vineri, 30 iunie 2017

SCOTTISH HORIZONS: DOUGLAS LIPTONLa sage petite poule

- Qui fut le premier,
La poule ou l’oeuf?
- Aucun, Maman. Ah, je sais, je crois.
(Et bien : qui le fut, qui ne le fut pas ?)
- Il fut le coq.


Bantam Hen

- Whit wis it cam furst,
the chicken or the egg?
Neethir, mun. Oh, aye, Ah ken.
(Weel, Ah wid, widn’t Ah?)
- It wis the cock.


Găinuşa înţeleaptă

- Care fu primu,
puiu sau ou?
- Niciunu, mămucă. Ah cre’ că ştiu.
(Ei bine, fu, nu fu?)
- Fu cocoşu.Douglas Lipton (1953, Glasgow, Scotland). Poet. Educated in Glasgow. he  has lived his working and married life in Dumfriesshire in south-west Scotland. He began writing – poems, mostly – when he was a teenager, and joined Glasgow University’s famous extra-mural creative writing class for a couple of seasons, tutored by Philip Hobsbaum and Alastair Gray. At university, creative writing fellows William McIlvanney and James Aitchison gave further encouragement. Early publication included pieces in New Writing Scotland, West Coast Magazine and Lines Review. Teaching in Lockerbie at the time of the 1988 incident, Douglas Lipton collaborated with artist Keith McIntyre and composer Karen Wimhurst to produce Songs for the Falling Angel – a requiem for Lockerbie, which was performed at the Edinburgh International Festival and elsewhere during 1990-91, and broadcast by STV. Pieces from the cycle were read by surviving family at the Memorial Cairn Dedication Ceremony (1995) at Arlington National Cemetery in the USA. Douglas Lipton’s first collection of poems, The Stone Sleeping-Bag, was published by Mariscat in 1993. Subsequent publications – chapbooks or full collections – have appeared from Markings and Five Bob Ogre. He works as a learning support teacher. Published in CLH: 5/2012, Ant. 3/2012, 1, 2, 3, 6/2013, 2/2014, 3, 4, 5, 6/2015, 1, 4, 5/2016. Published books in “Bibliotheca Universalis”: Lost Sister (2014), Alien Driftwwod (2015).

Douglas Lipton (1953, Glasgow, Scoţia). Poet, eseist şi critic literar. A urmat şcoala în Glasgow. A lucrat şi s-a căsătorit în Dumfriesshire în sud-vestul Scoţiei. A început să scrie– poeme, în mare parte – când era adolescent, şi a devenit membru al faimoasei clase de scriere creatoare de la Universitatea din Glasgow, timp de câteva sezoane, cu profesorii Philip Hobsbaum şi Alastair Gray. La universitate, colegii de scriere creativă, William McIlvanney şi James Aitchison l-au încurajat mai mult. Publicaţiile timpurii au inclus părţi din New Writing Scotland, West Coast Magazine şi Lines Review. Preda în Lockerbie în momentul incidentului din 1988, Douglas Lipton a colaborat cu artistul Keith McIntyre şi compozitorul Karen Wimhurst la Songs for the Falling Angel – a requiem for Lockerbie, care s-a desfăşurat la Festivalul Internaţional de la Edinburgh şi la alte evenimente în perioada1990-91, şi transmisă prin STV. Bucăţi din serie au fost citite de supravieţuitorii familiei la Memorial Cairn Dedication Ceremony (1995) la Arlington National Cemetery din SUA. Prima colecţie de poeme ale lui Douglas Lipton, The Stone Sleeping-Bag, a fost publicată de Mariscat în 1993. Publicaţiile ulterioare– broşuri sau colecţii întregi – au apărut la Markings şi Five Bob Ogre. Lucrează ca professor pentru elevi cu nevoi speciale. Publicat în OLC: 5/2012, Ant. 3/2012, 1, 2, 3, 6/2013, 2/2014, 3, 4, 5, 6/2015, 1, 4, 5/2016. Cărţi publicate în “Bibliotheca Universalis”: Lost Sister (2014), Alien Driftwwod (2015).

(Extrait du livre Lost Sister. La Soeur perdue, "Bibliotheca Universalis", 2017)

Translation: CLH Team

Un comentariu:

WordsPoeticallyWorth spunea...

Thank you. Love love, Andrew. Bye.