miercuri, 17 decembrie 2014

INTERCULTURAL DEBUTS: MARIA LINDSTROM (FINLAND-SWEDEN-SWITZERLAND)


BALANCING

balancing
balancing between self improvement and self acceptance
searching peace by trying to belittle the ego
going from achievement to achievement,
but realizing it's as fragile as a tower of lego.

the darkness never leaves -it's always near
and it's a pulling kind, with promises of bliss within
it is seducing, urging me to jump and dive in
assuring it will bring an end to my fear.

balancing
to stay in the light
the darkness grows towards the night
in the morning hours it's at its strongest
and those morning hours are the longest.

off the alarm clock goes
I wish it'd rather decompose
but it's an angel in disguise
a life saving device
it's a new day -and the balancing act shall recommence.

BALANSERAR

balanserar
strävar till självförbättring och mänsklig galans
men vore nöjd med enbart en smula självaktning
söker istället själsbalans
med krympt ego, i buddhistisk tappning.

åtnjuter framgång bland eliten
men succén känns färdigt utsliten
och stärker endast min känsla av
att återigen måsta höja mina krav.

mörkret försvinner aldrig -det är alltid nära, ivrigt
det är sugande i sin presens, med löften om sällhet nu och för evigt
mörkret lockar mig, uppmanar mig att dyka in
lovar göra slut på min rädsla och vardagens pin.

balanserar
vill stanna kvar i ljuset
mörkret växer an efter som natten lider
uppslukar sovrummet, snart hela huset
under morgonnattens timmar varje vakna själ kvider.

väckarklockans ljud
gör slut på dygnets plågsammaste del
räddad av en ängel -eller  Lucia i vit skrud
mörkret fick denna gång ingen själ
väckarklockan överröstar dess avgrundsvrål
en ny dag gryr -och balansakten fortgår.

CUlTURAL PROFILE

  Maria Lindström is a Swedish speaking Finn, born in 1969, Helsinki. She has lived in Switzerland for 15 years. She holds an MA in Pharmacy and made her career in drug development. Maria has written short stories and poems ever since she was 5-years old, and now, 40 years later, she is inspired to continue expressing her artistic talents. She has decided to follow her passion, rather than a financially secure corporate path.
  CLH warmly recommends her to his readers.  

PROFIL CULTURAL

  Maria Lindstrom este o finlandeză vorbitoare de suedeză, născută la Helsinki în anul 1969. Este stabilită în Eleveţia de 15 ani. Este licenţiată în farmaceutică. A început să scrie povestiri şi poezii din copilărie, iar întâlnirea cu CLH a determinat-o să îşi exprime în continuare talentul literar. A decis să-şi urmeze pasiunea pentru scris mai degrabă decât să aibă o situaţie financiară asigurată ca funcţionară într-o corporaţie.
  Revista noastră o recomandă în mod călduros pe această autoare pasionată de literatură şi artă cititorilor săi.

vineri, 5 decembrie 2014

CLH 6 (44) / NOVEMBER - DECEMBER 2014


CONTENTS

EDITORIAL
Daniel Dragomirescu, CLH and intercultural poetry. Portuguese, French and Italian Authors (3)

POETIC HORIZONS
Carla Delmiglio (Italy)
Michela Zanarella (Italy)
Ettore Fobo (Italy)
Sally Evans (UK)
Neil Leadbeater (UK)
Katherine Gallagher (UK-Australia)
Sonia Kilvington (Cyprus)
Jean Taillabresse (France)
Alina Velazco (Mexico)
Masud Khan (Canada-Bangladesh)

INTERCULTURAL DEBUTS
Maria Lindstrom (Switzerland-Finland)

EPIC HORIZONS
Alex Kudera (United States), My Father’s Great Recession (part 2)
Vasile S. Popa (Romania), Noviembre de muerte
Alsira Monforte (Spain), Eterno

INTERCULTURAL INTERVIEWS
Daniel Dragomirescu - John Tischer (Mexico-United States)
Adela Catană  (Romania) – Azade Seihan (United States)
Horia Roman Patapievici (Romania), An Idea that Twists Minds

CRITICAL HORIZONS
Raymond Walden (Germany), Cosmonomy - what is it?
Anna Francisca Rodas Iglesias (Colombia), El Llamado de la poesía
Ludvig Holmdahl (Sweden), About the German Transit in Sweden during WW2
Alan Gomes (Brazil), A Mulher negra brasileira
Tatiana Rădulescu (Romania), Sculptor Constantin Sinescu
Ştefan Ciobanu (Romania), Translating Eminescu

INTERCULTURAL OPINIONS
Marina Centeno (Mexico), Luis Benitez (Argentina), Martin Sosa Cameron (Argentina), 
Gilvaldo Quinzeiro (Brazil)

CLH – INDEX 2014

TRANSLATIONS
Mădălina Bănucu, Ioana Săbău, Cristina-Alexandra  Drăgoi, Izabela-Elvira Vaţe, Maria Lindstrom (Switzerland-Finland), Adela Catană, Monica Manolachi, Elena Nistor, Monica Dragomirescu, Radu-Andrei Bîrsan, Cristi Apostu

Note: The editorial team could introduce some modifications in this summary 
until the end of December 2014.

CLH – A JOURNAL
FOR VALUABLE READERS
HLC – UNA REVISTA
PARA LECTORES DE VALOR

luni, 1 decembrie 2014

INTERCULTURAL HORIZONS: KATHERINE GALLAGHER (AUSTRALIA - UNITED KINGDOM)


THE YEAR OF THE TREE

I carried a tree
through the Underground.

It was hard. At first,
people scarcely noticed me

and the oak I was lugging
along the platforms –

heavier than a suitcase
and difficult to balance.

We threaded through corridors,
changing lines: up and down stairs,

escalators, and for a moment
I imagined everyone on the planet

taking turns
to carry a tree as daily rite.

A few people asked
Why a tree?

I said it was for my own
edification –

a tree always
has something to teach.


ANUL COPACULUI

Purtam un copac
prin staţii de metrou.

Era destul de greu. La început,
lumea nu prea ne-a observat, pe mine

şi stejarul pe care îl târam
de-a lungul, pe peroane –

mai greu decât valiza
şi fără echilibru.

Treceam cu greu pe coridoare,
ca să schimbăm traseul: în sus şi-n jos,

pe scări rulante, şi pentru-o clipă
am crezut că toţi de pe planetă

făceau cu rândul
să plimbe un copac, ca ritual de fiecare zi.

Unii m-au întrebat
De ce un copac?

Le-am spus că pentru propria-mi
izbăvire –

întotdeauna de la un copac
avem ceva de învăţat.

(din volumul Anul copacului, în pregătire
pentru colecţia “Biblioteca universală”)

(from the book The Year of the Tree, "Bibliotheca Universalis")

CULTURAL PROFILE
  Katherine Gallagher was born in Maldon, Victoria (Australia), graduated from the University of Melbourne in 1963 and taught in Melbourne for five years before moving to Europe, living first in London and then in Paris for nine years. In 1979 she moved back to London, working as a secondary teacher and after 1990, as a poetry tutor for the Open College of the Arts, Jackson's Lane, Barnet College and Torriano, London. During this time she co-edited Poetry London as well as working extensively with primary school children. She is currently a member of the Editorial Board of Writing in Education.
  In 1978, she was awarded a Writer's Fellowship from the Literature Board, Australia Council, and in 1981, she won the Brisbane Warana Poetry Prize. Her book Passengers to the City (Hale & Iremonger, Sydney, 1985) was shortlisted for the John Bray National Poetry Award. She also writes children's poetry and many of her children's poems have appeared in anthologies. In 1994, her translation from French of Jean-Jacques Celly's poems, The Sleepwalker with Eyes of Clay introduced by Peter Florence, was published by Forest Books, London. In 2000, she was awarded a Royal Literary Fund Award.
  From 2002-8, she was Education Officer for Writers Inc. and was Writer in Residence at Railway Fields Nature Reserve, Harringay, London, July-October, 2002.
  Widely-published, London-based Katherine Gallagher has five full collections of poetry, including Tigers on the Silk Road (Arc Publications, 2000), Circus-Apprentice (Arc Publications, 2006) and Carnival Edge:New & Selected Poems (Arc Publications, 2010)
  Katherine Gallagher is a honorary contributor of CLH since 2009.

PROFIL CULTURAL
  Katherine Gallagher (născută în oraşul Maldon din Australia) este licenţiată a Universităţii din Melbourne (1963) şi a fost profesoară timp de cinci ani în acest oraş, înainte de a veni în Europa, mai întâi la Londra, apoi la Paris, unde a rămas timp de nouă ani. În 1979 a revenit la Londra, activând ca profesor secundar, iar după 1990, ca îndrumător de creaţie poetică pentru Open College of the Arts, Jackson's Lane, Barnet College şi Torriano. În acest timp, a fost şi redactor adjunct al revistei “Poetry London”, în paralel cu activitatea didactică. În prezent este membră a Consiliului Editorial pentru Scrierile Educative.
  În 1978 a fost premiată cu Writer's Fellowship din partea Comitetului pentru Literatură al Australia Council, iar în 1981 a obţinut Brisbane Warana Poetry Prize (Premiul pentru Poezie Warana din Brisbane). Cartea sa Passengers to the City (Hale & Iremonger, Sydney, 1985) a fost nominalizată la John Bray National Poetry Award (Premiul Naţional de Poezie “John Bray”). Scrie de asemenea poezie pentru cei mici şi multe dintre aceste poezii i s-au publicat în antologii. În 1994 a tradus din limba franceză cartea lui Jean-Jacques Celly, The Sleepwalker with Eyes of Clay (versuri), cu o introducere de Peter Florence, cartea fiind publicată la Editura Forest Books din Londra. În anul 2000 a fost distinsă cu Royal Literary Fund Award (Premiul Fondului Literar Regal).      
  Publicată pe larg, Katherine Gallagher este autoarea volumelor de versuri Tigers on the Silk Road (Arc Publications, 2000), Circus-Apprentice (Arc Publications, 2006) and Carnival Edge:New & Selected Poems (Arc Publications, 2010).
  Katherine Gallagher este colaboratoare onorifică a revistei “Orizont literar contemporan” din anul 2009.

Traducere de Elena Nistor

vineri, 28 noiembrie 2014

CONTEMPORARY HORIZONS: ANGUS MACMILLAN (SCOTLAND)


BARD          

You were an endless night
of story-telling, a blaze
of northern lights.

You railed against the Englishing
of our tongue, a cliff
resisting the irresistible tide,
a lighthouse that flared and shone
through the thickening dark.

Even now, planted in the churchyard,
I see you’ve not let go,
pushing up thistles, thorns.


AM BARD

Bu tu oidhche-seanchais
gun cheann, lasair
fir-chlis.

Bhiodh tu càineadh Beurlachadh
ar teanga, creag a’ cuir an aghaidh
tràigh nach gabh  diùltadh,
tigh-solas a’ lasadh  ‘s a deàlradh
‘s an dorchadas  a’ tarraing teann.

Fiù a-nis, sìnte  sa chladh
chan eil thu air leigeil as,
sàthadh suas cluarain, droighinn.


BARD

Erai o noapte nesfârșită
de recitat povești, o sclipire
a luminilor nordice.

Te-mpotriveai anglicizării
limbii noastre, o stâncă
ce stăvilea mareea de nestăvilit,
un far ce scânteia și strălucea
în bezna densă.

Chiar și acum, înrădăcinat în cimitir,
văd că n-ai renunțat,
făcând să crească ciulini și spini.


CULTURAL PROFILE

  Angus Macmillan was born in Lewis but has spent most of his working life, as a psychologist, in Dumfries and Galloway. He writes mostly poetry, and his work in English and Gaelic has been published in various magazines and anthologies. He is co-editor of the literary magazine "Southlight". His collection Life Lines was published by Markings Press in 1997, and Stonework, a collection of poetry and photography, along with Derek Ross, is his latest publication, in 2014.

PROFIL CULTURAL

  Angus Macmillan s-a născut în Lewis, dar și-a petrecut mare parte din viața sa de psiholog în Dumfries şi Galloway. Scrie în special poezie, iar operele sale, elaborate atât în engleză, cât și în galică, au fost publicate în diverse reviste și antologii. Angus Macmillan este co-editorul revistei literare "Southlight". Volumul său de poezii, Life Lines, a fost publicat de Markings Press în 1997, iar Stonework, un volum de poezii și fotografii elaborat împreună cu Derek Ross, a fost publicat în 2014.

Traducere de Cristina-Alexandra Drăgoi
MTTLC, Universitatea din Bucureşti

duminică, 23 noiembrie 2014

BIBLIOTHECA UNIVERSALIS: SONIA KILVINGTON (CYPRUS)


Sonia Kilvington in Bucharest, November 2014

POINT OF INFINITY

You told me you saw,
The sea in the windows of
My beautiful house -
And I believed you.
Yet; you leveraged my love,
Beyond the point of infinity,
Past the horizon, where,
All seas collide
And passion dies.
Never for me
That perfect moment
Under the cherry tree,
Which flowers but once
Every hundred years;
You told me you saw
The sea in the windows of
My beautiful house,
But, I no longer believe you.

(from the book "Dangerous Love", in progress for the collection "Bibliotheca Universalis")

LIMITA NEMĂRGINIRII

Mi-ai spus că ai văzut,
Marea în ferestrele
Frumoasei mele case –
Iar eu te-am crezut.
Totuși; mi-ai dirijat dragostea,
Dincolo de limita nemărginirii,
Peste orizont, unde,
Toate mările se ciocnesc
Iar pasiunea moare.
Niciodată pentru mine
Acel moment perfect
Sub cireș,
Care înflorește doar o data
La o sută de ani;
Mi-ai spus că ai văzut
Marea în ferestrele
Frumoasei mele case,
Dar nu te mai cred.

(din volumul "Iubire periculoasă", în curs de pregătire pentru colecţia “Bibliotheca Universalis” )

Traducere de Cristina-Alexandra Drăgoi
MTTLC, Universitatea din Bucureşti 

CULTURAL PROFILE

     Sonia Kilvington is a published short story writer, journalist, poet and novelist from Cyprus. She has written for several prominent lifestyle magazines on the island including “Status”,  a glossy arts and entertainment magazine, based in Limassol, and the Russian-Cypriot business magazine “Legacy”. Recently she published her second novel Buried in the Hills, a murder mystery book set in Cyprus and is currently writing The Island of Lost Continent, the final part of DI Flynn Trilogy.  
     Sonia Kilvington is a honorary contributor of “Contemporary Literary Horizon” since 2014.

PROFIL CULTURAL

     Sonia Kilvington este o autoare de proză scurtă, jurnalistă, poetă şi romancieră din Cipru. A colaborat la mai multe reviste mondene importante de pe insulă, printre care “Status”, o publicaţie de artă şi divertisment din oraşul Limassol, şi revista ciprioto-rusească de afaceri, “Legacy”. De curând a publicat cel de-al doilea roman al său, Înmormântat pe colină, o carte poliţistă şi de mister cu acţiunea plasată în Cipru, iar în prezent scrie Insula continentului pierdut, ultimul volum din Trilogia lui D. I. Flynn.
     Sonia Kilvington este colaboratoare onorifică a revistei “Orizont literar contemporan” din anul 2014.      

     Prezentare de Daniel Dragomirescu

BIBLIOTHECA UNIVERSALIS  
ALL THE WORLD IN A LIBRARY

duminică, 16 noiembrie 2014

UNIVERSAL HORIZONS: NEIL LEADBEATER (UNITED KINGDOM)


ORANGES COMING OF AGE

Somehow the whole hesperidium
comes into its own.
It shrugs off that hard exterior;
wears its skin without blemish;
is heavy for its size;
has a thin peel;
exudes scent;
is neither pomelo nor mandarin
but “China’s apple”

a fire-burst of summer segments
squeezed out and citrus-cool:

the juice in the glass beside you.


PORTOCALE LA APOGEU

Cumva, întreaga hesperidă
atinge împlinirea.
Îşi dă deoparte exteriorul dur;
îşi poartă pielea neîntinată;
e grea pentru mărimea-i;
are o coajă subţire;
emană aromă;
nu-i nici pomelo, nici mandarină
e “mărul Chinei”

o izbucnire de clinuri văratice
stoarse şi citric răcoroase:

sucul din paharul de lângă tine.

Traducere de Mădălina Bănucu
MTTLC, Universitatea din Bucureşti

From
THE FRAGILITY OF MOTHS
A New Book in Bibliotheca Universalis

“BIBLIOTHECA UNIVERSALIS”
- ALL THE WORLD IN A LIBRARY

sâmbătă, 8 noiembrie 2014

NEW IN BIBLIOTHECA UNIVERSALIS: DONALD ADAMSON (FINLAND)


HEADING NORTH

When I was young, thumbing lifts
through France and Spain
I thought, this is where I want to be,
living my life in southern lands:
the south – there is my destiny.

Afterwards I stood
by the roadside of my life
thumbing down the years,
but none would stop for me until –
it must have been a day
I don’t recall, on a road
that has left no trace
in the snowdrift of my memory –

an offer, I suppose, unrefusable,
happening once: a truck
that squealed to a stop,
a door that opened, a voice
that growled: Hop in,
you’re heading north.

And by the dashboard light I saw
the driver’s face, saw that it was mine,

and I echoed ‘heading north’.
And north it was
and north I went
and here I am.

SPRE NORD

Când eram tânăr, făcând autostopul
prin Franţa şi Spania,
ȋmi spuneam că sunt ȋn locul potrivit,
trăindu-mi viaţa ȋn ţinuturile sudice:
sudul – acolo-mi era menirea.

Mai târziu, am stat
la marginea de drum al vieţii mele
ȋncercând să opresc anii,
dar timpul nu a poposit până când –
trebuie să fi fost o zi
de care am uitat, petrecută pe un drum
care nu a brăzdat
troianul de zăpadă al memoriei mele –

o ofertă, de nerefuzat, bănuiesc,
s-a ivit: un camion
a scârţâit la stop,
o portieră s-a deschis, o voce
răguşită: Urcă,
mergi spre nord.

Lumina bordului mi-a dezvăluit
faţa şoferului, era a mea,

şi am repetat, ca un ecou, „mă-ndrept spre nord”.
Şi nord a fost.
Spre nord am mers.
Şi iată-mă ajuns.
(from the book "Histories and Happenings / 
Istorii şi întâmplări” - “Bibliotheca Universalis”)

CULTURAL PROFILE

     Donald Adamson is a widely-published Scottish poet and translator, currently living in Finland. He co-founded the arts magazine Markings, and has been a prize winner in several poetry competitions. His poem ‘False Prophets’, which in 1999 won the Herald Millennium Poetry Competition, is buried in a time capsule under the walls of the Scottish Poetry Library. He is currently translating the poems of the Finnish Nobel-prize candidate Eeva Kilpi.

PROFIL CULTURAL

     Donald Adamson este un poet și traducător scoțian, publicat extensiv, ce locuiește în momentul de față în Finlanda. A fost unul dintre cei care au înființat revista de artă „Markings” (Semne distinctive) și a fost printre câștigătorii a câtorva concursuri de poezie. Poezia sa, „Profeți falși”, care în 1999 a câștigat concursul de poezie Herald Millennium, este îngropată într-o capsulă a timpului sub zidurile Scottish Poetry Library (Biblioteca Poeziei Scoțiene). În prezent, Adamson traduce poeziile câștigătoarei premiului Nobel, finlandeza Eeva Kilpi.

Traducere de Daniel Bărbulescu
Universitatea din Bucureşti