luni, 4 noiembrie 2013

CONTEMPORARY HORIZONS: PAULINA VINDERMAN (ARGENTINA)


AHORA MI ÚNICO PADRE ES EL TIEMPO
Ahora mi único padre es el tiempo,
y su rara compasión espera por mí,
me mira fìjamente desde un despeñadero.
En el camino, las hojas de los olivos
parecen plata manchada a la luz de la tarde.

Los pájaros prefieren los árboles con ramas
                                                            muertas,
pueden lanzarse al vuelo en cualquier dirección.

¡Ah! Hacer un fuego sobre el montículo de
orfandad con ramitas muy secas.
Aprender a ver la vida
como un campamento provisorio:
cenizas y café con obsesiones por la mañana,
ceniza de acacias para entrar al desierto.
ACUM SINGURUL MEU PĂRINTE ESTE TIMPUL
Acum singurul meu părinte este timpul,
şi compasiunea sa mă aşteaptă pe mine,
mă priveşte ţintă dintr-o stâncă.
Pe drum, frunzele măslinilor
par vitralii de argint în lumina serii.

Păsările preferă copacii cu ramuri uscate,
se pot avânta în zbor în orice direcţie.

Ah! Să faci un foc pe movila de
copii orfani cu ramuri foarte uscate.
Să înveţi să priveşti viaţa
ca un cantonament provizoriu:
cenuşă şi cafea cu obsesiile zilei de mâine,
cenuşă de salcâmi ca să intri în deşert.
ORA IL MIO UNICO PADRE E' IL TEMPO
Ora il mio unico padre è il tempo,
e la sua misericordia mi aspetta,
mi fissa da una roccia.
Sulla strada, le foglie di ulivo
sembrano vetrate di argento nella luce della sera.

Gli uccellii preferiscono gli alberi con i rami secchi,
per potere volare in qualsiasi direzione.

Ah! Accendere un fuoco sul monte della
orfanità con piccoli rami molto secchi.
Imparare a vedere la vita
come un accampamento provvisorio:
cenere e caffè e le ossessioni per il domani,
cenere di acacia per entrare nel deserto.
Traducere în limba italiană de Rosetta Savelli
Traducere în limba română de Daniel Dragomirescu

PROFIL CULTURAL
Paulina Vinderman s-a născut în 1944 la Buenos Aires. A publicat volumele Barque noire / Bote negro (ediţie bilingvă în spaniolă şi franceză, 2013), Epigrafista (2012), Corabia neagră (Spania-Mexic, 2010), Gâştele salvate (antologie, Mexic, 2010), Vinul înserării (2008), Spitalul veteranilor (2008), Transparenţe (antologie, Columbia, 2005), Consul onorific, antologie personală (2003) şi altele. Premii şi distincţii: Premiul I al Municipalităţii oraşului Buenos Aires (2002-2003), Premiul Literar al Academiei Argentiniene de Litere (2004-2006), Premiul Oraşului Cremona (Italia, 2006), Premiul Fondul Naţional al Artelor (2002, 2005) şi altele. Poeziile sale au format obiectul unor studii şi eseuri.

Paulina Vinderman a fost pentru prima dată publicată în OLC 3 (35)/Mai-iunie 2013, coordonat de poetul argentinian Luis Benitez şi incluzând 12 poeţi din Argentina.

CULTURAL PROFILE  
Paulina Vinderman (born 1944, Buenos Aires) is a poet and publicist from Argentina. Published books: Barque noire / Bote negro (in Spanish and French, 2013), Epigrafista (2012), Bote negro / Black Ship (Spain-Mexico, 2010),  Los gansos salvajes / The Saved Geeses (anthology, Mexico, 2010), El vino del atardecer Wine of the Evening (2008), Hospital de veteranos / The Veterans’ Hospital (2008) and others. Awards and honors: El Primer Premio Municipal Ciudad de Buenos Aires (2002-2003); Premio Literario de la Academia Argentina de Letras (2004-2006) etc. Her poems was a topic for some studies and essays.

Paulina Vinderman was first published in CLH 3 (35)/May-June 2013, co-ordinated by Argentinian poet Luis Benitez and including 12 poets from Argentina. 

Niciun comentariu: