marți, 8 ianuarie 2019

BIBLIOTHECA UNIVERSALIS IN THE NETHERLANDS
Slechts een ontmoeting

soms ontmoet je een verwante ziel
uit het niets in een vliegtuig of een trein
de buitenwereld doet er niet meer toe
het innerlijk tikt precies de woorden

beiden lezen hun eigen verhaallijn
in levens zo vreselijk uiteen zo ver
van hun eigen levenspad afwijkend
al is hun geest hier samengevloeid

niettemin weten beiden ook
slechts eenmaal en nooit meer
dan een gestolen momentum
van aantrekking voordat iets

ook maar een zuiverheid kan breken
het lot heeft gebracht en genomen
maar in hun harten zal er altijd
een ogenblik van de Eenhoorn zijn

Zagreb-Bucharest-Breda

Accidental meeting

sometimes you meet a like-minded soul
out of the blue in a plane or a train
the outside world no longer matters
the inner types the words just right  

both read their own storyline
in lives so desperately apart
deviating so far from their own life path
though their spirits have merged together here

nevertheless both also know
just this once and never more
than a stolen momentum of
attraction before anything

could break a pureness
fate has brought and fate has taken
but in their hearts there will always
be one moment of the Unicorn

Zagreb-Bucharest-Breda

Întâlnire întâmplătoare

se întâmplă uneori din senin să întâlnești
un suflet asemănător în avion sau în tren
lumea din afară încetează să mai conteze
iar cea dinăuntru rostește cuvintele potrivite

amândouă își citesc povestea de până atunci
în viețile atât de îngrozitor de separate
îndepărtându-se de cărarea destinului lor
deși spiritele lor s-au întâlnit aici

și totuși amândouă știu
doar o singură dată și niciodată
doar această clipă furată
a atracției și înainte ca altceva

să poată tulbura o puritate
soarta a dat-o și soarta a luat-o
dar în inima lor va fi mereu
clipa aceasta a Unicornului

Zagreb-București-Breda

(from Opera omnia by Kees van Meel, Bibliotheca Universalis, 2018)For decades, Kees van Meel has been as active as Dragomirescu. Not only is he a poet, but also an organiser of numerous events, especially poetry meetings. For years, he was the city poet of Breda. In addition, he writes theatre reviews and curates local cultural radio programmes.
He did not run any risk but worked with John Irons, one of the best literary translators, who contributed to Poetry International in that capacity for years.
Van Meel in his poetry is much earthlier than Boer. In general he is also more elaborate and better at varying the tone of voice ranging from lighter to darker. In his trilingual collection Dwalen in woorden / Wandering in words / Hoinar în cuvinte he dedicates a poem to Hans van de Waarsenburg, born in Helmond, North Brabant. His work and meaning had been brought to Van Meel’s attention thanks to, again, Dragomirescu.

Albert Hagenaars in Brabant Cultureel, 2016/12/22

Kees van Meel a fost la fel de activ ca Dragomirescu, timp de zeci de ani. Nu doar ca poet, ci și ca organizator a numeroase evenimente, în special cercuri de poezie. Ani de zile a fost poetul orașului Breda. În plus, scrie critică de teatruși moderează programele culturale de radio din localitate. Fără să-și asume riscuri, a lucrat cu John Irons, unul dintre cei mai buni traducători literari, care a contribuit la Poetry International ani la rând.
Van Meel e mult mai pământean în poezia sa decât Boer. În general introduce variații mai complexe ale tonului, de la ușor la întunecat. În volumul său trilingvDwalen in woorden / Wandering in words / Hoinar în cuvinte îi dedică un poem lui Hans van der Waarsenburg, născut în Helmond, Brabantul de Nord.

Albert Hagenaars în Brabant Cultureel, 2016/12/22

Romanian version by Monica Manolachi
University of Bucharest

Niciun comentariu: