duminică, 17 iunie 2018

ORIZONT LITERAR CONTEMPORAN Nr. 3 (65) / MAI - IUNIE 2018

CUPRINS. CONTENTS. ÍNDICE

EDITORIAL
Daniel Dragomirescu, “Un eveniment intercultural la Universitatea din Bucureşti”, p. 1

ORIZONTURI CRITICE
Michael White (Statele Unite), “A Great Read”, p. 2
Douglas Lipton, “Kees van Meel – “Theatre of the Word”, p. 4
Byron Beynon (Regatul Unit), “The growth of a poet - John Keats”, p. 7
Raymond Walden (Germania), “Atheism is no Faith”, p. 11

ORIZONTURI EPICE
Neil Leadbeater (Regatul Unit), “Obsession”, p. 12
Gregory Vincent St.Thomasino (Statele Unite), “Back Inside my Room”, p. 16
Natalia González (Uruguay), “Sigillum”, p. 17
Marcel Henner (Franţa), “Rencontrer mon histoire”, p. 19
Kimberley Cynthia (Franţa), “Marlin doit apprendre le travail”, p. 21

INTERVIURI INTERCULTURALE
Carmen Troncoso (Chile), “Entrevista a Karen Pazan”, p. 22

ORIZONTURI POETICE
Kees van Meel (Olanda), p. 25
Raymond Walden (Germania), p. 26
Anne Stewart (Regatul Unit), p. 27
Richard Livermore (Regatul Unit), p. 29
Michael White (Statele Unite), p. 30
John Tischer (Statele Unite-Mexic), p. 31
Leonard Ciureanu (România-Italia), p. 32

ORIZONTURI POETICE FRANCEZE
Noëlle Arnoult, p. 33
Jacklynn Beckman, p. 34
Patricia Pichancourt, p. 35
Josette Gallou, p. 36
Frédéric Fort, p. 37
Julien Quittelier (Belgia), p. 38
Sylvain Escalier, p. 39
Julie de la Vega, p. 40
Marie Cholette (Canada), p. 41

DEBUT LA ORIZONT LITERAR
Gérard Angaud, p. 43
Patrick Bédier, p. 44
Amy de la Haye (Olanda), p. 45

ADDENDA
“Les enfants malentendants d'une Ecole Primaire” par Noëlle Arnoult, p. 46

TRADUCERI
Monica Manolachi, Roxana Doncu, Elena Ţăpean, Diana Dragomirescu,
Hannie Rouweler (Olanda), Raymond Walden (Germania)

CLH - A JOURNAL FOR VALUABLE READERS.
COMING SOON.

marți, 12 iunie 2018

UNIVERSAL HORIZONS. ORIZONTURI UNIVERSALE
Singurătate

Tot singur împărţii felii scumpe
de tăcere in Colli de Montebove
într-o mică gară
când trebuia să iau trenul
spre Roma
prin nestatornicele forme
ale timpului
într-o aşteptare ca o liturghie de duminică
îi dădeam dorul singurătăţii
sălbatece
printre munţi şi amintiri
învăţînd limba Paradisului, Infernului
lângă Purgatoriul lui Dante Alighieri
prin Divina Comedie. Pe o alee
în umbra mea strivită
dorul îşi aduna
cioburile rupte.

Solitude

Toujours seul je partageai de chers morceaux
de silence á Colli de Montebove
dans une petite gare
quand je devais prendre le train
vers Rome
à travers les instables formes
du temps
dans une attente comme une messe de dimanche
je lui donnais le désir de solitude
sauvage
parmi les montagnes et les souvenirs
en apprenant la langue du Paradis, de l’Enfer
auprès du Purgatoire de Dante Alighieri
à travers la Divine Comédie. Sur une allée
dans mon ombre écrasée
le désir ramassait
ses vitres brisées.
Profil. Profilo

Leonard Ciureanu (1962, Vaslui, Roumanie). Poète. Membre de l’Union des Écrivains de Roumanie (USR). Livres publiés: La marginea noptii / En Marge de la nuit (2000), Grădinile sufletului auster / Les Jardins de l’Âme austère (2005), Rana absenţei / La Blessure de l’absence  (2005), Vasul de santal / Le Vaisseau de sandale (2006), Cenuşa iubirii / Les Cendres de l’amour (2007), Între Paradis şi Infern / Entre le Paradis et l’Enfer (2017). Publié dans HLC: 1, 4/2009, 2/2010, 1, 3, 4/2012, Ant. 3/2012, 4/2013, 2, 4, 5/2015, 3/2016, 1, 3/2017. Leonardo est un poète d’une espèce rare en nos temps, car il écrit ses poèmes avec son propre sang. Sans aucun doute, un poète comme lui – tellement sincère, tellement idéaliste, tellement simple, mais aussi tellement profond – méritera sa part de paradis.

Leonard Ciureanu (1962, Vaslui, Romania). Poeta. Membro della Unione delli Scrittori di Romania (USR). Libri pubblicati: La marginea noptii / Al estremità della notte (2000), Grădinile sufletului auster/ Li giardini del anima austero (2005), Rana absenţei / La ferrita della assenza  (2005), Vasul de santal / Il vaso di sandalo (2006), Cenuşa iubirii / Li ceneri del’amore (2007), Între Paradis şi Infern / Tra Paradiso ed Inferno (2017). Pubblicato nel OLC: 1, 4/2009, 2/2010, 1, 3, 4/2012, Ant. 3/2012, 4/2013, 2, 4, 5/2015, 3/2016, 1,3/2017. Leonardo è un poeta rarisimo nell nostro tempo, poiché lui scrive le sue poemi con il proprio sangue. Senza dubbio, un poeta come lui - così sincero, così idealista, così semplice, ma anche così profondo – meriterà la sua parte di paradiso.  

Leonard Ciureanu (1962, Vaslui, România). Poet. Membru al Uniunii Scriitorilor din România (USR). Cărţi publicate (selectiv): La marginea noptii (2000), Grădinile sufletului auster (2005), Rana absenţei (2005), Vasul de santal (2006), Cenuşa iubirii (2007), Între Paradis şi Infern (2017). Publicat în OLC: 1, 4/2009, 2/2010, 1, 3, 4/2012, Ant. 3/2012, 4/2013, 2, 4, 5/2015, 3/2016, 1,3/2017. Leonardo este un poet dintr-o stirpe rară în vremurile noastre, căci el îşi scrie versurile cu propriul său sânge. Fără îndoială că un poet ca el – atât de sincer, atât de idealist, atât de simplu, dar şi atât de profund – îşi va merita partea lui de paradis.

Traduction en français par Noëlle Arnoult
Traduction en italien et présentation par Daniel Dragomirescu

duminică, 10 iunie 2018

UNIVERSAL HORIZONS: AMY DE LA HAYE (THE NETHERLANDS)

Not a refugee

When they punished me for the words
I dared to speak,
they took freedom away from me,
displacement became my destiny.

Carry me, Fatherland of others,
soothe my pain.
Allow me, to lay my hands in yours
for as long as I will be here.
With the mud of my beloved motherland
still to my broken heels,
I stand on your ground of the Low Lands
in my almost - corpse robe.

And it's been all what I have.
I didn’t clench my fists,
I don’t seek happiness in coins
only a temporary place to stay,
for my battered flesh,
my broken mind,
oblivion for what ever has been.

I learned, who loves brings peace
in soul and feelings,
in word and deed.
But from what was given to me here
and appeared cursed filled of horror
- also here negative talks do not
exist in a whispering.

The detours which a man makes
to transform into a beast,
I never could figure out.
Not even in the bloodiest streets of my home.
Since I finally have let go,
that life ever was meant to be 'enjoyable',
everything was tolerable.

A temporary place to stay – I thought,
but if temporarily takes too long,
is there still a way back?


Nu un refugiat

Când ei m-au pedepsit pentru vorbele
pe care am cutezat să le spun,
ei mi-au luat libertatea,
pribegia a devenit destinul meu.

Ai grijă de mine, Patrie a altora,
alină-mi suferinţa.
Îngăduie-mi să-mi aşez mâinile într-ale tale
atâta timp cât am să fiu aici.
Cu noroiul patriei mele iubite
rămas pe călcâiele mele zdrobite,
Stau pe pământul Ţărilor de Jos
în cămaşa mea - cea mai aproape de corp.

Şi a fost tot ce am.
Nu mi-am încleştat pumnii,
Nu mi-am căutat fericirea în arginţi
doar un loc unde să stau vremelnic,
pentru carnea mea tăbăcită,
mintea mea ruptă,
uitare chiar şi pentru ce-a fost.

Am învăţat, cine iubeşte aduce pacea
în suflet şi simţiri, în cuvânt şi faptă.
Dar din ceea ce mi s-a dat mie aici
şi a apărut blestemat şi plin de groază
-la fel, aici vorbe rele, clevetiri
nu există în şoaptă.

De ocolişurile pe care un om le face
ca să se transforme într-o fiară,
nicicând nu mi-am dat seama.
Nici chiar pe cele mai jalnice străzi din ţara mea.
Până când într-un final a trebuit să plec,
căci s-a înţeles mereu că viaţa este mereu “frumoasă”,
totul a fost suportabil.

Un loc unde să stau vremelnic – m-am gândit,
dar vremelnicia ia prea mult timp,
a mai rămas vreo cale de întoarcere?


Cultural profile

Amy de La Haye (1967). Since 1990 individual, social involvement, cultural diversity, emancipation and ICT have been her field of work. She worked at various government agencies as an ICT teacher, educational advisor, cultural worker and web editor. As a cultural entrepreneur she is busy with poetry, reciting, (script) writing, filming. On the cutting table of life is her debut collection (2016). Together with the poet Gerhard te Winkel she published Zomerzotjes (Summer Follies) in 2018. Since May 2018 Amy de La Haye is our honorary contributor.

Amy de La Haye (1967). Din 1990, implicarea individuală, socială, diversitatea culturală, emanciparea şi tehnologia informaţiei şi a comunicării au fost domeniile ei de activitate. A lucrat pentru diferite agenţii guvernamentale şi ca profesor de tehnologia informaţiei, consilier educaţional, activist cultural şi editor web. În calitate de antreprenor cultural, se ocupă de poezie, recitare, elaborarea de scenarii, film. On the cutting table of life (Pe masa de operaţii a vieţii) este volumul său de debut (2016). În colaborare cu poetul Gerhard te Winkel a publicat Zomerzotjes (Fantezii estivale) în anul 2018. Din mai 2018 Amy de La Haye este colaboratoare a revistei "Orizont literar contemporan".

Traducere din olandeză de Hannie Rouweler

marți, 5 iunie 2018

LITERARY HORIZONS. HORIZONS LITTÉRAIRES. ORIZONTURI LITERARE


Nikita Hruschtev, Gheorghiu-Dej et Chivu Stoica, Bucarest, 1960

Un accouchement prématuré

Le vent d’avril apportait du jardin de Herăstrău une odeur fraîche d’herbe et de fleurs. Tandis qu’il attendait, en feuilletant le dernier numéro de la revue “Timpuri noi” (“Temps nouveaux”), afin que l’ennui ne l'envahisse pas, le téléphone se mit  à sonner. Haussant un sourcil, Pavel Niculescu-Buzeşti, un haut dignitaire du Parti, laissa tomber la revue sur son bureau et tendit la main vers le téléphone, en pensant que, de l’autre bout du fil il allait entendre une voix bien connue, s’interesser à la publication de la Déclaration. Et lui répondrait : “Tout va comme prévu, chef... Dans une heure, nous aurons le premier tirage...”. Ainsi voulut-il dire, mais il dut renoncer au dernier moment. En effet, la voix d’une dame se faisait entendre à l’autre bout du fil.

-  Allo, Pavel, est-ce toi ?... Je dois te donner une bien mauvaise nouvelle... Notre Felicia se sentait très mal et j’ai du appeler l’ambulance pour l’emmener d’urgence a l’hôpital...Elle est partie juste à l'instant.. Je crains qu'elle ne risque de perdre l'enfant... Elle se trouve à peine au septième mois de grossesse, la pauvre... Vlad n’est pas encore revenu de chez les Bulgares et moi je ne lui ai encore rien appris, afin de ne pas lui occasionner de nouveau une noire tristesse... Peut-être que je ne devrais pas te le dire non plus, car tu te trouves très occupé en ce moment, mais...

A l’autre bout du fil, la voix s’interrompit et, dans le lourd silence qui s’ensuivit, le dignitaire resta immobile a son bureau, serrant le récepteur du téléphone dans sa main, attendant d’écouter de nouveau la voix de la femme. Cependant, le silence se prolongeait inexplicablement, alors le dignitaire passa sa main libre sur son visage à la barbe déjà bien drue, puis sur ses cheveux noirs et luisants, clignotant des yeux comme un homme qui se remet après un état de transe imprévu, en ajoutant :

− Mais très bien, tu as très bien fait de me donner ce coup de téléphone !... Car j'en ai fini en ces lieux et, dès que je sors, je viens à la maison tout de suite... Tu vois, j’avais presque tout oublié de notre Felicia, car ici, de même, nous oeuvrons pour apporter au monde un nouveau-né... Voyons ce que nous pouvons faire... Tiens, à cet instant, je vais téléphoner à la clinique au docteur Costiniu, afin qu'il s’en occupe... Tu ne dois rien dire à Vlad, sois tranquille. Cette fois, finit le dignitaire, nous n’allons plus rater la chance de devenir grands-parents !.... Il rangea le récepteur du téléphone dans sa fourche et tourna la tête vers la fenêtre entrouverte, par laquelle le vent soufflait doucement, faisant se gonfler le rideau comme le ventre d’une femme enceinte.

Une minute plus tard, le rédacteur responsable de la typographie revînt et présenta au dignitaire, d’un sourire orgueilleux, le premier exemplaire du journal du Parti, sur lequel l’encre typographique demeurait encore un peu humide.

−Que va dire le camarade Nikita Hruschtev, lorsqu’il va l'apprendre? Cela va-t-il lui plaire comme ça, à jeun ? demanda le typographe d’un air ironique, arrangeant en face du dignitaire, sur son bureau, le journal, avec le texte de la Déclaration (voir la Déclaration d’Avril 1964 du PMR) très visible sur la première page, autrefois réservée aux discours sans fin que le leader de Kremlin avait l’habitude de soutenir.
Pavel Niculescu-Buzeşti demanda au typographe encore un exemplaire et, quand celui-ci le lui apporta, il le rangea soigneusement auprès du premier, dans un porte-documents en vinyle bleu, qu’il sécurisa en tirant le fermoir.

−Que va dire le camarade Hruschtev ?... Je n’en ai pas la moindre idée, et cela ne m’importe absolument pas ! déclara-t-il d' un ton sec et, jettant sur ses épaules un pardessus gris, le porte-documents contenant les deux exemplaires du journal à la main gauche, il s’empressa de quitter le bureau du bâtiment de la Maison de “Scânteia” (Casa Scânteii, grand institut polygraphique ou l’on imprimait “Scânteia”, le journal officiel du Parti).


Gheorghiu-Dej dans la cour de sa résidence de Bucarest, vers la fin de sa vie


O naştere prematură

Vântul de aprilie aducea dinspre Herăstrău miros de flori şi iarbă. Pe când aştepta, răsfoind ultimul număr din revista “Timpuri noi”, ca să-i treacă de urât, telefonul se porni să zbârnâie. Cu o tresărire, Pavel Niculescu-Buzeşti lăsă revista pe birou şi întinse mâna spre telefon, aşteptându-se ca de la celălalt capăt al firului să audă o voce binecunoscută întrebându-l cum stătea cu tipărirea Declaraţiei. “Totul decurge normal, fiţi fără grijă, tovarăşe prim-secretar... Într-o oră, avem primul tiraj...”, dădu să spună, dar trebui să renunţe în ultimul moment. Glasul unei doamne se auzi de la celălalt capăt al firului.

− Alo, tu eşt, Pavele? Trebuie să-ţi dau o veste proastă... Feliciei i s-a făcut rău şi am chemnat salvarea, ca s-o ducă de urgenţă la spital... Chiar acum a plecat... Nu ştiu dacă n-o să piardă şi sarcina asta... E de-abia în luna a şaptea... Vlad încă nu s-a întors de la bulgari şi încă nu i-am spus nimic, ca să nu-l necăjim iar... Poate că nici ţie nu trebuia să-ţi spun, că eşti foarte ocupat acum, dar...

Vocea de la capătul firului se frânse şi, în tăcerea apăsătoare care urmă, demnitarul rămase nemişcat la birou, strângând receptorul telefonului în mână şi aşteptând să audă din nou glasul femeii. Dar tacerea se prelungea în mod inexplicabil şi demnitarul îşi trecu mâna liberă peste faţa cu barba deja crescută mare, apoi prin părul tuns scurt, clipind din ochi ca un om care îşi revine după o stare de transă:

− Ba foarte bine, foarte bine ai făcut că mi-ai telefonat!... Eu sunt pe terminate cu treburile pe aici şi, cum ies, vin acasă... Aproape că uitasem de Felicia, că şi aici moşim un fel de nou-născut... Să vedem ce putem face... Uite, chiar acum o să-i dau telefon doctorului Costiniu de la clinică, să aibă el grijă ca totul să fie bine. Nu-i spune nimic lui Vlad şi fii liniştită. De data asta nu mai ratăm noi şansa de a deveni bunici! sfârşi demnitarul. Aşeză receptorul telefonului la loc în furcă şi îşi întoarse capul spre fereastra întredeschisă, prin care vântul se strecura uşor, făcând perdeaua să ia forma unui pântec de femeie însărcinată.

Un minut mai târziu, redactorul de serviciu al tipografiei se întoarse şi îi întinse demnitarului, cu un zâmbet triumfător, primul exemplar din ziarul Partidului, de pe care cerneala tipografică încă nu se uscase bine.

− Oare ce-o să spună tovarăşul Nichita Hruşciov, când o afla? O să-i pice bine aşa, pe stomacul gol? se întrebă tipograful cu un aer ironic, întinzând înaintea demnitarului, pe birou, ziarul, cu texul Declaraţiei ocupând foarte vizibil prima pagină, altădată rezervată nesfârşitelor discursuri pe care le rostea liderul de la Kremlin.

Pavel Niculescu-Buzeşti îi mai ceru tipografului un exemplar şi, când acesta i-l aduse, îl aşeză alături cu grijă de primul exemplar într-o mapă de vinilin albastru, pe care o închise cu fermoarul.

− Ce-o să spună tovarăşul Hruşciov? Habar n-am, şi nici nu mă interesează! declară el pe un ton sec şi, aruncându-şi pe umeri pardesiul de culoare gri, cu mapa cu cele două exemplare din ziar în mâna stângă, se grăbi să parăsească biroul din clădirea Casei Scânteii.      

(du roman de Daniel Dragomirescu
Les Jardins de l’Olympe. La première partie. Un chant du Cygne)

Traduction en français par Noëlle Arnoult (France)

sâmbătă, 26 mai 2018

NEW IN BIBLIOTHECA UNIVERSALIS. NOUVEAU DANS "BIBLIOTHECA UNIVERSALIS"


155. Radu Igna (Romania), Armonia Snack Bar (prose), "Bibliotheca Universalis", 2018. 
Translation into Romanian by Roxana Doncu
156. Neil Leadbeater (United Kingdom), The Engine Room of Europe. Camera cu motoare a Europei (essays), "Bibliotheca Universalis", 2018. 
Translation into Romanian by Monica Manolachi

duminică, 20 mai 2018

INTERCULTURAL SPRING 2018


Un evento intercultural rumano-uruguayo
en la Universidad de Bucarest


El 9 de mayo del 2018, fecha en la que se celebra el Día de Europa, en la Universidad de Bucarest tuvo lugar la manifestación „Confluencias interculturales rumano-uruguayas”. A este evento participaron como invitados los escritores uruguayos Guillermo Lopetegui, Marta Estigarribia şi Niza Todaro Glassiani, como también su Excelencia, el señor Manuel Gonzalo Vieira Merola, el embajador de la República Oriental del Uruguay en Rumanía.
     
Dentro de la manifestación han sido presentados los libros de prosa “Esas obsesiones tan deseadas. Acele obsesii atât de dorite” de Guillermo Lopetegui, “Hay maleza en la pradera. Sunt şi buruieni în luncă” de Marta Estigarribia y la micronovela “Una luz en la oscuridad. O lumină în întuneric” de Niza Todaro Glassiani. Los libros han sido publicados en versión española y rumana en la colección “Bibliotheca Universalis” de la revista “Horizonte literario contemporáneo”.
     

Sobre la obra de los autores de Montevideo y sobre las relaciones culturales entre Bucarest y Montevideo han hablado Daniel Dragomirescu, redactor jefe de la revista “Horizonte literario contem-poráneo”, miembro de la Unión de los Escritores de Rumanía, Tatiana Rădulescu, poeta y publicista, y a los diferentes aspectos de la transposición de los textos del español al rumano se refirieron las traductoras Irina Secărescu y las estudiantes Alexandra Năvălici y Alina Minea. La hispanista Elena Schumacher habló de la cultura sud-americana y especialmente de la cultura uruguaya. Entre los autores uruguayos y el público presente en la manifestación hubo un intercambio de opiniones con respecto a la literatura y a las tradiciones culturales e históricas de la República del Uruguay. En su alocución, el señor embajador Manuel Gonzalo Vieira Merola tuvo palabras de aprecio por la presencia de los escritores de Montevideo en Bucarest. La moderadora del encuentro fue Monica Manolachi, maestra en la Facultad de Lenguas Extranjeras.
     
La manifestación “Confluencias interculturales rumano-uruguayas” es el resultado de la colaboración entre la revista “Horizonte literario contemporáneo” y la Facultad de Lengua y Literatura Español de la Universidad de Bucarest.

El equípo redaccional de la revista 
“Horizonte literario contemporáneo”


Un eveniment intercultural româno-uruguayan
la Universitatea din Bucureşti

În data de 9 mai 2018, de Ziua Europei, la Universitatea din Bucureşti a avut loc manifestarea “Confluenţe interculturale româno-uruguayene”. La acest eveniment au participat ca invitaţi scriitorii uruguayeni Guillermo Lopetegui, Marta Estigarribia şi Niza Todaro Glassiani, precum şi excelenţa sa, dl. Manuel Gonzalo Vieira Merola, ambasadorul Republicii Orientale Uruguay în România.

În cadrul manifestării au fost prezentate cărţile de proză “Esas obsesiones tan deseadas. Acele obse-sii atât de dorite” de Guillermo Lopetegui, “Hay maleza en la pradera. Sunt şi buruieni în luncă” de Marta Estigarribia şi microromanul “Una luz en la oscuridad. O lumină în întuneric” de Niza Todaro Glassiani. Cărţile au fost publicate în versiune spaniolă şi română în colecţia “Bibliotheca Uni-versalis” a revistei “Orizont literar contemporan”.

Despre opera autorilor din Montevideo şi relaţiile culturale dintre Bucureşti şi Montevideo au vorbit Daniel Dragomirescu, redactor şef al revistei “Orizont literar contemporan”, membru al Uniunii Scriitorilor din România, Tatiana Rădulescu, poetă şi publicistă, iar la diferite aspecte ale transpunerii textelor din spaniolă în limba română s-au referit traducătoarele Irina Secărescu şi studentele Alexandra Năvălici şi Alina Minea. Hispanista Elena Schumacher a vorbit despre cultura sud-americană şi cea uruguayană în mod special. Între autorii uruguayeni şi publicul prezent la manifestare a avut loc un schimb de opinii referitor la literatura şi tradiţiile culturale şi istorice ale Republicii Uruguay. În alocuţiunea sa, dl. ambasador Manuel Gonzalo Vieira Merola a avut cuvinte de apreciere despre prezenţa scriitorilor din Montevideo la Bucureşti. Moderatoarea întâlnirii a fost Monica Manolachi, cadru didactic la Facultatea de Limbi Străine.

Manifestarea “Confluenţe interculturale româno-uruguayene” este rezultatul colaborării dintre revista “Orizont literar contemporan” şi Facultatea de Limba şi Literatura Spaniolă a Universităţii din Bucureşti.

Bucureşti, 10 mai 2018,
Echipa redacţională a revistei “Orizont literar contemporan”

Spanish version by Diana Dragomirescu

sâmbătă, 5 mai 2018

BUCHAREST INTERCULTURAL SPRING. PRIMĂVARA INTERCULTURALĂ 2018


COMUNICAT DE PRESĂ
COMUNICADO DE PRENSA

Trei prozatori din Uruguay, trei cărți bilingve
Tres escritores de Uruguay, tres libros bilingües 

De Ziua Europei, miercuri, 9 mai 2018, de la orele 18,00 vor fi prezenți la București trei autori uruguayeni. Este vorba despre Niza Todaro, Guillermo  Lopetegui și Marta Nila  Estigarribia Romero. Cu această ocazie, vor fi lansate trei cărți bilingve (spaniolă și română) în cadrul Universității din București: Una luz en la oscuridad / O lumină în întuneric de Niza Todaro, Esas obsesiones tan deseadas / Acele obsesii atât de dorite de Guillermo Lopetegui și Hay maleza en la pradera / Sunt şi buruieni în luncă de Marta Nila  Estigarribia Romero, volume incluse în colecția Bibliotheca Universalis a revistei multilingve independente Orizont literar contemporan. Dialogul cu oaspeții uruguayeni va avea loc în sediul Facultății de Limbi și Literaturi Străine din Str. Edgar Quinet, etaj 2, sala 321, unde sunt așteptați toți iubitorii de literatură hispanică și dialog intercultural.
*

El dia de Europa, miércoles, 9 de mayo del 2018, a partir de las horas 18,00 estarán presentes en Bucarest tres autores uruguayos. Se trata de Niza Todaro, Guillermo Lopetegui y Marta Nila Estigarribia Romero. Con esta ocasión, serán lanzados tres libros bilingües (en español y en rumano) en la Universidad de Bucarest: Una luz en la oscuridad / O lumină în întuneric por Niza Todaro, Esas obsesiones tan deseadas / Acele obsesii atât de dorite por Guillermo Lopetegui y Hay maleza en la pradera / Sunt și buruieni în luncă por Marta Nila Estigarribia Romero, volúmenes incluidos en la colección Bibliotheca Universalis de la revista multilingüista independiente Horizonte literario contemporáneo. El diálogo con los huéspedes uruguayos tendrá lugar en la sede de la Universidad de Idiomas y Literaturas Extranjeras en la Calle Edgar Quinet, piso 2, sala 321, donde están esperados todos los amantes de la literatura hispánica y diálogo intercultural.


***

Niza Todaro Glassiani este o scriitoare născută în 1964 în Montevideo, Uruguay. A debutat în antologia poetică Verano encantado (Madrid, 2002), dar a publicat ulterior mai ales proză, cum ar fi volumul Paraíso Perdido (2003), antologia El Huésped (Montevideo, 2007) și volumul audio Sin tregua (Junin, 2015). Inclusă în antologiile Paseo en Verso (Mexic, 2005), Mundo Literario (Argentina, 2005), Proyecto Literario Inter Red (Argentina, 2005) și Poesía y Narrativa Actual (Argentina, 2006). Colaborează la revista El Tranvia şi la ziarul Estrella del Sur, ambele din Uruguay. A coordonat Antologia literară româno-uruguayană  (2017) și a publicat volumul bilingv Siempre existirá un mañana / Mereu va fi o zi de mâine (2014), ambele în colecția “Bibliotheca Universalis” a revistei Orizont literar contemporan. Interviurile, povestirile, poeziile şi eseurile sale au fost traduse în limba română în repetate rânduri.

Volumul în ediție bilingvă Una luz en la oscuridad / O lumină în întuneric (2018) este un microroman a cărui acţiune este plasată în Cuba şi în Miami, statul Florida. Eroul este un muzician cubanez celebru care cade victimă unui grav accident rutier, în timpul unui turneu în Statele Unite. Cartea mai relatează şi povestea de iubire dintre protagonist şi o fostă colegă de facultate, stabilită în Statele Unite.

*

Guillermo  Lopetegui este un scriitor, prozator, eseist şi jurnalist născut în 1955 în Montevideo, Uruguay. A publicat mai multe cărţi de povestiri: Ultimo reducto (1978), El rostro de Margarita Shaw (1981), El parque de los últimos regresos (1987), Brujas de aquí nomás (1993), Crepúsculo de los Cautivos (1998), Serias picardías (2002), Los reflejos en la noche (2007) şi La esperanza y su sombra (2007). Povestirile sale au fost traduse în engleză, franceză, rusă şi portugheză. Câteva dintre ele figurează în antologiile: Cuentos para leer en Alta Voz (1978), Hombres de mucha monta (1993), El cuento uruguayo, vol. II (2003), Panorama de la literatura hispanoamericana (Moscú, 1991), El mundo en una cifra (Buenos Aires, 2006), Tramas (2009),  Círculo de lectores 4 (2012), Ruido blanco-cuentos de ciencia-ficción (2013), 7 Narradores Uruguayos (2016) y Ónfalo-una visión del erotismo (2016). Apare în Antologia literară româno-uruguayană (2017) din colecția “Bibliotheca Universalis” a revistei Orizont literar contemporan. Lucrările sale despre Horacio Quiroga au fost publicate în Franţa şi Uruguay: Cahiers d’etudes romanes (1988) şi Horacio Quiroga văzut de uruguayeni (1995). A susţinut conferinţe despre literatura uruguayană în Montevideo şi în diverse oraşe din ţară, precum şi în Buenos Aires, Viena, Paris, San Pablo şi La Habana. Câteva din cărţile şi povestirile lui au fost distinse cu diverse premii naţionale şi internaţionale. În calitate de jurat, a participat la diverse concursuri literare din Uruguay. S-a iniţiat în jurnalism în 1974 la ziarul Los Principios din San José (Uruguay) și a colaborat de-a lungul timpului cu reviste culturale naţionale şi străine.

Esas obsesiones tan deseadas / Acele obsesii atât de dorite (2018) este un volum bilingv de povestiri şi nuvele, în care personajele sunt de regulă nişte funcţionari subalterni de un tip oarecum kafkian. Autorul dovedeşte o bună stăpânire a tehnicilor narative şi o cultură literară apreciabilă. Textele naraţiunilor sale abundă în repere culturale din marea literatură a lumii.

*

Marta Nila  Estigarribia Romero este o scriitoare licențiată în drept, născută în Nuevo Berlín, Uruguay. A desfășurat o amplă activitate culturală în calitate de coordonatoare şi actriţă la grupul de teatru “Club de Residentes de Río Negro”. Povestirile sale au fost incluse în diverse antologii. A publicat următoarele volume: Porţi interioare (2007, povestiri),  Gurile nopţii (2009), Legătura măiastră (2012, roman pentru copii), Un sărut pe zid (2016, povestiri). A primit Distincţia Intendenţei Municipale din Río Negro pentru contribuţie culturală (2012), Premiul pentru Literatură pentru copii (2012), precum şi alte premii. Apare în Antologia literară româno-uruguayană (2017) din colecția “Bibliotheca Universalis” a revistei Orizont literar contemporan.

Hay maleza en la pradera / Sunt şi buruieni în luncă (2018) este un volum bilingv de proză scurtă (povestiri), cu un caracter parţial memorialistic, care abordează teme din viaţa cotidiană specifică Republicii Uruguay. Unele povestiri au un caracter mai dramatic, multe altele un caracter comic, câteva texte sunt de un substanţial tragi-comic. Se vede plăcerea specială a autoarei de a nara, cu vervă şi umor, episoade caracteristice vieţii de ieri şi de azi din ţara sa.


COMUNICAT DE PRESĂ
PRESS RELEASE
   
În ziua de vineri, 11 mai 2018, de la orele 18:00, în sala “Perpessicius” de la Muzeul Naţional al Literaturii Române, str. Nicolae Creţulescu, nr. 8, Bucureşti, revista Orizont literar contemporan, în colaborare cu Facultatea de Limbi Străine a Universităţii din Bucureşti, organizează manifestarea anuală intitulată:

“Primăvara interculturală 2018. Autori români şi străini
din perspectiva traducerii textului literar contemporan”

În cadrul manifestării, se va face lansarea volumului bilingv (în limbile română şi engleză) Oameni şi marionete. Men and Puppets de Daniel DragomirescuVolumul cuprinde proză scurtă şi a apărut în colecţia “Bibliotheca Universalis”, iniţiată în anul 2014. Traducătoarea Roxana Doncu va prezenta diverse aspecte ale traducerii din limba română în engleză a prozelor din volum, iar Daniel Dragomirescu va vorbi despre sursele de inspiraţie şi raportul dintre realitate şi ficţiune în prozele din volum.

De asemenea, va fi prezentat publicului nr. 2 (64) / 2018 al revistei Orizont literar contemporan, aflate în cel de-al zecelea an de existenţă. Noua apariţie are un conţinut divers şi echilibrat şi include scrieri din toate genurile literare de autori de limbă română, engleză, spaniolă, portugheză, italiană, franceză, germană, în traduceri realizate de echipele de masterande şi studente coordonate de Monica Manolachi de la Universitatea din Bucureşti şi Roxana Doncu de la Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”.

Vor fi semnalate publicului ultimele noutăţi editoriale din colecţia de cărţi bilingve şi trilingve “Bibliotheca Universalis”, cu accent pe volumele: The Engine Room of Europe. Camera cu motoare a Europei de autorul britanic Neil Leadbeater şi Confidential Advice for the Unconventional. Sfaturi confidenţiale pentru neconvenţional de J. M. White (Statele Unite) ambele traduse în limba română de Monica Manolachi, respectiv volumele The Rest Is Silence. Restul e tăcere de Richard Livermore (Marea Britanie) şi Shoot Out at Poetry Factory. Bătălie decisivă la Fabrica de Poezie de autorii americani J. M. White şi John Tischer, ambele traduse în limba română de Roxana Doncu.   

La manifestare sunt aşteptaţi să participe cititori ai revistei, masterande şi studente ale Universităţii din Bucureşti, precum şi iubitori de literatură, cultură şi interculturalitate din Bucureşti şi din întreaga ţară.

***

On Friday, 11 May 2018, 6 p.m., the literary journal Contemporary Literary Horizon, together with the Faculty of Foreign Languages of the University of Bucharest, organizes at the National Museum of the Romanian Literature (Nicolae Kretzulescu str. No 8, Bucharest), in the Perpessicius hall, the annual meeting

“Intercultural Spring 2018. Romanian and international authors 
from the perspective of the translation of the contemporary literary text”

The bilingual volume (Romanian and English) Oameni şi marionete. Men and Puppets by Daniel Dragomirescu will be launched. The volume includes short stories and it has been published in the collection “Bibliotheca Universalis”, initiated in 2014. The translator Roxana Doncu will discuss various aspects of the short story translation from Romanian into English, and the author Daniel Dragomirescu will talk about his sources of inspiration and the reality-fiction ratio in the short stories.

Issue 2(64) /2018 of the literary journal Contemporary Literary Horizon, which has been on the market for ten years, will be also launched. The new issue has a diverse yet harmonious content, including various literary genres as well as Romanian, English, Spanish, Portuguese, Italian, French and German writers, in translations by undergraduate and graduate student teams coordinated by Monica Manolachi from the University of Bucharest and Roxana Doncu from the University of Medicine and Pharmacy “Carol Davila”, Bucharest.

The audience will find out about the latest editorial novelties in the bilingual and trilingual collection “Bibliotheca Universalis”, which particularly include the volumes: The Engine Room of Europe. Camera cu motoare a Europei by British author Neil Leadbeater, translaqted by Monica Manolachi and Confidential Advice for the Unconventional. Sfaturi confidenţiale pentru neconvenţional by J. M. White (United States), both translated into Romanian by Monica Manolachi, as well as the volumes The Rest Is Silence. Restul e tăcere by Richard Livermore (Great Britain) and Shoot Out at Poetry Factory. Bătălie decisivă la Fabrica de Poezie by American poets J. M. White and John Tischer, both translated into Romanian by Roxana Doncu.

Readers of the journal, graduate and undergraduate students of the University of Bucharest are expected to take part in the event, together with all those who love literature, culture and interculturality.

Echipa redacţională a revistei Orizont literar contemporan
The Editorial Team of Contemporary Literary Horizon