vineri, 3 noiembrie 2017

CONTEMPORARY POETS IN "BIBLIOTHECA UNIVERSALIS": ALBERT HAGENAARS (THE NETHERLANDS)THE TEMPLE OF POETRY I

Sharper than your angry, whispering voice
the night’s ray of truth strikes across the world
in my head, over the soaked cortex of language,
where the men who I am think they are sleeping.

Its azure light lays bare many milligrammes,
the drifting of Phytocalm and Temazepam,
forcing a path into the waving valerian
where the teacher on his blackboard calculates

the distance to the Southern Cross, to which
the temple is oriented. He analyses what the mother daily
made her son pray on four knees, and disclaims
every form of side effects, in everyone’s interest.


TEMPLUL POEZIEI I

Mai ascuțită decât vocea ta șuierând furioasă
raza de adevăr a nopții traversează lumea
în capul meu, pe deasupra cortexului umed al limbii
unde oamenii care sunt eu cred că dorm.

Lumina ei de azur dezvelește mai multe miligrame,
Phytocalm-ul și Temazepam-ul rătăcind,
croind o cărare prin valeriana în valuri
unde profesorul calculează pe tablă

distanța până la Crucea sudului, spre care
e orientat templul. El analizează ceea ce zilnic mama
își punea fiul să se roage în genunchi, și neagă
orice formă de efecte adverse, în interesul tuturora.

(from Bleeding Reliefs. Reliefuri însângerate, “Bibliotheca Universalis”, 2015)


Profile. Profil

Albert Hagenaars (1955, Bergen op Zoom, The Netherlands). Poet, translator and editor. He published poems, novels, translations and critical reviews on literature and modern visual art. For more than 30 years he has been working for the Dutch National Library Service. Contributor to “Brabant Kulturelle” magazine. Several of his books were translated, into German, English, French, Romanian and Indonesian. He also produced poetry cd’s (with music written by pianist Jan Walraven and the American composer Dirk Stromberg) and videos (see You Tube). In 2007 he received the Sakko Prize, an oeuvre award which is provided by Tamoil Nederland BV yearly. Albert Hagenaars has travelled in a.o. Blakans, the United States, Latin-America and the Far East. For the last ten years he has spent the summertime in Java, Indonesia, living and working in his wife’s country of origin. Not by coincidence his themes are travel, intercultural relations, identity and alienation. Since he started reading poetry, at the age of fifteen, he has always been more interested in poets who, rather than trying to belong to any group or cenacle, go their own way. Published in CLH: 3, 6/2013, 2/2014, 1/2015. Books in “Bibliotheca Universalis’: Bleeding Reliefs (2015).

Albert Hagenaars (1955, Bergen op Zoom, Olanda). Poet, traducător și editor. A publicat poezii, romane, traduceri și recenzii critice atât în domeniul literar, cât și în cel al artei vizuale moderne. Lucrează la Biblioteca Națională a Olandei de mai bine de 30 de ani. Redactor la revista “Brabant Kulturelle”. Câteva dintre cărțile sale au fost traduse în germană, engleză, franceză, română și indoneziană. A înregistrat și CD-uri cu poezii (pe muzică compusă de pianistul Jan Walraven și de compozitorul american Dirk Stromberg) și videoclipuri (vezi Youtube). În 2007, i-a fost acordat Premiul Sakko, pentru întreaga operă literară, oferit anual de către Tamoil Nederland BV. A călătorit în Balcani, Statele Unite, în America Latină și în Extremul Orient. În ultimii zece ani, și-a petrecut verile în Java, Indonezia. Nu este o coincidență faptul că alege teme precum relațiile culturale, călătoriile, identitatea și alienarea. De când a început să citească poezii, în jurul vârstei de 15 ani, l-au interesat întotdeauna mai degrabă poeții care erau fideli stilului lor unic, în loc să se încadreze într-un anumit grup sau cenaclu. Publicat în OLC: 3, 6/2013, 2/2014, 1/2015. Cărţi în “Bibliotheca Universalis’: Reliefuri însângerate (2015).
(Intercultural Dictionary, 2017)

 Traducere de Roxana Doncu

Niciun comentariu: