele înspumate
care în formă de valuri  urcă pe cărare
şi apoi se retrage cu pocăinţă.
De la fereastră tu şi eu privim spectacolul îmbrăţişaţi,
fascinaţi de exuberanta bogăţie a cerului viu
care se prăbuşeşte peste oraş.
Dar ştim bine că furtuna nu ne va atinge,
şi de aceea ne desfătăm.
Savurăm cu lăcomie acea minimă fericire,
care este fericirea cea mai pură şi deplină.
Câteva clipe mai târziu fiesta diluviului s-a sfârşit,
lăsând în urmă lucruri ude şi triste.
Şi drept suvenir ne rămân doar picături de lumină
care lucesc în băltoace.


Perfil. Profil

Natalia González Amorín (1976, Montevideo, Uruguay). Profesora de inglés y autora de relatos. Escritores preferidos: Julio Cortázar, Felisberto Hernández, Horacio Quiroga y Truman Capote, entre otros. Colaboradora en Uruguay de la revista “Horizonte literario contemporáneo”. Su talento de narradora se ha concretizado por el libro de prosa Recuerdos de la infancia (Bibliotheca Universalis, 2018). Publicada en HLC: 2, 3, 4 / 2017.

Natalia González Amorín (1976, Montevideo, Uruguay). Profesoară de limba engleză şi autoare de proză. Scriitori preferaţi: Julio Cortázar, Felisberto Hernández, Horacio Quiroga y Truman Capote, printre alţii. Colaboratoare în Uruguay a revistei “Orizont literar contemporan”. Talentul ei narativ s-a concretizat prin volumul de proză Recuerdos de la infancia (Bibliotheca Universalis, 2018). Publicată în OLC: 2, 3, 4 / 2017.

Traducere de Daniel Dragomirescu


duminică, 22 iulie 2018

NEW IN BIBLIOTHECA UNIVERSALIS: MORELLE SMITH, THE MIDNIGHT MAN (NOVEL)


In the Western Mystery tradition we find stories of individuals setting out on a quest. In these stories, the task involves leaving home, the known world, and going into the unknown, to gain knowledge. This knowledge can be described in different ways – knowledge of the larger world, of Self (one’s true self) or of God or the divine – in other words, a different consciousness. They are pilgrimages, but of a very specific kind, for most pilgrimages are made to particular places. With these journeys plans are changeable and you never know where you might end up. 


În tradiția occidentală a misterelor există narațiuni despre indivizi care pornesc într-o căutare. În aceste povești, misiunea începe cu plecarea de acasă, părăsirea lumii cunoscute și îndreptarea spre necunoscut, pentru a obține cunoașterea. Această cunoaștere poate fi descrisă în feluri diferite – cunoașterea lumii exterioare, a Sinelui (a sinelui adevărat), ori a lui Dumnezeu și divinității – cu alte cuvinte, a unei conștiințe diferite. Ele sunt pelerinaje, dar de un fel anume, deoarece majoritatea pelerinajelor sunt în locuri particulare. În aceste călătorii însă planurile se schimbă și nu știi niciodată unde se vor sfârși.

Morelle Smith, Postface

sâmbătă, 14 iulie 2018

NEW IN BIBLIOTHECA UNIVERSALISElena Ţăpean (România) 
Să fim copii pentru Dumnezeu. Be Children to God 
(poetry)

COMING SOON
BIBLIOTHECA UNIVERSALIS. 
ALL THE WORLD IN A LIBRARY.

joi, 12 iulie 2018

UNIVERSAL HORIZONS: J. M. WHITE (UNITED STATES)

A History of the Blues

the blues was a new genre
that sparked a revolution in music
that started in the Mississippi Delta
when the workers on the plantations
got a hold of guitars
and learned to play with a slide
there is a great line-up of names
it’s hard to know where to begin
or who came first
Charley Patton
was a premiere showman
Son House and Skip James
followed soon after
then there was
Mississippi John Hurt
a kind and gentle man
who was a genius on the guitar
Furry Lewis
came out of Memphis
Blind Willie Johnson
Blind Lemon Jefferson
Blind Willie McTell
were all great names
in the first generation of bluesmen
all leading up to 1935
when Robert Johnson recorded 38 songs
that three decades later
sparked another revolution in musicO istorie a blues-ului

blues-ul era un nou gen
care a dat naștere unei revoluții muzicale
a început în Delta Mississippi
când muncitorii de pe plantații
au luat asupra lor chitările
și au învățat să le folosească
există un lung şir de nume
este greu să-ți dai seama de unde să începi
sau cine a început primul
Charley Patton
a fost primul interpret
Son House și Skip James
l-au urmat în scurt timp după aceea
apoi a fost
Mississippi John Hurt
un om bun şi blând
care a fost un geniu al chitarei
Furry Lewis
a venit din Memphis
Willie Johnson cel Orb
Lemon Jefferson cel Orb
Williw McTell cel Orb
erau nume celebre
din prima generație a interpreților de blues
până în anul 1935
când Robert Johnson a înregistrat 38 de melodii
care trei generații mai târziu
au dat naștere unei noi revoluții muzicale

                                           Traducere de Elena Ţăpean