duminică, 14 ianuarie 2018

BIBLIOTHECA UNIVERSALIS IN THE NETHERLANDS


On 2018, January, 13 the Dutch poet Kees van Meel launched successfully "Theater van het Woord. Theater of the Word. Un teatru al cuvântului" (2017), his second book in Bibliotheca Universalis. About this event, Kees Van Meel  wrote us:

Hereby (through WeTransfer) some pictures from yesterdays' launch of Theater of the word. We had music, speakers about my poetry, an interview and a television crew and public. It was a nice small event in good harmony. The Councilor for culture gave me some credits and the atmosphere in the bookseller's was good.

Congratulations, dear Kees van Meel! vineri, 5 ianuarie 2018

GRANDS ANNIVERSAIRES. MARI ANIVERSĂRI (1918 - 2018)


Strange Coincidences
by Daniel Dragomirescu

As everybody knows, Lenin’s Bolshevik regime was imposed in Russia with the major support of imperial Germany, which thus hoped to count Russia out of its enemies and finally win the war against the countries in the Entente (Romania being one of them). Of course the official history our children learn in school has not yet admitted this historical truth. Instead, it revolves around the role that the popular masses have played in the tragic events of 1917, when in reality everything was just one huge propaganda and manipulation operation cunningly led by the Bolsheviks. There was no chance of such a large scale operation back then, since the Russians – who were still living, from a psychological point of view – during Emelian Pugachev’s revolt – were not really capable of making such a Revolution. Of course, a great part of the Russian population was dissatisfied, yet they lacked the clairvoyance, lucidity and the necessary education in order to make a Revolution worthy of the name.

After the success of the coup d’état undertaken by Lenin and his comrades, a team of German military specialists settled in Petrograd (among them there might have been Martin Bormann, Hitler’s future deputy) for quite some time, with the mission of protecting the Bolshevik leaders (still uncertain of their power) and help Leiba Bronstein called Trotsky to establish the so-called Red Army (the army of a totalitarian state-to-be). That this is how things were, although Lenin and the Soviet officers have constantly denied it, is proved by a small yet telling fact. A detail that often escapes observers. The first model of the military helmet of the Red Army (with a spearhead on top) was one hundred percent inspired by the military helmet of the Kaiser’s imperial infantry. The only difference between the German and the Bolshevik helmet consisted in the fact that the one worn by the Red Army soldiers in the first years after 1917 was made of a lower quality material (probably in order to look more ‘proletarian’).

Here one can see two mirror photos that underline this strange coincidence. As one can see, not only the soldiers of the German Empires worked hard to establish the Bolshevik empire, but also the Kaiser’s tailors did their best to design and produce the uniforms that the Red Army soldiers were going to wear. The perfect German thoroughness in the service of Leninist dictatorship, which crushed every chance that Russia might have had of ever becoming a democratic country.

English version by Roxana Doncu

Similitudini ciudate

Aşa cum este bine ştiut, regimul bolşevic al lui Lenin a fost impus în Rusia cu spirijinul financiar apreciabil al Germaniei imperiale, care spera în acest fel să scoată Rusia din rândul inamicilor săi şi în final să câştige războiul contra ţărilor din Antantă (în rândul cărora se găsea şi România). Bineînţeles că istoria oficială pe care o învaţă copiii noştri la şcoală nu recunoaşte nici acum acest adevăr istoric. Se vorbeşte în schimb de rolul maselor populare în tragicele evenimente din cursul anului 1917, când în realitate n-a fost vorba decât de o mare operaţiune de propagandă şi manipulare foarte bine condusă de către bolşevici. În epocă nu se punea câtuşi de puţin problema unei acţiuni populare de o asemenea amploare, căci ruşii – care încă mai trăiau, psihologic vorbind, pe timpul răzmeriţei lui Emelian Pugaciov - nu prea erau ei în măsură să facă o adevărată revoluţie. Sigur, o parte a populaţiei ruse era nemulţumită, dar îi lipsea clarviziunea, luciditatea şi educaţia necesară pentru a face o revoluţie demnă de acest nume.

După succesul loviturii de stat date de Lenin şi de comilitonii săi, o echipă de specialişti militari germani s-a stabilit la Petrograd (din rândurile ei ar fi făcut parte însuşi Martin Bormann, viitorul adjunct al lui Hitler) pentru o bună bucată de vreme, cu misiunea de a-i proteja pe liderii bolşevici (încă nesiguri pe putere) şi de a-l ajuta, printre altele, pe Leiba Bronstein zis Troţki să pună pe picioare aşa numita Armată Roşie (care era armata unui stat totalitar în formare). Că lucrurile au stat aşa, deşi Lenin şi toţi oficialii sovietici au tăgăduit în mod constant, o probează şi un mic dar grăitor fapt. Un detaliu care în general le scapă observatorilor. Primul model de cască militară a Armatei Roşii (cu un accesoriu ca un vârf de lance deasupra) a fost sută la sută inspirat de casca militară a infanteriştilor Armatei imperiale a Kaizerului. Singura deosebire între casca nemţească şi casca bolşevică se limita la faptul că aceea pe care o purtau militarii Armatei Roşii în primii ani de după 1917 era fabricată dintr-un material textil de calitate inferioară (probabil ca să pară mai „proletară”).

Iată în anexă două fotografii în oglindă care pun în evidenţă această similitudine ciudată. După cum se poate vedea, nu doar militarii Imperiului German au muncit din greu pentru edificarea Imperiului Bolşevic, dar şi croitorii Kaizerului, în frăţească unire cu croitorii lui Lenin, şi-au dat silinţa să conceapă şi să realizeze uniformele pe care militarii Armatei Roşii urmau să le poarte. O perfectă scrupulozitate nemţească, pusă în slujba dictaturii leniniste, care a distrus în faşă sansele Rusiei de a deveni o ţară democratică. 

Pentru această complicitate Kaizerul Wilhelm al II-lea ar fi meritat să fie judecat şi condamnat pe viaţă după război de un tribunal al naţiunilor, dar învingătorii i-au permis în mod generos să îşi petreacă liniştit restul vieţii în refugiul din Olanda. A dat foc Europei, a răspândit virusul letal al bolşevismului în Rusia şi pe urmă a dat dosul ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Portretul acestui autocrat imperial german ar fi trebuit să figureze pe drapelele sovietice alături de Marx şi de Engels.  


miercuri, 3 ianuarie 2018

OLC - HLC - CLH No 6 (62) / NOVEMBER-DECEMBER 2017EDITORIAL
Daniel Dragomirescu, “După 54 de ani. Asasinarea lui Kennedy şi teoriile conspiraţiei”, p. 1

ORIZONTURI CRITICE
Morelle Smith (Regatul Unit), “Corfu in Winter: Saint Brigit’s Day”, p. 3
Kees van Meel (Olanda), “Bucharest, not a Stranger in a Lost Paradise”, p. 6
Donald Riggs (Statele Unite), “The Assassination of John Fitzgerald Kennedy”, p. 44

ORIZONTUL PROZEI
Natalia González Amorín (Uruguay), “El visitante”, p. 9
Neil Leadbeater (Regatul Unit), “The Engine-Room of Europe”, p. 10

ORIZONTURI POETICE
Martin Bates (Regatul Unit), p. 15
Mike Bannister (Regatul Unit), p. 16
Gregory Vincent St. Thomasino (Statele Unite), p. 17
Paul McDonald (Statele Unite), p. 18
Michael White (Statele Unite), p. 22
John Tischer (Mexic – Statele Unite), p. 24
Ludvig Holmdahl (Suedia), p. 26
Claudio Sottocornola (Italia), p. 27
Suzana Matić (Croaţia), p. 29
Jacklynn Beckman (Franţa), p. 30
Hennie Claude (Franţa), p. 32
Rocío Espinosa Herrera (Columbia – Spania), p. 32
Carlos Victor Gutíerrez García (Uruguay), p. 34
Noëlle Arnoult (Franţa), p. 43
Patricia Pichancourt (Franţa), p. 43
Paul Mein (Regatul Unit), p. 44

EVENIMENTE
Revista “Orizont literar contemporan” în 2017, p. 35
Monica Manolachi, “Interviu cu Kees van Meel”, p. 37
Niza Todaro (Uruguay), “Rumania festeja casi un siglo de unión”, p. 46

INDEX 2017, p. 47-48

TRADUCERI
Roxana Doncu, Monica Manolachi, Daniel Dragomirescu, Gabriela Apetrei, Elena Ţăpean, Diana Dragomirescu, Alma Miron, Ioana Georgiana Plop, Anca Iuliana Codreanu, Oana Irina Oprea, Floriana Beatrice Zaharia, Cristina Cucu, Octavian Babău, Alice Elena Rădulescu, Bianca Namur, Albert Hagenaars (Olanda)

duminică, 17 decembrie 2017

NEW IN BIBLIOTHECA UNIVERSALISBok

En bok här
En
Bok där
En bok
Överallt


Book

A Book here
A
Book there
A Book
Everywhere


Carte

O carte aici
O
Carte acolo
O carte
Peste tot


Livre

Un livre ici
Un
Livre là-bas
Un livre
Partout


(from the book Ljuden av dig. The Sounds of You. Sunetele tale. Les Sons de toi, number 146 in "Bibliotheca Universalis" collection)

Ludvig Holmdahl (född 1971, Malmö) är en svensk poet och bibliotekarie (på Lunds Universitet). Han skriver också essäer om musik och historia. Hans poem är ett uttryck för en förtryckt själ, som tittar in i sin egen identitet och frihet i en Babelsk värld. Personlig blogg: "Ludvig Holmdahls blogg" (från 2005). Ludvig Holmdahl är en ärad bidragsgivare till "Contemporary Literary Horizon" från 2014. Böcker i ”Bibliotheca Universalis”: Att vara i balans. To be in Balance (in Swedish, English, Spanish, Romanian, 2015), Kvällsritualer. Evening Rituals (2016), Bibliotekshetta. Library Heat (2017).

Ludvig Holmdahl (1971, Malmö, Sweden). Poet, essayist and librarian at the University of Lund. He writes also essays about music. Ludvig Holmdahl is a sensitive and unconformist spirit. To don’t write widely, he writes shortly. His poems are an expression of an opressed soul, wich looks its own identity and liberty in a new Babel world. Published in CLH: 5, 6/2014, 4/2015, 1, 6/2016, 6/2017. Books in “Bibliotheca Universalis”: Att vara i balans. To be in Balance (in Swedish, English, Spanish, Romanian, 2015), Kvällsritualer. Evening Rituals (2016), Bibliotekshetta. Library Heat (2017).

Translation into Romanian and French by Daniel Dragomirescu

joi, 14 decembrie 2017

UNIVERSAL HORIZONS: NEIL LEADBEATER (UNITED KINGDOM)The Early Arrival of Poems

For the most part
they are the unexpected nigh tlandings –
rarely the scheduled flights.

These are the planes from Rio, São Paulo,
Caracas and Lima
who come like ghosts in the middle of the
night.

And with them come
the rufous motmots and the horned
screamers,
the acrobats in the tree-tops;
the raucous call of the mealy parrot,
the nine-banded armadillo and a
dusky Jacobin.

One by one I call them in.


De vroege aankomst van gedichten

Meestal
zijn zij de onverwachte nachtlandingen-
zelden de geplande vluchten.

Het zijn de vliegtuigen uit Rio, São Paolo,
Caracas en Lima
die als geesten opdoemen in het holst van de
nacht.

En daarmee komen
de scharrelaarvogels en de gehorende
hoenderkoetens,
de acrobaten in de boomkruinen;
de rauwe kreet van de grote amazonepapegaai
het negenbandig gordeldier en een
kapduif.

Eén voor één roep ik ze bij me.


Profile. Profil

Neal Leadbeater (1951, Wolverhampton, United Kingdom). Author, essayist, poet and critic now living in Edinburgh, Scotland. His work, which has been translated into several languages, has been published widely in magazines and anthologies both at home and abroad. His publications include the books Hoarding Conkers at Hailes Abbey (Littoral Press, 2010, England);Librettos for the Black Madonna (White Adder Press, 2011, Scotland); The Worcester Fragments (Original Plus, 2013, England); The Loveliest Vein of Our Lives (Poetry Space, 2014, England); three books published by Bibliotheca Universalis, Romania: The Fragility of Moths (2015); Sleeve Notes (2016) and Ports of Call (2016). His latest publication is Finding the River Horse (Littoral Press, 2017). With Sally Evans he co-edited the Anthology of Scottish Poets (Bibliotheca Universalis, 2016, Romania). He is a regular reviewer for several journals including Galatea Resurrects (A Poetry Engagement) (USA) and Write Out Loud (UK). Published in CLH: 3, 4/2011, 4, 5/2012, Ant. 3/2012,  2, 4, 6/2013, 2, 3, 6/2014, 1, 2, 5/2015, 2, 3, 4, 5/2016, 5/2017.

Neil Leadbeater (1951, Wolverhampton, Regatul Unit). Autor, eseist, poet şi critic literar din Edinburgh, Scoţia. Creaţia sa, tradusă în mai multe limbi, a fost publicată în reviste şi antologii din ţară şi din străinătate. Scrieri publicate: Hoarding Conkers at Hailes Abbey (Littoral Press, 2010, Anglia), Librettos for the Black Madonna (White Adder Press, 2011, Scoţia), The Worcester Fragments (Original Plus, 2013, Anglia), The Loveliest Vein of Our Lives (Poetry Space, 2014, Anglia); trei cărţi publicate în colecţia “Bibliotheca Universalis”, România: The Fragility of Moths. Fragilitatea moliilor (2015), Sleeve Notes. Adnotări (2016) şi Ports of Call. Escale (2016). Cea mai recentă carte a sa este Finding the River Horse (Littoral Press, 2017). În colaborare cu Sally Evans a coordonat lucrarea Antologie de poeţi scoţieni (“Bibliotheca Universalis”, 2016). Colaborează cu regularitate la revistele “Galatea Resurrects (A Poetry Engagement)” (USA) şi “Write Out Loud” (UK). Publicat în OLC: 3, 4/2011, 4, 5/2012, Ant. 3/2012,  2, 4, 6/2013, 2, 3, 6/2014, 1, 2, 5/2015, 2, 3, 4, 5/2016, 5/2017.

Dutch version by Albert Hagenaars (The Netherlands)